Formularz odstąpienia od umowyPobieranie 6.88 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.88 Kb.
Formularz odstąpienia od umowy

Imię i nazwisko: .................................................................................................................................


Adres: ................................................................................................................................................
Miejscowość: .....................................................................................................................................
Nr telefonu: .....................................
Adres poczty elektronicznej ..................................


Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z:
Anette Studio Mody Adam Przybysz

ul. Żeromskiego 1


05-120 Legionowo
Dowód zakupu (przesłany w załączeniu): Faktura VAT / paragon nr .....................................z dnia ......................... 20.....r.
Nazwa produktu ................................................................................................................
Cena sprzedaży: .......................................
Forma płatności: ........................................

Należność za zwracany towar proszę przelać na konto: *

  • Bank i numer konta: ................................................................................................................................
    Nie posiadam konta bankowego należność proszę o przesłanie przekazem pocztowym. Koszt przekazu pokrywa Klient.

................................................................. ………………………………………

miejscowość, data czytelny podpis

Powyższe oświadczenie prosimy przesłać na adres:


Anette Studio Mody
ul. Ogrodowa 1 H
05-119 Michałów Reginów


* Niepotrzebne skreślić
Pobieranie 6.88 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna