Formularz ofertowy ubezpieczenia oc, ac, nnw I ass pojazdów służbowych cpd mf oznaczenie sprawyPobieranie 20.74 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.74 Kb.
Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia CPD MF – Formularz Ofertowy Pakiet I.


FORMULARZ OFERTOWY

Ubezpieczenia OC, AC, NNW i ASS pojazdów służbowych CPD MF
Oznaczenie sprawy:…………………………………..
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia …… - …… - 2012 na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu przy ul. Samorządowej składam/y niniejszą ofertę:
Wykonawca:

Nazwa podmiotu: …………...………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………..

Faks: …………………………………………………...

e-mail: …………………………………………………

Regon: …………………………………………………

NIP: ……………………………………………………

Osoba do kontaktów……………………………………..……… tel.……………...………………


CENA OFERTY: ……………………………………………… złotych brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………………...),

zgodnie z Wyceną przedmiotu zamówienia.
………………………………………..…..

Podpis osób/y upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy

oraz pieczątka/i imienne/a
Załącznik nr 2A do zaproszenia do składania ofert na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów służbowych oraz ubezpieczenia mienia CPD MF – Wycena przedmiotu zamówienia.

WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


L.p.

Nr rej.

Marka

Składka ubezpieczenia komunikacyjnego

Razem

OC

AC

NNW

Assistance

1

WR4811K

Toyota Hilux2

WR5743L

Kia CEE’D3

WR5744L

Kia CEE’DŁĄCZNA CENA BRUTTO OFERTY

………………………………………..…..

Podpis osób/y upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcyoraz pieczątka/i imienne/a


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna