Formularz ofertowyPobieranie 99.52 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar99.52 Kb.

Załącznik nr 3A do SIWZFORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA:

Nazwa firmy: ………..........................

REGON: ………..........................

NIP: ………..........................

adres firmy: ………..........................

nr telefonu: ………..........................

nr faksu: ………..........................
ZAMAWIAJĄCY:

SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA

ul. Królewska 1/7, 00-909 WARSZAWA

W związku z ogłoszeniem o postępowaniu numer IU/76/IX-61/ZO/PN/DOS/SS/2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu spadochronowo – desantowego - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (………………………...…………………….………) oferujemy:
 1. Realizację przedmiotu zamówienia, w pełnym zakresie określonym dla zadania nr ………….... w SIWZ, zrealizujemy za łączną wartość:

brutto: ......................................... zł1. (słownie: .................................................................................................................. zł.)

w tym :


- dla zadania nr 1 (jeżeli dotyczy):


L.p.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia

Cena

jednostkowa brutto [zł]

Ilość
[kpl/szt`]


Wartość brutto

[zł]

1.

Spadochron desantowy z wolnym systemem otwarcia typu ……………2 w ukompletowaniu:

- czasza spadochronu głównego typu skrzydło ……..……..2 o powierzchni …………..3 {24,16 m2 (260 sq.ft) ÷ 26,01 m2 (280 sq.ft)};

- czasza spadochronu zapasowego typu skrzydło ……..……..2 o powierzchni …………..3 {24,16 m2 (260 sq.ft) ÷ 26,01 m2 (280 sq.ft)};

- cyfrowy automat spadochronowy posiadający tryb pracy STUDENT


i EXPERT typu ………....2;

- pokrowiec spadochronu typu …..…….….2;

- torba transportowa z cordury;

- uprząż do podwieszania i kompresowania zasobnika;

- metryka spadochronu desantowego;

- instrukcja użytkowania, obsługi i naprawy spadochronu desantowego z wolnym systemem otwarcia oryginalna i tłumaczenie w języku polskim (tłumaczenie nie dotyczy oryginalnej instrukcji w języku polskim)


60
2.

Komplet części zamiennych do oferowanych spadochronów desantowych z wolnym systemem otwarcia …….…….2:

1) pilocik sprężynowy

2) pilocik BOC z taśmą łączącą i metalową zawleczką

3) uchwyt spadochronu zapasowego

4) uchwyt wyczepny czaszy głównej

5) uchwyt spadochronu głównego

6) łącznik miękki czaszy głównej

7) pudełko 0,45359 kg ( 1 funtowe) gumek do linek nośnych

8) taśma nośna czaszy głównej typu 8 large ring

9) tkanina na łaty zgodna z tkaniną pokrowca

10) tkanina na łaty zgodna z tkaniną czaszy głównej

11) taśma typu 3 (3/4 cala)

12) taśma typu 3 (1 cal)

13) osłona czaszy głównej

14) osłona czaszy zapasowej FREE BAG

15) płytka przeźroczysta do wyłogu pokrowca zapasowego

16) spadochronowy nóż aluminiowy

17) komplet linek nośnych do spadochronu

18)linka typ II A do pętli zamykającej kontener spadochronu
głównego

19) piroucinak (cutter) zapasowy kompatybilny z oferowanym


automatem spadochronowym AAD

– 5 szt.

– 2 szt.

– 5 szt.


– 5 szt.

– 5 szt.


– 2 szt.

– 10 szt.

– 5 szt.

– 5 mb


– 5 mb

– 15 mb


– 25 mb

– 5 szt.


– 10 szt.

– 20 szt.

– 5 szt.

– 5 kpl.
– 100 mb


– 5 szt.
3
3.

Katalog części zamiennych do oferowanych spadochronów desantowych z wolnym systemem otwarcia typu (………..…)2.
3
4.

Cyfrowy automat spadochronowy AAD zgodny z oferowanym w komplecie spadochronowym
30
5.

Zestaw do nauki układania spadochronu zapasowego
1
RAZEM
- dla zadania nr 2 (jeżeli dotyczy):
L.p.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia

Cena

jednostkowa brutto [zł]

Ilość
[kpl/szt]


Wartość brutto

[zł]

1.

Spadochron wyczynowego dla instruktorów spadochronowych .……………..2 w ukompletowaniu:

- czasza spadochronu głównego typu skrzydło ………….....2 o powierzchni ……………3 {17,65 m2 (190 sq.ft) ÷ 19,51 m2 (210 sq.ft)};

- czasza spadochronu zapasowego typu skrzydło ………..……2 o powierzchni ……………3 {17,65 m2 (190 sq.ft) ÷20,44 m2 (220 sq.ft)};

- cyfrowy automat spadochronowy posiadający tryb pracy STUDENT


i EXPERT typu …..……..2;

- pokrowiec spadochronu typu …..……….2;

- torba transportowa z cordury;

- metryka spadochronu desantowego;

- instrukcja użytkowania, obsługi i naprawy spadochronu wyczynowego dla instruktorów spadochronowych oryginalna i tłumaczenie w języku polskim (tłumaczenie nie dotyczy oryginalnej instrukcji w języku polskim)

40
2.

Komplet części zamiennych do oferowanych spadochronów dla instruktorów spadochronowych …………..….2:

1) pilocik sprężynowy do spadochronu zapasowego

2) pilocik BOC z taśmą łączącą i metalową zawleczką

3) slajder do spadochronu głównego, granatowy

4) slajder do spadochronu zapasowego, biały

5) uchwyt spadochronu zapasowego

6) uchwyt wyczepny czaszy głównej

7) łącznik miękki czaszy głównej

8) pudełko 0,45359 kg ( 1 funtowe) gumek do linek nośnych

9) osłona czaszy głównej

10) cutter do oferowanego automatu spadochronowego AAD

11) osłona czaszy zapasowej FREE BAG

12) zestaw do oferowanego automatu spadochronowego AAD

13) komplet linek nośnych do spadochronu

14) linka typu IIA do pętli zamykającej spadochronu głównego


– 3 szt.


– 3 szt.

– 1 szt.


– 1 szt.

– 4 szt.


– 4 szt.

– 2 szt.


– 2 szt.

– 2 szt.


– 4 szt.

– 6 szt.


– 1 szt.

– 6 kpl.


– 100 mb.
3
3.

Katalog części zamiennych do oferowanych spadochronów wyczynowych dla instruktorów spadochronowych ……….……2.
1
4.

Plansza poglądowa (format A1) – opis techniczny do oferowanych spadochronów wyczynowych dla instruktorów spadochronowych .……...….. 2.
3
5.

Zestaw do nauki układania spadochronu zapasowego
1
RAZEM- dla zadania nr 3 (jeżeli dotyczy):
L.p.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia

Cena

jednostkowa brutto [zł]

Ilość
[kpl/szt]


Wartość brutto

[zł]

1.

Spadochron wyczynowego dla instruktorów AFF typu ……………..2 w ukompletowaniu:

- czasza spadochronu głównego typu skrzydło ………..…..2 o powierzchni


……………3 (120 sq.ft ÷ 135 sq.ft);

- czasza spadochronu zapasowego typu skrzydło ………..…2 o powierzchni ………........3 (120 sq.ft ÷ 139 sq.ft);

- cyfrowy automat spadochronowy posiadający tryb pracy EXPERT typu
…….......2;

- pokrowiec spadochronu typu ……………2;

- torba transportowa z cordury;

- metryka spadochronu desantowego;

- instrukcja użytkowania, obsługi i naprawy spadochronu wyczynowego dla instruktorów AFF oryginalna i tłumaczenie w języku polskim (tłumaczenie nie dotyczy oryginalnej instrukcji w języku polskim)
5
2.

Spadochron wyczynowego dla instruktorów AFF typu ……………..2 w ukompletowaniu:

- czasza spadochronu głównego typu skrzydło ………..…..2 o powierzchni


……………3 (150 sq.ft ÷170 sq.ft);

- czasza spadochronu zapasowego typu skrzydło ………..…2 o powierzchni ……………3 (140 sq.ft ÷ 159 sq.ft);

- cyfrowy automat spadochronowy posiadający tryb pracy EXPERT typu
…….......2;

- pokrowiec spadochronu typu ……………2;

- torba transportowa z cordury;

- metryka spadochronu desantowego;

- instrukcja użytkowania, obsługi i naprawy spadochronu wyczynowego dla instruktorów AFF oryginalna i tłumaczenie w języku polskim (tłumaczenie nie dotyczy oryginalnej instrukcji w języku polskim)
5
3.

Komplet części zamiennych do oferowanych spadochronów dla instruktorów AFF …….…….2:

1) pilocik sprężynowy

2) pilocik BOC z taśmą łączącą i metalową zawleczką

3) slajder do spadochronu głównego, granatowy

4) slajder do spadochronu zapasowego, biały

5) uchwyt spadochronu zapasowego

6) uchwyt wyczepny czaszy głównej

7) łącznik miękki czaszy głównej

8) pudełko 0,45359 kg ( 1 funtowe) gumek do linek nośnych

9) osłona czaszy głównej

10) cutter do oferowanego automatu spadochronowego AAD

11) osłona czaszy zapasowej FREE BAG

12) zestaw obsługowy do oferowanego automatu spadochronowego
AAD

13) komplet linek nośnych do spadochronu

14) lina typ IIA do pętli zamykającej kontener spadochronu

głównego– 3 szt.


– 3 szt.

– 1 szt.


– 1 szt.

– 3 szt.


– 3 szt.

– 2 szt.


– 2 szt.

– 2 szt.


– 3 szt.

– 6 szt.
– 1 szt.

– 3 kpl.
– 100 mb.

3
4.

Katalog części zamiennych do oferowanych spadochronów wyczynowych dla instruktorów spadochronowych (………….…)2.
1
5.

Plansza poglądowa (format A1) – opis techniczny do oferowanych spadochronów dla instruktorów AFF (……………..)2.
3
6.

Zestaw do nauki układania spadochronu zapasowego
1
RAZEM
- dla zadania nr 4 (jeżeli dotyczy):


L.p.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia

Cena

jednostkowa brutto [zł]

Ilość
zestawów


Wartość brutto

[zł]

1.

Zestaw do platform typu „V” w tym:

- opóźniacz M-22/ATI DM500 Dereefer - 8 kpl.

- mocowania Clevis Assembly - 36 kpl.

15
2

Instrukcja: ATI MANUAL 10-500-7 ( instructions for the use of the Mechanical Dereefing Device Models DM-2, DM-500 and M-22 used on G-11A/B/C cargo parachutes (02AUG96). C7, 18OCT05 )
2
RAZEM 1. Dostawę przedmiotu zamówienia, w pełnym zakresie określonym dla:

- zadania nr 1 w SIWZ, zrealizujemy w ciągu …………… (max. 144) dni od daty zawarcia umowy,

- zadania nr 2 w SIWZ, zrealizujemy w ciągu …………… (max. 144) dni od daty zawarcia umowy,

- zadania nr 3 w SIWZ, zrealizujemy w ciągu …………… (max. 144) dni od daty zawarcia umowy,

- zadania nr 4 w SIWZ, zrealizujemy w ciągu …………… (max. 144) dni od daty zawarcia umowy. 1. Oświadczamy, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres:

- zadania nr 1 w SIWZ, ....................(min. 12 miesiące), od daty podpisania „Protokołu przyjęcia-przekazania” przez przedstawicieli
Wykonawcy i przedstawicieli Odbiorcy,

- zadania nr 2 w SIWZ, ....................(min. 12 miesiące), od daty podpisania „Protokołu przyjęcia-przekazania” przez przedstawicieli


Wykonawcy i przedstawicieli Odbiorcy.,

- zadania nr 3 w SIWZ,.....................(min. 12 miesiące), od daty podpisania „Protokołu przyjęcia-przekazania” przez przedstawicieli


Wykonawcy i przedstawicieli Odbiorcy,

- zadania nr 4 w SIWZ,.....................(min. 12 miesiące), od daty podpisania „Protokołu przyjęcia-przekazani a” przez przedstawicieli


Wykonawcy i przedstawicieli Odbiorcy.

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, SIWZ wraz z załącznikami, ich modyfikacjami, wyjaśnieniami i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

 2. Oświadczamy, że „Wzór umowy” i zawarte w nim warunki płatności, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ został przez nas zaakceptowany.

 3. Informujemy, że ofertę zabezpieczyliśmy4:

wadium nr 9012 o wartości 45.000,00 zł., które wnieśliśmy w następującej formie:…………………………………….,

wadium nr 9013 o wartości 22.000,00 zł., które wnieśliśmy w następującej formie:…………………………………….,

wadium nr 9014 o wartości 5.500,00 zł., które wnieśliśmy w następującej formie:…………………………………….,

wadium nr 9015 o wartości 12.000,00 zł., które wnieśliśmy w następującej formie:……………………………………. 1. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 2. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 60 dni, gdzie bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Oświadczamy, że realizację przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy5 powierzać podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA: Wykonawcy powierzający wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązani są podać nazwę i adres firmy, zakres powierzonych czynności.


 1. Oświadczamy, że Kartę informacyjną (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ) dostarczymy Zamawiającemu co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed dostawą przedmiotu zamówienia – dotyczy dostawy przedmiotu zamówienia równoważnego.

 2. Oświadczamy, że w przypadku dostawy wyrobów nie będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP przeprowadzimy szkolenie Użytkownika oraz dostarczymy dokumentację techniczną na zasadach określonych w „Wzorze umowy” (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Miejscowość, data ..................... ................................................................................

Podpis (podpisy) osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy1 Dostawca zagraniczny określa wartość oferty w netto.

2 Proszę wpisać oferowany typ przedmiotu zamówienia

3 Proszę wpisać oferowaną powierzchnię czaszy

4 Proszę wpisać formę wniesienia wadium

5 Niepotrzebne skreślić

Postępowanie nr IU/76/IX-61/ZO/PN/DOS/SS/2014 Strona /

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna