Formularz ofertowy (wzór) I. Dane o oferenciePobieranie 148.25 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar148.25 Kb.
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

(wzór)


I. Dane o oferencie:

1.Pełna nazwa i adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2.Numer wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………3.Oznaczenie organu dokonującego wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………4.Regon: ……………………………….

5.NIP……………………………………

6.Telefon: ………………………………

7.Fax: ………………………………………………..
Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :…………………………………………………… - Zadanie nr 1

zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, Dzienniku Zachodnim, tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oferujemy następujące ceny jednostkowe brutto za ich wykonanie:
Cennik konsultacji psychiatrycznych


Wyszczególnienie

świadczenia

Cena jednostkowa

brutto

Konsultacja psychiatryczna wykonywana przez lekarza specjalistę
Konsultacje będą wykonywane dwa razy w tygodniu w Dziale Konsultacyjno – Diagnostycznym w Sosnowcu, przy ul. Staszica 44a.

Data……………………..
………………………………………….

( pieczęć i podpis )

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

(wzór)


I. Dane o oferencie:

1.Pełna nazwa i adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2.Numer wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………3.Oznaczenie organu dokonującego wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………4.Regon: ……………………………….

5.NIP……………………………………

6.Telefon: ………………………………

7.Fax: ………………………………………………..
Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :…………………………………………………… - Zadanie nr 2

zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, Dzienniku Zachodnim, tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oferujemy następujące ceny jednostkowe brutto za ich wykonanie:Cennik badań tomografii komputerowej .

Lp.

Wyszczególnienie badań

Cena jednostkowa brutto

1.

Badanie tomografii

Komputerowej – HRCT z opisem i dokumentacją zdjęciową


2.

Badania spiralnej tomografii komputerowej klatki piersiowej bez kontrastu z opisem i dokumentacją zdjęciową.
3.

Badanie spiralnej tomografii komputerowej klatki piersiowej z kontrastem, opisem i dokumentacją zdjęciową.Załącznik musi być wypełniony kompletnie. Pominięcie któregokolwiek badania z załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.

data…………..

…………………………………….

(pieczęć i podpis )

Załącznik nr 3


FORMULARZ OFERTOWY

(wzór)


I. Dane o oferencie:

1.Pełna nazwa i adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2.Numer wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………3.Oznaczenie organu dokonującego wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………4.Regon: ……………………………….

5.NIP……………………………………

6.Telefon: ………………………………

7.Fax: ………………………………………………..
Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :…………………………………………………… - Zadanie nr 3

zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, Dzienniku Zachodnim, tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oferujemy następujące ceny jednostkowe brutto za ich wykonanie:Cennik badań rezonansu magnetycznego.

Lp.

Wyszczególnienie badań

Cena jednostkowa brutto

1.

Badanie rezonansu magnetycznego : stawu barkowego, stawu łokciowego, nadgarstka bez kontrastu, z opisem i dokumentacją zdjęciową.
2.

Badanie rezonansu magnetycznego: stawu barkowego, stawu łokciowego, nadgarstka z kontrastem, z opisem i dokumentacja zdjęciową.Załącznik musi być wypełniony kompletnie. Pominięcie któregokolwiek badania z załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.

data……………………….
……………………………………………

( pieczęć i podpis)

Załącznik nr 4

FORMULARZ OFERTOWY

(wzór)


I. Dane o oferencie:

1.Pełna nazwa i adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2.Numer wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………3.Oznaczenie organu dokonującego wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………4.Regon: ……………………………….

5.NIP……………………………………

6.Telefon: ………………………………

7.Fax: ………………………………………………..
Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :…………………………………………………… - Zadanie nr 4

zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, Dzienniku Zachodnim, tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oferujemy następujące ceny jednostkowe brutto za ich wykonanie:Cennik badań laboratoryjnych.

Lp.

Wyszczególnienie badań

Cena jednostkowa brutto

1.

Acetylocholinoesteraza we krwi
2.

ALA w moczu
3.

AlAt
4.

Albumina w surowicy
5.

Amfetamina w moczu
6.

Analiza moczu
7.

Antygen Hbs
8.

ASO w surowicy
9.

AspAt
10.

Badanie kału na pasożyty
11.

Badanie moczu z osadem
12.

Białko całkowite
13.

Bilirubina całkowita
14.

Bruceloza
15.

Cholesterol całkowity
16.

Cholesterol HDL
17.

Cholesterol LDL
18.

Cholinoesteraza we krwi
19.

CRP białko ostrej fazy
20.

Czas protrombinowy
21.

Diastaza w moczu
22.

Diastaza we krwi
23.

Fenol w moczu
24.

Fibrynogen
25.

Fosfataza zasadowa
26.

FSH
27.

FT 3- wolne T3
28.

FT 4 – wolne T4
29.

GGTP
30.

Grupa krwi + Rh
31.

HbA1c Hemoglobina glikowana
32.

IgE całkowite
33.

IgE pszenica
34.

IgE roztocze mąki
35.

IgE żyta
36.

Kadm w moczu
37.

Kadm we krwi
38.

Kannabinole w moczu
39.

Kokaina w moczu
40.

Kreatynina w moczu
41.

Kreatynina w surowicy
42.

Kwas moczowy
43.

LDH-dehydrogeneza mleczanowa
44.

Leukocyty
45.

Lipidogram
46.

Magnez surowicy
47.

Mangan w moczu
48.

Mangan we krwi
49.

Methemoglobina we krwi
50.

Mocznik w surowicy
51.

Morfologia krwi
52.

OB
53.

Odczyn Waaler - Rose
54.

Opiaty w moczu
55.

p/c anty HIV 1+2
56.

Pb ołów we krwi
57.

Płytki krwi
58.

Posiew moczu
59.

Posiew plwociny
60.

Potas
61.

Poziom cukru
62.

Poziom kwasu hipurowego
63.

Proteinogram
64.

PT – czas kaolinowo-kefalinowy
65.

Retikulocyty
66.

RF – latex
67.

Rozmaz krwi obwodowej
68.

Rtęć w moczu
69.

Sód
70.

T3
71.

T4
72.

Test kiłowy USR
73.

Trójglicerydy
74.

TSH Hormon tyreotropowy
75.

Wapń
76.

Wapń całkowity w surowicy
77.

Wymaz z nosa, gardła
78.

Wymaz z worka spojówkowego (lewy i prawy)
79.

ZPP we krwi
80.

Żelazo w surowicyZałącznik musi być wypełniony kompletnie. Pominięcie któregokolwiek badania z załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Deklaruję bezpłatnie dostarczyć do Punktu poboru materiału do badań znajdującego się w Poradni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Sosnowcu, przy ul. Staszica 44a: zestaw do pobierania krwi, probówki, pojemniki na badania oraz kody kreskowe identyfikujące materiał do badania.

Zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru materiału do badań laboratoryjnych codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00 własnym transportem, na swój koszt z w/w Punktu poboru. Wyniki badań powinny być dostarczone do Poradni następnego dnia w godzinach rannych. Zleceniodawca zastrzega możliwość przekazania wyniku badania faksem lub droga elektroniczną za pomocą bezpiecznej transmisji danych w tym samym dniu. Przedmiotowe badania muszą być objęte systemem kontroli jakości.

Data…………………..
……………….…………………..

( pieczęć i podpis )


Załącznik nr 5FORMULARZ OFERTOWY

(wzór)


I. Dane o oferencie:

1.Pełna nazwa i adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2.Numer wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………3.Oznaczenie organu dokonującego wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………4.Regon: ……………………………….

5.NIP……………………………………

6.Telefon: ………………………………

7.Fax: ………………………………………………..
Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :…………………………………………………… - Zadanie nr 5

zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, Dzienniku Zachodnim, tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oferujemy następujące ceny jednostkowe brutto za ich wykonanie:


Cennik badań rtg. bez opisu.


Lp.

Wyszczególnienie badań


Cena jednostkowa brutto

1.

Zdjęcie rtg. klatki piersiowej PA
2.

Zdjęcie rtg. klatki piersiowej boczne


3.

Zdjęcie rtg. odcinka kręgosłupa
4.

Zdjęcie rtg. miednicy
5.

Zdjęcie rtg. z projekcją na wyrostek sutkowy
6.

Zdjęcie rtg. stawu kolanowego
7.

Zdjęcie rtg. stawu skokowego
8.

Zdjęcie rtg. stawu barkowego
9.

Zdjęcie rtg. stawu łokciowego
10.

Zdjęcie rtg. osiowe stawu łokciowego
11.

Zdjęcie rtg. ręki z nadgarstkiemZałącznik musi być wypełniony kompletnie. Pominięcie któregokolwiek badania z załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Badania powinny być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach do 8.00 do 14.00 z możliwością wykonywania i odbioru zdjęć rtg. w ciągu jednego dnia. Poradnia wykonująca badania powinna znajdować się na terenie miasta Sosnowiec.
data………………….

……………….…………

(pieczęć i podpis)

Załącznik nr 6FORMULARZ OFERTOWY

(wzór)


I. Dane o oferencie:

1.Pełna nazwa i adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2.Numer wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………3.Oznaczenie organu dokonującego wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………4.Regon: ……………………………….

5.NIP……………………………………

6.Telefon: ………………………………

7.Fax: ………………………………………………..
Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :…………………………………………………… - Zadanie nr 6

zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, Dzienniku Zachodnim, tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oferujemy następujące ceny jednostkowe brutto za ich wykonanie:


Cennik badań neurologicznych.

Lp.

Wyszczególnienie badań

Cena jednostkowa brutto

1.

Badania EEG
2.

Badanie jednego mięśnia

( ilościowe i jakościowe) *


3.

Przewodzenie czuciowe we włóknach czuciowych jednego nerwu obwodowego
4.

Przewodzenie ruchowe jednego nerwu obwodowego, badanie jakościowe
5.

Pakiet badań w kierunku cięśni nadgarstka
*do badania mięśni (elektroda igłowa)wymagany jest wynik badania antygenu

HBS i przeciwciała HCV

Załącznik musi być wypełniony kompletnie. Pominięcie któregokolwiek badania z załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.

data ……………………….

………………………….

( pieczęć i podpis )


Załącznik nr 7

FORMULARZ OFERTOWY

(wzór)


I. Dane o oferencie:

1.Pełna nazwa i adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2.Numer wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………3.Oznaczenie organu dokonującego wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………4.Regon: ……………………………….

5.NIP……………………………………

6.Telefon: ………………………………

7.Fax: ………………………………………………..
Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :…………………………………………………… - Zadanie nr 7

zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, Dzienniku Zachodnim, tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oferujemy następujące ceny jednostkowe brutto za ich wykonanie:Cennik badania otolaryngologicznych

L.p.

wyszczególnienie świadczenia

cena jednostkowa

brutto

1.

Badanie ABR – ocena progu słyszenia oraz różnicowanie lokalizacji uszkodzenia słuchu
2.

ENG + opis
3.

otoemisja DPOAE i TEOAEZałącznik musi być wypełniony kompletnie. Pominięcie któregokolwiek badania z załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.


data……………………..

………………………………

( pieczęć i podpis )


Załącznik nr 8FORMULARZ OFERTOWY

(wzór)


I. Dane o oferencie:

1.Pełna nazwa i adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2.Numer wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………3.Oznaczenie organu dokonującego wpisu do rejestru:

………………………………………………………………………………………………4.Regon: ……………………………….

5.NIP……………………………………

6.Telefon: ………………………………

7.Fax: ………………………………………………..
Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :…………………………………………………… - Zadanie nr 8

zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, Dzienniku Zachodnim, tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oferujemy następujące ceny jednostkowe brutto za ich wykonanie:
Cennik konsultacji chirurgiczno – ortopedycznych


Wyszczególnienie

świadczenia

Cena jednostkowa

brutto

Konsultacja chirurgiczno – ortopedyczna wykonywana przez lekarza specjalistę
Konsultacje będą wykonywane jeden raz w tygodniu w Dziale Konsultacyjno – Diagnostycznym w Sosnowcu, przy ul. Staszica 44a.

Data……………………..
………………………………………….

( pieczęć i podpis )


: download -> Przetargi
Przetargi -> Projektu budowlano-wykonawczego
Przetargi -> Numer sprawy: 40/S/ZP/2015 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Przetargi -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetargi -> Formularz nr 3 – Specyfikacja wymaganych parametrów techniczno- użytkowych
Przetargi -> Szczecin, dnia 18. 05. 2015r. Zapytanie ofertowe
Przetargi -> I. nazwa oraz adres zamawiającego
Przetargi -> Formularz ofertowy I. Dane o oferencie
Przetargi -> Formularz ofertowy zadanie nr 1 I. Dane o oferencie
Przetargi -> Zpio nr 1 z 09. 07. 2013 Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 34 – preparatu Adenosine w postaci fiolki, gdyż tylko taka postać preparatu jest dostępna na rynku? Odp.: Tak
Przetargi -> Na zestawy do dializy otrzewnowej. Pytanie 1

Pobieranie 148.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna