Formularz ofertyPobieranie 258.73 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar258.73 Kb.

Strona


………………….. r.

(miejscowość i data)


Załącznik do zapytania cenowego

FORMULARZ OFERTY


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa środków smarnych oraz czynnika chłodniczego do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.


ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin –

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20-260 Lublin ul. Antoniny Grygowej 56

Telefony: (81) 710 03 00;

Fax: (81) 525 42 26;

REGON 4309152 NIP 712-015-79-66

e-mail: mpk@mpk.lublin.pl; www.mpk.lublin.pl

WYKONAWCA
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie tylko pełnomocnika wykonawców oraz wskazać ich pełnomocnika.

Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym .................................................................................................


......................................................................................................................................................................................

Nr telefonu ........................................


Nr faksu ..............................................


REGON ...............................................


NIP ....................................................


e-mail ....................................................Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym)
......................................................................................................................................................................................


FORMA I TERMIN
PŁATNOŚCI

(podany w dniach kalendarzowych)…………………... dni

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ OD DNIA ICH ZŁOŻENIA (podany w dniach kalendarzowych)

…………………... dni

Wykonawca potwierdza mieszalność produktów oferowanych z aktualnie stosowanymi przez zamawiającego


TAK / NIE *
* niepotrzebne skreślić

OKRES TRWANIA UMOWY

24 miesięcy od dnia
podpisania umowy


Oleje silnikowe

1.

Olej silnikowy półsyntet. do autob., trolejb. hybrydowych, hydrostatycznych napędów wentylatora oraz samochodów dostawczych nowej generacji (bez filtrów cząstek stałych DPF) z silnikami wysokoprężnymi EURO III, EURO IV, EURO V
Wymagania i parametry jakościowe
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu

TEDEX DIESEL TRUCK (S) 10W40 – półsynt., (indeks w MPK 0243-10013-004-0)
2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 21 000 lit.
3.

Klasa lepkości SAE

10W40
4.

Klasa jakości ACEA

E6/E4
5.

Deklarowany przebieg między wymianami

min. 60 000 km lub co 12 miesięcy
6.

Dopuszczenie pisemne MB Blatt 228.5

TAK
7.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

1000 litr. mauzer z koszem i paletą o wymi. zestawu – szer. ≤ 100 cm, dług. około 120 cm i śred. otworu wlewow. 15 cm.
2.

Olej silnikowy mineralny do autob. Jelcz M11, Jelcz M121M, Neoplan N4020; pogotowie technicz. Ikarus 280 oraz samoch. ciężarow. starszej generacji z silnik. wysokopr. Euro I i Euro II

Wymagania i parametry jakościowe
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)


Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu
TIDAL POWER HD 15W40 mineralny,
(Indeks w MPK 0243-10040-001-0)

2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 12 000 lit.
3.

Klasa lepkości SAE

15W40
4.

Klasa jakości API

CF-4
5.

Deklarowany przebieg między wymianami

min. 30 000 km lub co 12 miesięcy
6.

Dopuszczenie pisemne MB Blatt 228.1 lub MB Blatt 228.3

TAK
7.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

1000 litr. mauzer z koszem i paletą o wymi. zestawu – szer. ≤ 100 cm, dług. około 120 cm i śred. otworu wlewow. 15 cm.
3.

Olej silnik. syntetycz.- popiół siar. < 1 % do samochodów dostawczych: VW, Renault, Iveco, Dacia, Seat i inne z silnik. wysokoprężnymi i niskoprężnymi Euro IV i Euro V

Wymagania i parametry jakościowe
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)


Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu
CASTROL EDGE Diesel 5W30 syntetyk,
(indeks w MPK 0243-10015-003-2)

2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 200 lit.
3.

Klasa lepkości SAE

5W30
4.

Klasa jakości: wg API / ACEA

CJ-4 / E6
5.

Deklarowany przebieg między wymianami

min. 12 000 km lub co 12 miesięcy
6.

Dopuszczenie pisemne: MB 229.31 ; MB 229.51 / VW 504.00 / 505.00

TAK
7.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 2 lit.
4.

Olej silnikowy półsyntetyczny - do samochodów. dostaw.: VW, Renault z silnik. wysokoprężnymi i niskoprężnymi Euro I, Euro II i Euro III

Wymagania i parametry jakościowe
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)


Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu
WAWE POWER SL 10W40 półsyntetyk,
(indeks w MPK 0243-10014-004-0)

2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 200 lit.
3.

Klasa lepkości SAE

10W40
4.

Klasa jakości: wg API oraz wg ACEA

Powyżej SL/CF oraz A3/B4
5.

Deklarowany przebieg między wymianami

min. 12 000 km lub co 12 miesięcy
6.

Dopuszczenie pisemne MB Blatt 229.1

TAK
7.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 2 lit.Oleje przekładniowe ATF

5.

Olej ATF syntetyczny do automat. skrzyń biegów VOITH DIVA oraz przekładni kierowniczych ZF 8098 – zastosow. w autob. nowej generacji.

Wymagania i parametry jakościowe
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)

Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 6) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu

SHEL SPIRAX S4 ATF HDI syntetyk,

(indeks w MPK 0243-61014-004-0)
2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 3 800 lit.
3.

Klasy jakości

GM Dexron IIE lub GM Dexron IIIG
4.

Deklarowany przebieg między wymianami

min. 120 tys. km lub co 36 miesięcy
5.

Dopuszczenie pisemne Voith Diva H55.633642

TAK
6.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 200 lit.
6.

Olej ATF syntetyczny do automat. skrzyń biegów
ALLISON T280R –mod. 3000.
–zastosow. w autob. Autosan

Wymagania i parametry jakościowe
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)

Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 6) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu

Castrol Trans Synd

(indeks w MPK 0243-61014-020-0)
2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 600 lit.
3.

Klasa jakości

GM Dexron IIE
4.

Deklarowany przebieg między wymianami

min. 240 tys. km lub co 48 miesięcy
5.

Oleje z listy Allison TES 295TM

TAK
6.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 20 lit.
7.

Olej ATF syntetyczny do automatycznych skrzyń biegów ZF HP 602 – zastosow. w autob. Mercedes 628 Conecto G.

Wymagania i parametry jakościowe
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)

Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 6) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu

Schell Spirax S6 ATF ZM

(indeks w MPK 0243-61031-002-0)
2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 200 lit.
3.

Klasa jakości

GM Dexron IIE
4.

Deklarowany przebieg między wymianami

min. 120 tys. km lub co 36 miesięcy
5.

Dopuszczenie oleje z listy ZF-Schmierstoffliste TE-ML 14 E

TAK
6.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 20 lit.
8.

Olej ATF mineralny do automat. skrzyń biegów „ZF”
i przekł. kier. „ZF”
– zastos. w aut. starsz. generacji.: Jelcz M11, Neoplan 4020, Mercedes-Benz 0405 N itp

Wymagania i parametry jakościowe
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)

Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto za w złotych litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 6) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu

Hipol ATF II D

(indeks w MPK 0243-61011-300-4)
2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 5 500 lit.
3.

Klasa jakości

GM Dexron IID
4.

Deklarowany przebieg między wymianami

min. 30 000 km lub co 12 miesięcy
5.

Dopuszczenie aprobatą ZF Schmierstoffliste TE-ML 14A

TAK
6.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 200 lit.Oleje przekładniowe pozostałe - do tylnych mostów, ręcznych skrzyń biegów oraz innych podzespołów

9.

Olej mineralny do tylnych mostów: Voith, – autob. Solaris U12.; ZF AV 132 – nowe trolejbusy (wszystkie), autob. Merc. 628 Conecto (12 i 18 metr.), Merc. Citaro 18 metr. , Autosan 12LF.; Dana G150 – Autosan 09LE

Wymagania i parametry jakościowe
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)

Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu

Titan Super Gear 85W140

(indeks w MPK 0243-61013-851-4)
2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 5 700 lit.
3.

Klasa lepkości wg SAE

80W140 lub 85W140
4.

Klasa jakości wg API

GL - 5
5.

Deklarowany przebieg między wymianami

min. 120 000 km lub co 36 miesięcy
6.

Dopuszczenie aprobatami ZF Schmierstoffliste TE-ML 05A , 16D

TAK
7.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 200 lit.
10.

Olej mineralny do tylnych mostów autobusów Jelcz M11, Jelcz M121M, Neoplan N4020, Merc. N405 i samoch. ciężarowych starej generac. Ręcznych skrzyń biegów autobusów Jelcz M11 i samochodów ciężarowych

Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę – należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu

Titanis Super Gear 80W90

(indeks w MPK 0243-61013-809-4)
2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 3500 lit.
3.

Klasy lepkości SAE

SAE 80W90, SAE 85W90,
4.

Klasa jakości

GL – 5
5.

Deklarowany przebieg między wymianami

min. 30 000 km lub co 12 miesięcy
6.

Dopuszczenie aprobatami ZF Schmierstoffeliste TE-ML 12E lub ZF TE-ML 12M

TAK
7.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 200 lit.Oleje hydrauliczne

11.

Olej hydrauliczny do: hydrostatycznego napędu wentylat. BOSCH REXROTH - zastosow. w autob. Solaris U12 i Autosan Sancity 12LF; dźwigu HYDROS R 061 Star 660 oraz podnośników kanałowych

Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 8) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu

L-HV 32 (indeks w MPK 0243-25004-020-0)
2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 900 lit.
3.

Wskaźnik lepkości

w przedziale od 90 do 160
4.

Lepkość kinematyczna w temp. 1000C

6 – 10 mm2/s
5.

Lepkość kinematyczna w temp. 400C

32 +/– 10% mm2/s
6.

Temperatura pracy

- 300C – + 800C
7.

Temperatura płynięcia

nie wyżej niż -350C
8.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 20 lit.
12.

Olej hydrauliczny BOXOL 26 do przekładni kierownicz:ych: autob. Jelcz M11; trolejbusów starszej generacji; samoch. Star – 200, Star SWN, Star 660

Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 8) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu

BOXOL 26 (indeks w MPK 0243-25009-140-0)

BOXOL 26

2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 100 lit.
3.

Wskaźnik lepkości

min. 150

150

4.

Lepkość kinematyczna w temp. 400C

42,1 +/– 10% mm2/s

42,1

5.

Wytrzymałość filmu smarnego, obciążenie zespawania [daN]

198

198

6.

Temperatura płynięcia

-420C

-420C

7.

Gęstość w temperaturze 20°C [g/cm3]

0,865

0,865

8.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 5 lit.Oleje różne

13.

Olej maszynowy L-AN 46 do tokarek, frezarek i innych maszyn

Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto za litr w złotych (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu

Olej maszynowy L-AN 46 Orlen Oil

(indeks w MPK 0243-21003-046-0)
2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 400 lit.
3.

Wskaźnik lepkości

94
4.

Lepkość kinematyczna w temp. 400C

28,8 - 165 mm2/s
5.

Temperatura zapłonu

>170˚C
6.

Temperatura płynięcia

Nie wyżej niż -5˚C
7.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 20 lit.
14.

Olej sprężarkowy FF HPO Vane Lubricant
Part no: 198-5 H
PO do hydraulicznych napędów wentylatorów Hydrovane w trolejbusach nowej generacji

Wymagania i parametry jakościowe

(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: cenę netto za litr w złotych (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu

FF HPO Part no: 198-5 (Indeks w MPK 0243-42040-198-5)

FF HPO Part no:198-5

2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto

około 800 lit.
3.

Lepkość kinematyczna w temp. 400C

68 mm2/s

68 mm2/s

4.

Lepkość kinematyczna w temp. 1000C

11,2 mm2/s

11,2 mm2/s

5.

Punkt topnienia/krzepnięcia

-33°C

-33°C

6.

Gęstość w 15°C

859 kg/m3

859 kg/m3

7.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 2 lit.
Oleje i czynnik do klimatyzacji autobusowej i trolejbusowej

15.

Olej RENISTO TRITON SE 55 (w pojemnikach 1-litrowych) do układu klimatyzacji autobusów CITARO 18 metr.

Wymagania i parametry jakościowe

(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać cenę netto w złotych za pojemnik 1-litrowy

1.

Nazwa produktu

RENISTO TRITON SE 55 (indeks w MPK 0243-41051-055-0)

RENISTO TRITON SE 55

2.

Szacunkowa dwuletnia ilość w/w oleju [pojemniki 1-litrowe] / Cena netto

100 pojemników
16.

Olej PAG 46 (w pojemnikach 1-litrowych) do układu klimatyzacji autobusów Autosan 12LF 12 metr.

Wymagania i parametry jakościowe

(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać cenę netto w złotych za pojemnik 1-litrowy

1.

Nazwa produktu

PAG 46 (indeks w MPK 1289-90101-010-1)

PAG 46

2.

Szacunkowa dwuletnia ilość w/w oleju [pojemniki 1-litrowe] / Cena netto

około 70 pojemników
17.

Olej PAG 100 (w pojemnikach 1-litrowych) do układu klimatyzacji autobusów: Solaris U12, Mercedes Conecto 12 i 18 metrowych

Wymagania i parametry jakościowe

(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać cenę netto w złotych za pojemnik 1-litrowy

1.

Nazwa produktu

PAG 100 (indeks w MPK 1289-90105-100-0)

PAG 100

2.

Szacunkowa dwuletnia ilość w/w oleju [pojemniki 1-litrowe] / Cena netto

około 30 pojemników
18.

Czynnik R134a (w około 12 kg butlach) do układu klimatyzacji Autob.: Solaris U12, Mercedes Conecto 12 i 18 metr. oraz trolejbusów

Wymagania i parametry jakościowe

(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać cenę netto w złotych za kg w butli 12 kilogramowej

1.

Nazwa produktu

R134a Indeks w MPK 1334-96134-000-0

R134a

2.

Szacunkowa dwuletnia ilość w/w czynnika [kg] / Cena netto

około 750 kilogramów
Smary i krem do montażu opon

19.

Smary płynne: litowe lub litowo-wapniowy do central. układów smarow. Vogel AG stosow. w autob. nowej generacji

Wymagania i parametry jakościowe

(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za kg (w wierszu 2) oraz zgodność z ISO 6743-9

1.

Nazwa produktu

Renolit LZR 000

(indeks w MPK 0244-13023-300-0)
2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [kg] / Cena netto

około 1200 kg
3.

Klasyfikacje: europejska ISO 6743-9

ISO-L-XDCMB 000
4.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 50 kg
20.

Smar BP Energrease półpłynny litowo- wapniowy do centralnych układów smarowania Vogel AG stosowany w trolejbusach nowej generacji

Wymagania i parametry jakościowe

(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać cenę netto w złotych za kg (w wierszu 2) oraz zgodn. z ISO 6743-9

1.

Nazwa produktu

BP Energrease ZS 00

(indeks w MPK 0244-21001-000-0)
2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w smaru [kg] / Cena netto

około 500 kg
3.

Klasyfikacja europejska ISO 6743-9

ISO-L-XDCMB 00
4.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 10 kg
21.

Smar stały litowo-wapniowy ogólnego zastosowania

Wymagania i parametry jakościowe

(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za kg (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 4) oraz zgodność z ISO 6743-9

1.

Nazwa produktu

Renolit MO 2

(indeks w MPK 0244-13023-002-0)
2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w smaru [kg] / Cena netto

około 1000 kg
3.

Klasyfikacja europejska ISO 6743-9

ISO-L-XCEMB 2
4.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 50 kg
22.

Krem do montażu opon bezdętkowych do samochodów ciężarowych i autobusów

Wymagania i parametry jakościowe

(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: cenę netto w złotych za kg (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 5) oraz pozostałe dane w innych wierszach

1.

Nazwa produktu

Krem do montażu TRUCK nr katalog. 593 051

(indeks w MPK 0244-45001-000-0)

Krem do montażu TRUCK nr katalog. 593051


2.

Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w kremu [kg] / Cena netto

około 250 kg
3.

Punkt zapłonu / Zapalność:

10,5 0C

10,5 0C

4.

Rozpuszczalność w wodzie (przy 20oC):

1,1 g/cm3

1,1 g/cm3

5.

Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt

około 5 kg©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna