Formularz parametrów wymaganychPobieranie 100.64 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar100.64 Kb.

DZPZ / 333 / 10 UE PN / 2011 Załącznik nr 19 do SIWZ


FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCHPAKIET NR 17A.1.

Aparatura do obiektywnej diagnostyki audiologicznej: tympanometria, otoemisja akustyczne, audiometria BERA

Nazwa sprzętu
B.1.Podać producenta, nazwę handlową i rok produkcjC.

URZĄDZENIE ABR/BERA

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE GRANICZNE

Spełnia wymagania (*)

TAK

NIE

C.1.

Rejestracja i analiza potencjałów wywołanych z pnia mózgu a w szczególności:


Badanie progu słuchu


Badanie ECOchG ,


Badanie AEP wczesnych


Badanie AEP średnio latencyjnych


Badanie AEP późno latencyjnych


Opcjonalnie test 40 Hz oraz możliwość rejestracji odpowiedzi na stymulację implantów ślimakowych.

Zamawiający dopuści urządzenie ABR/BERA bez opcjonalnego testu 40Hz oraz możliwości rejestracji odpowiedzi na stymulację implantów ślimakowych – pyt nr 7


System kliniczny działający w oparciu o komputer typu laptop wyposażony w system operacyjny dla badań ABR jak i BERA – laptop dołączony do zestawu

C.

PARAMETRY TECHNICZE WZMACNIACZA

Spełnia wymagania (*)

TAK

NIE

C.2.

Ilość kanałów -2C.3.

Impedancja wejściowa > 5 M OHMC.4.

Połączenie z układem akwizycji za pomocą światłowodu

Zamawiający dopuści połączenie z układem akwizycji urządzenia ABR/BERA za pomocą ekranowanego kabla, zamiast połączenia światłowodem – pyt nr 8C.5.

Pomiar impedancjiC.6.

CMMR >120 decybeli

Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne urządzenie ABR/BERA z parametrem technicznym wzmacniacza CMMR równym lOOdBC.7.

Filtr sieciowy : 50 Hz (-12 decybeli/okt)

C.

PARAMETRY TECHNICZNE AKWIZYCJI

Spełnia wymagania (*)

TAK

NIE

C.8.

Liczba kanałów : 2 niezależneC.9.

Liczba uśrednia czy :2 , LICZBA PUNKTÓW MIN 1024C.10.

Wyzwalanie uśredniania :wewnętrzne, zewnętrzne ,liczba uśrednień 1 do 32000

(Zamawiający dopuści oferowanie urządzenia do badania ABR posiadającego możliwość regulacji ilości uśrednień w zakresie 20 - 32000? – pyt nr 1)C.11.

Układ odrzucania artefaktów z możliwością regulacji poziomu i czasu dyskryminacjiC.12.

Próbkowanie min 40 kHz w każdym kanale

(Zamawiający dopuści oferowanie urządzenia do badania ABR posiadającego częstotliwość próbkowania 30 kHz z filtrem anty-aliasingowym – pyt nr 2)

C.

PARAMETRY TECHNICZNE STYMULATORA AKUSTYCZNEGO

Spełnia wymagania (*)

TAK

NIE

C.13.


Rodzaje bodźców – klik, ton- tzw. Tone Burst ( krótkie tony) , czas trwania bodxca klik 25 do 50000 mikro sek.

Zamawiający dopuści oferowanie urządzenia do badania ABR posiadającego bodźce: klik, tone - burst, przy czym czas trwania bodźca klik wynosi 100uS- pyt nr 3C.14.

Częstotliwość bodźca TON w wersji standardowej do 8 Hz - 16 kHz

Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia do badania ABR, umożliwiającego użycie impulsu ton o częstotliwościach 500Hz - 4kHz - pyt nr 4

Zamawiający dopuści do postępowania częstotliwość bodźca TON w wersji standardowej w zakresie 250 Hz - 8 kHz – pyt nr 17C.15.

Możliwość kształtowania obwiedni bodźca TONC.16.

Polaryzacja : dodatnia, ujemna, naprzemiennaC.17.

Natężenie dźwięku : co najmniej 90 decybeli NHLC.18.

Maskowanie szumemC.19.

Wyjście : słuchawki nagłowne, słuchawki typu insert, wibrator kostnyC.20.

Możliwość dołączenia do wyjścia , jako wyposażenie opcjonalne przetwornika wysokiej częstotliwości i /lub zestawu wolnego polaC.21.

Możliwość zakupu i podłączenia w przyszłości opcjonalnie ASSR, VEMP,P300

C.

PARAMETRY TECHNICZNE STYMULATORA AKUSTYCZNEGO ABR/BERA

Spełnia wymagania (*)

TAK

NIE

C.22.

Rodzaje bodźców – klik, tonC.23.

Częstotliwość bodźca TON w wersji standardowej do 8000 Hz (opcjonalnie powyżej 8000 Hz)

Zamawiający dopuści do postępowania częstotliwość bodźca TON w wersji standardowej w zakresie 250 Hz - 8 kHzC.24.

Obwiednie bodźca TON liniowa, Blackmana, Gaussa, HanningaC.25.

Programowane parametry bodźca: częstotliwość, natężenie, czas plateau, czasy narastania/opadania, kształt obwiedni

C.

TYMPANOMETR

Spełnia wymagania (*)

TAK

NIE

C.26.

Testy tympanometryczne dla tonu pomiarowego 226 Hz opcjonalnie 1000 HzC.27.

Badanie odruchów strzemiączkowych ipsi dla tonu pomiarowego 0,5, 1,2,4 KHzC.28.

Badanie odruchów strzemiączkowych ipsi i kontralateralnych dla tonu pomiarowego 0,5, 1,2,4 KHzC.29.

Zestaw oliwek, zestaw do czyszczenia sondy, zestaw mocujący do badania kontralateralnegoC.30.

Możliwość wydruku wyniku badania na drukarce współpracującej z urządzeniemC.31.

Wbudowany ekran LCD

C.

URZĄDZENIE DO BADANIA OTOEMISJI DPOAE , TEOAE - urządzenie przenośne jednomdułowe

Spełnia wymagania (*)

TAK

NIE

C.32.

Testy dla otoemisji akustycznych DPOAE, TEOAE Częstotliwości pomiarowe 500-12000 Hz , zakres intensywności 20-80 dB SPL co 5 decybeli

Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia do badania otoemisji posiadającego częstotliwości pomiarowe 0,7 - 12000Hz, zakres intensywności 40 - 83dB SPL – pyt nr 5C.33.


C.34.

Wbudowana pamięć urządzenia ,pozwalająca na zapis wyników, możliwość przesłania danych na komputer przez port USB.

C.

AUDIOMETR

Spełnia wymagania (*)

TAK

NIE

C.35.

Urządzenie z możliwością badania audiometrii tonalnej w zakresie częstotliwości 16-20 kHz, dla przewodnictwa powietrznego oraz dla przewodnictwa kostnego do 8000 HzC.36.

Audiometrii mowy, audiometrii w wolnym polu w szumieC.37.

Zakres intensywności bodźca dla przewodnictwa powietrznego ( – 10 – 120 decybeli HL)C.38.

Zakres intensywności bodźca dla przewodnictwa kostnego ( – 10-70 decybeli HL.)C.39.

Prezentacja tonu- ciągła, pulsująca, impulsowa z możliwością konfiguracji Opcje sygnału wolnego pola – możliwe podłączenie 4 niezależnych głośnikówC.40.

Możliwość niezależnego sterowania każdego z 4 głośników wolnego polaC.41.

Zewnętrzny mikrofon do komunikacji z pacjentemC.42.

Wyjścia do podłączenia zewnętrznego odtwarzacza CDC.43.

Zestaw do komunikacji zwrotnej Pacjent – Osoba badającaC.44.

Przycisk pacjentaC.45.

Zestaw testów SISI ,RINNE, WEBER,C.46.

Słuchawki – przewodnictwo kostne, słuchawki nagłowne, słuchawki insertC.47.

Wbudowany port USB do komunikacji z komputeremC.48.

Oprogramowanie umożliwiające pobieranie, wizualizację i archiwizację wyników badań na dysku komputera

D.

Opis sprzętu

- Dokumenty wymagane przy dostawie

Spełnia wymagania (*)

TAK

NIE

D.1.

Instrukcja w języku polskimD.2.

Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. 3D.3.

Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4

E.

Opis sprzętu

- wymagane gwarancje

Spełnia wymagania (*)

TAK

NIE

E.1.

Gwarancja obejmująca cały system min 24 miesiące

F.

Opis sprzętu

- wymagane szkolenia

Spełnia wymagania (*)

TAK

NIE

F.1.

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi urządzenia

UWAGI:

(*) Wypełnia Oferent - jeżeli oferowany sprzęt:

- spełnienia wymagania - należy zaznaczyć je symbolem X w kolumnie „TAK” rubryki „Spełnia wymagania”,

- niespełnienia wymagań - należy zaznaczyć symbolem X w kolumnie „NIE” rubryki „Spełnia wymagania”.

Oferta nie spełniająca wymaganych parametrów

(tj. udzielenie przez Oferenta choć jednej odpowiedzi „NIE”) podlega odrzuceniu.

(**) Nazewnictwo stosowane przez Zamawiającego w zakresie nazwy urządzenia musi być tożsame z nazewnictwem na fakturze.Strona z


Pobieranie 100.64 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna