Formularz zgłoszenia przykładu dobrej praktykiPobieranie 46.19 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar46.19 Kb.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKINazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki

Barbara Kornaś

Adres szkoły/placówki

74-400 Dębno

Tel.:957602713

Fax:957602713

e-mail:

Imię i nazwisko autora, koordynatora lub osoby odpowiedzialnej za realizację zadania

Wioletta Rafałowicz

Tel.:603612625

Obszar (wybrany obszar zaznaczyć X)

Dydaktyka

x

Profilaktyka i wychowanie
Nadzór
Inne
Temat działania

Jak zaprezentowaliśmy swoje działania społeczności szkolnej podczas Targów 2.0?


Cel/cele

 1. Wymiana wiedzy i doświadczeń przez uczniów i nauczycieli.

 2. Przygotowanie, przeprowadzenie dla kolegów/ koleżanek ćwiczenia, quizu, zadania.

 3. Weryfikacja Kodeksu 2.0.

 4. Demokratyczne ustalenie wersji Kodeksu 2.0.

 5. Realizacja projektów edukacyjnych.

 6. Prezentacja wyników zrealizowanych projektów i przeprowadzonych odwróconych lekcji.

 7. Podejmowanie działań związanych z czytaniem i z odkrywaniem.

Opis


Na spotkaniu otwarcia nauczyciele zostali poinformowani o programie Szkołą z klasą 2.0. Przypomnieliśmy zapisy Kodeksu 2.0. Omawiając działania w programie w tegorocznej edycji, poinformowałam nauczycieli o czekających nas, jako szkołę doświadczoną, Targach 2.0. Nauczyciele zapoznali się z celem Targów 2.0 - upowszechnienie wśród uczniów zasad Kodeksu 2.0 i sprawdzenie stopnia ich realizacji.

W wyniku pracy w grupach nauczyciele i uczniowie zdecydowali o formule Targów 2.0. Podczas spotkania otwierającego postanowiliśmy zorganizować konferencję naukową w czytelni szkolnej, Zdecydowaliśmy, że  prelegentami zostaną przedstawiciele grup zadaniowych.

Konferencja skierowana będzie do uczniów klas I gimnazjum. Uczniowie klas III wypełnili opracowaną przez szkolnego koordynatora anonimową ankietę w celu zasięgnięcia opinii, jak funkcjonuje Kodeks 2.0, co należy zmodyfikować
w regulaminie lub o co wzbogacić dokument. Ponadto ankieta dostarczyła wiedzy na temat wykorzystania szkolnej bazy oraz TIK na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Klasy II przygotowały i zaprezentowały projekty edukacyjne, w których wzięły udział. 


Uczniowie zostali poinformowani o programie na godzinach wychowawczych. Wtedy też odbyły się klasowe debaty nad Kodeksem 2.0.Na stronie internetowej szkoły zamieściłam pomocniczy scenariusz zajęć.

http://www.gpdebno.com/artykul/targi-2-0-2014-2015.html

Nauczyciele działający w programie poinformowali uczniów o możliwości uczestniczenia w programie.

Panie: Monika Kubica i Wioletta Rafałowicz założyły blogi, które prowadzą razem z uczniami

http://blogiceo.nq.pl/dzienniczek/ - opiekun: p. Wioletta Rafałowicz

http://blogiceo.nq.pl/blogowaniepomaganie/ - opiekun: p. Monika Kubica 

Uczniowie na spotkaniach z opiekunami grup zadaniowych i projektowych proponowali, w jaki sposób zaprezentują zadania związane z czytaniem i odkrywaniem koleżankom i kolegom.

Targi 2.0 odbyły się 1 stycznia 2015 roku w czytelni szkolnej. Wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele, opiekunowie zadań projektowych, rodzice, pedagog szkolny i dyrekcja. Targi 2.0 otworzył szkolny koordynator Szkoły z klasą 2.0 - pani Wioletta Rafałowicz.Targi 2.0 rozpoczęły się o godzinie 8:00, a zakończyły o godzinie 14:30.

Tegoroczne Targi 2.0 przebiegły naprawdę sprawnie i ciekawie. Różnorodność projektów była ogromna, dzięki czemu uczniowie byli aktywni i chętni do wykonywania  proponowanych ćwiczeń.

Przygotowaliśmy 7 stanowisk. Poświęcone były kolejno: odkrywaniu liczby Pi, odwróconej lekcji poświęconej imiesłowom, czytaniu książek, współpracy z przedszkolem, wartościom w życiu każdego człowieka, blogom prowadzonym w ramach Szkoły z klasą 2.0, oswajaniu matematyki.  Uczniowie przygotowali je pod kierunkiem nauczycieli: Wioletty Rafałowicz, Moniki Kubicy, Doroty Tołoczko, Marii Paliwody, Renaty Kunisz, Karoliny Włodarczyk i Elżbiety Baranieckiej.

Stoiska dotyczyły zrealizowanych projektów, odwróconych lekcji i przeprowadzonych w szkole akcji.

Na koniec uczestnicy mieli okazję do podzielania się swoimi refleksjami dotyczącymi plusów i minusów Targów. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy pierwszoklasistów do aktywnego brania udziału w projektach edukacyjnych, które uczą pracy
w grupie, rzetelności oraz dyscypliny. 


Targi 2.0’’ poprowadzili uczniowie klasy IIIb – Katarzyna Kazimierczuk i Michał Kot. Na początek Anna Kotyńska
z klasy IIf przedstawiła zgromadzonym uczniom Kodeks 2.0. Następnie w ustalonej kolejności poszczególne grupy przedstawiały rezultaty swojej pracy. Jedna z grup, w której w skład weszli: Łucja Jackowska, Weronika Własak oraz Bartosz Naklicki przedstawili nam krótką, zabawną scenkę, dotyczącą liczby pi. W ten sposób dowiedzieliśmy się m.in., kiedy powstała liczba pi i kto ją wymyślił. Kolejny projekt także dotyczył matematyki. Z pomocą Mai Zarzyckiej, Aleksandry Godzik i Natalii Brudzińskiej mieliśmy sposobność poznać tajniki matematyki. Projekt powstawał pod czujnym okiem pani Moniki Kubicy.  Następnie zaprezentowały się dwie uczennice z klasy IIa – Barbara Dembkowska oraz Eliza Staniszewska. Dziewczyny opracowały i przedstawiły ankietę dotyczącą czytelnictwa. Wypełniło
ją kilkadziesiąt osób, w tym uczniowie, nauczyciele, pani dyrektor, a nawet rodzice uczniów. Okazało się, że w naszej szkole problem z brakiem chęci do czytania nie jest wcale groźny. Wielu z nas chętnie korzysta z zasobów szkolnej biblioteki. Później przyszła kolej na przedstawienie projektu „Biblioteka dzieciom”, w którym uczestniczyły: Joanna Jokiel, Aleksandra Jelińska, Agata Dembkowska oraz Barbara Dembkowska. Opiekunami tego projektu były panie Maria Paliwoda i  Renata Kunisz. Uczennice klasy IIa przedstawiły prezentację multimedialną oraz opowiedziały o swoich refleksjach, a także reakcjach zachwyconych przedstawieniem przedszkolaków.


            Z powodu ograniczenia czasowego (jedna klasa mogła uczestniczyć w Targach 2.0 przez jedną godzinę lekcyjną) pozostałych projektów na tej samej lekcji nie udało się zaprezentować. Zrobiliśmy to jednak na kolejnej godzinie. Tym razem jako pierwsi wystąpili uczniowie z klasy 1a – Karolina Żurawska, Kinga Kwarcińska, Klaudia Batóg oraz Mateusz Tomala, którzy wraz z panią Karoliną Włodarczyk opracowali projekt dotyczący wartości w życiu młodego człowieka, tolerancji i akceptacji. Następnie uczennice przygotowane przez panią Elżbietę Baraniecką przypomniały nam, czym
są imiesłowy. Dziewczyny nie poszły jednak na łatwiznę. Wykorzystały metody aktywizujące, prosząc trzech śmiałych ochotników o wykonanie kilku zadań. Przy ćwiczeniach należało wykazać się nie tylko wiedzą, ale także sprawnością fizyczną oraz dystansem do siebie.


Jesteśmy zdania, że nasz Kodeks 2.0 jest godny polecenia. 

Oto jego pełne brzmienie:

 1. Dążyć do tego, aby we wszystkich pracowniach były rzutniki i komputery z dostępem do Internetu.

 2. Wykorzystywać na lekcjach, np. rzutniki w celu utrwalenia wiedzy podanej przez nauczyciela.

 3. W celu usprawnienia pracy na lekcji zaleca się dążyć do wykorzystywania sprzętu.

 4. Uczeń ma prawo wykorzystać telefon w celach naukowych, np. kalkulator na lekcji matematyki, chemii, fizyki, geografii, lecz zabrania się korzystania z innych funkcji.

 5. Kontaktować się z nauczycielami i uczniami drogą elektroniczną.

 6. Można korzystać z Internetu w czytelni szkolnej oraz w świetlicy przede wszystkim w celach naukowych, a nie prywatnych.

 7. Nie zamieszczać w Internecie danych osobowych oraz zdjęć innych osób bez ich zgody.

 8. Wykorzystywać dyktafony za zgodą nauczyciela do nagrywania lekcji.

 9. Rozbudować stronę internetową naszej szkoły o zakładki z doświadczeniami, które zostały zaprezentowane na lekcjach.

 10. Chronić prawa autorskie.

 11. Nie kopiować zadań domowych z Internetu.

 12. Zapoznać się z regulaminem stron, na które wchodzimy.

 13. Sprawdzać, jakie są opinie o danej stronie na innych forach.

 14. Dbać o kulturę wypowiedzi w Internecie.

Kodeks 2.0 pozostał w niezmienionej formie. Uczniowie wnioskowali o wyposażenie szkoły w tablety. Obecnie zastanawiamy się, skąd zdobyć środki na ten cel. 

Punkty 1,2,3 i 5 dotyczą  zaleceń dla nauczycieli, bo formułowali je uczniowie. To są właśnie te punkty, które budziły najwięcej emocji uczniów. Gimnazjaliści podkreślali, że jeszcze we wszystkich salach lekcyjnych nie ma sprzętu komputerowego. Poza tym sprzęt - zdaniem uczniów- nie jest przez wszystkich nauczycieli wykorzystywany. Mimo,
że został wprowadzony dziennik elektroniczny, nie wszyscy rodzice z niego korzystają z powodu odpłatności. Wielu nauczycieli nie wykorzystuje e-dziennika do kontaktów z rodzicami. Punkt 5 został zapisany po demokratycznym głosowaniu. Nie wszyscy uczniowie chcieli, by nauczyciele kontaktowali się z rodzicami drogą elektroniczną.


Na dzień dzisiejszy jest założona szkolna platforma i odbyło się szkolenie w zakresie umieszczania materiałów na platformie. Kolejnym krokiem będzie umieszczanie materiałów na platformie przez nauczycieli i uczniów, wykorzystywanie platformy przez nauczycieli i uczniów, zbadanie przydatności platformy w pracy i nauce. 

Karolina Włodarczyk: "Swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi udziału w programie dzieliłam się z nauczycielami przez cały semestr. Było to bieżące relacjonowanie swoich postępów oraz stopnia realizacji poszczególnych kroków.  Rozmawialiśmy o tym, jaką tematykę poruszaliśmy w swoich zadaniach. Osobiście śledziłam również efekty pracy koleżanek na blogu. Czytałam opisy poszczególnych lekcji oraz z zaciekawieniem oglądałam zdjęcia. Główny wniosek, jaki nasuwa mi się w chwili obecnej, to fakt, że z pozoru nudna lekcja może być przedstawiona w zaskakująco ciekawy sposób. Sam temat niektórych zajęć był elementem, który zmuszał mnie wręcz do zainteresowania się dalszym tokiem lekcji. Kolejne spostrzeżenie? To żal, że za czasów, gdy sama chodziłam do gimnazjum, nie spotkałam się z tak interesującą formą prowadzenia matematyki, języka polskiego czy fizyki".

Ewaluacja "Targów 2.0" to odkrywanie opinii uczestników o Targach 2.0. Uczniowie biorący udział w tym wydarzeniu wypełnili ankietę, którą musieli przeczytać.

Poza tym czytaliśmy teksty bajek matematycznych, odczytywaliśmy informacje z prezentacji przygotowanych przez uczniów, cytowaliśmy wypowiedzi z ankiety czytelniczej, odczytywaliśmy opracowany Kodeks 2.0.

Uczniowie rozwiązywali zadania z treścią oraz sami układali zadania tekstowe z rozsypanki wyrazowo - liczbowej. Musieli więc przeczytać treść ze zrozumieniem, aby prawidłowo rozwiązać zadanie.

Uczniowie odrywali tajniki pracy nauczyciela, ucząc siebie nawzajem podczas Targów. 2.0. Rola nauczyciela bardzo
im się podobała.

W formie zabawy "Gimnastyka z imiesłowami" uczniowie wykonywali ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z  instrukcjami ćwiczeń gimnastycznych z zastosowaniem imiesłowów przed społecznością szkolną. 

Gimnazjaliści rozwijali swoją  wyobraźnię poprzez odkrywanie ciekawych skojarzeń z liczbą pi i przedstawieniem skojarzenia w formie rysunku. 

Odkrywali wartości w swoim życiu. Każdy uczeń miał możliwość dokonania autorefleksji, która skłoniła do wyłonienia kluczowej wartości na aktualnym etapie ich życia. Odkrywali również, dlaczego pewne osoby, sytuacje, cechy są dla nich tak ważne. Ponadto odkrywali jak dramatyczne w skutkach może być dyskryminowanie osób w jakiś sposób odmiennych od nich samych. Dowiedzieli się również, że tolerancja nie odnosi się jedynie akceptacji odmiennej rasy bądź orientacji, ale także odmiennych poglądów czy wiary.

Wszyscy nauczyciele wyrażali satysfakcję z przeprowadzonych targów. Dowiodły one, że nasza młodzież zdaje sobie sprawę z potrzeby korzystania i włączania TIK do edukacji. Uczniowie są świadomi zagrożeń czyhających w sieci. Wiedzą też, jak sobie z nimi radzić, gdzie szukać pomocy. Ważnym elementem Targów 2.0 stała się sposobność do wymiany poglądów. Przygotowane prezentacje z jednej strony pokazywały nowe możliwości i sposoby uatrakcyjnienia zajęć,
z drugiej utrwalały niezbędne informacje dla bezpiecznego poruszania się w sieci.

Dla mnie było to kolejne doświadczenie jako koordynatora i nauczyciela. Formuła Targów 2.0 bardzo mi się podoba.
Z głosów uczniów wynika, że praca nad zaprezentowaniem zasad Kodeksu z wykorzystaniem TIK bardzo ich angażowała, stała się atrakcyjną formą ich utrwalenia.


Wykaz załączników

Rejestrowaliśmy Targi 2.0 przy pomocy kamery i aparatu fotograficznego. Filmował Mateusz, a zdjęcia wykonali: Natalia i Marek. Zostały one zamieszczone na stronie szkoły, na portalu YoungFace.tv, blogu Internetowy dzienniczek, w szkolnej gazecie "Gimnazjak". 

Oto efekty:

http://www.gpdebno.com/galeria/projekt-biblioteka-dzieciom-na-targach-2-0.html

http://www.gpdebno.com/galeria/targi-2-0-2015.html

 http://youngface.tv/tegoroczne-targi-2-0-przeszly-do-historii/

http://blogiceo.nq.pl/blogowaniepomaganie/2015/01/15/targi-2-0-czyli-co-sie-u-nas-dzialo/

http://blogiceo.nq.pl/dzienniczek/2015/01/28/targi-2-0-co-wiemy-o-liczbie-%CF%80/

http://www.gpdebno.com/artykul/ewaluacja-targow-2-0-2014.html

http://blogiceo.nq.pl/dzienniczek/2015/02/02/odwrocona-lekcja-na-targach-2-0/

http://blogiceo.nq.pl/dzienniczek/2015/02/08/zadanie-uczymy-innych-i-odkrywamy-wartosci-w-naszym-zyciu-na-targach-2-0/

Relacja fotograficzna z Targów 2.0

http://www.gpdebno.com/artykul/targi-2-0-2014.html

http://blogiceo.nq.pl/dzienniczek/2015/02/01/projekt-biblioteka-dzieciom-na-targach-2-0/

http://youngface.tv/targi-2-0-dowiodly-ze-zdajemy-sobie-sprawe-z-potrzeby-korzystania-i-wlaczania-tik-do-edukacji/

http://blogiceo.nq.pl/dzienniczek/2015/02/05/ewaluacja-targow-2-0-nasze-opinie-i-spostrzezenia/

Film na You Tube- 

Targi 2.0 - Gimnazujm Publiczne Im Arkadego Fiedlera w Dębnie

Targi 2.0 – dokumentacja filmowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz opublikowanie przedstawionego przykładu dobrych praktyk na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie

5.05. 2015 Wioletta Rafałowicz

/miejscowość, data/ /imię i nazwisko autora lub dyrektora szkoły/

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna