Formularz zgłoszeniowy Dane osobowePobieranie 36.59 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar36.59 Kb.Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Obywatelstwo(a)
Adres (stałego pobytu)
  • Miejscowość / kod
  • ulica
  • numer domu / mieszkania (jeśli dot.)
  • kraj (jeśli inny niż Polska)
Adres (do korespondencji – jeśli inny niż powyżej)
  • Miejscowość / kod
  • ulica
  • numer domu / mieszkania (jeśli dot.)
  • kraj (jeśli inny niż Polska)
email
telefon kontaktowy

Wykształcenie średnie wyższe
Znajomość języka angielskiego


j. angielski

wg skali ICAO

Data ważności egzaminu (dotyczy 4,5)

4

5

6


Znajomość języka polskiego (dotyczy osób bez polskiego obywatelstwa)


j. polski

wg skali ICAO

Data ważności egzaminu (dotyczy 4,5)

4

5

6

Posiadane licencje (JAR –FCL / EASA, tylko samoloty)

Rodzaj licencji

Data ważności

Państwo wydające

ATPL(A)CPL(A)Data ważności jeżeli została wpisana do licencji, w pozostałych postawić X, w drugim polu „nie dotyczy
Ograniczenia wpisane do licencji (jeśli dotyczy, inne niż znajomość języka):
Uprawnienia wpisane do licencji (zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie)
TAK

NIE

Ważny do:
IR / ME


TR/MPA


TR ........
(TR inny niż A320)

TR/MPA


TR ........
(TR inny niż A320)

TR/MPA


TR ........
(TR inny niż A320)

TR A320


Badania lotniczo – lekarskie

Klasa I (inne operacje lotnicze)

Data ważnościOgraniczenia (jeśli dotyczy)

Doświadczenie (pełne godziny)

Nalot całkowityNalot IFRNalot MENalot JET

(MTOW > 22 tony)


PIC JET

(MTOW > 22 tony)Dotyczy osób z TR A320

Nalot na typie A318 – A321
PICData ostatniego lotu

Tylko CPL(A)

Zdany egzamin teoretyczny ATPL(A) TAK
Niniejszym oświadczam, iż wszystkie powyższe informacje są zgodne z prawdą oraz posiadaną przeze mnie wiedzą. Jednocześnie, przyjmuję do wiadomości, iż zatajenie bądź podanie nieprawdziwych informacji skutkuje automatycznym wykluczeniem z procesu rekrutacji bądź – po podpisaniu umowy o pracę, rozwiązaniem umowy z winy pracownika; w przypadku umów cywilno-prawnych, rozwiązaniem takowej umowy.
Warszawa, dn………………..
……………………………………………………

czytelny podpis
„Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji."
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna