Formularz zgłoszeniowy nr 1 XII toruńskie forum organizacji pozarządowychPobieranie 16.69 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.69 Kb.

formularz zgłoszeniowy nr 1XII TORUŃSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

(XII TFOP)

Toruń, 28 października 2015 r., godz. 9.00

Dwór Artusa

ul. Rynek Staromiejski 6FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)


Nazwa organizacji pozarządowej ………………………………................................................................
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………….
Funkcja w organizacji …………………………………………………………………………………….
Adres organizacji pozarządowej…………………………………………………………………………...
Numer kontaktowy, adres e-mail …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy w dotarciu na Forum, tłumacza j. migowego
lub innej formy wsparcia, napisz o tym w tym miejscu …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Prosimy wybrać 1 warsztat, w którym Państwo będziecie uczestniczyć:
9.45-11.30 „Źródła finansowania działań organizacji pozarządowych” - Łukasz Broniszewski (Fundacja Stabilo), Łukasz Kaczorek, Witold Jankowiak (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu) oraz przedstawiciele wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Torunia zajmujący się otwartymi konkursami ofert.
9.45-11.30 „Jak skutecznie zaplanować komunikację internetową organizacji? Dlaczego do internetu pisze się inaczej – tajemnice efektywnego webwritingu”- Grzegorz Giedrys (Gazeta Wyborcza), Dominik Pokornowski (Exea Data Center, CSW „Znaki Czasu”).
9.45-11.30 „Dlaczego organizacje pozarządowe rzadko się zrzeszają? Czy i jakich sieci współpracy wewnątrz sektora potrzebujemy? Komu i do czego potrzebne są federacje?” moderator: Janusz Wiśniewski (Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, RDPP), Weronika Czyżewska (Ogólnopolska Federacji Organizacji Pozarządowych), Jan M.Grabowski (Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych), Karol Gutsze (Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa; powiat tucholski, sieci współpracy nieformalnej).
9.45-11.30 „Współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi – co zrobić by stało się bardziej możliwe?” Joanna Scheuring-Wielgus (Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, RDPP), Anna Chudziak (TZMO SA),dr Marta Karwacka (Forum odpowiedzialnego Biznesu, GoodBrand&Company Polska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie i WSB w Toruniu).
Podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć lub odesłać:

do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT

na adres ul. Wały gen. Sikorskiego 8

lub fax 56 611 86 80

lub e-mail: a.adamek@um.torun.pl


w terminie do 21 października 2015 r.


  • Formularz jest także dostępny na stronie www.orbitorun.pl.

  • Formularze, które zostaną nadane po 21 października nie będą brane pod uwagę (data stempla pocztowego, data wysłania maila).

  • W XII TFOP może uczestniczyć więcej niż 1 przedstawiciel z tej samej organizacji.

  • Na 1 formularzu zgłasza się 1 osoba.

  • Przedstawiciele jednostek administracyjnych również zgłaszają się za pomocą formularza.

  • Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Udział w XII TFOP jest bezpłatny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji XII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych przez Urząd Miasta Torunia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.


……………………….. …………………………

(data) (czytelny podpis)Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Toruń
T: 611 87 24


E: wksii@um.torun.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna