Formularz zmiany adresuPobieranie 22.86 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.86 Kb.

FORMULARZ ZMIANY ADRESU
Dział Obsługi Klienta DHL– Przesyłki Krajowe


ul. Targowa 35, 90-043 Łódź,

tel. + 48 42 6 345 345 ; fax. + 48 42 662 67 10:

www.dhlparcel.pl , e-mail : kontakt.pl@dhl.comMIEJSCOWOŚĆ DATA

I

. INFORMACJE O PRZESYŁCE WG LISTU PRZEWOZOWEGO:

2 2

Nr listu przewozowego Liczba paczek


Data nadania

NADAWCA ODBIORCA


IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY TELEFON'>TELEFON IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY TELEFONULICA / NR DOMU / NR MIESZKANIA ULICA / NR DOMU / NR MIESZKANIAs


-- ---


MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCOWOŚĆ

Z

głaszający (NADAWCA/ODBIORCA*)IMIĘ I NAZWISKO TELEFON

II. NOWY ADRES DORĘCZENIA:
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY TELEFONULICA / NR DOMU / NR MIESZKANIA

--


MIEJSCOWOŚĆ


Dodatkowe informacje:


III. OŚWIADCZENIE:

Przeadresowanie przesyłki:  1. w obrębie doręczającego Terminala DHL1 10,00 PLN

  2. pomiędzy dwoma terminalami DHL2 + 100% opłaty podstawowej

Jako płatnik zobowiązuję się do pokrycia powyższej opłaty za przeadresowanie przesyłki / Jako właściciel przesyłki poinformowałem Płatnika o dodatkowej opłacie związanej z przeadresowaniem przesyłki.*Podpis i pieczątka składającego dyspozycję

* niepotrzebne skreślić


1 Przez przeadresowanie przesyłki w obrębie doręczającego Terminala DHL rozumie się zmianę wcześniej podanego i umieszczonego na liście przewozowym adresu doręczenia przesyłki, przy czym podany na liście przewozowym adres i adres ostatecznego doręczenia znajdują się w obszarze działania tego samego Terminala DHL; szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Krajowe.

2 Przez przeadresowanie przesyłki pomiędzy dwoma Terminalami DHL rozumie się zmianę wcześniej podanego i umieszczonego na liście przewozowym adresu, przy czym podany na liście przewozowym adres i adres ostatecznego doręczenia nie znajdują się w obszarze działania tego samego Terminala DHL; szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Krajowe

Strona z Obowiązuje od: 01.08.2013 Nr/wersja: WFSJ-7.3.7.4 / 3

Wydane przez: Dział Obsługi Klienta
Pobieranie 22.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna