Fp-a1-e etyka 30 w forma zaliczenia: zaliczenie z oceną Odpowiedzialny za kursPobieranie 262.6 Kb.
Strona2/8
Data06.05.2016
Rozmiar262.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

KULTURA ŻYWEGO SŁOWA


18 ĆW

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: mgr Lucyna Jakubczyk

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Zapoznanie z zasadami poprawnej wymowy. Wykorzystanie aparatu głosowego i techniki oddychania w sztuce mówienia. Zapoznanie z zasadami interpretacji tekstów i artystycznego mówienia.
Podstawowe treści kursu: Co to jest kultura żywego słowa - z historii przedmiotu. Uroda polszczyzny - nasz skarb narodowy. Proces mówienia. Czynności narządu głosowego. Instrument głosowo-wymawianiowy: budowa, funkcje, konserwacja. Oddychanie w sztuce mówienia - ćwiczenia. Prawidłowa emisja głosu - ćwiczenia. Usprawnianie narządów mowy. Dykcja - wymowa poprawna, prawidła wymowy, błędy wymowy. Najczęstsze błędy wymowy - korekta. Ekspresja (środki wyrazu): iloczas, siła, wysokość, barwa, wyrazistość słowa, wyrazistość frazy, pauza artystyczna . Technika interpretacyjna: budowa tekstu, rozumienie tekstu, akcent wyrazowy, akcent logiczny, kadencja, antykadencja, linia intonacyjna, dobór środków wyrazu - ćwiczenia z tekstem. Sztuka żywego słowa: technika, artyzm, kultura, warsztat, intuicja - pokazowa prezentacja recytacji. Deklamacja, recytacja, mowa artystyczna, występy publiczne, pozasłowne środki wyrazu - ćwiczenia.
Literatura podstawowa:

Podręczniki


Kochanowski W., Koszucka O., Listkiewicz Z., Sekrety żywego słowa.

Kram J., Zarys kultury żywego słowa.

Krzyżanowski J., Sztuka słowa, rozdz. Słowo utrwalone, Warszawa 1984.

Mikuta M., Kultura żywego słowa, Warszawa 1964.

Nyczek T., Pełnym głosem, Kraków 1980. (Rozdz.: Z lotu ptaka).

Opracowania


Bąk P., Czytanie i recytacja w klasach początkowych, Warszawa 1984.

Bąk P., Nauka czytania i recytacji w wyższych klasach szkoły podstawowej, Warszawa 1987.

Karczmarczuk B., Wymowa polska z ćwiczeniami, Lublin 1987.

Kochanowicz J., Podstawy recytacji i mowy scenicznej, Warszawa 1961.

Lubaś W., Urbańczyk S., Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990.

Meissner C., ABC recytatora, Warszawa 1963.

Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1981 (i wyd. nast.)

Toczyska B., Kama makaka ma (wprawki dykcyjne), Gdańsk 1992.

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1994.
15.0-6FP-A9-WTK

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI KOMUNIKACYJNE I MULTIMEDIALNE

36 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: mgr Grzegorz Stanecki

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Kształtowanie umiejętności komunikowania się w aspekcie nowych możliwości technicznych z wykorzystaniem elementarnej obsługi komputera i nawigacji po światowych zasobach sieci Internet.
Podstawowe treści kursu:

1. Pojęcie komunikacji i multimedialności.

(definicja, rodzaje komunikacji, szczeble komunikacji – piramida McQuaila, modele komunikacji- transmisyjny, ekspresyjny rozgłosu, recepcyjny, multimedia, multimedialność, hipermedialność, hipertekstualność, linearność, współczesna istotność komunikacji, umiejętności zdobywania, tworzenia i przekazywania informacji).

2. Pismo i druk.

Część historyczna: najwcześniejsze formy komunikacji, petrogramy, petroglify, pismo obrazkowe, ideogramy, fenicki sylabariusz, greckie pismo alfabetyczne, papier T’ sai Luna, chiński druk, czcionki Gutenberga, druk reliefowy, płaski, wklęsły, prasa pospieszna, rotacyjna maszyna linotypowa, offset, druk laserowy, narzędzia pisarskie.

Część problemowa: pismo a przekaz ustny, pismo jako sacrum- od egipskich hieroglifów do podpisu elektronicznego pod ustawą, praca zakonnego kopisty a wspólczesnego drukarza, list papierowy a telefoniczny sms, kultura kaligrafii, elitarność pisma a analfabetyzm, książki on-line pisane i czytane przez Internautów, sieciowe biblioteki).

3. Prasa.

Część historyczna: chińskie Tipao, rzymskie Acta Diurna Populi, średniowieczne prymitywy prasowe, listy kupieckie, nowelant, gazety drukowane, Merkuriusz Polski, początki prasy publicystycznej The Weekly Review, Spectator, prasa polityczna, partyjna, rozrywkowa, komercyjna, agencje prasowe, cenzura, gwarancje wolności prasy.

Część problemowa: felieton wg K. Mroziewicza, wywiad prasowy wg. Moniki Olejnik, scanning, skimming, layout, lead- jego rodzaje i znaczenie, prasa jako IV władza- dziennikarstwo śledcze, prasa informacyjna a tabloids, spinning, spin doctor, dobra i zła infografika, makieta pisma, prasa regionalna a społeczeństwo obywatelskie, czy gazety upodabniają się do innych mediów, przyszłość prasy papierowej a prasa on- line, prasa specjalistyczna, nowatorska, ambitna, podziemna, prasa a rynek reklam).

4. Fotografia.

Część historyczna: artificiale scribere, camera obscura, D. Barbaro – wypukła soczewka,

E. Danti prototyp lustrzanki, J. Kepler- teoria teleobiektywu, dagerotypia, fotografia, talbotypia, proces kolodionowy, suchy papier fotograficzny, film ceuloidowy, amatorskie aparaty małobrazkowe, teleobiektyw, barwna fotografia, obiektyw szerokokątny, lampa błyskowa, zoom , polaroid, fotografia cyfrowa..

Część problemowa: fotografia a fotografika,relacja podmiotowa zdjęć-ja i inni, czasowa –kiedyś i dziś , przestrzena ja i świat, fotogeniczność natury, fotografia portretowa- Annie Leibowitz, immaterialność fotografii cyfrowej, magia „łapania czasu”, fotografia prasowa, fotoreportaż, analiza zdjęcia, światło, kontrast, głębia, kolor, związek fotografii z prasą, filmem i malarstwem, fotografia okolicznościowa, World Press Photo, Hulton Archive.

Praca samodzielna: znalezienie spośród różnych zdjęć (Z Internetu np. www. fototapeta.art.pl, z prasy , z własnych albumów) fotografii, która jest dla danego studenta szczególna i odpowiedzenie na pytania: dlaczego wybrałem to zdjęcie?, co komunikuje wprost a co na metapoziomie?, jaki rodzaj uczuć, emocji wybrane zdjęcie we mnie rodzi?, jak brzmi tytuł albo jak ewentualnie bym je zatytułował?, czy zdjęciu należy się jakieś dopowiedzenie lub komentarz? ).

5. Film.

Część historyczna: zjawisko bezwładności wzroku i bodźce podprogowe, taumatrop, fenakistiskop, stroboskop, Simon von Stampfer, Coleman Sellers- kinematoskop, T. Edison- praktinoskop, E. J. Marez- fuzja fotograficzna, L. i A. Lumiere – Wyjście robotników z fabryki, Przyjazd pociągu na stację La Ciotat, Oblany ogrodnik, film niemy, udźwiękowiony, z mówionymi dialogami- Śpiewak jazzbandu, film animowany, stereo, kolor, panorama, Oscar, Złota Palma, Montaż, film ideowy, komputer w kinie – Jurrasic Park.

Część problemowa: technika audiwizualna, uniwersalna atrakcyjność, gatunki filmowe, film kinowy, TV i video, kino plenerowe, niezależne, trójwymiarowe, nowe kino, dogma, pieniądze w filmie Cenzura, autocenzura, kolaudacja.)

Praca samodzielna: Poprawna recenzja filmu: który polecam, podczas którego opuściłem kino, na który zaprosiłbym swoich dziadków, na którym byłem kilka razy, filmu dla zakochanych itd. ).

6. Radio.

Część historyczna: G. Marconi, klucz telegraficzny Morce’a, dioda, trioda, pierwsze stacje radiowe, transmisja na falach FM, złoty wiek radia, Wojna światów, płyta winylowa, radio tranzystorowe, stereo, system Dolby, DAB, walkman, CD, Mp3, radio cyfrowe.

Część problemowa: powtarzalność i ponadczasowość zapisu, radio a totalitaryzmy, radio a sztuka, różnorodność przekazu, duża dostępność i popularność, radio dla młodych pokoleń, piractwo muzyczne, Cb- radio, audiofilia, wady i zalety Radia Maryja, Radiostacji, słownictwo radiowe, język wiadomości.

Praca samodzielna: Wysłuchanie informacyjnych serwisów poszczególnych stacji radiowych i omówienie ich pod względem treści i budowy. Analiza i dyskusja na temat audycji radiowej Marii Blimel Zawód na czasie. Odwiedziny Radia Łódź.)

7. Telewizja.

Część historyczna: telewizja jako wynalazek techniczny- lampa oscyloskopowa, kineskop, lampa Brauna. Początki TV światowej i polskiej, transmisje telewizyjne, TV na żywo, kablowa, satelitarna, wynalazek magnetowidu i pilota.

Część problemowa: TV dla mas a telewizja elitarna - początki nadawania w Polsce, kino a TV, KRRiT, społeczna kontrola treści telewizyjnych, propagandowy charakter TV, hegemonia TV wśród innych mediów, surfing i zapping, globalizacja TV a potrzeba indywidualności, kultura obrazkowa, kino domowe, magnetowidy, kamery a indywidualizacja odbioru, sztuka informacji, dysonans poznawczy, TV jako jedyny element kultury środowiska wychowującego, kulturotwórcza i edukacyjna rola telewizji, oddziaływanie TV na dzieci i młodzież, życie bez telewizji – błogosławieństwo czy strata?).

8. Nowe media, media telematyczne i komputery.

Część historyczna: abakus, logarytm Napiera, kalkulator B. Pascala, maszyna różniczkowa Ch. Babbage’a, maszyna Turinga, bit Shannona, binarność, tranzystor, układ scalony, mikroprocesor, Cerf i Kahn założenia ogólnoświatowej sieci, Tim Berns Lee- protokoły www, telefonia komórkowa, teletext i videotext.

Część problemowa: komputer- liczydło czy sztuczna inteligencja, system analogowy a cyfrowy, Internet a autorstwo przekazu, WAP, SMS, MMS w telefonii komórkowej, globalna wioska, komputer jako metamedium, wady i zalety szybkiego rozwoju technologii w branży teleinformacyjnej, społeczeństwo informacyjne.

Praca samodzielna: Zanajomienie się z elementarną obsługą środowiska MS Windows, MS Word.. Umiejętność korzystania z wielu różnorakich nośników informacji- dyskietka, CD-Rom, DVD, twardy dysk. Założenie i praktyczne korzystanie z własnych kont pocztowych w ramach poczty elektronicznej. Swobodna nawigacja w Internecie- portale internetowe, komunikatory IRC, GG, przeglądarki internetowe, „czat”, e- book. Wykorzystanie autonomicznych programów komputerowych do samokształcenia i zdobywania wiedzy).

Część samodzielna: zaznajomienie się z elementami obsługi programu Internet Explorer, nawigacją po światowych zasobach sieci, posługiwaniem się wyszukiwarkami internetowymi, komunikatorami, portalami. Zaawansowane metody poszukiwania danych. Zakładanie własnego konta e-mailowego, korzystanie z usług poczty elektronicznej, IRC, „czatowanie”.

Część problemowa: wolność i demokracja w Internecie, „mariaż” przekazów internetowych z radiem, prasą, telewizją i z technologiami komunikacyjnymi (WAP). Autorskie, przestępczość w sieci, kazus Napstera, piractwo domenowe, internet a dobra osobiste, generacja Y, emotikony i akronimy, wykorzystanie internetu w celach edukacyjnych, interklasa.

9. Perswazyjne, estetyczne, edukacyjne, komunikacyjne aspekty reklamy.

Historia reklamy, różne perspektywy postrzegania reklamy, wiarygodność reklamy, reklama społeczna, postrzeganie reklam przez dzieci, język reklamy, od globalizacji do konsumeryzmu. Masowość i granice reklamy. Skandalizujące reklamy Oliviera Toscaniego i Terry Richardsona.

10. Praktyczne zastosowanie programu Microsoft Word.

Edycja dokumentów. Stosowanie nagłówków, wstawianie tabel, autokształty, numerowanie stron, wstawianie przypisów, tworzenie spisu treści, bibliografia, tworzenie folderów i dokumentów, zapisywanie na innych nośnikach (dyskietka).

11. Teorie oddziaływań mediów na człowieka: model kontrkulturowy.

Kultura wysoka, masowa, popkultura. Świat kultury światem wartości.. Wpływ mediów na człowieka. Typy oddziaływań Dysonans poznawczy wg Festingera. Pedagogika mass mediów.

12. Praktyczne zastosowanie programów multimedialnych.

Korzystanie przykładowych propozycji programów multimedialnych takich jak Encyklopedia człowieka, Encyklopedia przyrody, Historia świata, Jak to działa ( Optimus Pascal), Encyklopedia popularna A – Zet, Encyklopedia królów Polski (Polskie Media Amercom), programy językowe (Europlus).

13. Komunikacyjne aspekty i teorie oddziaływań gier komputerowych.

Gra i jej typy definicyjne. Gry video, gry telewizyjne, gry komputerowe i przeznaczone na konsole. Gry agonalne i mimetyczne. Teoria magicznego pocisku, katharsis, habituacji, sugestii, spirali milczenia, racjonalizacji, frustracji. Amerykański system oznakowania gier komputerowych ESRB.

14. Społeczeństwo informacyjne.

Pojęcie społeczeństwa informacyjnego. Poglądy T. Umesamo i Y. Masudy. Informacja jako symbol statusu wg Umberto Eco. Składowe społeczeństwa informacyjnego wg Dennisa McQuaila. Poglądy Daniela Bella i Jeana Baudrillarda. Prawo Gordona Moore’a Stare i nowe media.

15. Sztuka wystąpień publicznych.

Przygotowanie materiału. Pomoce wizualne: tablica szkolna, biała tablica, plansze, tablica magnetyczna, filcowa, foliogramy, rzutnik pisma, rzutnik przeźroczy. Kompozycja tekstu prasowego a wypowiedzi ustnej. Styl book, postawa prelegencka, prezentacja wypowiedzi improwizowanej. Oddychanie
Literatura podstawowa:

Anderson J., Wilkins R., Żegnaj telewizorku, Warszawa 2000.

Bauer Z., Mass media, Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej w Krakowie, http://www.media.gimnazjum.com.pl , (02.09.2002).

Braun-Gałkowska M., Ulfik I., Zabawa w zabijanie,

Burszta W.J., Wirtualizacja kultury i co z tego wynika, [w:] Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny, G.Woroniecka, Kraków 1999.

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikacji społecznej, Wrocław 1999.

Gajda J., Dominująca rola mass mediów i hipermediów w kulturze i edukacji, [w:] Edukacja medialna, red. zbiorowa, Toruń 2002.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2001.

Goban-Klas T., Zarys historii i rozwoju mediów, Kraków 2001.

Godzic W., Kicz w Internecie - czyli stara estetyka i nowe medium [w:] Niedyskretny urok kiczu, red. G. Stachówna, Kraków1997.

Golka M., Świat reklamy, Warszawa 1994.

Gwóźdź A., O życiu obrazów w kinie na przełomie wieków, [w:] W świecie mediów, red.

E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2001.

Internet- fenomen społeczeństwa informacyjnego, pod red. Ks. T. Zasępy, Częstochowa 2001.

Izdebska J., Rodzina, dziecko, telewizja, Białystok 1996.

Juszczyk S., Człowiek w świecie mediów- szanse i zagrożenia, Katowice 2000.

Kenny P., Panie przewodniczący, Panie, Panowie...( Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych), Wrocław 1995.

Kluszczyński R.W., Artystyczno- kulturowe znaczenie Internetu, [w:] W świecie mediów, red. E. Nurczyńska- Fidelska, Kraków 2001.

Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1983.

Kossowski P., Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999.

Lepa A. bp, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000.

Skwierawski F., Telewizja w Polsce [w:] Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, red. zbiorowa, Warszawa 1999.

Zacher L.W., Telewizja jako społecznie ryzykowna forma przekazu informacji i wartości, [w:] Transformacja telewizji w Polsce, pod redakcją W. Dudek, Katowice 1996.
09.3-6FP-A10-DREI

DIALEKTYKA, RETORYKA I ERYSTYKA

20 W


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Elżbieta Sztankóné Stryjniak

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Poznanie zasad i opanowanie umiejętności prowadzenia dyskursu oraz komponowania wypowiedzi (przemówienia, odczytu, referatu itp.).
Podstawowe treści kursu: Podstawowe pojęcia z zakresu dialektyki, erystyki i retoryki. Geneza i historia rozwoju tych dyscyplin od starożytności do współczesności. Zasady prowadzenia dyskusji (uzasadniania, argumentacji, przekonywania) oraz komponowania wypowiedzi.
1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna