Fraternitas 01. 04. 2005 pol Vol. XXXVIIPobieranie 44 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar44 Kb.


FRATERNITAS 01.04.2005


pol Vol. XXXVII. N. 107 - OFM Roma - tel. +39.0668.491.365 - fax. +39.0668.491.364
Papieski Uniwersytet Antonianum: instytucja otwarta na wiedzę

Podniesienie Antonianum do rangi Papieskiego Uniwersytetu miało miejsce oficjalnie 9 marca 2005

Podniesienie naszego Antonianum do rangi Papieskiego Uniwersytetu następuje w chwili szczególnej dla naszego Zakonu: obchody łaski początków w roku 2008, 800 lat od założenia Zakonu Braci Mniejszych, do której zaczniemy się przygotowywać już w październiku br. Korzystając z tej łaski, Wspólnota całego Zakonu stara się przebyć drogę odnowy, która – w kreatywnej wierności, jak tego żąda od nas Kościół, i wracając do tego, co istotne, według zaleceń Kapituły Generalnej w 2003 r. – prowadzi nas do tego, by lepiej odpowiedzieć na wymogi naszego powołania i posłannictwa i na wyzwania, jakie stawia przed nami świat dzisiejszy. Dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że oprócz świętości życia i bliskości wobec ludzi prostych, studia są podstawowym wymogiem, jak wskazywał już w swoich czasach Tomasz z Eccleston, stwierdzając, iż Zakon Braci Mniejszych opiera się na dwóch filarach: świętości życia i wiedzy, co nam przypomniał także Papież Jan Paweł II w liście do Kapituły Generalnej w 1991 roku.

Ta konieczność studiów dla zapewnienia Braciom dobrej jakości życia i świadectwa skłania nas nie tylko do tego, że doceniamy wartość studiów “ad intra”, dla nas samych, ale do pracy nad znalezieniem się na nowych areopagach, na których tworzy się i przekazuje kulturę. Jesteśmy pewni, że uniwersytety i kolegia są uprzywilejowanymi miejscami dla tych areopagów. Wymowne jest, że taki Zakon jak nasz, nie związany z żadną specyficzną działalnością, a tym mniej z edukacją, liczy w chwili obecnej 14 uczelni wyższych, 6 wydziałów teologicznych, ok. 50 instytutów filozoficzno-teologicznych i ponad 150 kolegiów. Papieski Uniwersytet Antonianum jest bez wątpienia umiłowaną uczelnią naszego Zakonu, mimo że liczebnie jest o wiele mniejszy od innych akademickich instytucji Zakonu, jest uważany za «jego główne centrum studiów» (RFF 122,1). Papieski Uniwersytet Antonianum jako uniwersytet winien być papieski i franciszkański.

Jako uniwersytet – zachowując własną fizjonomię, która wynika z czterech wydziałów uniwersytetu: teologii, nauk biblijnych i archeologii, filozofii oraz prawa kanonicznego – PUA musi odznaczać się otwartością na powszechność wiedzy, wnosząc swój wkład w tworzenie kultury będącej na służbie człowieka, tzn. kultury wychodzącej poza kryteria praktyczności, korzyści czy konkurencji, które to zasady są z pewnością bliskie ekonomii jak też samym uniwersytetom. Dlatego idąc za wiekową tradycją wielkich przedstawicieli szkoły franciszkańskiej, PUA powinien postawić na “diakonię” wiedzy w służbie człowieka, w ten sposób pokonując potęgę wiedzy, która go wykorzystuje.

Drodzy Profesorzy, czyńcie to, co jest możliwe, aby nasz uniwersytet, w ścisłej współpracy z Papieską Akademią Maryjną, z Komisją Szkotystyczną i z Kolegium św. Bonawentury w Grottaferrata, a także z innymi papieskimi uniwersytetami Rzymu, był kulturowym laboratorium, w którym teologia, filozofia, nauki wyzwolone i naturalne będą prowadziły konstruktywny dialog. Aby tak było, uniwersytet musi być instytucją budującą mosty, bardzo uważną na dialog z drugim: nie w sposób przypadkowy i strategiczny, lecz jako prawdziwa i właściwa metoda pracy i jako stała inspiracja myśli i badań, prowadzonych z naukową dyscypliną. Fr. José Rodriguez Carballo, Minister generalny i Wielki Kanclerz PUA

(teksty w całości znajdują się na stronie internetowej http://www.ofm.org/wordpress/it_02.php)


libia - Bracia Mniejsi w Libii

W dniach 26 lutego - 3 marca 2005 Fr. Francesco Bravi, Wikariusz generalny, i Fr. Vincenzo Brocanelli, Moderator ds. misji, odwiedzili Braci, którzy żyją i pracują w Libii. Po drodze zatrzymali się krótko na Malcie, gdzie spotkali się z Prowincjałem i Definitorami, ponieważ Prowincja Malty jest prawnie odpowiedzialna za tę misję. Na ziemi libijskiej przyjęli ich obaj Wikariusze Apostolscy i Bracia z obydwu Wspólnot. W Libii są dwa wikariaty apostolskie powierzone naszemu Zakonowi: Trypolis, gdie biskupem jest Mons. Giovanni Martinelli OFM, i Benghazi, którym kieruje biskup Mons. Silvestro C. Magro OFM. Z nimi współpracują Bracia z obu naszych Wspólnot.

W skład Wspólnoty przy kościele św. Franciszka w Trypolisie wchodzą Fr. Melito Pinili, gwardian, i Fr. Celso Larracas z Filipin, i Fr. Gabrail Annulla Bihit Abdul Malek z Egiptu. Ponadto są tam jeszcze dwaj księża diecezjalni: Daniel Farrugia (z Malty), Wikariusz generalny, i Amet Kual (z Sudanu), młody kapłan inkardynowany do tego wikariatu. Jeden ksiądz włoski, Vanni Bressan, żyje i działa w regionie Sebha. Bracia i dwaj księża diecezjalni żyją razem z biskupem w tym samym domu.

Druga Wspólnota mieści się przy kościele Niepokalanej w Benghazi i należą do niej: Fr. Amado Baranquel, gwardian, Fr. Ronnie Asuero, z Filipin, Fr. Antoni Bolesław Maciejowski i Fr. Wirgiliusz Patuiski, polacy.

Ponadto przebywa tam salezjanin o. Tadeusz Kierbiedz, który jest Wikariuszem generalnym i normalnie mieszka w mieście Derna.

Bracia, razem z jednym księdzem z Filipin, mieszkają w tym samym domu, podczas gdy biskup ma swój mały apartament w tym samym budynku. Główna praca polega na trosce duszpasterskiej o liczne chrześcijańskie grupy obcokrajowców (filipińczycy, hindusi, polacy, włosi, arabi, afrykańczycy mówiący po angielsku lub francusku); do tego dochodzą odwiedziny duszpasterskie i sprawowanie sakramentów w różnych obozach robotników na pustyni oraz troska pastoralna o wspólnoty sióstr zakonnych.

Braciom zostały wręczone ostatnie dokumenty Zakonu, a szczególnie program przygotowań do obchodów 800-lecia powstania Zakonu. Przeżyli też serdeczne chwile spotkań, dzielenia się i modlitwy.

Fr. Francesco i Fr. Vincenzo spotkali się następnie z siostrami z różnych zgromadzeń pracującymi w wikariacie apostolskim Trypolisu.


włochy - Koordynacja pomocy finansowych

W Zakonie są prowincje i kustodie przeżywające trudności finansowe w zapewnieniu rzeczy koniecznych dla życia Braci i formaci kandydatów i Braci. Zgodnie z nauką naszego Ojca św. Franciszka Jednostki te uciekają się do stołu Pańskiego, objawiając swoje potrzeby Ministrowi generalnemu i Zakonowi.

W naszym Zakonie, na szczeblu powszechnym i regionalnym, powstały różne organy mające stawić czoła tej sytuacji. Cztery z nich postanowiły regularnie spotykać się i koordynować działalność, by polepszyć sposoby konkretnego wyrażania solidarności w Zakonie: Komisja przy Kurii generalnej ds. Próśb Finansowych (CRF), Sekretariat generalny ds. Misji Franciszkańskich w Waterford, (Wisconsin, USA   SGFM/W), Missionszentrale der Franziskaner z siedzibą główną w Bonn (MZF) i biurem filialnym we Wiedniu (Austria) Franziskaner für Mittel  und Osteuropa (FMO).

Po pierwszym spotkaniu 18 września 2004, po raz drugi spotkali się 12 marca 2005, z udziałem Fr. Sereno Baiardi (SGFM/W), Fr. Stephan Ottenbreit (MZF), Fr. Ulrich Zankanella (FMO) razem z członkami CFR: Wikariuszem generalnym Fr. Francesco Bravi (przewodniczący), Fr. Finian McGinn, Fr. Luis Cabrera, Fr. Nestor Schwerz, Fr. Vincenzo Brocanelli, Fr. Massimo Fusarelli, Fr. Giancarlo Lati i Fr. James Perluzzi (sekretarz). Jako “Grupa ds. koordynacji pomocy finansowych”, organy te zaczęły wymianę dotyczącą otrzymanych próśb. Postanowiono odnowić sposób kierowania próśb finansowych do Kurii; nowa procedura może być wprowadzona w 2006 r. Grupa szuka dróg ściślejszej współpracy, w nadziei, że uda się uwrażliwić Braci na aktualne potrzeby i znaleźć jakieś dochody, by móc odpowiedzieć na te potrzeby.


węgry - Połączenie Prowincji OFM

W związku ze zmianą prawodawstwa naszego Zakonu, Zarząd generalny w czasie niedawnej nadzwyczajnej wizyty rozważał sytuację Prowincji Matki Bożej na Węgrzech, liczącej niewielu Braci.

Po refleksji nad stanem dwóch prowincji węgierskich zostały podjęte następujące decyzje: obie prowincje na Węgrzech (Matki Bożej i św. Jana Kapistrana) mają utworzyć jedną Prowincję; ten proces ich połączenia ma być zakończony do czerwca 2008 r.; może to jednak się stać wcześniej; aż do powstania nowej Jednostki, Prowincja Matki Bożej zachowa tytuł “Prowincji”.

Sprawę połączenia obu prowincji na Węgrzech ma nadzorować jako Delegat generalny Fr. Mihály Böjte (Prow. św. Stefana Króla w Transylwanii, Rumunia); jego zadania są określone w dekrecie nominacyjnym. Wikariusz generalny Fr. Francesco Bravi oznajmił decyzję w czasie wspólnego spotkania z Definitorami obydwu prowincji, które odbyło się 14 grudnia 2004 r. w Budapeszcie.

Definitoria prowincjalne, pod kierunkiem Delegata generalnego, rozpoczęły już pierwsze przygotowania do połączenia.wielka brytania - Franciscan International Study Centre w Canterbury

“Franciscan International Study Centre” w Canterbury w Anglii połączył się z Uniwersytetem w Walii z siedzibą w Lampeter, aby otrzymać państwowe uznanie dyplomów wydawanych uczestnikom kursów.

Tegoroczni studenci należą do 21 zgromadzeń zakonnych i pochodzą z 24 krajów. Uczęszczają oni na kursy w zakresie formacji franciszkańskiej, na kurs dla formatorów franciszkańskich i na studia magisterskie z teologii.

We wrześniu 2005 r. będzie otwarty nowy wydział Master ze studiów franciszkańskich, rozłożony na 6 kursów w ciągu roku, zakończony napisaniem pracy.

Centrum przyjmuje także tych, którzy pragną odbyć okres sabatyczny, korzystając z szerokiego wachlarza kursów prowadzonych przez wykładowców o światowej renomie. Do tego dochodzi program z duchowości, prowadzony przez zaproszonych ekspertów, którzy wprowadzają adeptów do różnych form modlitwy i rozeznawania duchowego. Bliższych informacji udzielają: na temat kursów i okresów sabatycznych Sr. Margaret McGrath FMSJ, eMail franstudies@franciscans.ac.uk; na temat kursów dla formatorów i magisterskich – dyrektor Philippe Yates OFM, eMail sLry@franciscans.ac.uk.

W centrum w Canterbury będzie można uczęszczać na kurs intensywny języka angielskiego trwający 50 godzin rozłożonych na dwa tygodnie w czasie od 1 do 12 sierpnia 2005. Cena kursu wynosi 630 Funtów szterlingów i obejmuje mieszkanie w pokojach jednoosobowych, posiłki i wycieczki w ramach kursu.

Zgłoszenia można przesyłać na Fax +44.1227.768648

albo eMail: elizabeth.m@franciscans.ac.uk


włochy - Frate Francesco: czasopismo kultury franciszkańskiej

Z inicjatywy Prowincji OFM św. Apostołów Piotra i Pawła w Lazio od 2001 Frate Francesco, czasopismo kultury franciszkańskiej, wznowiło działalność, znacząc nową serią 71° rok swego istnienia. Jest to półrocznik (ukazują się dwa numery w roku, w miesiącach kwietniu i listopadzie) i korzysta ze współpracy “Wyższej Szkoły Studiów Średniowiecznych i Franciszkańskich” istniejącej na Papieskim Uniwersytecie Antonianum i z poparcia Prowincji OFM św. Michała Archanioła w Puglia i Molise. Mimo poważnej zmiany oprawy czasopismo zachowało niezmienioną swoją tożsamość franciszkańską i proponuje wkład zaczerpnięty z wielkiego dziedzictwa, jakie na przestrzeni wieków miało swe niepodważalne odniesienie w dziejach św. Franciszka z Asyżu. Zawiera wiarygodną dokumentację, krytyczne badania naukowe, przyczynki rozjaśniające, analizy tematyczne, propozycje lektur; tematy ogólne i motywy lokalne, podane czasami w różnych językach, dotyczą wyłącznie złożonej tematyki franciszkańskiej, jako elementu składowego historii społecznej, kulturowej i religijnej Zachodu.

Zamiar potraktowania fenomenu franciszkanizmu w jego różnych przejawach bez granic czasowych i tematycznych i stania się liczącym się instrumentem naukowym został wynagrodzony współpracą wielkiej liczby naukowców o wielkiej międzynarodowej sławie i sukcesem w postaci wciąż rosnącej liczby abonamentów.Frate Francesco oprócz czasopisma propaguje także coroczne sympozja i publikacje, zawsze o tematyce franciszkańskiej, i współpracuje z innymi Jednostkami w wielu inicjatywach franciszkańskich. Informacje odnośnie abonamentu można otrzymać albo poprzez eMail: frate.francesco@iol.it albo znaleźć na stronie internetowej: http://www.antonianum.ofm.org/studimedievali/fratefrancesco.html.

rumuniaEkumeniczny most “Asyż-Timisoara”

W dniach 10 i 11 lutego 2005 odbyło się w Timisoara w Rumunii spotkanie Komisji ds. Dialogu Zakonu Braci Mniejszych z Metropolitą prawosławnym Nicolae Corneanu i przedstawicielami różnych wspólnot kościelnych. Inicjatywa wyszła od Metropolity po serii rekolekcji, przeprowadzonych w listopadzie 2003 r. w Timisoara, w których uczestniczyli bracia i siostry zakonu franciszkańskiego oraz mnisi i mniszki prawosławni. Metropolita Nicolae Corneanu napisał do Ministra generalnego Braci Mniejszych, prosząc o kontynuowanie i umacnianie relacji między nim a franciszkanami. Powstała więc myśl stworzenia idealnego mostu, otwartego na wszystkich poziomach, który miałby jako swe punkty oparcia Asyż i Timisoarę, by wyrazić zgodność między duchowością franciszkańską i prawosławną. Wizyta Definitora generalnego Fr. Miguel Vallecillo i Fr. Tecle Vetrali, przewodniczącego i sekretarza Komisji ds. Dialogu, stanowią odpowiedź na to życzenie. W spotkaniu uczestniczyli też Biskup katolicki i Biskup greko-katolicki, Pastor baptystów, Pastor kalwiński, Przewodniczący wspólnot żydowskich, przedstawiciele Metropolity i miejscowi Bracia. W dialogu nakreślono niektóre punkty odniesienia dla wspólnej drogi na najbliższą przyszłość: rekolekcje i spotkania duchowe, wzajemne odwiedziny, sympozja na temat duchowości, biblioteka o charakterze ekumenicznym i franciszkańskim, inicjatywy wydawnicze. Szczególnie cieszy, że w bibliotece teologicznej Metropolii otwarto sektor literatury franciszkańskiej, co zapewnia stałą obecność franciszkanizmu do dyspozycji studentów teologii. W przygotowaniu jest książka, po rumuńsku i po włosku, zawierająca biografie świętych prawosławnych i franciszkańskich, aby poznać drugich nie poprzez sytuacje konfliktowe, które często cechują takie relacje, lecz przez najlepsze świadectwa, jakie dają święci.

Pierwszym owocem spotkania była gotowość do dialogu Braci Mniejszych z Transylwanii, którzy wyznaczą swego delegata mającego reprezentować Zakon w Komitecie organizacyjnym. Możemy śmiało powiedzieć, że spotkanie było mocnym doświadczeniem żywego ekumenizmu, nie tyle przez oficjalne porozumienie na polu doktrynalnym, ile raczej jako wymiana konkretnych doświadczeń chrześciajńskiego życia.Książki franciszkańskie

• BUFFON Giuseppe, Les Franciscains en Terre Sainte (1869-1889), Religion et politique. Une recherche institutionelle, Les Éditions du Cerf - Les Éditions Franciscaines (Paris, 2005). Franciszkanie w Ziemi Świętej nieraz byli postrzegani jako “nieużyteczni”, “zacofani”, “ignoranci”, “nieskuteczni”… A jednak są tam obecni aż do dzisiaj. Co jest powodem ich trwania? Pod koniec XIX wieku Francja republikańska, jako protektorka, starała się usunąć ich stamtąd, by ich zastąpić zgromadzeniami zakonnymi “krajowymi”, zdolnymi lepiej stawić czoła protestanckiemu aktywizmowi popieranemu przez Anglię i Niemcy. Dyplomaci francuscy uzyskali nawet poparcie Rzymu. Wobec narodowych potęg europejskich Kustodia przeciwstawiła internacjonalizm… i anarchię, którą była przesycona. Bo jej struktura organizacyjna wymykała się wszelkim kontrolom, i właśnie w tym tkwiła jej siła i powód trwania. Książka przedstawia badania naukowe, które w większej części wykraczają poza znane fakty. Powodem jest funkcjonowanie właściwe Zakonowi franciszkańskiemu, stanowiące mieszankę poprawnej równowagi między demokracją i zależnościami umiejętnie ustalonymi: pewien rodzaj “anarchii racjonalnej”, która pozwoliła Kustodii oprzeć się politycznym potęgom europejskim, zachowując silną tożsamość franciszkańską. Tekst w języku francuskim, został wydany z pomocą Papieskiego Uniwersytetu Antonianum.

• BINI Giacomo, Audite, sorelle, un itinerario per rifondare la vita consacrata, Edizioni Messaggero (Padova, 2005).” Pozycja, którą przygotowała S. Diana Papa OSC, zbiera niektóre przemówienia i homilie, jakie Fr. Giacomo Bini wygłosił do klarysek przy okazji swoich wizyt w Federacjach klarysek lub Prowincjach Braci Mniejszych Włoch. Chociaż głosił je w różnych czasach i miejscach, Fr. Giacomo ukazuje niespotykane aspekty formacji, mówi o kontemplacji, wędrowaniu, ślubach, strukturach, komplementarności między pierwszym i drugim Zakonem, relacjach między pokoleniami, formacji do relacji, Maryi, misji w Kościele dla świata. Tekst daje możliwość wejścia w świat sióstr kontemplacyjnych i dzielenia z nimi nieustannego szukania Boga w swoim własnym życiu i w obecnej historii. Jest okazją przybliżenia się do nich i poznania, że w ukryciu są osoby oddane temu, by uczynić widzialnym to, co niewidzialne, wcielając Boga wśród nas.

• AA.VV., Strumenti di Pace, guidati dallo Spirito Santo (Atti del Congresso Internazionale GPSC del 2000), COMPI (Assisi, 2005). Akta Kongresu “Sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia” w Vossenack (Niemcy), który odbył się w 2000 r., stanowią kopalnię wiadomości, rozważań, refleksji i propozycji dla tych wszystkich, którzy oczami Franciszka z Asyżu kochają stworzenie, chwałę Najwyższego Boga, i dzieje człowieka, stworzonego na Jego obraz i podobieństwo.


Wiadomości w skrócie

• 29 stycznia 2005, po kanonicznym rozpoznaniu ciała Czcigodnego Sługi Bożego o. Gabriela Allegry, jego śmiertelne szczątki zostały przeniesione do nowej kaplicy, zrobionej przez Braci Mniejszych Sycylii w kościele franciszkańskim św. Błażeja w Acireale (Katania).

Przewiezione z Hong Kongu do Acireale w 1986, ciało niezmordowanego “Apostoła Słowa” zostało umieszczone tymczasowo w grobowcu, który stał się wkrótce miejscem szczególnej czci ludu Bożego dla tego misjonarza. Przy przeniesieniu ciała byli obecni liczni Bracia Mniejsi z Sycylii, na czele z Ministrem prowincjalnym Fr. Carmelo Finocchiaro, arcybiskupi z Acireale i z Katanii, Postulator generalny OFM Fr. Luca De Rosa i spora grupa świeckich należących do Trzeciego Zakonu. W następną niedzielę, 30 stycznia, uczcił Sługę Bożego Mons. Paolo Romeo, Nuncjusz Apostolski we Włoszech, w czasie uroczystej Mszy św., w której uczestniczyło ponad tysiąc wiernych pochodzących z całej Sycylii.

• W związku z tragedią, która dotknęła kraje południowo-wschodniej Azji, Fr. François Paquette z Prow. św. Józefa w Montrealu, razem z 20 wolontariuszami z Quebec (Kanada), pomogli w dostarczeniu poszkodowanej przez tsunami ludności pomocy zebranych w Los Angeles (USA). Wśród ochotników byli też dwaj Bracia z Oakland, z Prow. św. Barbary w Kalifornii. Fr. François miał za zadanie zająć się prośbami o pomoc pochodzącymi z ponad 190 struktur religijnych (pagody buddyjskie, świątynie hinduskie i meczety muzułmańskie) w Sri Lance, Indonezji, Indiach i Tajlandii. Niektóre z tych ośrodków udzieliły schronienia nawet ponad 400 osobom. Fr. François należy do Rady ds. między-religijnych w Sekretariacie generalnym ONZ.

• Komisja “Służba Dialogu” i Sekretariat generalny ds. Ewangelizacji oferują Braciom kurs formacji ciągłej na temat dialogu ekumenicznego i między religiami w Stambule, w języku włoskim i hiszpańskim. Kurs odbędzie się od 23 października do 2 listopada 2005 r. Poruszane będą takie tematy: Formacja do dialogu w charyzmacie franciszkańskim, Dialog ekumeniczny, islamsko-chrześcijański i żydowsko-chrześcijański. Przewidziana jest trzydniowa wizyta w miejscach “kościołów Apokalipsy”. Koszt kursu wynosi € 500,00. Zainteresowani Bracia mogą kierować zgłoszenia do: Fr. Rubén Tierrablanca, przez eMail rube2000@libero.it albo przez fax +90.212.2432791 najpóźniej do 30 czerwca 2005. Liczba uczestników jest ograniczona; pierwszych 20 zgłoszonych Braci otrzyma, razem z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, szczegółowy program kursu.Nowi Wizytatorzy generalni

Fr. Rafael Colomer (Valencia, Hiszpania), dla Prow. Bł. Jałowca Serra (Meksyk).

Fr. João Inacio Müller (S. Franciszka z Asyżu, Brazylia), dla Prow. św. Antoniego z Padwy, Recife, Brazylia.

Fr. Peter Williams, (Niepokalanego Pocz., W. Brytania), dla Prow. św. Franciszka w Afryce i na Madagaskarze.

Fr. Williband Hopfgarten (Bł. Engelberta Kollanda, Austria i Włochy), dla Kustodii Chrystusa Króla w Szwajcarii.

Fr. Ghislain Ndjonji (św. Benedykta Mora, Rep. Dem. Kongo), Asystent Wizytatora dla Braci Prow. św. Cyryla i Metodego (Chorwacja) żyjących w Kongo.Plany Ministra generalnego

• od 4 do 5 kwietnia - Spotkanie z Prowincjałami i Definitorami prowincji Hiszpanii i Portugalii, Madryt (Hiszpania).

• od 7 do 21 kwietnia - Wizyta u Braci Mniejszych w Tajlandii, Tajwanie, Myanmarze i Wietnamie.

• od 24 do 29 kwietnia - Rekolekcje Definitorium Generalnego.FRATERNITAS - OFM – Roma

Direttore responsabile: Gino Concetti - Redattore: Gianfranco Pinto Ostuni

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas. Email: comgen@ofm.orgUfficio Comunicazioni, Curia Generale dei Frati Minori, Via S. Maria Mediatrice 25, 00165 Roma - -.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna