Fraternitas 01. 07. 2005 pol Vol. XXXVIIPobieranie 40.59 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar40.59 Kb.


FRATERNITAS 01.07.2005


pol Vol. XXXVII. N. 111 - OFM Roma - tel. +39.0668.491.365 - fax. +39.0668.491.364
Szukając życia i prawdy

Z listu “Smak słowa” Ministra generalnego na temat studiówMusimy przyznać, że praca intelektualna wydaje się nie w pełni wpisana w nasze życie franciszkańskie. Często jest doceniana ze względu na jej praktyczną użyteczność, ale nie uważa się jej za element konieczny: gdyby nie to, pozostałaby na marginesie. Wydaje mi się, że możemy też przyjąć franciszkański intelektualny model życia: bo z jednej strony życie franciszkańskie może się karmić pracą intelektualną, a z drugiej ją oświeca i wspiera. Co zatem rozumiemy przez “powołanie intelektualne”?

To wyrażenie pojmuję przede wszystkim jako smakowanie w szukaniu Życia, Prawdy i Dobra. Ośmielam się to słowo powiedzieć. Chciałbym je wyrazić nie jako stwierdzenie jakiejś prawdy, którą posiadamy, aby dać ją następnie innym, lecz raczej jako nigdy jeszcze nie przebytą drogę poszukiwania i pragnienia. To szukanie Życia, Prawdy i Dobra, niezmierny ocean światła, wymaga inteligencji tak zaciętej jak też uważnej i pełnej szacunku, ponieważ - jako że objawienie się prawdy nigdy nie jest natychmiastowe – to szukanie musi być żmudną hermeneutyką. Jeśli my nie wychodzimy do prawdy, lecz prawda przychodzi do nas na różne sposoby, uprzednią i zasadniczą postawą dla jej przyjęcia jest otwarcie na słuchanie, za którym idzie niespokojne stawianie pytań. Jestem przekonany, że pilnie potrzebujemy tego dynamizmu, by nie zatrzymywać się w zmęczonym i bezpłodnym powtarzaniu słów i formuł już wyczerpanych, i by umieć słuchać i spotykać dzisiejszego człowieka przez postawę pełną sympatii i zainteresowania. Myślę, że dla nas, franciszkanów, problemem powinno być nie tyle studiowanie w celu znalezienia punktów stycznych między Słowem i kulturą, lecz pragnienie słuchania i poznania (studium) świata i człowieka, by “roz-poznać” w nim «ślady Chrystusa» - zarówno w formie obecności, jak też, szczególnie dzisiaj, nieobecności - i by następnie móc wielbić Boga. Czyż Hymn Stworzeń nie może być czytany jako wyraz franciszkańskiej formy mądrościowej, by iść do i przez świat? W tym sensie świat nie jest wyzwaniem, które trzeba pokonać, ale okazją, którą należy wykorzystać, jest to kairos.

W obliczu przyśpieszenia historii i konfrontacji – często napiętej i gwałtownej, między kulturami i religiami, pełni niepokoju stawiamy sobie pytanie jakimi drogami można jeszcze odnaleźć ślady Chrystusa w świecie. Staramy się konfrontować z wieloma “znakami czasów”, których nie da się od razu pojąć i zinterpretować. Często jesteśmy zmuszeni, by zatrzymać się w milczeniu, które nie wynika z rezygnacji, ale jest pełne szacunku i poszukiwania. Tak więc studium jest dążeniem do tego, by nie zgasić tego poszukiwania. Jest praktykowaniem człowieczeństwa i wiary, dialogi i konfrontacji z różniącymi się od nas w pojmowaniu i kontemplacji tego największego misterium żyjącego w świecie, jakim jest osoba ludzka.

Studium jest więc głównie «darem» i «szukaniem Boga», «dziękczynieniem», «przyprowadzaniem» wszystkiego do Niego: jednym słowem drogą do świętości. Wraz ze św. Bonawenturą mówimy o zadaniu «abyśmy się stali dobrzy (ut boni fiamus)». (Fr. José Rodriguez Carballo ofm)mozambikNiezależna kustodia w Mozambiku

14 czerwca 2005 Kustodia franciszkańska w Mozambiku, należąca do Prowincji Portugalii, stała się autonomiczną Kustodią św. Klary. Uroczystości przewodniczył Minister generalny Zakonu; towarzyszył mu Definitor dla Afryki Fr. Amaral Bernardo Amaral. W tym czasie zaczęła się też Kapituła Kustodii. Oprócz Braci profesów wieczystych należących do Kustodii obecni byli: Minister prowincjalny Portugalii Fr. Isidro Pereira Lamelas razem z innymi Braćmi misjonarzami należącymi do tejże Prowincji, Minister prowincjalny z Belo Horizonte (Brazylia) Fr. Luciano Brod, Minister prowincjalny z Południowej Afryki Fr. Vumile Nogemane, a także siostry i świeccy z Rodziny franciszkańskiej. Był też obecny emerytowany Arcybiskup Maputo kard. Alexandre José Maria dos Santos, OFM, dwaj franciszkańscy Biskupi z tej Kustodii: Fr. Adriano Langa i Fr. Hilario da Cruz Massinga, oraz Arcybiskup Beira, miasta, w którym odbywa się Kapituła. Obecność franciszkańska w Mozambiku zaczęła się dzięki pracy franciszkanów z Portugalii 107 lat temu. Pierwsza ich placówka powstała w Beira. Obecnie Kustodia św. Klary składa się z 23 Braci po profesji wieczystej, 11 profesji czasowej i 9 nowicjuszów; do tego trzeba dodać 6 Braci pochodzących z innych prowincji Zakonu. Minister generalny odczytał Dekret erekcyjny nowej Jednostki i nominacje pierwszego Zarządu, a następnie przewodniczył Eucharystii, po której była braterska kolacja.

litwa - Krzyż znakiem i wyzwaniem

W wigilię światowego dnia ochrony środowiska 4 czerwca 2005 Bracia Mniejsi z Prowincji św. Kazimierza na Litwie ustawili krzyż na dnie jeziora Plateliai, niedaleko Kretyngi. Krzyż ma 4 metry wysokości i znajduje się na głębokości 15 metrów, w części ok. 30 metrów zwanej Kryziavones (Ukrzyżowania). Miejsce to jest znane nawet za granicą amatorom nurkowania. Zadanie wykonali trzej Bracia, doświadczeni nurkowie: Fr. Juozapas Marija, Fr. Ėvaldas i Fr. Andrius. Przed ustawieniem go na dnie jeziora wielki krzyż został poświęcony przez Fr. Benediktas Jurcys, Ministra prowincjalnego. Fr. Benediktas stwierdził, że ta inicjatywa ma być napomnieniem i zachętą dla ludzi, by szanowali i doceniali przyrodę. Ponadto ma przypomnieć znaczenie znaku chrześcijańskiego krzyża dla tej Europy, która się jednoczy zapominając o swoich korzeniach. Lecz Europa bez chrześcijańskich korzeni doprowadzi do takich paradoksalnych sytuacji, w których krzyż nie będzie mógł stać na miejscu publicznym, ale może będzie wolno mu stać... pod wodą.

Opinia publiczna i prasa litewska doceniły tę inicjatywę i protest franciszkanów. Telewizja i gazety nadały temu wydarzeniu dużego rozgłosu.argentynaPieszo wśród ludzi, przeżycia wędrowania

Bracia po profesji czasowej z Prowincji św. Franciszka Solano w Argentynie opisali swoje przeżycia z wędrówki.

“11 stycznia 2005 spotkaliśmy się razem, Fr. Martín, Fr. Darío, Fr. Pablo i Fr. Nicolás, w klasztorze Rio Cuarto (Argentyna), by zacząć nasze wędrowanie. Wyruszyliśmy pieszo rano 13 stycznia, po Mszy św., idąc ku północy. Przy wyborze drogi chcieliśmy być przede wszystkim otwarci na to, co nam pokazywał Pan Bóg, słuchając tego, co nam mówili ludzi i słuchając siebie nawzajem, opinii, pragnień i potrzeb. To wymagało ciągłego dialogu, rozważania i modlitwy. Przed wyruszeniem ustaliliśmy kilka głównych zasad. Chcąc wędrować tak, jak radzi św. Franciszek, czyli po dwóch, daliśmy pierwszeństwo osobistym spotkaniom z ludźmi. Szukaliśmy miejsc ubogich, gdzie nie było jeszcze religijnych. Nocowaliśmy w różnych miejscach: Jesús María, Ojo de Agua, Loreto, Santiago del Estero, Monte Quemado. W Loreto byliśmy przez trzy noce, gdyż Fr. Darío zachorował. Pierwszego dnia doświadczyliśmy niegościnnego przyjęcia w parafii Jesús María. Nie był to jedyny raz: także w Ojo de Agua nie zostaliśmy przyjęci. Myśleliśmy wtedy jak się czują ubodzy, gdy się ich nie przyjmuje w Kościele. Bóg nigdy nas nie opuścił, okazywał nam swoją obecność poprzez oblicze Kościoła, który jest żywy, wielkoduszny, prosty, pokorny i gościnny, cichy i aktywny. Przykładem tego jest pewna wdowa, która nas przyjęła otwierając drzwi domu bez żadnej obawy. Nakarmiła nas, dała nocleg i otoczyła opieką chorego Brata. Modliliśmy się z nią, pomagaliśmy jej w porządkach domowych i w zbiorze fig. Poznaliśmy też pewnego kapłana w Loreto (Santiago del Estero), który bronił ludzi prostych i ubogich. Przeżycia wędrówki były bardzo użyteczne i pozytywne, pomogły nam odkryć potrzeby bliźnich. Mogliśmy spotkać osoby, których nie spotkalibyśmy normalnie w parafii. Znaleźliśmy ludzi spragnionych Boga, chcących, aby ktoś ich wysłuchał, by mieli swoje miejsce w Kościele, by widzieli prawdziwe i znaczące znaki i otrzymali odpowiedź na swoje pytania. Wreszcie spotkanie z ubogimi nas wstrząsnęło; w Santiago widzieliśmy ludzi wyzyskiwanych przez polityków i tych, którzy handlują drewnem. Ale ci ludzie mieli w sobie tyle wiary, hojności i solidarności! Konkretnym przykładem była gościna u pewnej pani 30 km od Monte Quemado, w okolicy zwanej Los Tigres. Przygotowała nam posiłek i dyskretnie, abyśmy tego nie zauważyli, posłała swoją córkę do sąsiedniego domu, gdyż jedzenia nie starczyło dla wszystkich. Doznawana hojność zawstydzała i pobudzała nas do zastanowienia dlaczego ci ludzie nam pomagają. Zrozumieliśmy, że robili to wszystko nie dla nas samych, lecz dla miłości Bożej.”bośnia i hercegowinaPowstała krajowa Wspólnota FZŚ

W dniach od 20 do 22 maja 2005 Ministra generalna FZŚ Encarnación del Pozo i Fr. Ivan Matić, Asystent generalny, odwiedzili Franciszkański Zakon Świeckich w Bośni i Hercegowina, by utworzyć krajową Wspólnotę FZŚ i ustanowić pierwszy prowizoryczny Zarząd krajowy. Przy tej okazji w “Domu pokoju” w Rama Šćit spotkali się różni Asystenci i Odpowiedzialni FZŚ i MF obydwóch regionów, Fr. Mijo Djolan i Fr. Slavko Soldo, Ministrowie prowincjalni Prowincji OFM obecnych na terenie Bośni i Hercegowiny, i krajowy Asystent MF w Chorwacji Fr. Milan Kristo. Pierwszego dnia goście spotkali się z ok. 60 osobami, z tego 30 Asystentami różnych Wspólnot lokalnych, rozważając z nimi temat asystencji duchowej. Drugiego dnia rano wszyscy udali się z pielgrzymką do Kupres, gdzie uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej z okazji Dnia katolików Europy środkowej. Po południu ustanowiono prowizoryczną Radę krajową Wspólnoty FZŚ Bośni i Hercegowiny. W jej skład weszli: Nives Kanevčev, Ministra krajowa; Gojko Jelić, Wice-minister; Aleksandra Slokar, Sekretarka; Marijan Begić, Skarbnik; Angela Šuta, Odpowiedzialna za Formację; Dinko Periša, Przedstawiciel MF. Ponadto do Rady krajowej należą Asystenci Fr. Petar Anđelović i Fr. Sretan Ćurčić.

W niedzielę, ostatni dzień wizyty, pracy zakończyły się Eucharystią, której przewodniczył Fr. Ivan Matić, w sanktuarium maryjnym w Rama. Tego samego dnia Ministra i Asystent generalny, w towarzystwie Fr. Milan i Fr. Sretan, odwiedzili klasztor Braci Mniejszych w Široki Brijeg w Hercegowinie i miejsce męczeństwa 30 Braci, zabitych przez komunistów po drugiej wojnie światowej; Međugorje, gdzie spotkali się ze wspólnotą Braci, którzy prowadzą parafię, i odwiedzili kilka ciekawych miejsc, jak: Wieczernik, Wioskę mamy i wzgórze objawień, gdzie też polecali w modlitwie cały Zakon, a szczególnie rodzącą się Wspólnotę FZŚ Bośni i Hercegowiny. Na zakończenie wizyty Encarnación i Fr. Ivan udzielili wywiadu dla Radia “Mir Međugorje”, w którym wyjaśnili cel swej wizyty, przedstawiając zadanie FZŚ i MF w świecie.włochy - Spotkanie Definitoriów prowincjalnych

Definitoria prowincjalne włoskich prowincji OFM odbyły spotkania z Fr. Mario Favretto, Definitorem generalnym, w trzech różnych miejscach: na północy, w centrum i na południu Włoch. Inicjatywa powstała jako odpowiedź na zachętę Zakonu, by znaleźć sposoby współpracy przez różne inicjatywy międzyprowincjalne.

Zarządy siedmiu prowincji Włoch południowych spotkały się w Tropea od 30 maja do 1 czerwca 2005. Obecni byli wszyscy Ministrowie prowincjalni ze swymi wikariuszami i definitorami, w sumie 39 uczestników. Przewodniczył spotkaniu Fr. Luigi Ortaglio, Minister prowincji Neapolu i Przewodniczący Compi. Socjolog prof. Piero Fantozzi przedstawił zebranym analizę pt. “Franciszkanizm na południu, drogi i perspektywy”. Potem przedstawiono inicjatywy i dzieła współpracy międzyprowincjalnej już istniejące. U słuchaczy powstało pragnienie większego dzielenia się przez Kapituły Namiotów.

Prowincje Włoch północnych odbyły swoje spotkanie w Castelletto di Brenzone od 1 do 4 czerwca 2005. Na tym spotkaniu oprócz Definitora generalnego był obecny także Sekretarz generalny ds. Formacji i Studiów Fr. Massimo Fusarelli. Fr. Giovanni Patton, Sekretarz ds. Formacji i Studiów Prowincji Trento, przedstawił “Ratio Formationis interprovincialis”. Następnie Wikariusz tej Prowincji i Magister postulantów, Fr. Francesco Patton, opisał doświadczenie wspólnego Postulatu trzech Prowincji: z Mediolanu, Trento i Wenecji, rozpoczęte w tym roku w klasztorze w Arco (TN). Fr. Massimo Fusarelli nakreślił główne linie i kryteria zawarte w “Ratio Formationis”.

Od 6 do 8 czerwca 2005 odbyło się spotkanie Definitoriów Włoch centralnych w sanktuarium Alwerni. Gospodarzem i moderatorem spotkania był Fr. Maurizio Faggioni, Minister prowincjalny Toskanii. Program przewidywał część formacyjną, czas weryfikacji i programowanie działań międzyprowincjalnych. Fr. Johannes Freyer, Rektor Papieskiego Uniwersytetu Antonianum, wygłosił referat o formacji ciągłej Zakonu i Projekcie Akademickim zmierzającym do stworzenia większej współpracy między prowincjami i Antonianum. Podczas drugiego dnia były przedstawiane doświadczenia i inicjatywy współpracy między prowincjami oraz niektóre powstałe trudności.

Na wszystkich trzech spotkaniach Fr. Mario Favretto, Definitor generalny dla Włoch, ukazał rozwój współpracy międzyprowincjalnej prowincji włoskich, podkreślając konieczność stworzenia konkretnych i przyjmowanych zgodnie programów formacyjnych. Przypomniał też rolę Definitorium, życząc wszystkim coraz bardziej rozwiniętej kolegialności dla animacji Prowincji. Z kolei Definitoriom prowincjalnym przedstawił ogniskowe punkty animacji Zakonu: ewangelizację, wsparcie dla Kustodii Ziemi Świętej, Formację ciągłą i przygotowanie programu “Łaski początków”, który pomoże nam przeżyć w 2009 roku 800-lecie powstania Zakonu Braci Mniejszych.


Książki franciszkańskie

• AMARAL Bernardo Amaral (a cura), Libhuku nya Dzinzimo (Il Libro dei Salmi), Edizioni Biblioteca Francescana (Milano, 2005).

Tłumaczenie ekumeniczne tekstu Księgi Psalmów na język Gitonga, używany w prowincji Inhambane na południu Mozambiku. Tekst przygotował Fr. Amaral Bernardo, aktualny Definitor generalny Zakonu Braci Mniejszych dla Afryki.

• Kto chciałby nabyć pozycje przedstawiane w rubryce “Książki franciszkańskie”, może to uczynić w Asyżu w Libreria Internazionale Francescana albo poprzez stronę internetową http://www.libreriafrancescana.it .

Libreria Internazionale Francescana (Międzynarodowa Księgarnia Franciszkańska) została zainaugurowana w październiku 1999 i znajduje się na placu przed Porcjunkulą w Santa Maria degli Angeli. Powstała dzięki współpracy franciszkańskich wydawnictw całego świata (EFRA), Biura komunikacji Kurii generalnej OFM i Braci Mniejszych Umbrii. Jej celem jest służyć tym wszystkim, którzy przybywają z całego świata i chcą poznać dzieła franciszkańskie. LIF stara się udostępniać wszystkie teksty publikowane w różnych językach, które mogą służyć dla upowszechnienia charyzmatu i orędzia św. Franciszka. Są obecne w LIF: ponad 200 wydawnictw włoskich i z innych krajów, które wydały książki o tematyce franciszkańskiej; 23 języki, a wśród nich chiński, rosyjski, holenderski, słoweński, czeski. W języku angielskim jest do nabycia aktualnie ponad 220 tytułów, w niemieckim 113, w hiszpańskim 129, francuskim 133, portugalskim 76. Od 2001 roku LIF jest także oficjalnym dystrybutorem Franciscan Printing Press, wydawnictwa Braci Mniejszych pracujących w Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie.

Gdy pojedziecie na pielgrzymkę do Asyżu, po zwiedzeniu kaplicy Porcjunkuli, wychodząc z Bazyliki Matki Bożej Anielskiej, nie zapomnijcie wstąpić również do Libreria Internazionale Francescana, po lewej stronie placu.


Wiadomości w skrócie

• “The Early Show”, telewizyjna transmisja CBS, którą prowadzi dziennikarz Dan Price, 24 maja 2005 gościła franciszkanina Dan Sulmasy. Prowadzący przedstawił “podwójną tożsamość” Dana, lekarz i Brat Mniejszy. Fr. Dan mówił o swoim powołaniu: “Wielu amerykanów, gdy myślą o powołaniu, wyobrażają sobie, że odpowiada ono osobistemu projektowi, tymczasem być powołanym oznacza być wybranym. Myślę, że odpowiadam na to, czego Bóg ode mnie chce.” Prowadzący program zdziwił się odkrywając, że lekarz żyje w sposób tak prosty i esencjalny. Na to Fr. Dan stwierdził: “Ta wolność rodząca się ze służby, wolność, która zaczyna się od wyzbycia się, tak iż nie jesteś przywiązany do rzeczy, które zazwyczaj ludzie uważają za istotne dla swojego życia. A ja czuję się wolny i jestem szczęśliwy”.

• Minister Środowiska Litwy Arunas Kundrotas z okazji Światowego Dnia Środowiska wystosował oficjalny list dziękczynny za inicjatywy, jakie Bracia klasztorów św. Franciszka i św. Bernardyna w Wilnie podejmują każdego roku na rzecz oczyszczenia środowiska rzeki Vilnele, która przepływa przez stolicę Litwy.

• Dzięki misjonarskiej pracy dziesiątek Braci z Holandii Kościół i franciszkańskie życie zakonne w Papui są dziś żywotne. Ksiądz proboszcz z Enataroli Martin Kuwajo wspomina, że jego tato był kucharzem franciszkańskiego proboszcza w Timeepa, a on jako dziecko sypiał między garnkami w kuchni. Obecnie katolicy w Papui cieszą się, że mogą dawać świadectwo o swej wierze. Ewangelizacja franciszkańska przyniosła nadspodziewane owoce pośród tej ludności, szczególnie otwartej na słowo Boże, przy uszanowaniu ich tożsamości etnicznej i kulturowej.

• Każdego roku Krajowa Konferencja Braci Zakonnych w USA przyjmuje zgłoszenia od zakonów i zgromadzeń w celu przyznania “Call to Brotherhood” (Nagrody za braterstwo). Spośród zgłoszonych wybiera się trzech Braci, by im przyznać wyróżnienie w sekcjach “Modlitwa”, “Służba” i “Obecność”. Tego roku Fr. John Maganzini OFM został uznany za zwycięzcę. Wybór uzasadniono tym, że “żyje swoim powołaniem w słowach i czynach”. Fr. John należy do Prowincji Najśw. Imienia w Nowym Jorku (USA). Otrzymał on 50 głosów od braci zakonnych należących do różnych zakonów i zgromadzeń. Nagroda zostanie wręczona na dorocznym spotkaniu Konferencji braci zakonnych w Denver w Colorado (USA) w dniach od 5 do 8 sierpnia 2005.

• Przypominamy ponownie o możliwości zapisu na kurs letni języka włoskiego, który będzie od 27 sierpnia do 28 września 2005 na Antonianum w Rzymie. Zainteresowani niech prześlą jak najprędzej eMail-em swoje zgłoszenie do Sekretariatu ds. Formacji i Studiów (formgen@ofm.org) albo do Rektora Braci Studentów Fr. Vidal Rodriguez Lopez, (vidalfray@yahoo.it), Via Merulana 124, 00185 Roma, Italia - tel. +39.06.70373686.

• Sekretariat generalny ds. Formacji i Studiów przypomina Magistrom Nowicjatu, którzy wezmą dział w Kongresie Międzynarodowym (8 - 30 października 2005) i potrzebują wizy wjazdowej do Włoch, by pilnie przysłali swoje dane (imię i nazwisko zgodnie z paszportem; miejsce i data urodzenia; narodowość; dokładny adres; numer paszportu i przez kogo został on wydany; kraj, w jakim znajduje się konsulat włoski wydający taką wizę).

• Międzyprowincjalny Instytut Teologiczny im. św. Bernardyna w Weronie organizuje jak co roku Tydzień Studiów franciszkańskich dla studentów instytutów teologicznych i sympatyków św. Franciszka. Od 4 do 9 września 2005 proponuje lekturę historyczno-krytyczną i teologiczno-duchową dzieł “Kronika Jordana z Giano” i “Kronika Tomasza z Eccleston”, które będą rozważane. Pomoże to ukazać ramową sytuację w Zakonie jeszcze za życia św. Franciszka. Relatorami są profesorzy M. Bartoli i L. Pellegrini, OFMcap. W sprawie zgłoszeń i informacji zwracać się do: Istituto Teologico Interpr. “S. Bernardino”, Strad. A. Provolo, 28 - 37123 Verona (Italia). eMail stisbvr@libero.it - tel/fax +39.045.591068.


Nowi prowincjałowie

Fr. Pierre Brunette dla Prowincji św. Józefa w Kanadzie, wybrany ponownie.

Fr. Leslie Hoppe dla Prowincji Wniebowzięcia NMP w USA.

Fr. John O'Connor dla Prowincji Najśw. Imienia w USA.

Fr. Fred Link dla Prowincji św. Jana Chrzciciela w USA, wybrany ponownie.

Fr. Czeslaw Gnieki dla Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce.Plany Ministra generalnego

• od 3 do 5 lipca - Udział w Kapitule prowincjalnej Prowincji Irlandzkiej.

• od 11 do 14 lipca - Tempo forte Ministra i Definitorium generalnego (Rzym), Włochy.

• od 15 do 17 lipca - Wizyta w Prowincji św. Bonawentury, Turyn (Włochy).• od 18 do 23 lipca - Tempo forte Ministra i Definitorium generalnego (Rzym), Włochy.
FRATERNITAS - OFM - Roma

Direttore responsabile: Gino Concetti - Redattore: Gianfranco Pinto Ostuni

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas. Email: comgen@ofm.orgUfficio Comunicazioni, Curia Generale dei Frati Minori, Via S. Maria Mediatrice 25, 00165 Roma - -.


Pobieranie 40.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna