Fraternitas 01. 08/09. 2004 pol Vol. XXXVIPobieranie 44.04 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar44.04 Kb.


FRATERNITAS 01.08/09.2004


pol Vol. XXXVI. N. 101 - OFM Roma - tel. +39.0668.491.365 - fax. +39.0668.491.364
Wspólnota szkołą dialogu

Z przemówienia na Kapitule Kustodii Ziemi Świętej, Amman (Jordania) 18 lipca 2004Od początku i nieprzerwanie przez wieki obecność franciszkańska w tych krajach, a szczególnie w Ziemi Świętej, zawsze odgrywała istotną rolę i akceptowano ją właśnie z powodu zdecydowanej woli Braci, by głosić, że Bóg, wcielając się w łonie Dziewicy Maryi, wychodzi na spotkanie każdego człowieka, burzy każdy rozdzielający mur i pokonuje wszelką ludzką wrogość, aby wszystkich obdarzyć pokojem (por. Ef 2,14). To jest orędzie, które wy także niesiecie dzisiaj w imieniu Kościoła i całego Zakonu. Orędzie jakże prorocze, które w społeczeństwie szukającym nieustannie pretekstów do walki i nienawiści staje się dialogiem w konkretności codziennego życia.

Dzisiaj może zbyt często mówimy o dialogu i, jak to się zawsze zdarza w takich przypadkach, zachodzi niebezpieczeństwo, że koncepcja ta utraci swe znaczenie, swój kontakt z rzeczywistością, i pozostanie tylko bardzo wymownym i nieszkodliwym ideałem. Czytając na nowo Dokument końcowy naszej Kapituły generalnej, który mówi na ten temat (por. Niech Pan obdarzy cię pokojem 28-32), i rozmyślając nad naszym codziennym życiem, uważam, iż dla nas, Braci mniejszych, dialog pozostaje nadal prawdziwym i dramatycznym wyzwaniem. Bo samo nasze życie każdego dnia stawia nas wobec konieczności stałego dialogu z naszym bratem.

Ponadto wasza rzeczywistość kustodialna, składająca się przede wszystkim ze Wspólnot międzynarodowych, jest z pewnością doskonałą szkołą uczącą prowadzenia z drugim dialogu: z bratem, który nim jest przez wspólne powołanie, lecz gdy chodzi o kulturę i tradycje jest tak odmienny. Umiejętność przyjmowania, uczenie się przyjmowania tych różnic z cierpliwością i miłością czyni z waszych konkretnych Wspólnot pierwsze miejsce, w którym jesteście wezwani do życia jako ludzie dialogu. Dialogu zaczynającego się “obmywaniem nóg”, jak tego chciał nasz ojciec św. Franciszek (por. 1 Reg 6,3), który realizuje się w gotowości do konkretnych posług, jakich każdego dnia wymaga posłuszeństwo. Przy tej okazji chcę szczególnie podziękować tym Braciom, którzy mimo ciężaru wieku dają świadectwo autentycznego życia franciszkańskiego, nadal spełniając to, o co prosi ich Kustosz albo Gwardian.

Fr. José Rodriguez Carballo, Minister generalny OFM


francja - Minister generalny na Kapitule Prowincji Francji i Belgii

Nevers (Francja) - Prowincje Bł. Pacyfika (Francja) i Trzech Towarzyszy (Francja/Belgia) w dniach 2-6 lipca br. przeżywały Kapitułę Namiotów. Na Kapitule, która się odbywała u Sióstr Miłości w Nevers, gdzie przechowuje się ciało św. Bernadety Soubirous, było obecnych ponad 130 Braci, wśród nich kilku mówiących po francusku afrykańczyków i kanadyjczyków.

Minister generalny przybył na otwarcie Kapituły 2 lipca po południu. Towarzyszyli mu Definitor generalny Fr. Jakab Várnai i Fr. Philippe Schillings. Rano 3 lipca Fr. José Carballo przeczytał swoje sprawozdanie, w którym przypomniał zachętę Kapituły generalnej do radykalizmu ewangelicznego. Następnie wyjaśnił pilną konieczność “odnowienia” Zakonu, również dlatego, by nadać pewien “widzialny” charakter obchodom 800-lecia powstania naszego Zakonu. Po przemówieniu Ministra nawiązał się dialog, w którym rozważano jak można przeżywać takie ukierunkowanie w rzeczywistości Kościoła i Zakonu we Francji i w Belgii. Poranek zakończyła Eucharystia, której przewodniczył Biskup Nevers J.E. Mons. Francis Deniau. Po południu przemówienie Ministra generalnego było omawiane w małych grupach, aby spróbować nadać jakiś konkretny wymiar koncepcji odnowy. Potem Wspólnota FZŚ z Dijon przedstawiła projekt formacji i działania w związku z niektórymi aspektami sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Przed wyjazdem do Rzymu na “tempo forte” Definitorium generalnego, w niedzielę 4 lipca o godz. 10.00 Fr. José odprawił Eucharystię dla obecnych Braci i wiernych w kościele, w którym jest przechowywane ciało św. Bernadety. Po wyjeździe gości Kapituła Namiotów trwała nadal zgodnie z programem. Oto kolejne jego punkty: zwiedzanie Nevers, spotkanie międzyreligijne, rozważenie tematu misji Braci w miejscach konfliktów, wędrowanie.usa - 60 lat obecności w Ameryce Środkowej

Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP, Nowy Jork w USA, od 1944 r. jest obecna w Hondurasie w służbie miejscowego Kościoła. W okresie 60 lat pracowało tam wielu misjonarzy. Przynajmniej 5 z nich zamianowano Biskupami w diecezjach Comayaga i Olancho. Są to: Fr. Bernardino Mazzarella, zmarły w 1979 r., Fr. Gerald Scarpone, Fr. Nicholas D’Antonio, Fr. Maurus Muldoon i Fr. Robert Camilleri. Prowincja Niepokalanego Poczęcia utrzymywała zawsze bardzo dobre relacje z Pasterzami tego kraju Ameryki Środkowej, otrzymując od nich pomoc, radę i zachętę. Dowodem tego jest przyjaźń, jaką darzy Braci kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga, SDB, Arcybiskup Tegucigalpy, który jest częstym gościem w Kurii prowincjalnej w Nowym Jorku. On właśnie docenił współpracę Fr. Roberta Camilleri OFM, zamianowanego Biskupem Pomocniczym w jego archidiecezji. Kard. Maradiaga zawsze okazywał szczególne zainteresowanie dla Braci, którzy zaprosili go na Kapitułę Namiotów. Dlatego Minister prowincjalny Fr. Robert Campagna uzyskał od Ministra Generalnego przywilej afiliacji tego wielkiego przyjaciela Braci do Zakonu Braci Mniejszych. Podczas Kapituły prowincjalnej, 21 czerwca 2004 r., Fr. Robert Campagna wręczył kardynałowi Maradiaga habit franciszkański, jako znak afiliacji do naszego Zakonu. Po otrzymaniu habitu św. Franciszka Purpurat powiedział: “Jest to dla mnie święty przywilej i wielki zaszczyt” i nosił na sobie habit przez cały ten dzień spędzony razem z Braćmi kapitulnymi.

włochy - Tempo forte formacji ciągłej

W dniach 21-29 kwietnia i 5-13 maja br. 50 Braci z Prowincji Trydenckiej św. Wigiliusza przeżywało razem intensywny czas formacji ciągłej we franciszkańskich sanktuariach Asyżu, Doliny Reatyńskiej i w Casentino, aby móc połączyć powrót do źródeł naszego charyzmatu z pragnieniem uczynienia go aktualnym dzisiaj. Plan dni pozwalał na intensywną modlitwę, refleksję i braterską komunię. Tematy formacyjne skupiały się wokół 2 spraw:

1. Recepcja dokumentu końcowego Kapituły generalnej 2003 “Niech Pan obdarzy cię pokojem”, dzięki prostej, lecz skutecznej metodzie, która przewidywała: wstęp do tematu zrobiony przez Fr. Francesco Bravi, Definitora generalnego, osobiste studiowanie tekstu, dzielenie się w małych grupkach i syntezę refleksji grupy przedstawioną na spotkaniu ogólnym.

2. Wizyta w sanktuariach franciszkańskich, z pomocą tekstu historyczno-tematycznego, urywka zaczerpniętego ze Źródeł Franciszkańskich i kilku pytań pomocnych w modlitewnej refleksji i aktualizacji przekazu tego miejsca.

Teksty po włosku są dostępne w internecie pod adresem http://www.ofmtn.pcn.net/testi/formazione/Cartella_testi.htm

Bracia odwiedzili: pustelnię Monte Casale; San Damiano, S. Chiara, Carceri, S. Maria degli Angeli i San Francesco w Asyżu; Fontecolombo i Greccio w Dolinie Reatyńskiej; na końcu Alwernię. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z tego przeżycia, gdyż pozwoliło im przeżywać formację ciągłą w klimacie braterskim, bardzo uduchowionym, i w bezpośrednim kontakcie z tymi miejscami uświęconymi obecnością Franciszka i Klary z Asyżu, co stanowiło szczególną łaskę.


belgia - Międzynarodowa wspólnota “Notre Dame des Nations”

Do Wspólnoty “Notre Dame des Nations” w Brukseli przybyli dwaj nowi Bracia: Fr. Floriano Weiss, który jest gwardianem, i Fr. Pero Vrebac, odpowiedzialny za koordynację formacji misjonarzy.

Wspólnota otworzyła się także na współpracę między-franciszkańską. Od 21 do 23 czerwca 2004 r. odbyło się w Brukseli spotkanie, w którym razem ze Wspólnotą brali udział Sekretarze generalni ds. misji Braci Mniejszych (Fr. Vincenzo Brocanelli), Konwentualnych (Fr. Tadeusz Świątkowski) i Kapucynów (Fr. Helmut Rakowski). M.in. mówiono o obecnych wymogach misji franciszkańskiej, o treści i przebiegu formacji nowych franciszkańskich misjonarzy i o współpracy w Rodzinie franciszkańskiej w przygotowaniu i wspieraniu misjonarzy. Co do przebiegu formacji ustalono, że ma się odbywać w trzech etapach:

1. Przygotowanie misyjne franciszkańskie w Brukseli, jako etap przejściowy i wprowadzenie do misji.

2. Towarzyszenie i wspieranie misjonarzy w pierwszym okresie ich posługi.

3. Weryfikacja i pogłębienie misji franciszkańskiej po ok. roku życia misjonarskiego.

Wspólnota w Brukseli przygotowuje się na przyjęcie pod koniec września i formowanie czwartej grupy misjonarzy. W tym celu wypracowała nowy program, w którym będą rozwijane doświadczenia misyjne jako podstawa formacji misjonarza franciszkańskiego. Mamy nadzieję, że w tym kolejnym kursie formacyjnym możemy liczyć także na współpracę innych części Rodziny franciszkańskiej.formacja i studia - Wizyta w Konferencjach Cono Sur i w Angielskojęzycznej

W czerwcu i lipcu Fr. Massimo Fusarelli, Sekretarz Generalny ds. Formacji i Studiów, uczestniczył w spotkaniu Ministrów i Formatorów Konferencji Cono Sur w Argentynie, spotkał się z Braćmi domów formacyjnych Prowincji św. Franciszka w Ekwadorze oraz wziął udział w spotkaniu Formatorów Konferencji języka angielskiego w Colorado Springs w USA. Na tych spotkaniach okazało się, że różność w naszych Jednostkach i Konferencjach na polu formacji jest bogactwem. Każdy region ma już swą wypróbowaną drogę i dobry kontakt z rzeczywistością w rozmaitych warunkach społecznych i kościelnych. Notuje się ponadto pewne uwrażliwienie na dokonujące się wciąż zmiany, szczególnie w dziedzinie pochodzenia i typologii kandydatów i metod formacji, wymagających stałej aktualizacji. Rzeczą powszechną jest to wyzwanie, jakie dzisiaj w szczególny sposób na każdej szerokości stanowi dojrzałość ludzka kandydatów i Braci w formacji ciągłej. Wyzwanie to wymaga od nas odwagi i rozwagi w odczytywaniu go, śmiałości i ewangelicznej wrażliwości gdy mu stawiamy czoła. Także realia uniwersytetów i ośrodków badań naukowych, w których Bracia pracują (np. Franciszkański Wydział w Quito i Uniwersytet św. Bonawentury w USA), potwierdzają fakt, że w Zakonie na nowo budzi się świadomość wielkiego znaczenia i powagi wymogu popierania studiów i dialogu ze światem kultury.

włochyCelebracja 25° rocznicy Reguły FZŚ Pawła VI

Ponad 2000 przedstawicieli włoskich FZŚ i MF było w Rzymie 26 i 27 czerwca 2004 r., na zakończeniu obchodów 25-lecia Reguły Pawła VI. Były to dwa dni przeżyte w wielkiej radości i komunii. Na spotkaniu był obecny członek Międzynarodowej Rady FZŚ Benedetto Lino i asystenci generalni Fr. Samy Irudaya OFMcap i Fr. Ivan Matić OFM. Pierwszego dnia spotkanie odbywało się w Bazylice św. Jana na Lateranie. Po braterskim powitaniu i odmówieniu różańca została odprawiona Msza św., której przewodniczył Kardynał Camillo Ruini. Przy tej okazji wszyscy obecni tercjarze odnowili swoją profesję zachowywania Reguły. Wieczorem wszyscy się przenieśli do kościoła św. Piotra i Pawła w dzielnicy EUR w celu braterskiego świętowania. Następnego dnia, w niedzielę 27 czerwca, franciszkanie świeccy razem ze swoimi asystentami spotkali się na placu św. Piotra, aby uczestniczyć w modlitwie Anioł Pański z Papieżem. Na zakończenie modlitwy Ojciec Święty Jan Paweł II pozdrowił w szczególny sposób wszystkich świeckich franciszkanów obecnych w Rzymie z okazji 25-lecia Reguły nadanej tercjarzom przez papieża Pawła VI.

chorwacjaPomoc dla rodzącego się życia

Od ponad 12 lat w mieście Zara w Chorwacji działa stowarzyszenie, założone przez Braci Mniejszych, które popiera i wspomaga rodzące się życie, przeciwdziałając aborcji i wspierając młode matki. Założone z inicjatywy Braci z Prowincji św. Hieronima w Zara w 1992 r. stowarzyszenie “Pro Vita” korzysta ze współpracy licznej grupy lekarzy, asystentów społecznych i wolontariuszy. Kobiety zwracające się o pomoc do “Pro Vita” mogą się spotkać ze specjalistami w parafii franciszkańskiej. Są to spotkania różnego rodzaju, od zwykłego wysłuchania do porad specjalistycznych. W większości przypadków do usunięcia ciąży skłaniają takie przyczyny jak ubóstwo i wielki niedostatek, w jakim jest zmuszonych żyć wiele rodzin. Z tego powodu powstała sieć solidarności na rzecz rodzin w trudnościach. Franciszkanie w Zara ogłosili apel, na który odpowiedziało już wielu wolontariuszy. Przez te 12 lat solidarność rozszerzała się jak plama oliwy na wodzie, i wychodząc z Zary rozprzestrzeniła się na całą Chorwację, na Włochy i inne kraje. Oprócz pomocy finansowej wolontariusze starają się o ubranka dla dzieci, dla ich matek i o pożywienie dla dzieci. Dzięki dziełu “Pro Vita” ponad 900 dzieci żyje.

indonezja - Projekt ekopastoralny

Na wyspie Flores w Indonezji pod koniec 2003 roku rozwinęła się sytuacja konfliktowa. Rząd indonezyjski zaplanował wykarczowanie strefy, w której miejscowa ludność uprawiała kawę. Ekonomia rolna wiosek wyspy w przeważającej mierze opiera się na uprawie kawy, więc realizacja projektu rządowego zmusiłaby tutejszą ludność do emigracji. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, aż przerodziła się w konflikt. W marcu 2004 r. podczas manifestacji doszło do starć między ludnością a policją, wskutek czego 4 osoby zginęły i 20 zostało rannych.

Bracia w Indonezji od początku poparli mieszkańców Flores. Biuro sprawiedliwości i pokoju Braci Indonezji w Jakarcie śledziło sytuację przez sekcję asystencji prawnej. Aby pomóc rozwiązać pokojowo pogarszającą się wciąż sytuację został przedstawiony projekt “Ekopastoralny”, żeby pomóc ludności tych wiosek. Projekt przewiduje nauczenie ich nowych technik uprawiania kawy, które stworzą warunki dla lepszej ekonomii rodzinnej i życia ludności. Inicjatywa ta zbiega się z obchodami 75-lecia obecności franciszkańskiej w Indonezji. Prowincja św. Michała Archanioła w Indonezji postanowiła w czasie tego jubileuszu lepiej wcielać w życie Prowincji praktykę sprawiedliwości i pokoju.Książki franciszkańskie

• MARIA DELLA TRINITÀ, Colloquio interiore, (a cura di G.C. Bottini e L. Cignelli) Franciscan Printing Press, IX ed. (Jerusalem 2004). Odwiedzający skromny cmentarz Klarysek, położony przy drodze z Jerozolimy do Betlejem, z trudem znajdzie grób siostry Marii, ukryty pośród innych. A jednak jej imię i pisma są znane w świecie i to w różnych językach, co zdumiewa tym bardziej, że dzieje się to bez żadnego poparcia ze strony jakiejś instytucji albo publikacji (tekst w jęz. włoskim).

• LAURIOLA Giovanni, Dalle cristologie al cristocentrismo, editrice AGA (Alberobello 2004). Tekst powstały z doświadczenia przeżytego w Ziemi Świętej w czasie kursu “formacji ciągłej” na temat osobowości Chrystusa, ma w sobie cały posmak mocnej prowokacji dla każdego chrześcijanina, ale w szczególności dla franciszkanina, dla którego Chrystus stał się jego życiem i programem, czego przykładem jest św. Franciszek i cała szkoła franciszkańska. Książka jest bodźcem do totalnego i pełnego powrotu do Chrystusa, opartego na prymacie Wcielenia według nauczania bł. Jana Dunsa Szkota (tekst w języku włoskim).

• FRANCISCO DE OSUNA, Primer Abecedario Espiritual, (a cura di José Juan Morcillo Pérez) Editorial Cisneros (Madrid 2004). Francisco de Osuna jest jednym z największych przedstawicieli hiszpańskiej mistyki. Zdołał on usystematyzować bardziej radykalną drogę duchową tj. Skupienie, doceniając wartość życia wewnętrznego i doświadczenia na polu modlitwy. Pierwsza część “Abecadła Duchowego”, napisana w roku 1528, jest wspaniałym przykładem rozważania Męki Syna Bożego. Wydanie ukazało się pod patronatem Konferencji prowincjałów OFM (tekst w j. hiszpańskim).


Wiadomości w skrócie

• Wikariusz generalny Zakonu Fr. Antonio Franjić był w szpitalu w Weronie. Operacja zakończyła się pomyślnie i we wrześniu ma powrócić do Kurii generalnej. Minister generalny i Definitorium bardzo dziękują tym, którzy mu okazywali swą bliskość i nadal polecają go braterskiej modlitwie.

• “Studium Biblicum Franciscanum” w Hong Kongu wydało dysk CD “Omnes gentes plaudite manibus”. Jest to homagium muzyczne na cześć O. Gabriela Allegry, który przetłumaczył Pismo Święte na język chiński, oraz myzyka i kompozytora chińskiego Chiang Wen Yeh. Ur. na Tajwanie w 1910 r., Chiang został uwięziony w 1946, po okupacji japońskiej. Spotkał on O. Gabriela i z jego pomocą zdołał na nowo odnaleźć się w życiu po wyjściu z więzienia. Widząc jego talent muzyczny, Allegra dał mu propozycję skomponowania muzyki do tekstów Pisma Św. według zasad tradycji kultury chińskiej. Chociaż sam nie był katolikiem, Chiang rozpoczął od psalmów, które teraz znajdziemy na dysku CD. W 1983 r., krótko przed śmiercią, Chiang podarował Studium Biblijnemu swoje utwory muzyki religijnej. Dysk CD można zamawiać w: “Centro Studi P. Gabriele Allegra”, Convento La Gancia, 90133 Palermo (Italia) tel. +39.091.6167013.

• Przewodniczący Konferencji Episkopatu USA przesłał list do Braci Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Jorku, zebranych na Kapitule prowincjalnej. W tekście pt. “Franciszku odbuduj mój Kościół: rola franciszkanów w odzyskaniu zaufania” Mons. Wilton poruszył trudny problem światowego kryzysu Kościoła, spowodowanego skandalem nadużyć seksualnych. Mówi tam, jak ważna jest rola Braci, Wspólnot i Prowincji dla odzyskania zaufania ludzi i uzdrowienia ran zadanych przez te fakty całemu Kościołowi.

• Od 13 do 17 września 2004 na Instytucie Teologicznym w Asyżu odbędzie się Kurs Franciszkanizmu, zorganizowany przez formatorów różnych zakonów. Wykłady na temat: Historia franciszkanizmu (XIII-XVI w.) będzie prowadził prof. Grado Merlo. Wstęp będzie wolny dla wszystkich. Bliższych informacji udziela: Segreteria Istituto Teologico di Assisi, P.zza S. Francesco, 2, 06082 Assisi (PG) Italia. Tel. 075.813061; e-mail: teologiassisi@virgilio.it.Plany Ministra generalnego

od 1 do 2 sierpnia, Odpust Porcjunkuli, S. Maria degli Angeli, Asyż (Włochy)

od 10 do 11 sierpnia, Zamknięcie uroczystych obchodów 750° rocznicy śmierci św. Klary, Assisi (Włochy)

od 22 do 26 sierpnia, UCLAF (Unia Konferencji Franciszkańskich Ameryki Łacińskiej), Fortaleza (Brazylia)

od 27 do 30 sierpnia, Wizyta w Prow. św. Antoniego, Recife (Brazylia)

31 sierpnia, Spotkanie ze wszystkimi Formatorami Brazylii, Belo Orizonte (Brazylia)

od 6 do 7 września, Międzynarodowy kongres o Koncepcjonistkach franciszkańskich, Toledo (Hiszpania)

od 9 do 11 września, Kapituła Fundacji św. Franciszka w Rosji-Kazachstanie, Warszawa (Polska)

od 13 do 24 września, Tempo forte Definitorium generalnego, Rzym (Włochy)

17 września, Święto Stygmatów na Alwerni (Włochy)

od 29 września do 2 października, Wizyta w Prow. św. Wacława w Czechach i na Morawach, Praga (Republika Czeska)Nowi Wizytatorzy generalni

Fr. José Pereira Neves (Prow. Portugalska) dla Kurii generalnej “S. Maria Mediatrice” w Rzymie (Włochy).

Fr. Artemio Vítores (Kustodia Ziemi Świętej) dla Papieskiego Ateneum Antonianum, Rzym (Włochy).

Fr. Dymitr Żeglin (Prow. Wniebowzięcia NMP, Katowice) dla Prow. Niepokalanego Poczęcia NMP, Kraków (Polska).

Fr. Eulalio Gomez (Prow. św. Piotra i Pawła, Meksyk) dla Prow. św. Franciszka i Jakuba, Jalisco (Meksyk).

Fr. Błażej Kurowski (Prow. św. Jadwigi, Wrocław, Polska) dla Prow. Matki Bożej Anielskiej, Kraków (Polska).

Fr. Lorenzo Malatesta (Prow. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Neapol, Włochy) dla Prow. Najświętszego Imienia, Palermo (Włochy).

Fr. Böite Mihály (Prow. św. Stefana Króla, Transylwania) dla Prow. Matki Bożej na Węgrzech.

Fr. Astijus Kungys (Wice-Prow. św. Kazimierza, Litwa) dla Fundacji św. Franciszka (Rosja i Kazachstan).

FRATERNITAS - OFM - Roma

Direttore responsabile: Gino Concetti - Redattore: Gianfranco Pinto OstuniInternet: http://www.ofm.org/fraternitas. Email: comgen@ofm.orgUfficio Comunicazioni, Curia Generale dei Frati Minori, Via S. Maria Mediatrice 25, 00165 Roma - -.


Pobieranie 44.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna