Fraternitas ita. Vol. XLV. NPobieranie 41.59 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar41.59 Kb.
FRATERNITAS

Ita. Vol. XLV. Nr. 191 - OFM Roma - Email: fraternitas@ofm.org - 01. 10. 2012


Uroczystość Św. Franciszka
Obecny kryzys może być dla nas wezwaniem Ducha i «czasem łaski», abyśmy zmienili nasze spojrzenie na świat i stali się bardziej solidarni. Więcej - nie może uczynić nas obojętnymi, lecz powinien wzbudzić w nas, w naszych Wspólnotach lokalnych i prowincjalnych wiarygodną ocenę naszego stylu życia, sposobu realizacji zasady sine proprio, organizacji ekonomicznej naszych jednostek oraz naszej zdolności dzielenia się z ubogimi i potrzebującymi.

(Z Listu Ministra Generalnego i Definitorium z okazji uroczystości Św. Franciszka 2012)Rok Wiary
Listem Apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r., Ojciec Św. Benedykt XVI zapowiedział Rok Wiary. Jego obchody zostaną zainaugurowane 11 października 2012 r., w 50. rocznicę rozpoczęcia obrad Ekumenicznego Soboru Watykańskiego II, a zakończą się w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 24 listopada 2013 r.

Dla wszystkich, którzy chcą być blisko wydarzeń związanych z Rokiem Wiary została przygotowana specjalna strona internetowa w języku włoskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim i polskim: www.annusfidei.va
Brazylia, Vila Velha - XXII Zebranie UCLAF
Przedstawiciele Unii Konferencji Franciszkańskich Ameryki Łacińskiej i Karaibów (UCLAF) obradowali podczas XXII Zebrania w Vila Velha, Espirito Santo (Brazylia) w dniach 5-11.08. br. na temat Żyć Ewangelią, jako Bracia Mniejsi w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Kurię Generalną Zakonu reprezentował sam Minister Generalny Fr. José R. Carballo, Definitorzy Generalni Fr. Julio Bunader i Fr. Nestor Schwerz, Sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji Fr. Arturo Rios oraz Asystent Biura Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia (SPOS) Fr. Fabio Lamour. O. Generał przewodniczył Eucharystii na otwarcie obrad i przedstawił refleksję na temat Uczniowie i Misjonarze na Kontynencie Latynoamerykańskim.

Zgodnie ze Statutem Unii, jej Przewodniczący przedstawił relację z działalności UCLAF; przy pomocy Fr. Volneya Berkenbrocka przeanalizowano kwestię kultury postmodernistycznej; obradowano także na temat Projektu Amazońskiego, który przybliżył Fr. Nestor Schwerz oraz Fr. Eugenio Ortiz, gwardian Wspólnoty powstałej w Requena; Fr. Arturo poinformował zebranych o działalności misyjno-ewangelizacyjnej Zakonu w ogólności i w Ameryce Łacińskiej; Fr. Fabio nakreślił inicjatywy Biura SPOS; powrócono również do projektu formacji misjonarskiej na tamtejszym kontynencie; mówiono również o kontynuacji Master Ewangelizacyjnego w Petrópolis poprzez zapewnienie wystarczającej liczby studentów; pogłębiono temat powołania w aspekcie wierności i wytrwałości.

Podczas uroczystej Mszy Św. na zakończenie Spotkania wspomniano kończący się Jubileusz Ubogich Sióstr Św. Klary.


Brazylia, Porto Alegre - Zjazd Konferencji Brazylijskiej
Prowincjałowie, Kustosze i Przewodniczący 11 Jednostek Zakonu tworzących Konferencję Brazylijską Zakonu spotkali się pod przewodnictwem Fr. João Inácio Müllera w Porto Alegre, w dniach 3-7.09. br. W spotkaniu uczestniczył Definitor Generalny dla tamtejszego regionu - Fr. Nestor Schwerz, który wraz z przybyłymi Braćmi podjął refleksję nad Listem O. Generała z okazji święta Św. Klary. Mówiono również na o animacji niektórych sektorów działalności Konferencji, m.in. Sekretariatu Misji i Ewangelizacji (Projekt Amazonii, III Spotkanie Młodych 2014, II Latynoamerykański Kongres Misyjny); Sekretariatu Formacji i Studiów (Kurs dla Formatorów i Gwardianów, Pielgrzymka do Ziemi Świętej, Braci Under Ten...); Ekonomii (III Spotkanie Ekonomów Konferencji, wydanie subsydium dla Ekonomów...). Uczestnicy podjęli również inne tematy (Misja w Requena, Światowy Dzień Młodzieży, który odbędzie się w Rio w 2013 r.) i zdecydowali, że kolejny Zajad odbędzie się 4-8.03. 2013 r. w Penedo, jak również, o wydaniu ostatnich subsydiów Zakonu.
Włochy - Beatifikacja O. Gabriela Allegry OFM
Uroczystość Beatyfikacji Sługi Bożego O. Gabriela Allegry odbyła się w sobotę 29 września br. w katedrze w Acireale pod przewodnictwem Delegata Ojca Św. Benedykta XVI - Kardynała Angelo Amato SDB, Prefekta Kongregacji ds. Świętych. Obecni byli m. in. Kard. Paolo Romeo, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Sycylii, Kardynał z Honk-Kongu oraz Biskupi sycylijscy, liczni kapłani i zakonnicy oraz tysiące wiernych z diecezji sycylijskich oraz z S. Giovanni La Punta (CT), miejsca urodzin Fr. Allegra.

Postać nowego Błogosławionego, uhonorowana wyniesieniem do chwały ołtarzy przez Papieża Benedykta XVI przedstawiana jest w trzech wymiarach: Kościoła, Pisma świętego i Zakonu Braci Mniejszych. Fr. Gabriele poświęcił swoje życie, aby na podstawie tekstów greckich i łacińskich przetłumaczyć całą Biblię na język chiński. Był świadkiem miłości Chrystusa w formacji młodych zakonników, przepowiadaniu Słowa Bożego, w kierownictwie duchowym i szczególnym umiłowaniu posługi chorym na trąd. Jan Paweł II nazwał go «człowiekiem dialogu pomiędzy Chrystusem a Chinami». Więcej informacji na stronie http://www.ofmsicilia.it/


Włochy - Spotkanie Definitoriów Prowincji Północnych
Definitorzy Prowincji z północy Włoch, tradycyjnie już w okresie letnim, spotkali się w dniach 20-24.08., aby podsumować roczny okres pracy i zaplanować przyszły plan działania. W spotkaniu uczestniczył Definitor Generalny na Włochy Fr. Vincenzo Brocanelli.

Sześć północnych Prowincji zbliża się do Kapituł Prowincjalnych, które odbędą się w 2013 r. (mając wspólne Instrumentum Laboris), aby w ten sposób wkroczyć w ostatnie trzechlecie poprzedzające powstanie jednej Prowincji północnej w 2016 r., a spotkanie to było ważnym etapem na drodze połączenia Prowincji.

Wspólna droga, którą te Prowincje podjęły staje się coraz bardziej konkretna. Pomimo różnic w historii i tradycji łączy je godna uwagi zbieżność decyzji. Wzrasta również świadomość wspólnej drogi, nie tylko w perspektywie utworzenia nowej jednostki, lecz przygotowania jej powstania w nowy sposób - "Non nova sed nove".

Priorytetem w całym procesie zjednoczenia Prowincji jest weryfikacja życia Braci Mniejszych, którzy w dzisiejszych czasach i wobec współczesnych ludzi powinni „przemawiać”.

Zasadniczą kwestią pozostaje refleksja na temat formacji początkowej, która - jak się wydaje - nie odpowiada charakterystyce kandydatów, którzy pragną wstąpić do naszych wspólnot. Wydaje się koniecznym zrewidowanie początkowych etapów formacji, jakimi są postulat i nowicjat, gdyż dotychczasowy dwuletni okres przygotowania do złożenia profesji zakonnej nie jest wystarczający. Nie chodzi jednak o zwykłe wydłużenie tego czasu, ale raczej o wypełnienie go tak, aby kandydaci mogli zdobyć głębsze doświadczenie życia i tożsamości Braci Mniejszych.

Podejmowane decyzje w kontekście zjednoczenia Prowincji - także pod względem ekonomicznym - stają się coraz bardziej konkretne, Bracia zaś zdają sobie sprawę, iż powinna w nich wciąż dojrzewać wspólna wizja administrowania i korzystania posiadanych dóbr.


Graz, Austria - Sympozjum w klasztorze franciszkańskim
W dniach 12-13.10. br. odbędzie się w klasztorze franciszkańskim w Graz Sympozjum naukowe, którego celem ma być głębsze poznanie franciszkańskiej myśli filozoficzno-teologicznej dotyczącej stworzenia i projektów ekologicznych regionu. Myśl franciszkańska wypływa z doświadczenia samego Franciszka i jego relacji ze stworzeniami. Jest to szczególna relacja, która sprawiła, iż został on ogłoszony Patronem Ekologii, i która dla nas wszystkich jest wyzwaniem w podejściu wobec stworzenia.

W przeddzień Sympozjum, 11 października w wirydarzu klasztornym odbędzie się modlitewne spotkanie w intencji pokoju, w którym wezmą udział przedstawiciele różnych wspólnot religijnych. Pobierz program


Republika Czeska - Beatyfikacja Sług Bożych Fryderyka Bachsteina i XIII Towarzyszy
Listem Apostolskim z 16 lipca br., Ojciec Święty Benedykt XVI zezwolił na ogłoszenie błogosławionymi Męczenników Praskich - Czcigodnych Sług Bożych Fryderyka Bachsteina i XIII Towarzyszy - Profesów Zakonu Braci Mniejszych, Beatyfikacja odbędzie się 13 października br. w katedrze Św. Wita w Pradze.

Będzie to pierwsza Beatyfikacja zapowiedziana w ramach obchodów Roku Wiary. Osobę Ojca Św. reprezentował będzie Kardynał Angelo Amato, Prefekt Kongregacji ds. Świętych.


Asyż - Zamknięcie Jubileuszu 800-lecia Konsekracji Św. Klary
11.08.br. zakończył się Jubileusz Konsekracji Św. Klary z Asyżu. Uroczyste celebracje odbyły się w kościele Św. Damiana, w bazylice Św. Klary oraz w Porcjunkuli. Uroczystą Mszę św. upamiętniającą przejście Św. Klary do wieczności, która była oficjalnym aktem zamknięcia Jubileuszu przewodniczył o godz. 18.00 Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych Fr. José Rodríguez Carballo ofm, a poprzedziła ją procesja powrotu relikwii włosów Św. Klary do bazyliki jej poświęconej. Z tekstem homilii O. Generała w jęz. włoskim możecie zapoznać się tutaj

Po południu tego samego dnia, przed kościołem Św. Damiana, który własnoręcznie odbudował Św. Franciszek, miała miejsce uroczysta modlitwa. Zgromadzeni licznie wierni modlili się pod przewodnictwem J. E. Domenico Sorrentino, Biskupa Diecezji Asyż - Nocera Umbra - Gualdo Tadino. Po jej zakończeniu uczestnicy modlitwy przeszli do wirydarza klasztornego, który nazwano imieniem Św. Klary z Asyżu. Umieszczono w nim statuę Świętej autorstwa Piero Casentini, a także dzieło z porcelany wykonane przez Rebekę Becker oraz sześć olejnych obrazów, które namalował artysta Aurelio Bruni.


Fr. Mauro Jöhri ponownie wybrany Ministrem Generalnym OO. Kapucynów
Uczestnicy Kapituły Generalnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, zebrani w Rzymie na sesji wyborczej 27 sierpnia br., wybrali na kolejne sześciolecie na urząd Ministra Generalnego zakonu Fr. Mauro Jöhri, członka z Prowincji OO. Kapucynów w Szwajcarii.
Ukraina - Franciszkańska Fundacja Bizantyjska

 

Współbracia z Franciszkańskiej Fundacji Bizantyjskiej na Ukrainie spotkali się w dniach 16-17.08. br. w Tarnopolu na VII Kapitule Namiotów. W tym modlitewnym spotkaniu uczestniczyło 17 Braci z Fundacji i 3 Braci należących do Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce.Wartym odnotowania jest fakt, iż pod koniec czerwca br., staraniem Braci z Fundacji ukazały drukiem Pisma Św. Franciszka w języku ukraińskim.
Oficjalne Logo Obecności Franciszkańskiej i Światowych Dni Młodzieży
W ramach przygotowań do uczestnictwa Franciszkanów i Młodzieży Franciszkańskiej w Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2013 r. w Rio de Janeiro, prezentujemy wybrane logo, które ich ma identyfikować podczas tego spotkania. Przyświecała nam myśl, aby wszyscy ludzie młodzi wywodzący się z parafii i wspólnot franciszkańskich, którzy przybędą do Rio de Janeiro, mogli rozpoznać się dzięki temu właśnie logo. Używać go będą wszystkie Zakony i Stowarzyszenia Franciszkańskie, jako oficjalnego symbolu Obecności Franciszkańskiej w ŚDM. Zachęcamy więc wszystkich, aby używali tego znaku i pomogli zdobyć go młodym, którzy będą uczestniczyć w ŚDM, abyśmy dowolnymi sposobami: poprzez internet, blogi, facebooka czy newslettera mogli wszędzie go rozpowszechnić.

Więcej informacji na temat Obecności Franciszkańskiej w ŚDM znajdziemy na stronie http://jmjfranciscanos.com/ bądź pod adresem kontaktowym: franciscanosjmj2013@franciscanos.org.br


Franciszkańskie Nowości Wydawnicze


  • Le Sorelle Povere in età moderna, sec. XVI-XIX, (Ubogie Siostry ery współczesnej, XVI-XIX w.), monograficzny numer Archivum Franciscanum Historicum 105 (2012)-Fasc.14, ss. 719.

Tom przywołuje 800-lecie powstania Zakonu Ubogich Sióstr wraz z 14 analitycznymi artykułami, przedstawiającymi obecność i rozwój Zakonu na trzech kontynentach na przestrzeni XVI-XIX w., nie pomijając zewnętrznych trudności oraz konfliktów wewnętrznych w klasztorach. Biuro sprzedaży: quaracchi@ofm.org

  • Klara i jej siostry, red. Fr. Tadeusz Słotwiński i Fr. Maksymilian Damian, Wyd. Św. Antoniego, Wrocław 2012, ss. 624.

W kontekście przeżywanego Jubileuszu Konsekracji Św. Klary autorzy przygotowali hagiograficzną pozycję poświęconą Św. Klarze i Jej Współsiostrom. Książka prezentuje 39 biografii Świętych i Błogosławionych Klarysek, nie tylko tych znanych, ale również tych mniej znanych. Wszystkie jednak są drogocennymi perłami ducha franciszkańskiego. Książka zawiera również historię charyzmatu klariańskiego oraz Listy jubileuszowe, adresy klasztorów Klarysek w Polsce, tekst Błogosławieństwa Św. Klary i Jej modlitwę o powołania.

  • Zobacz: http://www.libreriafrancescana.it


Wiadomości w skrócie


  • Anglia - Nowy Projekt Duchowości Franciszkańskiej - z intencją, aby podzielić się z ludźmi młodymi charyzmatem franciszkańskim, Bracia z Prowincji Angielskiej wraz z Siostrami Franciszkankami Misjonarkami Maryi (FMM) rozpoczęli realizację nowego projektu we współpracy z Cold Ash, w południowo-wschodniej Anglii. Szczególną uwagę zwraca się na dni skupienia i rekolekcje oraz katechezę o sakramentach dla młodzieży i dorosłych, wspólnot FZŚ i innych grup. Projekt zakłada, aby ludziom młodym, skoncentrowanym na ich relacji z Bogiem we Wspólnocie franciszkańskiej braci i sióstr, zaproponować miejsce spotkania, gdzie mogliby odnaleźć Boga, który jest Miłością oraz w pięknie stworzenia.

Wyraża to chęć wspólnego kroczenia z młodymi, aby pomóc im docenić głębię miłości Boga wobec każdego z człowieka. Jest to praca wymagająca, ale przynosząca radość i satysfakcję. Ważnym jest zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy katechezą, modlitwą i rozrywką. Młodzi, którzy uczestniczą w tych spotkaniach wracają zazwyczaj z nowymi wartościami, jakich doświadczyli w relacji do Boga i pomiędzy sobą. W przygotowaniu jest również małe gospodarstwo, gdzie przybyli goście będą mogli przebywać w bliskości zwierząt i docenić miłość Boga wyrażoną w stworzeniach. Podjęli również próbę, aby zaprowadzić zwierzęta do szkół i kolegiów, aby podzielić się swą franciszkańską wizją wspólnoty i świata.

Obecnie Grupę duszpasterską tworzą: Fr. Danny Convery OFM, Fr. Antony Jukes OFM, S. Helen Fennell FMM, S. Roisin Hickey FMM i S. Rosalie N'Deh FMM.Grupa się rozwija i potrzeba więcej Braci, aby wzmocnić wspólnotę i jej działalność. Dlatego przynajmniej na rok zapraszają do współpracy jeszcze jednego Brata po ślubach wieczystych lub na formacji początkowej, który mógłby przy tej okazji udoskonalić swą znajomość języka angielskiego. Najlepiej ktoś, kto kocha pracę z młodzieżą oraz w bliskości piękna stworzenia. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: Fr. Danny Convery OFM, Cold Ash Center, The Ridge, Cold Ash, RG18 9HU, Inghilterra, Regno Unito.

  • Indonezja - Jubileusz 800-lecia nawrócenia Św. Klary i powstania Zakonu Ubogich Sióstr w Pacet, West Java. Blisko 200 osób, a w tym 17 Sióstr Klarysek 12.08. br. w klasztorze w Santa Clara w Pacet obchodziło uroczyście Jubileusz 800-lecia nawrócenia Św. Klary i powstania Zakonu Ubogich Sióstr. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Fr. Adrianus Sunarko OFM (Minister Prowincjalny Prowincji Św. Michała Archanioła w Indonezji, któremu towarzyszył Definitor Generalny Fr. Paskalis Bruno Syukur OFM oraz Fr. Hary Pr Kanclerz Diecezji Bogor.

W wygłoszonej z tej okazji homilii Fr. Paskalis podkreślił ważność „trwania w Jezusie" (J 15,4). Powiedział m.in.: ”Święto 800-lecia nawrócenia Św. Klary jest początkiem jej trwania w Jezusie w prostocie i ubóstwie”. Po uroczystej Eucharystii dzieci objęte ”Programem rozwoju wiary (Bina Iman Anak - BIA) w parafii Cipanas" przedstawiły gościom okolicznościowy program muzyczno-taneczny.

  • Rzym - XXIII Międzynarodowy Kongres Maryjno-Mariologiczny. W dniach 4-9.09. br., w siedzibie Audytorium Antonianum i Papieskiego Uniwersytetu Antonianum odbył się XXIII Międzynarodowy Kongres maryjno-Mariologiczny zorganizowany przez Międzynarodową Papieską Akademię Maryjną. Obradom Kongresu przewodniczył Kard. Angelo Amato. Ponad 35 naukowców i mariologów z różnych części świata zebrało się, aby obradować nad bardzo aktualnym tematem: ”Mariologia od Soboru watykańskiego II. Recepcja. Podsumowanie. Perspektywy”. Zobacz: http://www.pami.info/ i http://www.ofm.org

  • Chorwacja - 800 lecie przybycia Św. Franciszka na ziemię chorwacką. W dniach 1-2.10 br. w Spalato i Zadarze obchodzone są uroczystości 800-lecia przybycia Św. Franciszka na ziemię chorwacką. W tym szczególnym wydarzeniu uczestniczą Siostry i Bracia tak z Chorwacji, jak i z Bośni i Hercegowiny.


Nowi Wizytatorzy Generalni
Fr. Eugenio Martínez Manjón z Prowincji Nostra Signora delle Regola (Granada) w Hiszpanii, został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Prowincji Św. Józefa Oblubieńca NMP (Valencia) w Hiszpanii.

Fr. Renato Beretta z Prowincji Św. Karola Boromeusza (Mediolan) we Włoszech został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Kustodii Ziemi Świętej.

Fr. Valmir Ramos z Prowincji Najświętszego Serca Jezusowego w Brazylii został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Prowincji Św. Franciszka w Brazylii.

Fr. Miguel de la Mata Merayo z Prowincji Św. Jakuba z Kompostelli w Hiszpanii został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Prowincji Betyckiej (Siviglia) w Hiszpanii.

Fr. Andrew Brophy z Prowincji Wniebowzięcia NMP w USA został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Prowincji Ducha Świetego w Australii i Nowej Zelandii.

Fr. José Ángel Egiguren z Prowincji Franciszkańskiej (Arantzazu) w Hiszpanii został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Prowincji Pierwszych Męczenników Zakonu w Maroku.

Fr. Agostino Buccoliero z Prowincji Wniebowzięcia NMP (Lecce) we Włoszech został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Prowincji Matki Bożej Łaskawej (Benevento) we Włoszech.

Fr. Massimo Fusarelli z Prowincji Świętych Apostołów Piotra i Pawła (Rzym) we Włoszech został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Prowincji Najświętszego Serca Jezusowego (Neapol) we Włoszech.
Nowi Ministrowie Prowincjalni
Fr. Carlos Ramón García został wybrany Ministrem Prowincjalnym Prowincji Bł. Junipera Serry w Meksyku.
Fr. Carmelo Giannone został wybrany Ministrem Prowincjalnym Prowincji Św. Franciszka w Afryce, na Madagaskarze i Mauritiusie.
Kalendarz Ministra Generalnego

02-03 października: Spotkanie z Konferencją Rodzin Franciszkańskich (CFF) i celebracja nabożeństwa Transitus (Asyż).

04 października: Uroczystość Św. Franciszka (Asyż).

06-07 października: Zamknięcie obchodów Roku Klariańskiego u Sióstr Klarysek w Lizbonie (Portugalia).

08-27 października: Udział w Synodzie Biskupów poświęconym Nowej Ewangelizacji (Watykan).

13 października: Udział w Beatyfikacji Męczenników Praskich (Republika Czeska).

22 października: Inauguracja Roku Akademickiego na Papieskim Uniwersytecie Antonianum - Rzym.

FRATERNITAS - OFM – Roma

Redattore: Robert Bahčič

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas; http://fraternitasofm.blogspot.it/ Email: rbahcic@ofm.org

­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________________________

Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna