Fraternitas pol. Vol. XLV. NPobieranie 37.16 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar37.16 Kb.
FRATERNITAS

Pol. Vol. XLV. Nr. 185 - OFM Roma - Email: fraternitas@ofm.org - 01. 03. 2012Asyż - II Międzynarodowy Kongres Prezesek Federacji OSC
Z okazji Jubileuszu 800-lecia początku nowej formy życia klariańskiego, w dniach 5-12 lutego br. odbył się w Asyżu, w Domu Sióstr Franciszkanek Dzieciątka Jezus (Santa Maria degli Angeli), II Międzynarodowy Kongres Prezesek Federacji Zakonu Ubogich Sióstr Świętej Klary.

W wydarzeniu, któremu przewodniczył Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych uczestniczyło 39 Prezesek i 7 Delegatek Federacji OSC.

Szczególną uwagę skupiono wokół Porcjunkuli, miejsca początku, o którym Papież Benedykt XVI powiedział, iż jest „najbardziej świętym miejscu duchowości franciszkańskiej”. Tak też Siostry Klaryski gromadząc się wraz z Braćmi z Zarządu Generalnego i samym Ministrem Generalnym przy tym kościółku Przebaczenia przeżywały Eucharystię rozpoczynającą (06.02.) i zamykającą Kongres oraz „rozesłanie na pięć kontynentów” (12.02.). Więcej informacji: www.ofm.org
Asyż - II Międzynarodowy Kongres Asystentów Franciszkańskich Żeńskich Zakonów Kontempalcyjnych
Również w Centrum Sióstr Franciszkanek Dzieciątka Jezus (Santa Maria degli Angeli) odbył się w dniach 10-19 lutego br. II Międzynarodowy Kongres Asystentów Franciszkańskich Żeńskich Zakonów Kontemplacyjnych. W spotkaniu, które przygotowało kurialne Biuro Pro Monialibus uczestniczyło 40 Braci z całego świata.

Relacjom przygotowanym przez zaproszonych ekspertów, towarzyszyły ożywione dyskusje plenarne, a przede wszystkim owocna praca w grupach językowych. Nie we wszystkich dziedzinach osiągnięto satysfakcjonujące wszystkich cele. Zwrócono uwagę na niektóre sprzeczności w pojęciu i definicji prawnej asystenta i rzeczywistej, codziennej posługi, której wymaga się od niego, i która ma swe dopełnienie w trosce o formację, animację oraz we wspólnych relacjach. W tym właśnie kontekście zauważono „pęknięcie” pomiędzy tożsamością prawną asystenta a tym, kim powinien być w rzeczywistości.

Najpotrzebniejszą okazała się petycja asystentów o przygotowanie „Vademecum Asystenta”. Byłoby ono pomocne w posłudze osobom konsekrowanym, które znają i miłują, z którymi dzielą radości i troski, pragnąc przeżywać wspólny charyzmat i być blisko w dziedzinie ich formacji. Więcej informacji: www.ofm.org
Polska - III Europejskie Spotkanie Franciszkańskie

W dniach 27-31 sierpnia 2012 r. w Sanktuarium Św. Anny, na Górze Św. Anny w Polsce odbędzie się III Europejskie Spotkanie Franciszkańskie. Podczas Spotkania ludzie młodzi będą mieli możliwość odkrycia piękna własnego oblicza, poprzez zwierciadło Miłości Bożej w Chrystusie - jak pisze Św. Klara do Agnieszki - oraz konfrontacji opartej na Słowie Bożym i żywym doświadczeniu Franciszka i Klary, która przekracza granice narodów. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można nadsyłać do dnia 30.06.2012 r. na adres: euroframe2012@gmail.com

Pierwsze Spotkanie odbyło się w 2007 r. w Asyżu, a Drugie w roku 2009 w Santiago de Compostela.
Hiszpania - Sewilla, Nagroda dla Kard. Carlosa Amigo OFM
Carlos Navarro, w gazacie codziennej wydawanej w Sewilli, poinformował, iż Kardynał Carlos Amigo Vallejo, który przez 27 lat był arcybiskupem, otrzymał Nagrodę im. Manuela Clavero, za to, że mając na uwadze warunki socjalno-polityczne, promował dialog, ekumenizm i mediację oraz za to, że w ważnych sytuacjach był niejako głosem hiszpańskiego Kościoła, który mówił o terroryzmie, o rodzinie, o strajkach generalnych i kryzysie ekonomicznym. Nagroda ta została przyznana Purpuratowi przez wspomniany dziennik oraz Fundację Persan.
Boliwia - Cochabamba, Nagroda dla Fr. Ignacia Hardinga
Fr. Ignacio Harding został nagrodzony wraz z innymi osobami, przez Zgromadzenie Stałe Praw Człowieka w Cochabamba (APDH) za swe zaangażowanie i prace na rzecz ochrony praw człowieka, a szczególnie najuboższych. Fr. Ignacio od samego początku współpracował z FI jako członek Rady, a następnie jako koordynator w Biurze Organizacji w Nowym Jorku (1995 -2001) i aktualnie jako koordynator w Boliwii.

Nagrodę otrzymał w ramach obchodów 63. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Delkaracji Praw Człowieka, które miały miejsce w dniach 9-10 grudnia 2011 r. Wśród różnych propozycji upamiętniających to wydarzenie należy wymienić: uroczystą Euchrystię w katedrze w Cochabamba, obecność reprezentantów wielu organizacji i instytucji, które pracuja na rzecz obrony praw człowieka oraz sesję naukową, której celem było zapoznanie z pracami Organizacji FI oraz sposobami podjęcia współpracy w tej dziedzinie.


Włochy - Acireale, Wspomnienie Gabriela M. Allegra OFM
29 stycznia br. był w Acireale Dniem Wspomnienia Sługi Bożego Fr. Gabriela M. Allegra. Liczne rzesze wiernych uczestniczyły w tym duchowym akcie, aby w ten sposób oddać cześć temu wielkiemu człowiekowi i świętemu zakonnikowi. Wypełnili oni po brzegi miejscowy teatr Maugeri oraz katedrę. Wszystkim przyświecała wspólna idea: dziękować Bogu za dar Fr. Gabriela dla Kościoła, dla Zakonu i dla ludzi, a także prosić o rychłą Jego Beatyfikację.

Wieklie wrażenie i wzruszenie wywołały słowa Arcybiskupa Hon, który podazas homilii i konferencji powiedział m.in.: «Dzisiaj Pan, poprzez przykład życia i osoby O. Allegry wysyła nam z Nieba smsa: "S" Spiritualità - oznacza Duchowość - owoc żywej i prawdziwej relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem… "M" Missionarietà - oznacza Misyjność - do udziału w niej powołany jest każdy człowiek, który otrzymawszy w darze łaskę od Boga, wezwany jest, by zanieść ją Braciom… "S" Semplicità - oznacza Prostotę - a osiągają ją ci, którzy tak, jak O. Allegra wiedzą, że Miłość Boża jest najwyższym i wystarczającym bogactwem człowieka …».

Popołudniowa pielgrzymka pod przewodnictwem O. Prowincjała do miejscowej katedry, gdzie znajduje się grób Sługi Bożego O. Gabriela, zakończyła piękne przeżycia tego niezapomnianego dnia.
Pielgrzymowanie do Miejsc Świętych

"Od kilku tygodni dostępna jest strona internetowa www.pellegrinaggi.custodia.org, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na ważną działalność prowadzoną przez Braci Mniejszych z Kustodii Ziemi Świętej, a mianowicie: Pielgrzymowanie do Miejsc Świętych.

Kustodia Ziemi Świętej proponuje szlaki pielgrzymkowe, obejmujące Miejsca Święte, które Pielgrzymi od pierwszych wieków Chrześcijaństwa aż do dnia dzisiejszego nawiedzają nieprzerwanie. Najstarsza tradycja podaje, iż sam Św. Franciszek odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Strona internetowa www.pellegrinaggi.custodia.org informuje Braci, Pielgrzymów, Przyjaciół oraz tych, którzy każdego roku odwiedzają Miejsca Odkupienia, o propozycjach pielgrzymkowych, przygotowanych przez Kustodię Ziemi Świętej. Propozycje wypływające z bogatego doświadczenia Franciszkanów w Ziemi Świętej, są zarówno kulturalnym narzędziem poznania, jak i źródłem wiedzy o Ziemi Zbawiciela. Na stronie można znaleźć przygotowane przez profesorów Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie oraz innych naukowców pracujących w Ziemi Świętej ciekawe materiały i opracowania naukowe.

Ta strona internetowa jest więc swego rodzaju narzędziem popularnonaukowym, do której odwiedzania zachęca jej dyrektor, aby w ten sposób konsultować i propagować wiedzę o Ziemi Świętej, i być coraz bardziej zaangażowanym w tę ważną formę działalności. Jej koordynatorem jest O. Gianfranco Pinto Ostuni, Dyrektor Pielgrzymek przy Komisariacie Kustodii Ziemi Świętej w Rzymie.

e-mail:  pellegrinaggi@gmail.com; tel.: biuro +39.06.77206308 - fax +39.06.77254142


Portugalia - Montariol/Braga, Inauguracja Centrum „Biedaczyna”
2 stycznia br. zostało oficjalnie zainaugurowana działalność Centrum Opieki Stałej „Biedaczyna”, które mieści się w Montariol (Braga). Przy tej okazji Fr. José Pereira das Neves, dyrektor Centrum, przedstawił historię powstania tego upragnionego marzenia, którego zrealizowanie stało się możliwe dzięki modlitwie i ofiarności wielu ludzi dobrej woli; przedstawił również znaczenie i zasady, jakimi kierować będzie się Centrum w swej działalności, która obejmować będzie osoby potrzebujące opieki i uwagi.

Podpisano także dokument „Zobowiązanie utożsamienia się z Biedaczyną", którego przestrzeganie można streścić następująco: profesjonalizm w pracy; zasady etyczne; braterskie przyjęcie „Bliźniego”, jako osoby ludzkiej i bytu transcendentnego; obrona życia i wolności religijnej; służba oparta o wartościach płynących ze sprawiedliwości i miłości; konkretne świadectwo wiary w Boga, która pozwoli podopiecznym odnaleźć nadprzyrodzony sens własnej egzystencji, przekonywujące oddziaływanie „ducha” Franciszka z Asyżu, jako „Brata wszystkich”, piewcy radości, pokoju i dobra.

Obecnie przebywa w Centrum 58 pacjentów: 10 wymagających opieki paliatywnej; 24 wymagających średniej opieki i 24 w ramach opieki terminalnej.
Spotkanie Ministra Generalego ze Wspólnotą „Notre-Dame des Nations” w Brukseli.
Minister Generalny, Fr. José, w towarzystwie Fr. Rogera Marchala, Definitora Generalnego oraz Fr. Massimo Tedoldiego, delegata oraz Sekretarza Generalnego Ewangelizacji i Misji, w dniach 13-14 stycznia br. odwiedził międzynarodową Wspólnotę „Notre-Dame des Nations” w Brukseli.

Podczas braterskich odwiedzin przeprowadzono ocenę i podsumowanie duszpasterstwa przy parafii „Notre-Dame des Grâces” oraz formacji misyjnej; zaplanowano również nowe inicjatywy, a szczególnie Kurs Formacji Ciągłej dla delegatów Misyjnych Konferencji Zakonu. Ten międzynarodowy Kurs Formacji odbędzie się w lipcu 2012 r. W ramch Kursu, jego uczestniczy odbędą 2 tygodnie formacji w Brukseli oraz tydzień rekolekcji „w drodze” do miejsc franciszkańskich we Włoszech. Jego przygotowaniem zajmuje się Fr. Massimo, Sekretarz Generalny Ewangelizacji i Misji oraz Fr. Gianfrancesco Sisto, odpowiedzialny z formację misyjną we Wspólnocie w Brukseli.

W miesiącach letnich dołączy do Wspólnoty „Notre-Dame des Nations”, Fr. Tomo Anđić, z Prowincji w Sarajewie (Bośnia-Herzegowina) i w ten sposób będzie ją tworzyło czterech Braci.   

Nowi Biskupi FranciszkańscyWatykan - 2 lutego br. Papież Benedykt XVI mianował Fr. Juana Maríę Huerta Muro, Ministra Prowincjalnego Prowincji „Bł. Fr. Junípera Serra” w Meksyku, Biskupem-Prałatem El Salto w Meksyku. Fr. Juan María urodził się 09.04.1962 r. w Guadalajara (Meksyk). W roku 1988 złożył uroczystą profesję zakonną, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił funkcję Magistra Junioratu i Postulatu w Tijuana i Vicente Guerriero, Administratora parafii i Dziekana Rady Kapłańskiej archidiecezji Tijuana. W 2006 r. został mianowany Prowincjałem Prowincji „Bł. Fr. Junípera Serra”. Był również Wikariuszem Biskupim ds. Życia konsekrowanego archidiecezji.

Diecezja El Salto: obszar: 36.000 km2; ludność; 387.200; Katolików: 328.300; kapłanów: 27; osób zakonnych: 24.


Watykan - 11 lutego br. Ojciec Św. Benedykt XVI mianował Fr. (Genadijusa) Linasa Vodopjanovasa, z Prowincji Św. Kazimierza na Litwie, Biskupem Pomocniczym Diecezji Telšiai (obszar: 13.373 km2; ludność: 725.900; Katolicy: 581.000; kapłanów: 157; osób zakonnych: 52).

Fr. Linas Vodopjanovas urodził się 08.06.1973 r. w Neringa (Nida) na terenie diecezji Telšiai. W latach 1992-1993 odbył nowicjat w Kennebunkport, Maine (USA) i 04.06.1993 r. złożył pierwsze śluby zakonne.

15.08.1996 r. złożył Profesję Uroczystą przyjmując zakonne imię Linas. 15.08.1999 r. przyjął święcenia diakonatu, a 15.07.2000 r. przez posługę pasterską Antanasa Vaičiusa, ówczesnego Biskupa Telšiai, został wyświęcony na kapłana.

W latach 2003-2004 piastował urząd proboszcza parafii p.w. Zwiastowania w Kretyndze i gwardianem klasztoru na Wzgórzu Krzyży w Šiauliai. Od 2007 r. był Mistrzem Nowicjatu. Został wybrany Wikariuszem Litewskiej Prowincji Św. Kazimierza, a od 2010 r. ponownie proboszczem parafii p.w. Zwiastowania w Kretyndze.
Indie - Palamaner, Spotkanie Proboszczów OFM
Zorganizowane przez Sekretariat Ewangelizacji i Misji Prowincji Św. Tomasza Apostoła w Palamaner (Indie) Spotkanie Proboszczów OFM, odbyło się w dniach 17-20 stycznia br. Uczestnicy podjęli m.in. temat misji, ewangelizacji i ekologii franciszkańskiej oraz powołania i prowadzenia przez Ducha. Wśród różnych postanowień, jakie wypłynęły ze wspólnej modlitwy i refleksji zadecydowano, aby: zaangażować bardziej w życie i działalność parafii ludzi świeckich, a szczególnie członków OFS; ożywić i uczynić bardziej wymowną liturgię; regularnie odwiedzać rodziny; razem z wiernymi odmawiać Liturgię Godzin (Jutrznię); dbać o dialog międzyreligijny; zaangażować się w duszpasterstwo socjalne; poświęcić się bardziej duszpasterstwu powołaniowemu; wspierać różne inicjatywy na korzyść poszanowania „Matki Ziemi".
Franciszkańskie nowości wydawnicze


  • Źródła Franciszkańskie i odnowa soborowa - San Francesco D’Assisi. Fonti Francescane e rinnovamento conciliare, Giuseppe Buffon, Edizioni Messaggero Padova, Padova, 2011, ss. 270.

Dzieło to nakreśla podstawowe cechy środowiska społecznego, politycznego, kulturalnego i religijnego, na płaszczyźnie którego dojrzewała myśl dotycząca inicjatywy rozpowszechnienia franciszkanizmu w czasach współczesnych.

Tłumaczenie na język współczesny źródłowych dokumentów franciszkańskich, zapuszcza swe korzenie w doświadczeniu zarówno traumatycznym, jak również nowatorskim i pasjonującym, jakie przeżyło 12 Franciszkanów, którzy wyjechali, aby nieść pociechę moralną i duchową francuskim robotnikom wywiezionym do niemieckich obozów pracy (1943). Debata na temat tożsamości franciszkańskiej, wypływająca z fenomenu dechrystianizacji, powstała z entuzjastycznej inicjatywy, jaką podjęło Centrum Misji Wewnętrznych (CPMI), któremu przewodniczy Fr. Jean-François Motte. Akcja duszpasterska podjęta przez Franciszkanów z Paryża została poprzedzona ideą odkrycia na nowo Pism Św. Franciszka. W ten sposób teksty Świętego z czasów Średniowiecza stały się interesującą propozycją w dziedzinie duchowości dla ludzi świeckich, tworząc niekiedy pewnego rodzaju przewodnik, potrzebny w formacji i studium pokolenia, które przygotowywało się do odnowy II Soboru Watykańskiego.
  • Klara z Asyżu - Chiara d’Assís, Francesc Gamissans, Pagès editors, Lleida, 2011, ss. 150.

Jest to pierwsza biografia Św. Klary napisana w języku katalońskim i na nowo wydana z okazji Jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu Św. Klary.

Nie jest to książka typowo biograficzna czy też studium historyczne. Francesc Gamissans - Franciszkanin, pisarz i dziennikarz, przedstawia w niej naszą Siostrę Klarę, która w najdoskonalszy sposób zrealizowała ideały Św. Franciszka. W ten sposób, ta, która całkowicie oddała się Miłości - Jezusowi Chrystusowi, staje się nam bliższa.

Książka napisana jest wyrazistym, przystępnym i przekonywującym językiem, w którym autor ukazuje ewangeliczne przesłanie w świetle życia Św. Klary.


  • Odwiedź stronę Międzynarodowej Księgarni Franciszkańskiej: http://www.libreriafrancescana.it/


Wiadomości w skrócie


  • iBreviary TS Pro Terra Sancta”: pierwsza katolicka aplikacja w Windows Phone dotycząca oficjalnej modlitwy „Pro Terra Sancta”. Ta darmowa aplikacja zawiera tradycyjną modlitwę brewiarzową oraz wszystkie teksty liturgiczne na Windows Phone 7! iBreviary „Pro Terra Sancta” jest owocem współpracy Kustodii Ziemi Świętej z „ATS pro Terra Santa” i przyjaznym zaproszeniem do modlitwy dla wszystkich Chrześcijan, którzy żyją w miejscach świętych.

Aplikacja, jako jedyna na świecie, oferuje wszystkim Katolikom możliwość modlitwy w formie Liturgii Godzin. Udostępnia także wszystkie teksty liturgii Mszy św. na poszczególne dni. iBreviary TS „Pro Terra Sancta” zawiera najważniejsze modlitwy katolickie, jak również obrzędy sakramentu małżeństwa, namaszczenia chorych, pokuty, czy pogrzebu.

Jest ona osiągalna na bazie interfejsu graficznego w języku włoskim i angielskim, a umożliwia modlitwę w sześciu językach: włoskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, rumuńskim i łacińskim (również za pomocą tekstów Vetus Ordo).

Więcej informacji: http://www.proterrasancta.org/ibreviary-ts-pro-terra-sancta-nasce-la-prima-applicazione-della-preghiera-ufficiale-cattolica-per-windows-phone/


  • Indie - celebracja „Spirito di Assisi”: uroczystości związane ze srebrnym Jubileuszem „Ducha Asyżu” odbyły się 12 stycznia br. w Punitha Anthoniar Illam, Madurai, w indyjskiej Prowincji Św. Tomasza Apostoła. Obchody, w których licznie wzięło udział wielu przedstawicieli różnych wyznań, przygotowali Bracia Mniejsi we współpracy z 13 wspólnotami Rodziny Franciszkańskiej, które posługują w archidiecezji Madurai.

  • Biblia w Japonii: po 55 latach zakończono pracę nad tłumaczeniem Pisma Św. na język japoński mówiony, której ukoronowaniem jest jego wydanie. Do tej pory istniały przekłady Biblii zarówno w języku literackim, jak i mówionym, ale obydwa opierały się na łacińskiej wersji Biblii - Wulgacie. Nowego tłumaczenia natomiast dokonano bazując na językach oryginalnych.

Wydanie Pisma Św. w jednym woluminie jest owocem pracy „Studium Biblicum Franciscanum, które powstało w Tokio w 1956 r., i na przestrzeni minionych lat opublikowało różne pozycje biblijne. Szczególny wkład w pracę nad tłumaczeniem Biblii włożył od samego początku, Fr. Bernardin Schneider, którego ekonomiczne wspierali Franciszkanie ze Stanów Zjednoczonych.
Nowy Wizytator Generalny
Fr. Ambrosio Nguyen Van Si, z Prowincji Św. Franciszka z Asyżu w Wietnamie, został mianowany Wizytatorem Generalnym w Fundacjach zależnych od Ministra Generalnego w Tajlandii i Birmie.
Kalendarz Ministro generale
01-02 marca: Ciąg dalszy wizyty braterskiej w Fundacji Matki Bożej w Angoli.

05-16 marca: Tempo forte Definitorium w Kurii Generalnej (Rzym).

11 marca: Msza św. na rozpoczęcie Jubileuszu Bł. Bonawentury z Barcelony (Ririto di Ponticelli - Włochy).

19 marca: Imieniny Ministra Generalnego.

22-25 marca: Spotkanie z Konferencją Afrykańską i odwiedziny Braci w Prowincji Św. Rodziny (Kair - Egipt).

26-30 marca: Rekolekcje wielkopostne wraz z Braćmi z domów zależnych od Ministra Generalnego (Kuria Generalna - Rzym).


FRATERNITAS - OFM – Roma

Redattore: Robert Bahčič

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas; http://fraternitasofm.blogspot.com/;Email: rbahcic@ofm.org

­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________________________

Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)
Pobieranie 37.16 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna