Frormularz cenowyPobieranie 55.32 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar55.32 Kb.
MCM/WSM/ZP11/2013

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet Nr 12 – mikrobiologia - podłoża na płytkach
FRORMULARZ CENOWY


L.p.

Nazwa asortymentu

Jednostka miary

Przewidywana ilość

na okres umowyCena netto w zł

Wartość netto
(kol. 4 x 5)

Podatek

VAT %


Wartość

VAT


w zł

Wartość brutto

z VAT w zł(6+8)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

podłoża na płytkach o śr. 9 cm: Columbia Agar z 5% krwią baranią

szt.

1000
2

podłoża na płytkach o śr. 9 cm: Mueller-Hinton Agar z 5% krwią baranią

szt.

10
3

podłoża na płytkach o śr. 9 cm: Czekoladowe z bacytracyną do hodowli Haemophilus spp.

szt.

120
4

podłoża na płytkach o śr. 9 cm: do hodowli Enterococcus spp.

szt.

220
5

podłoża na płytkach o śr. 9 cm: Mannitol Salt Agar (do hodowli Staph. aureus)

szt.

200
6

podłoża na płytkach o śr. 9 cm: Mueller - Hinton II Agar

szt.

1100
7

podłoża na płytkach o śr. 9 cm: MacConkey Agar

szt.

800
8

podłoża na płytkach o śr. 9 cm: Hektoen Enteric Agar

szt.

100
9

TSA-Rodac -płytki kontaktowe do badań powierzchni

szt.

20
10

podłoża na płytkach: Columbia CNA

Szt.

130
11

podłoża na płytkach: podłoże chromogenie do hodowli Streptococcus gr.B (agalactiae)

Szt.

100
12

Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu (uromedium)

Szt

100
13

podłoża na płytkach o śr. 9 cm: Sabouraud Glucose Agar

szt

200
14

podłoża na płytkach o śr. 9 cm: Mueller-Hinton Agar z 5% krwią końską i 20 mg/l NAD (MH-F)

Szt

330RAZEM:

x

  1. Opis przedmiotu: Dostawa podłoży mikrobiologicznych na płytkach

  2. Wymagania: do każdej partii zakupionych płytek wykonawca dostarczy certyfikat kontroli jakości (w formie papierowej lub elektronicznej)

Oświadczam/y, że podane ceny jednostkowe netto są cenami ostatecznymi zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami transportu i nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

Przyjmujemy do wiadomości, że wyszczególnione w tabeli ilości w poszczególnych rodzajach są wielkościami zmiennymi w związku z czym mogą ulegać zmianom. Oświadczamy, że odczynniki, które zostaną dostarczone posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że Dostawca przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.

..................................................... ..................................................(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna