„fundacja miłOŚCI” przy Centrum im. Jana Pawła II pod patronatem Parafii Św. Floriana w ChodzieżyPobieranie 16.98 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar16.98 Kb.
ć

„FUNDACJA MIŁOŚCI”przy Centrum im. Jana Pawła II

Pod patronatem Parafii Św. Floriana w Chodzieży

64-800 Chodzież, Bema 20.

Tel. (067) 3488048 Kom. 662966081 e e-mail: fundacjamilosci@wp.pl

www. fundacja-milosci.webpark.pl

Konto:MultiBank 33114020170000450210487355

REGON: 300271050 NIP: 6070036354

KRS: 0000249628 OPP (1%)

Przyjmuje ofiary: pieniężne, materiały, ruchomości, nieruchomości, robociznę, pracę maszyn i transportu.

Chodzież, 17 maj 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO – za 2009 rok.

==================== =========================================
  1. Data wpisu do KRS – 26.01.2006 r. W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Fundator-Prezes Krzysztof

Główczyński zam. Chodzież Bema 20 i Wiceprezes Henryk Szafran zam. Chodzież Okulickiego 1.

Cele statutowe Fundacji:

a/. Rozbudowa „Centrum im. Jana Pawła II na Osiedlu „Podgórne” w Chodzieży.

b/. Wspieranie odbudowy przedwojennych pomników chodzieskich religijnych.

c/. Wspieranie budowy nowego kościoła dla całej kotliny Jeziora Karczownik w Chodzieży.

d/. Upowszechnianie wiedzy o nauce Jana Pawła II i „ABC społecznej krucjaty miłośći”- Kardynała

Stefana Wyszyńskiego.

e/. Przygotowanie dokumentacji naukowej dotyczącej przyszłej eksploatacji złóż geotermalnej ciepłej

wody zalegającej pod Chodzieżą.

f/. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami o podobnej tematyce.
  1. W roku 2009 działalność Fundacji skupiała się na utrzymaniu i dalszej rozbudowie letniego„Centrum

im. Jana Pawła II w Chodzieży”, jako obiektu plenerowego.. Zaprojektowano Dom Papieski na użyczonej działce sąsiedniej, pozyskano kilka tysięcy różnych cegieł i bloczków ściennych rozbiórkowych, oraz

uzyskano ofiarnie od Kolei Państwowych 18 szt różnych płyt żelbetowych używanych, z przeznaczeniem

na budowę Domu Papieskiego. Uzyskano również ofiarnie kosiarkę do trawy oraz mieszarkę do zaprawy betonowej. Przebudowano i wzmocniono komputer Fundacji.

Główną formą tej działalności statutowej było ofiarne wykonawstwo robót przez zakłady, rzemieślników

i prostych mieszkańców Osiedla, okolicznych osiedli, jak i z centrum miasta.(około 90% nakładów),

pozostałe 10% to środki pieniężne pochodzące z 1%. od podatku.

Równorzędną działalnością Fundacji było prowadzenie i organizowanie codziennych modlitw

mieszkańców Osiedla, okolicznościowych (2 razy)polowych Mszy Świętych, letnich koncertów

muzycznych(3 koncerty), wakacyjnej spartakiady dla młodzieży i ognisk wakacyjnych dla dzieci

z pieczeniem wiktuałów.

W okresie zimy spotkania modlitewne prowadzi się w gościnnych domach prywatnych, raz w tygodniu

w „czwartki papieskie”.
  1. Fundacja zgodnie z wpisem do KRS-u nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.
  1. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – patrz załączniki.

- 2 -
  1. Przychody uzyskano wyłącznie z ofiar społeczeństwa, nie uzyskano żadnych dotacji. Na dowód

załącza się rachunek wyników i strat oraz bilans.


  1. Poniesiono koszty wyłącznie na działalność statutową w/g załączonego „rachunku zysków i strat”.  1. a/ Nie zatrudniano nikogo na pełny etat..

b/.Wypłacono księgowej 1000 zł.

c/ Nie wypłacono żadnych wynagrodzeń ani premii.

d/.Księgowa zatrudniona na umowie o dzieło.

e/. Nie udzielono pożyczek gdyż statut nie przewiduje takiej możliwości..

f/. Zmieniono jedyne bieżące konto tradycyjne w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, na konto darmowe

internetowe w MultiBanku , celem ułatwienia obsługi i potanienia operacji.

g/. Dokonano kilka prób na funduszu inwestycyjnym Skarbiec – bez powodzenia.

h/. Nie nabyto żadnych nieruchomości.

i/. Nie nabyto żadnych środków trwałych.

j/. Nie sporządza się sprawozdań dla statystyki.
  1. Fundacja nie wykonywała żadnych zadań zleconych.
  1. Nie pobrano żadnego podatku.(wolne od opodatkowania – CIT8).

Nie przeprowadzono w Fundacji żadnej kontroli finansowej..gdyż nie było dotacji ani subwencji.

Podpisy:

Fundator-Prezes: Krzysztof GłówczyńskiWiceprezes: Henryk Szafran.
Pobieranie 16.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna