Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Konkurs 2009Pobieranie 38.02 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar38.02 Kb.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program Uczenie się przez całe życie

Konkurs 2009

FORMULARZ WNIOSKU
Program Uczenie się przez całe życie
(LLP Application eForm)


Przewodnik dla użytkownikaSpis treści

I. Wprowadzenie 2

II. Główne kroki jakie należy wykonać, aby złożyć wniosek 2

III. Jak wypełnić, złożyć i wysłać formularz wniosku 3

IV. Typy pól i ich funkcjonalność 6

IV.A. Typy pól 6

IV.B. Pozycje na listach/tabele 7

IV.C. Przyciski 8 1. Wprowadzenie


“Formularz wniosku – Program Uczenie się przez całe życie” (w dalszej części nazywanego ‘LLP Application eForm’) pozwala wypełnić i złożyć wniosek o grant do niektórych akcji Programu Uczenie się przez całe życie (w dalszej części nazywanego LLP) w formie elektronicznej.

Pozwala także: • Sprawdzić/zwalidować wniosek (sprawdzić czy wszystkie obowiązkowe pola są poprawnie wypełnione

 • Wydrukować formularz wniosku, w celu podpisania go i przesłania pocztą


W konkursie 2009, ‘LLP Application eForm’ używa się do aplikowania o granty w 3 następujących akcjach:

 • Wizyty Przygotowawcze (dla Comeniusa, Grundtviga, Erasmusa i Leonardo).

 • Erasmus Mobiliność – Szkoły Wyższe

 • Leonardo Transfer Innowacji

‘LLP Application eForm’ jest plikiem w formacie PDF i może być wypełniony w programie Adobe Reader. Aby go wypełnić potrzebna jest wersja 7.05 lub wyższa programu Adobe Reader dla wizyt przygotowawczych i Erasmusa i wersja 8.1 lub wyższa dla wniosków do Transferu Innowacji Programu Leonardo da Vinci. Rekomendowane jest, we wszystkich przypadkach, użycie najnowszej wersji programu Adobe Reader.

Program Adobe Reader jest dostępny bezpłatnie na stronie www.adobe.com
Formularz wniosku ‘LLP Application eForm’ należy pobrać ze strony Narodowej Agencji kraju wnioskodawcy.

 1. Główne kroki jakie należy wykonać, aby złożyć wniosek


Główne kroki jakie należy wykonać, aby złożyć wniosek o grant są następujące:

 • Pobranie formularza wniosku (eForm) w formacie PDF

  • Ze strony Narodowej Agencji przez internet;

 • Wypełnienie formularza wniosku (eForm) w trybie off-line (of-fline oznacza, że nie jest potrzebne połączenie z internetem w czasie wypełniania wniosku):

  • Należy wypełnić pola obowiązkowe i opcjonalne

 • Sprawdzenie/zwalidowanie wniosku (off-line):

  • Sprawdzane jest czy pola obowiązkowe zostały wypełnione1 i czy dane są zgodne z wymogami;

 • Złożenie wniosku (eForm):

  • Złożenie wniosku on-line i otrzymanie “Potwierdzenia złożenia” z numerem wniosku (wnioskodawca musi mieć połączenie z internetem);

  • Utworzenie z wniosku załącznika do poczty elektronicznej (do e-maila) i przesłanie go na adres Narodowej Agencji (droga, której należy użyć w przypadku gdy składnie wniosku on-line nie działa;.

 • Wydrukowanie:

  • wypełnionego formularza wniosku (musi zostać podpisany) i

  • potwierdzenia złożenia wniosku;

 • Wysłanie wydrukowanego, podpisanego i podstemplowanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz „Potwierdzenia złożenia wniosku” do Narodowej Agencji.
 1. Jak wypełnić, złożyć i wysłać formularz wniosku


Poniżej opisujemy krok po kroku procedurę jaką należy wykonać, aby wypełnić formularz wniosku do określonych akcji.

 1. Należy pobrać eFrom (formularz wniosku) ze strony internetowej Narodowej Agencji.

 • eForms został przygotowany przez Narodowe Agencje w celu uproszczenia i poprawy jakości procesu składania wniosku.

 1. Wnioskodawca powinien pobrać eForm (formularz wniosku) ze strony internetowej Narodowej Agencji swojego kraju i zapisać go lokalnie (na dysku twardym komputera).

 2. Wnioskodawca otwiera eForm korzystając z funkcji ‘Otwórz’ (‘Open’) z menu Plik (File) programu lub klikając dwa razy na właściwy plik PDF.

Wnioskodawca wypełnia kolejne pola we wniosku zgłoszeniowym, poruszając się pomiędzy nimi przy pomocy myszki lub przycisku ‘Tab’.

Prosimy zauważyć, że:  1. Pola obowiązkowe wyróżnione są specjalnym kolorem (jak to opisano w punkcie IV.A.2.).

  2. Pola, które są widoczne jako szare są “Polami wstępnie wypełnionymi lub samokalkulujacymi się” (jak to opisano w punkcie IV.A). Są to pola, których użytkownik nie może modyfikować, pokażą się w nich informacje domyślne po wypełnieniu innych pól lub automatyczne wyniki obliczeń liczbowych.

  3. W tabelach oraz miejscach gdzie możliwe są wpisy wielokrotne, wnioskodawca może dodać wiersze, używając przycisku ‘Dodaj’ lub usunąć wiersze używając przycisku ‘Usuń’.

  4. Wyniki obliczeń liczbowych oraz numeracja wierszy są wykonywane automatycznie.

Podczas wypełniania formularza wnioskujący może w każdym momencie zapisać już wprowadzone dane, także przed walidacją wniosku, używając przycisku ‘Zatwiedź’. Aby uniknąć utraty danych, spowodowanej problemami technicznymi lub nieprawidłowym użyciem narzędzia, zaleca się regularne zachowywanie danych podczas wypełniania formularza.

 • W każdym momencie można zapisać dane przed walidacją wniosku

 1. Po wypełnieniu formularza wnioskujący za pomocą przycisku ‘Zatwierdź’ sprawdza czy formularz został wypełniony prawidłowo - czy wypełniono wszystkie obowiązkowe pola oraz czy dane są prawidłowe.

Kiedy wnioskujący:

  1. skończy wypełnianie formularza wniosku eForm,

  2. upewni się, że wszystkie obowiązkowe pola są wypełnione i formularz został poprawnie zwalidowany oraz

  3. jest pewny, że wprowadzone dane są satysfakcjonujące

- powinien wydrukować ostateczną wersję formularza.

 • Prosimy zauważyć, że aby móc złożyć formularz musi być on poprawnie zwalidowany. Niezwalidowany formularz genefuje informację o błędzie przy próbie jego złożenia..

 1. Wnioskodawca składa formularz wniosku przy pomocy przycisku ‘Złóż on-line’. Jeżeli nie zaistnieje żaden błąd w trakcie trwania procesu składania wniosku on-line, serwer prześle do wnioskodawcy inny dokument PDF – ‘Potwierdzenie złożenia’, zwierający numer wniosku oraz instrukcję co należy zrobić aby ukończyć procedurę wnioskowania o grant. Plik ten powinien otworzyć się automatycznie (w programie Adobe Reader) – należy go zapisać na dysku twardym komputera.

W przypadku gdyby proces składnia wniosku on-line się nie powiódł (np. jeżeli ‘Potwierdzenie zgłoszenia’ nie pojawia się po upływie minuty lub pokazuje się komunikat błędu), wnioskujący powinien posłużyć się alternatywną metodą składania wniosku opisaną w punkcie III.8.


 • Po pomyślnym procesie składania wniosku , na ekranie pojawi się kolejny dokument PDF (potwierdzenie złożenia wniosku)

 1. Wnioskodawca drukuje:

  1. złożony formularz aplikacyjny (PDF eForm złożony on-line). Aby wydrukować formularz należy użyć przycisku ‘Drukuj formularz’ (lub polecenia ‘Drukuj’ z menu ‘Plik’ programu Adobe Reader).

  2. plik PDF ‘Potwierdzenie złożenia’, zawierający numer wniosku używając polecenia ‘Drukuj’ z menu ‘Plik’ programu Adobe Reader;

  3. Na wydrukowanym wniosku, w sekcji ‘Oświadczenie przedstawiciela instytucji wnioskującej’ (ostatnia strona formularza), wnioskodawca:

   1. Wypełnia ręcznie pole data i podpis

   2. Stawia pieczęć organizacji wnioskujacej

   3. Podpisuje

 2. Wnioskodawca wysyła pocztą na adres Narodowej Agencji (znajdujący się na pierwszej stronie formularza), przed upływem daty składania wniosków:

  1. podpisany i podstemplowany formularz aplikacyjny wraz z,

  2. Powierdzeniem zgłoszenia’.
 1. W przypadku, gdy proces składania wniosku on-line nie powiódł się:

 • W przypadku gdy eForm jest całkowicie wypełniony i poprawnie zwalidowany, a nie powiódł się proces składania on-line, prosimy:

 1. sprawdzić czy komputer ma połączenie z internetem;

 2. Spytać w Narodowej Agencji czy występują problemy ze składaniem wniosków on-line;

 3. Jeżli nie ma innej mozliwości należy złożyć wniosek według procedury opisanej poniżej;

 1. Wnioskujący używa przycisku ‘Utwórz załącznik do e-maila’. W wyniku tego działania następuje:

  1. Utworzenie pliku z rozszerzeniem XML - zawiera on dane z formularza aplikacyjnego. Wnioskujący zapisuje plik na dysku twardym komputera2;

  2. Wnioskujący wysyła zapisany plik jako załącznik do maila na adres mailowy Narodowej Agencji (adres ten znajduje się na pierwszej stronie formularza):

 1. Wnioskujący drukuje:

  1. Formularz wniosku zgłoszeniowego – zwalidowany lecz nie złożony on-line;

  2. Na wydrukowanym wniosku zgłoszeniowym, w sekcji ‘Oświadczenie przedstawiciela instytucji wnioskującej’ (ostatnia strona formularza), wnioskodawca:

   1. Wypełnia ręcznie pole data i podpis

   2. Stawia pieczęć organizacji wnioskującej

   3. Podpisuje

 1. Wnioskodawca wysyła pocztą, na adres Narodowej Agencji, przed upływem daty składania wniosków, podpisany i podstemplowany wniosek zgłoszeniowy.
 1. Typy pól i ich funkcjonalność

  1. Typy pól


W formularzu wniosku (e-Form) występuja trzy typy pól:

 1. Pola wstępnie wypełnione lub samokalkujące się:

Pola tego rodzaju pojawiają się z szarym tłem. Są one nieedytowalne.

Pola obowiązkowe:

Mają one pomarańczowe tło lub czerwone obramowanie, w zależności od trybu wyświetlania formularza (np. Pełna nazwa urzędowa na Rys. 1). Wszystkie pola tego rodzaju muszą zostać wypełnione aby z zweryfikować/zwalidować wniosek. 1. Pola dodatkowe:

Mają one żółte tło (np. Akronim na Rys. 1). Muszą zostać wypełnione jeżeli są istotne dla wniosku, ale nie są obowiązkowe.lubRys. 1 Typy pól

Dobrą drogą do rozróżnienia pól obowiązkowych i dodatkowych jest ich podświetlanie. Aby to zrobić należy skorzystać z przycisku ‘Podświetl pola’ w panelu informacyjnym (patrz Rys. 2).

Rys. 2 Funkcja “Podświetl pola”

Pola obowiązkowe, po skorzystaniu z przycisku ‘Podświetl pola’ zostaną obramowane czerwoną linią.


  1. Pozycje na listach/tabele


W formularzu są dostępne dwie standardowe funkcje służące do dodawania i usuwania pozycji z list.Rys. 4 Dodawanie i usuwanie wierszy w tabeli.

W przypadku, gdy wniosek przewiduje więcej niż jedno miejsce przeznaczenia, trzeba dodać wiersze, używając przycisku ‘Dodaj wiersz’.

Można usunąć każdy z wierszy w tabeli. W przypadku niektórych tabel, gdy dane w tabeli są powiązane z innymi tabelami w formularzu, można usunąć jedynie ostatni wiersz w tabeli.

  1. Przyciski


 • Przycisk “Zatwierdź”: Sprawdza czy wszystkie pola obowiązkowe zostały wypełnione. Jeżeli jakieś pole jest niewypełnione, informuje o tym, wskazując nazwę pierwszego niewypełnionego pola. Przycisk ten występuje na wszystkich stronach formularza. Jego uzycie na którejkolwiek ze stron powoduje sprawdzenie całego formularz (nie tylko jednej strony, na której jest przycisk).

 • Przycisk “Złóż on-line”: Spełnia te same funkcje co przycisk ‘Zatwierdź’ i, jeśli formularz waliduje się poprawnie, wysyła dane zawarte w formularzu na serwer centralny. Jeżeli proces składania formularza on-line zakończy się sukcesem, serwer centralny wysyła zwrotnie do wnioskującego inny plik PDF – ‘Potwierdzenie zgłoszenia’, zawierający numer wniosku i instrukcję jak zakończyć procedurę wnioskowania o grant.

 • Przycisk “Drukuj formularz”: rozpoczyna proces drukowania formularza wniosku zgłoszeniowego.

Aby uzyskać poprawny wydruk, zalecamy skorzystanie z opcji ‘Zmniejsz do obszaru wydruku’ z menu ‘Drukuj’ programu Adobe Acrobat.Rys. 5. Opcje drukowania.

 • Przycisk “Utwórz załącznik do e-maila”: Pozwala wnioskodawcy utworzyć z danych wpisanych do formularza zgłoszeniowego plik ‘XML’, który może być załączony do maila i wysłany do Narodowej Agencji w przypadku gdy procedura wnioskowania on-line nie działa.

IV. D. Standardowe funkcje PDF

Standardowe funkcje PDF, które dostępne są w górnym menu/lub jako ikony w panelu do nawigacji mogą się różnić w zależności od używanej przez wnioskodawcę wersji Acrobat Reader . Są one dokładnie wyjaśnione w ramach funkcji Pomoc programu Acrobate Reader.1Nie jest możliwe złożenie wniosku (eForm) on-line przed jego poprawnym zwalidowaniem.

2 Jeśli występują problemy z utworzeniem załącznika do e-maila za pomocą przycisku “Utwórz załacznik do e-maila”, można go utworzyć również wybierając z górnego menu: Dokumenty / Formulrze/ Ekport, Utworzony w ten sposób plik XML należy wysłać na adres e-mail NA. Uwaga! Posimy nie korzystać z tej opcji w przypadku gdy złożenie on-line powiodło się lub jeśli formularz nie jest zwalidowany/zatwierdzony. The file created has to be attached to a message and sent to the NA address. Attention! Do not send this file if you have succeeded a submission online or if the form is not valid.Page of


Pobieranie 38.02 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna