Fundacja Św. WojciechaPobieranie 8.7 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar8.7 Kb.


ADALBERT STIFTUNG

Fundacja Św. Wojciecha


FORA MIĘDZYNARODOWE – NAGRODA im. ŚW. WOJCIECHA – TYGODNIE SEMINARYJNE

KOMUNIKAT PRASOWY

Nagroda Św. Wojciecha 2009 dla dr. Árpáda Göncza

Krefeld – 16.03.2009 – W dniu 9 czerwca 2007 roku Fundacja Św. Wojciecha z siedzibą w Krefeld (Niemcy) przyzna po raz dziewiąty Międzynarodową Nagrodę św. Wojciecha dla pokoju, wolności i współpracy w Europie. Nagroda zostanie wręczona w czeskiej stolicy Pradze, pierwszemu wybranemu w wolnych wyborach po pokojowej rewolucji na Węgrzech prezydentowi dr. Árpádowi Gönczemu. Nagroda zostanie przekazana przez urzędującego Prezydenta Republiki Czeskiej Václava Klausa.

Międzynarodowy Komitet przyznał Nagrodę św. Wojciecha 2009 pisarzowi i politykowi dr. Árpádowi Gönczemu, który w latach 1990-2000 był prezydentem Republiki Węgieskiej i z rozwagą nadał pro europejski kierunek swemu krajowi. Prezydent Árpád Göncz należał w okresie reżimu komunistycznego do opozycji i został osądzony na dożywocie.

Miał on miarodajny udział w pokojowym kształtowaniu przejścia do demokracji na Węgrzech i preferował pojednawcze podejście do swych wcześniejszych politycznych przeciwników. Przez swój udział w wyzwoleniu Węgier oraz swoje poparcie dla sprawy zjednoczenia Niemiec przyczynił się sprawie zbliżenia wschodniej i zachodniej Europy.

Jako literat umożliwił swym rodakom poznanie zachodnioeropejskiej literatury, tak jak on sam stał się znany w Europie zachodniej jako literat, poprzez tłumaczenia sych dzieł.

Dorobek życiowy Árpáda Göncza przywołuje jakby pamięć św. Wojciecha z Pragi (956-997), który „jako wielki patron naszego kontynentu […] położył fundament dla europejskiej jedności i tożsamości“ (Papież Jan Paweł II), a jako inicjator integracji ludów wschodniej i centralnej Europy z zachodem, stał się ich europejskim zwornikiem.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody św. Wojciecha są:  • Tadeusz Mazowiecki, pierwszy polski premier wybrany w wolnych wyborach

  • József Antall, pierwszy premier Węgier wybrany w wolnych wyborach

  • František Kardynał Tomášek, były Arcybiskup-Metropolita Pragi

  • Franz Kardynał Kőnig, były Arcybiskup-Metropolita Wiednia

  • Václav Havel, były Prezydent Czech

  • Helmut Kohl, długoletni kanclerz Republiki Federalnej Niemiec

  • František Mikloško, pierwszy Przewodniczący Parlamentu Słowacji wybrany w wolnych wyborach

  • Władysław Bartoszewski, były Minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, sekretarz stanu

Fundacja św. Wojciecha wyróżnia każdorazowo nagrodą taką osobistość, która w sposób szczególny zasłużyła się dla procesu trwałego jednoczenia całej Europy oraz dla pogłębienia i pielęgnowania sąsiedzkich stosunków między narodami Europy Zachodniej i Środkowej.

Na stronach internetowych www.adalbert-stiftung.de znajdziecie Państwo komunikat prasowy jako download w różnych wersjach językowych, jak również więcej informacji nt. Fundacji i jej działalności.Dalszych szczegółowych informacji udziela wydział ds. prasowych i promocji Fundacji św. Wojciecha.

Kontakt:

Christine Röhr Tel.: + 49 (0) 21 51/15 93 11

Fax + 49 (0) 21 51/15 93 12

public-relations@adalbert-stiftung.dewww.adalbert-stiftung.de
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna