Fundacji amf nasza drogaPobieranie 5.43 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar5.43 Kb.
Załącznik nr 1

Regulaminu Programu Pomocy Stypendialnej

FUNDACJI AMF NASZA DROGA

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią Regulaminu Programu Pomocy Stypendialnej Fundacji AMF NASZA DROGA. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, sumiennej nauki, wykorzystywania przyznanej pomocy materialnej zgodnie z jej przeznaczeniem, aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez Fundację AMF NASZA DROGA inicjatywach i zajęciach.

………………………………………./podpis stypendysty/

………………………………../imię i nazwisko stypendysty/

……………………………….


………………………………

/adres/
………………………………

/miejscowość i data/
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna