Gatunki I motywy literatury popularnejPobieranie 13.34 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar13.34 Kb.

GATUNKI I MOTYWY LITERATURY POPULARNEJTreści kształcenia:

 1. Charakterystyka i lokalizacja obiegu popularnego. Kultura popularna dzisiaj. Literatura popularna literaturą gatunków? „Czystość” i synkretyzm gatunkowy. Intermedialność kultury popularnej. Problemy metodologiczne.

 2. Mit bohaterski dawniej i dziś (Superman, Batman, Bond, Kloss, Mad Max, samotny kowboj; kontekst komiksu i filmu).

 3. Estetyka oraz ideologia romansu (estetyka dekoracyjności, patriarchalizm, kultura mieszczańska, wyzwania konsumpcjonizmu, feminizm).

 4. Powieść detektywistyczna, kryminał noir, współczesne gry z konwencją (złudzenia racjonalizmu, egzystencjalizm, postmodernizm).

 5. Powieść przygodowa, fantasy, reportaż, literatura małych ojczyzn (fascynacja i lęk przed Obcymi, tęsknota za swojskością, kolonializm i postkolonializm, egzotyzm i lokalizm w literaturze popularnej).

 6. Od powieści gotyckiej do literatury grozy (figury wampira i labiryntu; współczesny gotycyzm; emocje i popędy pod kontrolą cywilizacji racjonalizmu; kontekst filmowego gore i pornografii).

 7. Political fiction, urban legends, współczesne apokryfy i quasi-dokumenty (społeczeństwo spektaklu i literackie gry z mimesis; poetyka sensacji; liternet).

 8. Science fiction oraz estetyka cyberpunk, idea sztucznego człowieka (wyzwania cywilizacji postindustrialnej – apologia i krytyka).

 9. Literatura moralistyczna (wobec pluralizmu etycznego i obyczajowego współczesności).

 10. Propaganda w literaturze (np. polska powieść milicyjna).


Literatura podstawowa:

Lektury (wybór):

 1. B. Akunin, dowolny kryminał.

 2. D. Brown, Kod Leonarda da Vinci, przekł. K. Mazurek, posł. Z. Mikołejko, Warszawa 2004.

 3. R. Chandler, Żegnaj, laleczko, przekł. E. Życieńska, Warszawa 1969 i nast. wyd.

 4. P. Coelho, Alchemik, przekł. B. Stępień, A. Kowalski, Warszawa 1995 i nast. wyd.

 5. K.Ph. Dick, Blade Runner: czy androidy marzą o elektrycznych owcach?, przekł. S. Kędzierski, Warszawa 1995.

 6. A.C. Doyle, Pies Baskerville’ów, przekł. nzn., Wrocław 1995 i nast. wyd., Trujące pasmo, przekł. L. Owczarzak, B. Falk, Warszawa 1997 lub Znak czterech, przekł. K. Jurasz-Dąmbska, Warszawa 1997.

 7. J. Edigey, Żółta koperta, Katowice 1970.

 8. K. Follet, Klucz do Rebeki, przekł. H. Mistrzycki, Poznań 1989.

 9. F. Forsyth, Dzień Szakala, przeł. S. Wilkosz, Warszawa 1989.

 10. H.R. Haggard, Kopalnie króla Salomona, przekł. Z. Krajewska
  -Stochowa, Katowice 1987.

 11. S. King, Lśnienie, przekł. Z. Zinserling, Warszawa 1990.

 12. U.K. Le Guin, Lewa ręka ciemności, przekł. L. Jęczmyk, Kraków 1988.

 13. S. Lem, Ananke [w:] tegoż, Opowieści o pilocie Pirxie, Kraków 1968 i nast. wyd.

 14. H. Mniszek, Trędowata, posł. T. Walas, Kraków 1989.

 15. A. Rice, Wywiad z wampirem, przekł. T. Olszewski, Poznań 1992.

 16. A. Sapkowski, Kraniec świata [w:] tegoż, Ostatnie życzenie, Warszawa 1993 i nast. wyd.

 17. R. L. Stevenson, Doktor Jekyll i pan Hyde, przekł. T. J. Dehnel, Warszawa 1985.

 18. B. Stoker, Drakula, przekł. G. Kula, Warszawa 1991.


Opracowania (wybór):

 1. R. Caillois, Od baśni do science fiction, przekł. J. Lisowski [w:] tegoż, Odpowiedzialność i styl, wybór M. Żurowski, słowo wstępne J. Błoński, Warszawa 1967.

 2. R. Caillois, Powieść kryminalna, przekł. J. Błoński [w:] tegoż, Odpowiedzialność i styl, j. w.

 3. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przekł. i wstęp M. Kwaterko, Warszawa 2006.

 4. U. Eco, Superman w literaturze masowej: powieść popularna – między retoryką a ideologią, przekł. J. Ugniewska, Warszawa 1996.

 5. A. Gemra, Horror – zarys problematyki, „Literatura i Kultura Popularna” 1999, nr 8.

 6. M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2002.

 7. J. Jastrzębski, Ewa wzywa 07 - 07 nie odpowiada [w:] tegoż, Czas relaksu. O literaturze masowej i jej okolicach, Wrocław 1982.

 8. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przekł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.

 9. P. Kowalski, Miejsce literatury w kulturze popularnej [w:] Polonistyka w przebudowie, red. M. Czermińska i in., t. 2, Kraków 2005.

 10. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.

 11. M. Kraska, Na tropie szakala: gry i konwencje political fiction, Gdańsk 2003.

 12. M. Radowska-Walkowicz, Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka, Warszawa 2008.

 13. M. Roszczynialska, Literatura popularna: romans, w: Historia literatury światowej. XX wiek – proza, red. M. Szulc, Kraków 2005.

 14. Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 1997 i nast. wyd.

 15. J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, przeł. J. Barański, Kraków 2003 (rodział 3: Fikcja literacka).

 16. J. Szyłak, Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku, Gdańsk 1999.

 17. E.M. Szyszkowska, Odmiany uczuć. Popularny romans kieszonkowy w Polsce 1990-2000, Warszawa 2003.

 18. Ł. Trzciński, Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i kulturowej, Kraków 2006.

 19. T. Żabski, Miejsce literatury popularnej z punktu widzenia literaturoznawstwa [w:] Polonistyka w przebudowie, red. M. Czermińska i in., t. 2, Kraków 2005.

 20. Czasopisma: „Literatura i Kultura Popularna” i „Kultura Popularna”.


Magdalena Roszczynialska
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna