Gdańsk, 29 sierpnia 2011 rPobieranie 51.47 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar51.47 Kb.
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24

Tel: 058 308 43 47; e-mail: r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl


Gdańsk, 29 sierpnia 2011 r.


Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” - IX edycja

(Komunikat)

Za nami rozstrzygniecie dziewiątej edycji rozdziału środków z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Przypominamy, że Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” powstał przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 2003 roku. Od 2010 roku stał się częścią działalności powołanej Pomorskiej Fundacji „Edukacja i Praca”.

Inicjatorem powstania Funduszu oraz jego obsługa należy głównie do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Do tej pory przyznano 362 stypendia (38 w 2011 roku). Co roku po 2 stypendia są przeznaczone dodatkowo dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” i w Łęgowie im. Ofiar Grudnia 1970.

Stypendia wynoszą od 600 do 1.200 zł (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) brutto (w tym ok. 20% wynika ze zwrotu podatku).

Celem Funduszu jest wsparcie rodzin niezamożnych, w ich wysiłku stworzenia jak najlepszej oferty edukacyjnej dla dzieci – szczególnie w wyborze szkół kończących się maturami. Jest to pierwsza taka inicjatywa w NSZZ „Solidarność”.

Główne kryteria to wykazane uzdolnienia (np. sportowe, muzyczne, naukowe), średnia ocen min. 4,50 i min. dobra ocena z zachowania, trudna sytuacja finansowa rodziny. Potrzebna jest też rekomendacja wychowawcy klasy.

Wnioski stypendialne składa się do końca lipca danego roku, wręczenie stypendiów następuje w dniach obchodów kolejnej rocznicy Sierpnia ’80.

Wpłat środków finansowych na Fundusz mogą dokonywać m. in. organizacje związkowe, zakłady pracy i instytucje, osoby prywatne, ew. też uczestnicząc w corocznym koncercie charytatywnym (wykaz darczyńców w załączeniu).Za Kapitułę Funduszu:
Krystyna Bojahr,

Stefan Gawroński,

Wojciech Książek (przewodniczący)

Przyznane stypendia - 2011 rok
 1. Anna Archacka – klasa II Gimnazjum nr 16 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły - wzorowy uczeń, wychowawca: Monika Wójcik, poparcie: Iwona Orszulak – przewodnicząca „S” w BOMI S.A. w Gdynia;

 2. Eliza Banasik – klasa III LO nr III w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, sukcesy muzyczne (gitara, śpiew, m. in. pieśni Jacka Karczmarskiego i Agnieszki Osieckiej), poparcie: Barbara Markiewicz – Sekretarz Sekcji „S” oświatowej Regionu Gdańskiego. Wychowawca, Agnieszka Golak w opinii pisze: „Jest bardzo aktywna w szkole,wykonuje wiele prac (np. wolontariat), które wykraczają poza uczniowskie obowiązki”;

 3. Zofia Bączkowska – klasa II Gimnazjum nr 1 w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, dodatkowa nauka w szkole muzycznej (osiągnięcia muzyczne - klarnet – opiekun: Katarzyna Rywalska), członek chóru, wychowawca: Krystyna Stateczna, poparcie: Marek Reclaw – przewodniczący „S” w PKP INTERCITY w Gdyni oraz Jacek Prędki - przewodniczący Sekcji „S” Kolejarzy – Region Gdański;

 4. Joanna Bławat – klasa II LO nr I w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowa postawa, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Izolda Gulczyńska-Zalewska, poparcie: Waldemar Hetmański – przewodniczacy „S” w Muzeum Kaszubskim we Wdzydzach, Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie;

 5. Jan Czapiewski – ukończył z wyróżnieniem Uniwersyteckie Katolickie LO w Tczewie, bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego (matematyka – poziom podstawowy: 100%), aktywny udział w życiu szkoły, gra w orkiestrze dętej (puzon),wychowawca: Czesław Roczyński, poparcie: Magdalena Kubika-Netka – dyrygent Harcerskiej Orkiestry Dętej w Tczewie oraz Alicja Olszewska – przewodnicząca „S” oświatowej w Tczewie;

 6. Stefan Demski – klasa III Uniwersyteckiego Katolickiego LO w Tczewie, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Jak pisze wychowawca: Maria Kowalina-Lubowiecka: „wzorowo spełnia wszystkie zasady zawarte w Szkolnym Etosie Katolika”, poparcie: Alicja Olszewska – przewodnicząca „S” oświatowej w Tczewie;

 7. Karol Giełdon – klasa II Uniwersyteckiego Katolickiego LO w Tczewie, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnienia w wielu konkursach, w tym „Kangura” matematycznego, dodatkowa nauka w diecezjalnej szkole organowej, wychowawca: Józef Madeja. W poparciu Alicja Olszewska – przewodnicząca „S” oświatowej w Tczewie pisze: „Karol angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia – uroczystości szkolne i inne – np. pielgrzymki. Jest wychowany w duchu patriotycznym i prezentuje wiele pozytywnych cech charakteru”;

 8. Agata Godzwon – ukończyła Gimnazjum nr 28 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, dodatkowa nauka w szkole muzycznej (gitara), działalność w szkolnym wolontariacie, wychowawca: Halina Mężyk, poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku;

 9. Klaudia Jakubowska – ukończyła LO nr V w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, finał krajowy konkursu historycznego (kierunek studiów: prawo), wychowawca: Jerzy Majewski, Krzysztof Pałkowski – przewodniczący „S” w Urzędzie Miasta Gdańsk w poparciu pisze: „Warto pomagać ambitnym dzieciom, które pomimo trudności życia codziennego, z wielką determinacją zdobywają wiedzę. Polska potrzebuje dobrze wykształconych kadr, żeby wyciągnąć ten biedny kraj z zapaści”;

 10. Patrycja Jakubowska – ukończyła LO nr I w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce oraz z egzaminu maturalnego, (kierunek studiów: budownictwo na PG), wychowawca: Grzegorz Kaczorowski, poparcie: Mirosław Kleina – zastępca przewodniczącego „S” w Destylarni Sobieski w Starogardzie Gd. i Zdzisław Czapski – kierownik Oddziału „S” w Starogardzie Gd.;

 11. Michał Jasiński – klasa III Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, laureat konkursu z języka niemieckiego, aktywnie działa na rzecz szkoły, wychowawca: Danuta Hoszman, poparcie: Zbigniew Sikorski – przewodniczący „S” w Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy;

 12. Aleksandra Justka – klasa III LO nr 1 w Starogardzie Gd., znakomite! wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat, zainteresowania: prawo, historia, wychowawca: Daniel Rutkowski, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gd.;

 13. Kamila Kaźmierowska – klasa II Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,5), wicemistrzyni Polski w tenisie stołowym (kategoria młodziczek), wychowawca: Julia Stefaniak, poparcie: Paweł Drobniak – trener Sekcji Tenisa Stołowego MRKS Gdańsk. Katarzyna Wiśniewska-Krupa - przewodnicząca „S” w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, pisze w poparciu: „Warto zauważyć, że Kamila doskonałe osiągnięcia w sporcie godzi z celującymi wynikami w nauce. Jest osobą, która mimo młodego wieku ma już wytyczone cele życiowe”.

 14. Bożena Lorkowska – klasa III LO nr VIII w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, osiąga wysokie wyniki w kolarstwie górskim (ognisko TKKF „Chełm-Spółdzielnia”), wychowawca: Ludmiła Wieremiejewicz, poparcie: Tadeusz Kornowski – przewodniczący „S” w ZKM Gdańsk Sp. z o.o.;

 15. Dominika Łacheta – klasa III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, znakomite wyniki w nauce (w tym matematyka, chemia - zamiar studiowania farmacji), wychowawca: Maciej Kornecki, poparcie: ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz – dyrektor szkoły, Zdzisława Hacia – przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni. Ks. Sławomir Decowski – Proboszcz Parafii Św. A. Boboli w Gdyni w poparciu pisze: „Dominika bardzo dobrze się uczy, wzorowo się zachowuje i potrafi pomagać rodzicom w opiece nad młodszym rodzeństwem”;

 16. Zuzanna Matyjasik – klasa II Gimnazjum w Mikołajkach Pomorskich, bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach i w życiu szkoły, wychowawca: Teresa Antoniuk, poparcie: Krzysztof Żmuda – przewodniczący „S” w Stoczni Północnej;

 17. Agnieszka Mazur – ukończyła Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, poparcie: Zbigniew Sikorski – przewodniczący „S” w Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy. Wychowawca: Agnieszka Wietecha w opinii pisze: „Uczennica wzorowa, ma doskonałą opinię, świetne wyniki w nauce, jej praca dla samorządu szkolnego i Caritasu jest wręcz nieoceniona. Uczennica jest odpowiedzialna, dojrzała, zawsze można na niej polegać”.

 18. Piotr Młyński - ukończył Gimnazjum w Wielkim Klińczu, znakomite wyniki w nauce, ukończył też Szkołę Muzyczną I stopnia w Kościerzynie (trębacz) i kurs ratownika wodnego, wzorowa postawa, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Regina Piechowska, poparcie: Grażyna Wołodzin – dyrektor szkoły oraz Grzegorz Urowski - przewodniczący i Celina Drozdowska - „S” oświatowa w Kościerzynie;

 19. Anna Margaszewska – ukończyła LO nr 1 w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariat, zamiar studiowania: psychologia, wychowawca: Katarzyna Kozłowska, poparcie: Leszek Świeczkowski - Przewodniczący „S” w „Polpharmie” Starogard Gd. oraz Ryszard Lis – przewodniczący „S” w PUK „STARKOM” Sp. z o.o. w Starogardzie Gd.;

 20. Kinga Mudlaff – klasa III LO nr I w Rumi, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Adriana Marasz, poparcie: Mirosław Kamieński – przewodniczący „S” w Stoczni Marynarki Wojennej;

 21. Łukasz Peta – klasa III Technikum Hotelarskiego w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, uczestniczy w olimpiadach szkolnych i zawodach sportowych (trenuje m. in. piłkę nożną), wychowawca: Anna Spryszyńska, poparcie: Kazimierz Waldowski – przewodniczacy „S” w Porcie Gdynia (III);

 22. Martyna Pokrzywińska – ukończyła Gimnazjum Lubni (będzie dojeżdżać do LO w Chojnicach), bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia recytatorskie („Rodno Mowa”), aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Witold Malicki, poparcie: Aleksandra Turowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Brusach;

 23. Katarzyna Ratajczyk – ukończyła XII Liceum Ogólnokształcące z klasami sportowymi w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia na poziomie krajowym w biegach na 100 i 200 m., poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku, Anna Sękowska – trener Klubu Sportowego AZS-AWFiS Gdańsk. Wychowawca klasy Wiesława Herman w opinii pisze: „Podziwiam jej umiejętność łączenia nauki ze sportem. Ponadto jest osobą bardzo kreatywną, uczestniczyła aktywnie w życiu szkoły. W sytuacjach trudnych można było na niej zawsze polegać;

 24. Joanna Rekowska – klasa II Gimnazjum w Dziemianach, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, sukces w konkursie: „Poznajmy parki krajobrazowe Polski”, wychowawca: Joanna Turzyńska, poparcie: Anna Zagórska - przewodnicząca „S” w Zakładach Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. oraz Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie;

 25. Miłosz Sawicki - klasa II Gimnazjum nr 18 w Gdyni, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły oraz harcerstwie (prowadzi zastęp w drużynie „TWIERDZA”), sukcesy w konkursach szkolnych, poparcie: Andrzej Gigola – dyrektor szkoły oraz Zdzisława Hacia - przewodnicząca „S” oświatowej w Gdyni;

 26. Karolina Sylka – ukończyła Gimnazjum w Łubianie, bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowanie językiem angielskim (100% - wynik z egzaminu po gimnazjum), udział w konkursach, wolontariat, wychowawca: Magdalena Gańska, poparcie: Anna Zagórska – przewodnicząca „S” przy Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. i Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie;

 27. Olena Szczepanik – klasa II Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, poparcie: Tadeusz Grubich – przewodniczący „S” w Zarządzie Regionu Gd., wychowawca: Magdalena Janiszewska w opinii pisze: „Olena w działaniach plastycznych czyni postępy – ma wyjątkowe poczucie koloru i kompozycji. Ponadto w tym roku szkolnym została odznaczona nagrodą PERŁY, którą szkoła nadaje uczniom za postawę względem kolegów, nauki i obowiązków”;

 28. Maria Szczęsna – ukończyła Gimnazjum w Kleszczewie Kościerskim, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, laureatka konkursu „Kampania wrześniowa 1939 na Pomorzu”, wychowawca: Anna Tuchlin, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gd.;

 29. Krystian Szczęsny – ukończył Gimnazjum w Kleszczewie Kościerskim, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, laureat konkursów, m. in. Biblijnego, wychowawca: Anna Tuchlin, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gd.;

 30. Marta Szpilman – ukończyła I Akademickie LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wiele osiągnięć lekkoatletycznych (biegi, rzuty) oraz w judo, działalność w kołach naukowych przy PG, UG (pasja: chemia), wychowawca: Joanna Szynal-Gajewska, poparcie: Marzena Kreft - przewodnicząca „S” oświatowej w Urzędzie Miasta Gdyni;

 31. Kornelia Tusk – ukończyła Gimnazjum w Goręczynie, znakomite wyniki w nauce, udział w finale ogólnopolskiego konkursu „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939-1989” (organizowany przez IPN), działalność ekologiczna, np. w programie: „Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora”, wychowawca: Adela Plichta, poparcie: Ewa Tusk - przewodnicząca „S” oświatowej w Goręczynie;

 32. Agnieszka Wajer – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie, znakomite! wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marta Góra, poparcie: Józef Rymsza – kierownik Odziału „S’ w Kościerzynie. Dyrektor szkoły Lidia Walewska pisze: „Jestem przekonana, że przyznane wsparcie finansowe umożliwi Agnieszce dalszy, ukierunkowany rozwój w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Będzie inwestycją w przyszłość tej utalentowanej, skromnej uczennicy”;

 33. Jakub Wiczyński – ukończył Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim i szkołę muzyczną I stopnia (fortepian), znakomite wyniki w nauce (średnia 5,73), aktywny udział w życiu szkoły, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska - przewodnicząca „S” oświatowej w Starogardzie Gd. Wychowawca Ewa Błażyńska w opinii pisze: „Marzeniem Jakuba są studia w zakresie inżynierii dźwięku, wynikające z jego pasji muzycznej, informatycznej i artystycznej”;

 34. Paulina Wiśniewska – ukończyła Gimnazjum w Żelistrzewie i Szkołę Muzyczną w Pucku (klasa fortepianu), znakomite wyniki w nauce, członek chóru i młodzieżowej orkiestry instrumentalnej, sukcesy w konkursach muzycznych i matematycznych na szczeblu krajowym i regionalnym, wychowawca: Ludwika Lange-Karsznia, poparcie Barbara Czyżykowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Pucku;

 35. Dawid Wróblewski – ukończył Gimnazjum w Miłoradzu, bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowania sportowe: głównie piłka nożna i siatkówka, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Sylwia Kaszuba, poparcie: Roman Gałęzewski – przewodniczący „S” w Stoczni Gdańskiej;

 36. Anastazja Wysocka – klasa III Gimnazjum nr 2 w Wejherowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły (koło teatralne) oraz w zawodach sportowych, wychowawca: Justyna Bonk, poparcie: Kazimierz Waldowski – przewodniczący „S” w Porcie Gdynia;

 37. Maciej Zieliński – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, znakomite! wyniki w nauce, finalista Mistrzostw Polski Juniorów w szachach (klasyczne i szybkie-błyskawiczne) oraz w lekkoatletyce - sztafecie 4 x 100 m, wychowawca: Urszula Klimek, poparcie Izabela Rułkowska – przewodnicząca „S” oświatowej w Kolbudach;

 38. Michał Zydek – klasa III Gimnazjum nr 33 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, znakomite wyniki na poziomie krajowym i międzynarodowym w programie „Odyseja Umysłu”, osiągnięcia w konkursach matematycznych, trenuje brydż sportowy i szachy, działalność w wolontariacie, wychowawca: Marta Jażdżewska, poparcie: Maria Pikies - przewodnicząca „S” oświatowej w Żukowie;

Wykaz Darczyńców Funduszu Stypendialnego – IX edycja

(stan do 15 sierpnia 2011 r.)


 • Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,

 • Agencja Artystyczna „Malina” – Łódź,

 • Elektrociepłownie Wybrzeże SA – Gdańsk,

 • Chińsko – Polskie Towarzystwo Okrętowe SA CHIPOLBROK w Gdyni,

 • Zakłady Mleczarskie POLMLEK- MAĆKOWY S.A. w Gdańsku,

 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku,

 • Nadleśnictwo Starogard Gdański,

 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Gdańskiej,

 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. marszałka J. Piłsudskiego,

 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Remontowej SHIPBUILDING SA (była Gdańska Stocznia Północna),

 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni,

 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Remontowej NAUTA w Gdyni,

 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Portu Gdynia,

 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” RADMOR S.A. w Gdyni,

 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” GPEC sp. z o.o. w Gdańsku,

 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Gdańsk,

 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy OPEC sp. z o.o. w Gdyni,

 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Gdynia,

 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” POLMLEK- MAĆKOWY S.A. w Gdańsku,

 • Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” PKP, Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku,

 • Komisja Zakładowa PKP SKM w Trójmieście Gdynia,

 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” BOMI SA Gdynia,

 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” POLIPOL MEBLE POLSKA SA Zakład w Chojnicach,

 • Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Poczta Polska w Gdańsku,

 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA w Starogardzie Gdańskim,

 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Biura Zarządu Regionu Gdańskiego,

 • Oddział NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie,

 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Porcelany Stołowej „LUBIANA”,

 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych Wybrzeża,

 • Komisje Międzyzakładowe/Zakładowe NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania:

w Brusach, w Chojnicach, w Czersku,

w Gdańsku, w Gdyni, w Goręczynie,

w Kolbudach, w Kościerzynie, w Kwidzynie

w Lęborku, w Rumi, w Tczewie,

w Starogardzie Gdańskim, w Wejherowie, w Żukowie,

przy Kuratorium Oświaty w Gdańsku,


 • oraz darczyńcy indywidualni:


Karolina i Krystyna Bojahr, Bożena Brauer,

Elżbieta i Zdzisław Brzezińscy, Krzysztof Dośla, Piotr Duda,

Stefan Gawroński, Urszula i Ryszard Grycner, Michał Gurowski,

Zdzisława i Zbigniew Haciowie, Ludwik Jakubek, Krzysztof Jankowski,

Wojciech Jankowski, Adam Jaśkowski, Wojciech Książek, Jan Kulas,

Aleksandra i Mariusz Lewiccy, Ewa Łowkiel, Maria Machola,

Elżbieta i Marian Matochowie, Gabriela i Jerzy Martyńscy,

Iwona Pawlaczyk, Krystyna Taranowska.


SPONSORZY KONCERTU CHARYTATYWNEGO

(14. 08. 2011 r. – Gdańsk-Ołowianka)


 1. Energa S.A. w Gdańsku

 2. Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A.

 3. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 4. Vistal Gdynia S.A.

 5. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Pomorski Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku

 6. Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe „ Port Północny” S.p. z o.o.

 7. Uniwersytet Gdański

 8. PKP Energetyka S.A. Zakład Północny w Sopocie

 9. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. Grupa Puławy

 10. Straż Ochrony Portu Gdańskiego Sp. z o.o.

 11. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku Radio Gdańsk S.A.

 12. Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku

 13. Stocznia Gdańsk S.A.

 14. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

 15. Dalmor S.A. w Gdyni

 16. Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku

 17. Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o.

 18. DCT Gdańsk S.A.

 19. Zakłady Farmaceutyczne Polfarma S.A. w Starogardzie Gdańskim

 20. Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni

 21. Pol-Levant Linie Żeglugowe Sp. z o.o. w Gdyni

 22. Crist’ S.A. w Gdańsku

 23. Wega S.A. Zakład Pracy Chronionej w Żukowie

 24. Gdańskie Zakłady Remontowo Montażowe Sp. z o.o.

 25. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 26. Elekrociepłownie Wybrzeże S.A.

 27. Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport

 28. AXIS Sp. z o.o. w Gdańsku

 29. Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku

 30. WUŻ Port And Maritime Services Ltd. Sp. Z o.o. w Gdańsku

 31. Jysk’ Sp. z o.o. w Gdańsku

 32. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

 33. Federal-Mogul Bimet S.A. w Gdańsku

 34. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni

 35. FUO Rumia Sp. z o.o.

 36. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Roroserw w Gdańsku

 37. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

 38. Gmina Przywidz

 39. Gdańsk Dis’ Sp. z o.o. E.Leclerc w Gdańsku - Przymorzu

 40. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych S.A. w Gdańsku

 41. Lotos Kolej Sp. z o.o. w Gdańsku

 42. Hydro-Nauta Sp. z o.o. w Gdyni

 43. Urząd Gminy Cedry Wielkie

 44. Port Gdański Eksploatacja S.A.

 45. Gmina Kolbudy

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna