GdańSK, sobieszewo 17 – 18 maja 2013 rPobieranie 56.98 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar56.98 Kb.GDAŃSK, SOBIESZEWO 17 – 18 MAJA 2013 r.

GDANSK, SOBIESZEWO POLAND MAY 17 – 18, 2013
Organizatorzy:

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNEGO,
KATEDRA PIELĘGNIARSTWA, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA W PIELĘGNIARSTWIE,
KATEDRA PIELĘGNIARSTWA, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

KATEDRA I KLINIKA ZDROWIA MATKI I DZIECKA,

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
SAMODZIELNA PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI POŁOŻNICZYCH,

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU
KLINIKA GINEKOLOGII, GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

MIEJSCE KONFERENCJI

HOTEL „ORLE” CENTRUM HOTELOWO – KONFERENCYJNE

GDAŃSK SOBIESZEWO 80 – 680 ul. LAZUROWA 8

www.orle.com.pl
HONOROWY PATRONAT:
MAŁŻONKA PREZYDENTA RP PANI ANNA KOMOROWSKA

GOŚCIE HONOROWI:
J.M. REKTOR GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO - PROF. JANUSZ MORYŚ

DEPARTMENT OF WOMEN’S, CHILDREN’S AND FAMILY NURSING


UNIVERSITY OF FLORIDA COLLEGE OF NURSING – PROF. SUSAN D. SCHAFFER

PROF. JANE HOUSTON

PSYCHIATRY & MENTAL HEALTH NURSING SERVICE – DR JAROSŁAW GRADEK
PATRONAT MEDIALNY:

MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący prof. Piotr Lass

Z-ca przewodniczącego prof. Tomasz Opala

Członkowie

dr Marzena Bartoszewicz

dr Agnieszka Bień

dr Andrzej Chamienia

dr Anna Dalkowska

prof. Rafał Dziadziuszko

prof. Marek Dobosz

dr Hanna Grabowska

dr Jarosław Gradek

dr Aleksandra Gaworska – Krzemińska

prof. Jane Houston

dr Grażyna Iwanowicz – Palus

dr Wiesław Kruszewski prof. GUMed

dr Janina Książek

prof. Krzysztof Łukaszuk

dr Anna Michalik

prof. Jerzy Mielnik

dr Halina Nowakowska

dr Jolanta Olszewska

dr Jarosław Olszewski

dr hab. Beata Pięta

prof. Susan D. Schaffer

dr Grażyna Stadnicka

prof. Krzysztof Szymanowski

prof. Maciej Wilczak

dr hab. Dariusz Wydra

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca: dr Jolanta Olszewska

mgr Danuta Adamczyk – Wiśniewska

mgr Agnieszka Czerwińska

mgr Beata Frankowicz - Gasiul

mgr Małgorzata Galuchowska – Gostomska

dr Aleksandra Gaworska - Krzemińska

mgr Ewa Golonka

mgr Anita Kapelusz

mgr Mariola Kicia

mgr Magdalena Korżyńska

mgr Justyna Kamińska

dr Anna Michalik

dr Hanna Nowakowska

mgr Lucyna Nowicka

mgr Agnieszka Skurzak

mgr Marzena Strahl

mgr Małgorzata Sugier


Adres: Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego

Katedra Pielęgniarstwa

Wydział Nauk o Zdrowiu

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7 bud. Nr 15

80 - 952 Gdańskzppg@gumed.edu.pl

tel./fax. (58) 349 19 80PROGRAM KONFERENCJI

17. MAJA (PIĄTEK) 2013


930 – 1400

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

1000 - 1200

WARSZTATY


  1. Zastosowanie klasyfikacji ICNP w praktyce zawodowej położnej.
    Usage of ICNP classification for midwifery practice

dr Hanna Grabowska


  1. Wystąpienia publiczne oraz aktywizujące metody nauczania w edukacji zdrowotnej.
    Public apperance and acticate methods using for health education

dr Hanna Nowakowska


  1. Udział położnej w opiece nad ciężarną z cukrzycą.
    Midwives’ role in diabetes education of women with gestational diabetes

mgr Izabela Drygiel1230 – 1330

OBIAD


1400 – 1415

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI

SESJA INAUGURACYJNA

1415 – 1445

Diagnosis and treatment of sexually transmitted diseases (including HIV) during pregnancy.
diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych droga płciową (włączając HIV) w czasie ciąży

prof. Susan D. Schaffer – Department of Women’s, Children’s and Family Nursing
University of Florida College of Nursing


1445 – 1515

Choroba zakrzepowo – zatorowa u ciężarnych

Venous thromboembolism during pregnancyprof. Tomasz Opala - Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka,

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
1515 – 1530

1530 – 1540Pobranie krwi pępowinowej - ważna decyzja w ciąży

Dr Tomasz Baran PBKM
PRZERWA NA KAWĘ

SESJA I.

MODERATORZY: prof. Jerzy Mielnik, dr Iwona Domżalska – Popadiuk, dr Anna Michalik


1540 – 1610

Usage of water during the first and second stage of labor

Zastosowanie wody w czasie pierwszej i drugiej fazy poroduprof. Jane Houston Department of Women’s, Children’s and Family Nursing
University of Florida College of Nursing


1610 – 1625

Diagnostyka preimplantacyjna oraz nowe możliwości badań genetycznych
w rozrodzie nie tylko wspomaganym


prof. Krzysztof Łukaszuk Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego GUMed


1625 – 1640

1640 - 1655Aktualne rekomendacje dotyczące postępowania okołoporodowego
z noworodkiem urodzonym z zielonych wód płodowych
dr Iwona Domżalska – Popadiuk
Klinika Neonatologii GUMed
Rak błony śluzowej trzonu macicy - możliwości leczenia oszczędzającego.

dr hab. Dariusz Wydra Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i
Endokrynologii Ginekologicznej, GUMed


1655 –1710
1710 – 1720


DYSKUSJA

WYSTĄPIENIE SPONSORSKIE
PRZERWA NA KAWĘ


SESJA STUDENCKA

MODERATORZY: dr Janina Książek, dr hab. Beata Pięta, dr Hanna Nowakowska


1720 – 1725

EDUKACJA SEKSUALNA MŁODZIEŻY W OPIECE PRZEDKONCEPCYJNEJ – DOŚWIADCZENIA WŁASNE.

ANNA MALISZEWSKA GUMed1740 – 1755

PORÓD POJEDYNCZY O CZASIE POWIKŁANY ZABURZENIAMI PĘPOWINOWYMI - ROLA POŁOŻNEJ
W DIAGNOSTYCE I POSTĘPOWANIU ZESPOŁOWYM


IGA MORACZEWSKA WUMed


1810 – 1825

1840 – 1855KOJĄCY DOTYK - ZASTOSOWANIE MASAŻU U KOBIET W CIĄŻY I NIEMOWLĄT

MARIA TELEŻYŃSKA, IZABELA STASIEWICZ GUMed
POCZUCIE KOHERENCJI A ODPORNOŚĆ NA STRES WŚRÓD POŁOŻNYCH JAKO

PREDYKTORY SAMODZIELNOŚCI ZAWODOWEJ

JOANNA ZAWADZKA, lic. Krystyna Dominiak, lic. Magdalena Łapińska, lic. Michał Milewski GUMed2000
BIESIADA


PROGRAM KONFERENCJI:

18. MAJA (SOBOTA) 2013


SESJA II.

MODERATORZY: prof. T. Opala, dr Aleksandra Gaworska – Krzemińska, dr Jolanta Wierzba930 – 945

Fotografia dnia pracy pielęgniarki – opiekun medyczny szansą,

czy zagrożeniem dla samodzielności i efektywności zawodowej pielęgniarki?

Observation of working day - nursing assistant as a chance or a threat to nurse’s job autonomy and effectiveness


dr Aleksandra Gaworska – Krzemińska
, mgr Katarzyna Sowińska, mgr Katarzyna Kretowicz,

dr Dariusz Świetlik Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie GUMed


945 – 1000

Skutki prawne zakażeń w położnictwie

The legal effects of infections in obstetricsdr n. praw. Anna Dalkowska Sąd Rejonowy w Gdyni


1000 – 1015

Idea hospicjum prenatalnego

Idea of prenatal hospicedr Jolanta Wierzba Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Katedra Pielęgniarstwa GUMed


1015 – 1030

Caring for women veterans. Opieka nad kobietami - żołnierzami

dr Jarosław Gradek Psychiatry & Mental Health Nursing Service

Health Science Center University of Florida
1030 – 1045
1045 – 1100

mgr Renata Piotrkowska Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego GUMed
DYSKUSJA


1100 – 1115

PRZERWA NA KAWĘ


SESJA III.

MODERATORZY: prof. Krzysztof Łukaszuk, dr Grażyna Iwanowicz – Palus,

dr Jolanta Olszewska


1115 – 1130

1130 – 1145

Kobieta w obliczu zmagań z niemożnością poczęcia, nawykowymi poronieniami oraz ciążą po leczeniu niepłodności; mgr Hanna Bober
Instytut Macierzyństwa Gdynia
Zasady racjonalnej antybiotykoterapii u noworodków i ciężarnych w dobie narastającej oporności

dr Marzenna Bartoszewicz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

1145 – 1200Doula-wsparcie dla rodzącej i położnej

Doula – support for woman and midwife
dr Paulina Pawlicka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

dr Karolina Kardasz Stowarzyszenie Doula w Polsce

1200 – 1215

Główne wytyczne dla efektywnej komunikacji z ciężarną z cukrzycą

Main predictors for effective communication process with pregnant woman with gestational diabetes

mgr Izabela Drygiel Oddział kliniczny ginekologii i położnictwa
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. W. Orłowskiego CMKP Warszawa


1215 – 1230

Zachowania seksualne młodych kobiet zaszczepionych przeciw zakażeniom ludzkim wirusem brodawczaka (HPV)

Sexual behaviours in young females who have been vaccinated against human papillomavirus (HPV) infectionsdr n. o zdr. Beata Bąk Zakład Perinatologii i Pielęgniarstwa Ginekologiczno – Położniczego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
1230 – 1245

DYSKUSJA

PODSUMOWANIE KONFERENCJI


1300 – 1400

OBIAD

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna