Gdy na Nowy Rok pluta, ze żniwem też będzie pokutaPobieranie 46.34 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar46.34 Kb.
PRZYSŁOWIA LUDOWE

na cały rok


S T Y C Z E Ń • Gdy na Nowy Rok pluta, ze żniwem też będzie pokuta.

 • Z Nowym Rokiem czas ucieka, śmierć się zbliża, wieczność czeka.

 • Ile śniegu w Bazylego (2), tyle słońca wrześniowego.

 • Jaka pogoda na Trzech Króli (6) – taką zapowiadają na Zielone Święta.

 • Święty Wawrzyniec (8) lubi skuć mrozem lub słonkiem przypiec.

 • Gdy mrozi na Arkadiusza (12), nic ozimin nie rusza.

 • Jak Feliks (14) mroźny, tak i luty groźny.

 • Gdy na Małgorzaty (18) mróz, jeszcze długo nie pojedzie wóz.

 • Fabian i Sebastian (20) gdy mróz dadzą, srogą zimę przyprowadzą.

 • Gdy przyjdzie święta Agnieszka (21), przebije lód ogonem pliszka.

 • Jeśli dzień jasny w święto Wincentego (22), urodzaj wina będzie obfitego.

 • Na świętego Pawła (25) połowa zimy przepadła.

 • Na świętą Martynę (30) przybywa dnia o godzinę.

 • Gdy styczeń jest jasny i biały, w lecie będą upały.

 • Styczeń dla gości lodem Wisłę wymości.
L U T Y • Maria (2) pogodna, jesień będzie dorodna.

 • Gdy w gromniczną (2) z dachów ciecze, zima jeszcze się powlecze.

 • Jak śnieg na świętego Błażeja (3), pogodna będzie Wielka Niedziela.

 • Chleb i sól świętej Agaty (5) strzeże od ognia chaty.

 • Gdy święta Agata (5) świat śniegiem przygniata, oczekuj wczesnego lata.

 • Kiedy Walka (14) skropią deszcze, mrozy cię poszczypią jeszcze.

 • Zły rolnik, gdy na Zygfryda (15) ostatnią paszę wyda.

 • Na święty Maciej (24) lody wróżą długie chłody, a gdy płynie struga to zima niedługa.

 • Na świętego Romana (28) pogoda utytłana.

 • Jak w lutym taje, to w marcu przyciśnie.

 • Zwykle luty ostro kuty – czasem luty same pluty.

 • Gdy luty zimny i suchy – sierpień będzie gorący.

 • W lutym lepiej zobaczyć wilka na progu, niż oracza na polu.

 • Czas i śmierć nigdy się uprosić nie dają.

 • Kiedy luty pofolguje, marzec zimę zreperuje.

 • Gdy mróz w lutym tęgo trzyma, nie popasie długo zima.

 • Luty najmniejszy lecz najdokuczniejszy.M A R Z E C


 • Grzmot w dzień Albina (1), to dobra nowina.

 • Jeśli w święty Kazimierz (4) pogoda, to na kartofle uroda.

 • Święta Beata (8) w leśne kwiaty bogata.

 • Od świętego Makarego (10) siewca oczekuje plonu wysokiego.

 • Na Longina (15) wysoka na dłoń ozimina.

 • Gabrielu (16), przyjacielu, nie mroź nas, łysych jest wielu.

 • Jak Gertruda (17) słonkiem błyśnie, lipiec garniec potu wyciśnie.

 • Jak po Benedykcie (21) ciepło, to i w lecie będzie piekło.

 • Bogusław (22) tym się chlubi, że zimę gubi.

 • Aniela (28) – kwietniową pogodę rozdziela.

 • Bywa, że na Bernarda (29) ziemia jak kamień twarda.

 • Śnieg marcowy owocom niezdrowy.

 • Marcowe słońce i nić pajęcza – jednakowo warte.

 • Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.

 • Co w marcu urośnie, to w maju zmarznie.

 • Nie jeden dzień ciepły czyni wiosnę po zimie.

 • Psa głaskaj, ale kija z ręki nie wypuszczaj.

 • W dobrym roku lada ziemia żyzna.

K W I E C I E Ń


 • Na świętego Franciszka (2) nieraz dobrze grzmi i błyska.

 • Na świętego Izydora (4) dla bociana pora.

 • Na święty Wincenty (5) nie chodź bosymi pięty, bo nieraz mrozek cięty.

 • Stała pogoda w dzień świętej Idy (13) – rolnik nie zazna bidy.

 • Na świętego Justyna (14) siew się w polu zaczyna.

 • Jak na Tymona (19) miesiączek w kole, za trzy dni woda w stodole.

 • Chodzisz na Marka (25) bez koszuli, w maju kożuchem się otulisz.

 • Marzena (26) często oszukuje i młodą zieleń śniegiem posypuje.

 • Na świętego Piotra (28) suchy dzień – suche lato, sucha jesień.

 • Od świętej Ryty (29) łan zielenią kryty.

 • Święta Ludwika (30) z motylami po łące bryka.

 • W kwietniu posusza, nic z ziemi się nie rusza.

 • Komu się wiedzie, temu się i kogut zniesie.

 • Kto chce krowę doić, powinien ją paść.

 • Mokre dni kwietnia zazwyczaj wróżą, że w lecie będzie owoców dużo.

 • Kto w kwietniu sieje, ten się w żniwa śmieje.

 • Kwiecień mokry, dla spichlerza okropny.M A J


 • Święty Hilary (5), gdy z ciepłym deszczem, niesie urodzaju dary.

 • Czasem i na święty Jakub (6) chleba sobie jeszcze nakup.

 • Na świętego Stanisława (8) w komorze pusto, ale w polu sława.

 • Len zasiany w Stanisława (8) wyrośnie jak ława.

 • Na świetego Stanisława (8) rośnie koniom trawa.

 • Gdy na Wniebowstąpienie (8) słota, w jesieni będzie dużo błota.

 • Na świętego Izydora (10) często bywa chłodna pora.

 • Mamert (11) i Pankracy (12) mrozem kwiat poznaczy.

 • Na świętą Zofiję (15) deszcz po polach bije.

 • Po Urbanie (25) lato nastanie.

 • Gdy słoneczny Karol (30) kończy maj, gospodarzom raj.

 • Gdy ostatek maja słonko ogrzeje, to czerwcowe siano silny deszcz poleje.

 • Grzmot w maju sprzyja urodzaju.

 • Na pierwszego maja szron obiecuje hojny plon.

 • Gdy włos siwieje, rozum dojrzeje.

 • Bez grzmotu majowy piorun szkodliwy.

 • Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.

C Z E R W I E C • Gdy Erazm (2) słoneczny i suchy, w sianokosy nie będzie pluchy.

 • Od Leszka (3) gorąc mieszka – na polu, we dworze i w pustej komorze.

 • Jak Paulina (6) słonka nie ruszy, rolnik całą trawę wysuszy.

 • Jaki dzień na Boże Ciało (10) takich potem dni niemało.

 • Gdy Barnaba (11) nie przyśnie, pierwsze siano dobrze wyschnie.

 • Kto w Antoniego (13) sieje tatarkę, sto miarek zbierze za miarkę.

 • Na świętego Gerwazego (19) jest w ogrodzie coś pięknego.

 • Na świętego Jana (24) bywa Wisła wezbrana.

 • Czerwiec wodny, łan niepłodny.

 • Czerwiec nosi dnie gorące, kosa brzęczy już na łące.

 • Czerwiec się czerwieni, będzie dość w kieszeni.

 • Gdy w czerwcu leje, będzie grzybów wiele.

 • Czerwcowy deszcz warzywom pomaga.

 • Wiatr i ludzie czerwcowi do odmiany wciąż gotowi.

 • Dla leniwego dzień jest zawsze długi.

L I P I E C • Gdy Halina (1) łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi.

 • Gdy w Nawiedzenie Marii (2) pada, rolnik długo siana nie poskłada.

 • Jak deszcz na świętego Prokopa (8), to zginie siana niejedna kopa.

 • Daniel (10) przepowiada, ile dni popada.

 • Gdy Amelia (10) pogodna, będzie jesień dorodna.

 • W dzień świętej Małgorzaty (20) pierwsze gruszki do chaty.

 • Jaką pogodę Daniel (21) przyniesie, na takie zbiory oczekuj w lesie.

 • Jak Jakub (25) z ciepłem się głosi, to Boże Narodzenie mrozy przynosi.

 • Od świętej Anki (26) zimne wieczory i ranki.

 • Kto w żniwa próżnuje, ten w zimie żałuje.

 • Czego lipiec nie dowarzy, tego sierpień nie dosmaży.

 • Miód lipcowy to lek zdrowy.

 • Gdy przychodzi lipiec, ostatki starej mąki wypiec.

 • Słońce mocno przypieka – burza niedaleka.

 • Lipcowe upały – wrzesień doskonały.

 • Mądrość przychodzi z laty, ale nie każdy mądry, kto brodaty,

 • U złego bartnika i miód gorzki.

S I E R P I E Ń


 • Gdy Gustaw (2) przychodzi, rolnik po zżętym polu chodzi.

 • Pogoda na Nikodema (3), cały miesiąc deszczu nie ma.

 • Na świętą Pannę Anielską (2), gdy i święty Gustaw, snopy w polu ustaw.

 • Na Pańskim Przemienieniu (6) noś sierp na ramieniu.

 • Gdy deszcz w świętego Jakuba (6) będzie, zginą na dębach żołędzie.

 • Święty Wawrzyniec (10) niesie z pola wieniec.

 • Zuzanna (11) w deszczu i słocie, wcześnie zaczniesz chodzić po błocie.

 • Gdy Zuzanna (11) z pogodą chadza, piękną jesień przyprowadza.

 • Gdy Bolesław (19) z północy dmucha, może przyjść posucha.

 • Suchy, ciepły Apolinary (23) przynosi z sadu dary.

 • Gdy koło Bartłomieja (24) liść opada, prędko zima bywa rada.

 • Gdy na Luizy ładnie (25), śnieg późno spadnie.

 • Dobra gospodyni w sierpniu zapasy czyni.

 • Gdy nie wymrozi zima, w sierpniu zbierać co ni ma.

 • Gdy będzie zboże, znajdzie się i miara.

 • Gdy sierpień z początku upałem przybywa, zima długo biała bywa,W R Z E S I E Ń


 • Święta Maria (8) się rodzi, jaskółka odchodzi.

 • Gdy Narodzenie Maryi (8) pogodne, to będzie tak cztery tygodnie.

 • Chłodny Łukasz (10) powoduje, że mysz w polu nie nocuje.

 • W Nikodema (15) ciepło i sucho, październik dokuczy pluchą.

 • Gdy świętuje Edyta (16), marcinek rozkwita.

 • Na świętego Teodora (19) zapełniona komora.

 • Gerard (23) czasem wróży na to, że z nim przyjdzie drugie lato.

 • Gdy święta Tekla (23) na oziminę pokropi, radują się chłopi.

 • Kiedy w Teklę (23) deszcz nie pada, suchą jesień zapowiada.

 • Gdy dębówki obrodzą na Michała (29), to w Boże Narodzenie śniegu fura cała.

 • Gdy jesień zamglona – zima zaśnieżona.

 • Gdy we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzna ale lekka zima.

 • Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa.

 • Jaki wrzesień, taki marzec.

 • Nie ruszaj cudzego, nie utracisz swego.

 • Nauki woda nie zabierze, a ogień nie spali.P A Ź D Z I E R N I K • Słoneczny i suchy Franciszek (4) łaskawy dla polnych myszek.

 • Słoneczna i ciepła Faustyna (5) babie lato we włosy wpina.

 • Na Ludwika (9) czasami koń na grudzie utyka.

 • Jadwiga (15) – ostatnie jabłka dźwiga.

 • Kiepski gospodarz, co po Jadwidze (15) do pola siać idzie.

 • Do świętej Jadwigi (15) pozbieraj jabłka, orzechy i figi.

 • Święty Gaweł (16) ręczy za to, jakie przyszłe będzie lato.

 • Święta Urszula (21) świat perłami otula; księżyc wiedział – nie powiedział, słońce wstało – pozbierało.

 • Jaka pogoda na świętej Urszuli (21), w takiej i zima przyjdzie koszuli.

 • Gdy sucho w Michała (29), przez dni siedem pogoda stała.

 • Gorący październik, będzie mroźny luty.

 • Dobry gospodarz nigdy nie próżnuje.

 • Gdy ogrodnik śpi, sieje diabeł zielsko.L I S T O P A D • Na Wszystkich Świętych (1) mróz, na Boże Narodzenie zima i susz.

 • Dziwią się Wszyscy Święci (1) gdy się rolnik w polu kręci.

 • Kiedy swego czasu goły las nastaje, święty Hubert (3) z lasu cały obiad daje.

 • Gdy w Benedykta (13) zwierz z głodu bory opuszcza, zła to wróżba.

 • Zjawia to Elżbieta święta (17), czy ta zima będzie cięta.

 • Gdy Matylda (19) świat zasłoni mgłami, lekkie mrozy przed nami.

 • Od Rafała (20) pogoda stała.

 • Na świętą Cecylię (22) grzmi, rolnik o dobrym roku śni.

 • Po świętej Katarzynie (25) pomyśl o pierzynie.

 • Błażej (29) przyspiesza kroku do nowego roku.

 • Gdy święty Andrzej (30) ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.

 • Słońce listopada – mrozy zapowiada.

 • W listopad liść z drzew opadł.

 • Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima.


G R U D Z I E Ń • Gdy brak śniegu w Kryspina (5), wymarznie ozimina.

 • Po świętej Łucji (13) dzień trwa najkrócej.

 • Zły gospodarz, co od Waleriana (15) szuka u sąsiada siana.

 • Gdy łaskawa Gabriela (19), śniegowym puchem oziminę obdziela.

 • Grudniowy Zenon (22) lubi byś srogi, chętnie zasypie pola i drogi.

 • Jakiś w Wigilię (23), takiś cały rok.

 • Na dzień Adama i Ewy (24) zabezpiecz od zima.

 • Jak na Boże Narodzenie (25) taje, rzadkie będą urodzaje.

 • Często od Eugeniusza (30) zima śniegi rusza.

 • Jak zamarznie 1-go grudnia, wyschnie niejedna studnia.

 • Na Nowy Rok szykuj pęk jemioły, bo bez jemioły cały rok goły.

 • Suchy grudzień, sucha wiosna, suche lato.

 • W grudniu grzmot i burze, wietrzny roczek wróżą.

 • Kto w lecie próżnuje, w zimie biedę czuje.

 • Czy rok był suchy czy było błoto, nigdy w Sylwestra (31) nie będzie padało złoto.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna