Gdzie pacjenci mogą się leczyć?Pobieranie 45.51 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar45.51 Kb.
Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
Na terenie powiatu starachowickiego funkcjonuje 5 publicznych i 33 niepubliczne podmioty wykonujące działalność leczniczą, które na podstawie umów zawartych ze Świętokrzyskim Oddziałem NFZ w Kielcach zabezpieczają opiekę zdrowotną mieszkańcom poszczególnych gmin powiatu. Podmioty lecznicze zapewniają opiekę medyczną w następujących zakresach świadczeń:

- lecznictwa szpitalnego,

- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

- podstawowej opieki zdrowotnej,

- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

- ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego,

- pomocy stomatologicznej,

- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,

- opieki paliatywnej i hospicyjnej,

- rehabilitacji leczniczej oraz

- profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dostępność i kompleksowość świadczonych usług medycznych na terenie powiatu starachowickiego zapewnia mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo bezzwłocznie udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Obok publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych, mieszkańcy powiatu starachowickiego mogą także korzystać z usług 33 aptek i 5 punktów aptecznych, które zapewniają zaopatrzenie w środki farmaceutyczne. Na terenie powiatu funkcjonuje całodobowa apteka przy ul. Hutniczej 2A w Starachowicach, która zapewnia mieszkańcom dostępność świadczeń w porze nocnej, niedzielę i święta oraz dni wolne od pracy.


 1. Lecznictwo szpitalne

Usługi medyczne w zakresie lecznictwa szpitalnego mieszkańcom powiatu starachowickiego świadczą 3 podmioty lecznicze:

1. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70 (tel. 273-91-13),


2. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne VISUS
w Starachowicach, ul. Kilińskiego 26 ( tel. 275-21-50; 275-21-70),
3. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne im. dr
Wadiusza Kiesza w Starachowicach, ul. Radomska 70D ( tel. 274-15-40; 274-15-41).

Kompleksowe usługi w zakresie lecznictwa zamkniętego świadczy największy w powiecie, publiczny podmiot leczniczy tj. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach posiadający 22 oddziały szpitalne (wraz ze Stacją Dializ i nowopowstałym Oddziałem Onkologicznym Dziennym), natomiast leczenie szpitalne jedynie w wybranym zakresie usług zapewniają niepubliczne placówki: NSZOZ Centrum Medyczne VISUS i AHP Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne. W VISUS jest 5 oddziałów: Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Plastycznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddział Okulistyczny, zaś


w AHP jest 2 oddziały: Oddział Kardiologiczny i Oddział Chirurgii Naczyniowej.

Oddziały szpitalne na terenie powiatu starachowickiego: 1) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - PZOZ
2) Oddział Chirurgiczny Ogólny- PZOZ, VISUS
3) Oddział Chirurgii Naczyniowej- VISUS, AHP
4) Oddział Chirurgii Plastycznej- VISUS ( jedyny w województwie)
5) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej- PZOZ, VISUS
6) Oddział Chorób Wewnętrznych – PZOZ ( 2 Oddziały)
7) Oddział Chorób Zakaźnych - PZOZ
8) Oddział Ginekologiczno- Położniczy- PZOZ

9) Oddział Kardiologiczny- PZOZ, AHP


10) Oddział Neonatologiczny- PZOZ
11) Oddział Neurologiczny- PZOZ
12) Oddział Okulistyczny- PZOZ, VISUS
13) Oddział Pediatryczny- PZOZ
14) Oddział Reumatologiczny- PZOZ
15) Oddział Rehabilitacyjny- PZOZ
16) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej- PZOZ
17) Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego- PZOZ
18)Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - PZOZ
19) Szpitalny Oddział Ratunkowy - PZOZ
20) Oddział Medycyny Paliatywnej - PZOZ
21) Oddział Onkologiczny Dzienny – PZOZ
22) Blok Operacyjny –PZOZ
23) Stacja Dializ – PZOZ


 1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS):

Usługi medyczne finansowane w ramach NFZ w zakresie AOS zapewnia 15 podmiotów leczniczych. Największa liczba poradni specjalistycznych znajduje się w PZOZ w Starachowicach ( 23 poradnie).

Pozostałe podmioty to: 1. NZOZ WAMED w Starachowicach, ul. Jana Pawła II 1

 2. NZOZ Eskulap w Starachowicach, ul. Murarska 14

 3. NZOZ MED-STAR w Starachowicach, ul. Radomska 35

 4. NZOZ VITAMED w Starachowicach, ul. 6-go Września 109

 5. NZOZ VIVAMED w Starachowicach, ul. Kilińskiego 28

 6. Centrum Zdrowia VITA w Starachowicach, ul. Borkowskiego 1

 7. NSZOZ Centrum Medyczne VISUS w Starachowicach, ul. Kilińskiego 26

 8. NZOZ PANACEUM w Brodach, ul. Staszica 3

 9. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu, Mirzec 14

 10. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie, Pawłów 56

 11. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, ul. Starachowicka 60

 12. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne im. dr Wadiusza Kiesza w Starachowicach, ul. Radomska 70D

 13. Gabinet Pediatrii i Alergologii Janusz Zakrzewski w Starachowicach, ul. Hutnicza 2A

 14. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - J. Przydatek-Olesińska w Starachowicach,
  ul. Hutnicza 2A.

Rozmieszczenie poradni specjalistycznych w poszczególnych placówkach medycznych
z terenu powiatu przedstawia się następująco:

 1. Poradnia Alergologiczna - WAMED, PZOZ

 2. Poradnia Alergologiczna dla Dzieci - PZOZ, Gabinet Pediatrii i Alergologii- Janusz Zakrzewski

 3. Poradnia Chirurgii Ogólnej – PZOZ, VISUS, MED-STAR

 4. Poradnia Chirurgii Onkologicznej - PZOZ

 5. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – PZOZ, VISUS

 6. Poradnia Chorób Metabolicznych – Centrum Zdrowia VITA

 7. Poradnia Chorób Naczyń- VISUS

 8. Poradnia Dermatologiczna- PZOZ, VISUS, MED-STAR, WAMED

 9. Poradnia Diabetologiczna- PZOZ, MED-STAR

 10. Poradnia Endokrynologiczna- PZOZ, WAMED

 11. Poradnia Gastroenterologiczna- MED-STAR

 12. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza- NZOZ PANACEUM w Brodach, Publiczny ZOZ
  w Mircu, Gminny ZOZ w Pawłowie, Samorządowy ZOZ w Wąchocku, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza J. Przydatek-Olesińska, MED-STAR, VITAMED, WAMED, PZOZ, Centrum Zdrowia VITA

 13. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc- PZOZ

 14. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci- Centrum Zdrowia VITA

 15. Poradnia Hepatologiczna- PZOZ

 16. Poradnia Kardiologiczna- AHP, PZOZ

 17. Poradnia Leczenia Zeza- VISUS

 18. Poradnia Logopedyczna- ESKULAP, VIVAMED, WAMED

 19. Poradnia Medycyny Sportowej- CENTRUM ZDROWIA VITA

 20. Poradnia Nefrologiczna- PZOZ

 21. Poradnia Neurologiczna – VISUS, ESKULAP, PZOZ, WAMED, Centrum Zdrowia VITA

 22. Poradnia Okulistyczna- VISUS, MED-STAR, PZOZ, WAMED, Centrum Zdrowia VITA, NZOZ PANACEUM

 23. Poradnia Okulistyczna dla Dzieci- VISUS

 24. Poradnia Leczenia Jaskry – PZOZ ( jedyna w województwie)

 25. Poradnia Onkologiczna- PZOZ

 26. Poradnia Otolaryngologiczna- ESKULAP, PZOZ, MED-STAR, Centrum Zdrowia VITA

 27. Poradnia Preluksacyjna- PZOZ

 28. Poradnia Reumatologiczna- ESKULAP, MED-STAR, PZOZ, WAMED

 29. Poradnia Rehabilitacyjna – PZOZ

 30. Poradnia Leczenia Uzależnień - PZOZ

 31. Poradnia Urologiczna- PZOZ, ESKULAP

 32. Pracownia Endoskopii- PZOZ

 33. Pracownia Rezonansu Magnetycznego- „Dobre Zdrowie”

 34. Pracownia Tomografu Komputerowego- PZOZ 1. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ):

W każdej gminie zabezpieczone są usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza i pielęgniarki poz), opieka ginekologiczno-położnicza i stomatologiczna. Działają także gabinety medycyny szkolnej.

Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu świadczą następujące podmioty: 1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu, ul. Mirzec 14 (2 Ośrodki Zdrowia: w Mircu

i Jagodnem),

 1. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, ul. Starachowicka 60 (2 Ośrodki Zdrowia: w Wąchocku i Parszowie),

 2. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie, Pawłów 56 (5 Ośrodków Zdrowia:
  w Pawłowie, Ambrożowie, Kałkowie, Radkowicach, Szerzawach),

 3. NZOZ PANACEUM w Brodach, ul. Staszica 3 ( 3 Ośrodki Zdrowia: w Brodach, Stykowie

i Lubieni),

 1. PZOZ MEDYK w Starachowicach ul. Radomska 70,

 2. NZOZ WAMED w Starachowicach ul. Jana Pawła II 1,

 3. NZOZ ESKULAP w Starachowicach ul. Murarska 14,

 4. NZOZ MED-STAR w Starachowicach ul. Radomska 35,

 5. NZOZ VITAMED w Starachowicach ul. 6-go Września 109,

 6. Centrum Zdrowia VITA w Starachowicach, ul. Borkowskiego 1,

 7. Grupowa Praktyka Lekarska MEDICAL w Starachowicach, ul. Miodowa 10,

 8. Zakład Opieki Doraźnej PREKS w Starachowicach, ul. Hutnicza 2A,

 9. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, filia w Starachowicach, ul. Armii Krajowej 27,

 10. Usługi Pielęgniarskie- Słonecka Jolanta, Starachowice, ul. Staszica 5,

 11. Usługi Pielęgniarsko- Opiekuńcze w Starachowicach, ul. Lenartowska 54,

 12. NZOZ ARIADNA-MED w Starachowicach, ul. Krywki 11,

 13. Pielęgniarstwo Środowiskowe – Konwa Mariola, Starachowice, ul. Żwirki 15,

 14. Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna Janina Łasisz, Starachowice, ul. Staszica 5. 1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocną i świąteczną: ambulatoryjną oraz wyjazdową opiekę lekarską i pielęgniarską dla mieszkańców powiatu starachowickiego świadczy Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Oddział w Starachowicach,
ul. Borkowskiego 2 oraz – na zasadzie podwykonawstwa, codziennie od 18.00 do 6.00 rano opiekę ambulatoryjną zapewniają: NZOZ „MED-STAR” przy ul. Radomskiej 35 – dla mieszkańców gminy Starachowice i PZOZ przy ul. Radomskiej 70 - dla mieszkańców wszystkich pozostałych gmin.

 1. Ratownictwo medyczne i transport sanitarny

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pacjenta zabezpieczenie opieki
w zakresie ratownictwa medycznego mieszkańcom powiatu zapewnia Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Oddział w Starachowicach. Usługi transportu sanitarnego (w POZ) mają zakontraktowane: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego Oddział w Starachowicach, PZOZ w Starachowicach, NZOZ ESKULAP
w Starachowicach i Zakład Opieki Doraźnej PREKS w Starachowicach przy ul. Hutniczej 2A,
a także Samorządowy ZOZ w Wąchocku.

 1. Opieka Stomatologiczna

W zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla mieszkańców powiatu, usługi medyczne świadczy 13 podmiotów leczniczych:

 1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu, Mirzec 14

 2. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, ul. Starachowicka 60

 3. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie, Pawłów 56

 4. GALDENT Przychodnia Stomatologiczna Dominik Gałucha, Krynki ul. Apteczna 2

 5. Centrum Zdrowia VITA w Starachowicach ul. Borkowskiego 1

 6. NZOZ WAMED w Starachowicach ul. Jana Pawła II 1

 7. NZOZ ESKULAP w Starachowicach ul. Murarska 14

 8. NZOZ VIVAMED w Starachowicach, ul. Kilińskiego 28

 9. NZOZ MED-STAR w Starachowicach ul. Radomska 35

 10. NZOZ DENS LUX w Starachowicach, ul. Radomska 70

 11. NZOZ DENT-ALA Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Starachowicach,
  ul. Spółdzielcza 21

 12. NZOZ DENTATOR -Piotr Borowski w Starachowicach ul. Staszica 17

 13. Kucharczyk Bernard Gabinet Stomatologiczny w Stykowie, ul. Nadrzeczna 1.

Zabezpieczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży zapewniają 2 placówki medyczne (NZOZ DENT-ALA i NZOZ DENTATOR- Piotr Borowski); w zakresie usług chirurgii stomatologicznej świadczeń udzielają 3 podmioty: NZOZ VIVAMED w Starachowicach przy
ul. Kilińskiego 28, NZOZ DUO-DENT w Starachowicach ul. 6-go Września 109 oraz NZOZ
Dent-Ala przy ul. Spółdzielczej 21; usługi ortodoncji udzielają 3 nzoz-y (NZOZ WAMED,
NZOZ Dent-Ala i NZOZ Orto-med Małgorzata Rynkiewicz-Pokojska Centrum Stomatologii
w Starachowicach ul. Hutnicza 9A), zaś stomatologicznej pomocy doraźnej udziela jeden podmiot leczniczy tj. NZOZ WAMED w Starachowicach. 1. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Na terenie powiatu starachowickiego usługi w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień świadczą podmioty:
1) PZOZ w Starachowicach, w strukturach którego znajduje się Poradnia Leczenia
Uzależnień,
2) Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień „Michałów” przy ul. Ostrowieckiej
151 w Starachowicach, gdzie działa Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Poradnia Zdrowia
Psychicznego,
3) Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna Agnieszka Sokół, w której funkcjonuje Poradnia
Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego).


 1. Opieka paliatywna i hospicyjna

Świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej na terenie powiatu udzielane są w warunkach:

 • ambulatoryjnych (w Poradni Medycyny Paliatywnej prowadzonej przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GASMED” w Starachowicach przy
  ul. Iglastej 2),

 • domowych (w hospicjach domowych prowadzonych przez: NSZOZ „GASMED”
  w Starachowicach, ul. Iglasta 2 oraz Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GOMED” w Ostrowcu Świętokrzyskim, filia w Kałkowie, Godów 84A),

 • stacjonarnych ( w Oddziale Medycyny Paliatywnej działającym w PZOZ

w Starachowicach oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej prowadzonym przez
NSZOZ „GOMED” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, filia w Kałkowie,
Godów 84A).

 1. Rehabilitacja lecznicza

Na terenie powiatu starachowickiego funkcjonuje 5 placówek medycznych, które mają zakontraktowane świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej tj.: NZOZ PANACEUM
w Brodach, ZOZ Pawłów, PZOZ, Centrum Zdrowia VITA, NZOZ MED-STAR. W zakresie fizjoterapii domowej świadczenia medyczne udziela Ośrodek Rehabilitacji NZOZ EURO-MED filia
w Starachowicach, ul. Jana Pawła II 1. Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje jedna Poradnia Rehabilitacyjna (w PZOZ), a także: Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Rehabilitacji Dziennej, Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego-
- wszystkie w strukturach Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 1. Programy profilaktyczne

W placówkach medycznych z terenu powiatu starachowickiego można skorzystać
z następujących bezpłatnych programów profilaktycznych:

 • Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych - realizowanego przez NZOZ ESKULAP

w Starachowicach,

 • Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia - prowadzonego przez: Gminny ZOZ
  w Pawłowie, Publiczny ZOZ w Mircu, Samorządowy ZOZ w Wąchocku oraz podmioty w Starachowicach: Grupową Praktykę Lekarską MEDICAL, PZOZ, NZOZ VITAMED, NZOZ Eskulap, NZOZ WAMED, NZOZ MED-STAR, ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji filia przy ul. Armii Krajowej 27, Centrum Zdrowia VITA,

 • Programu Profilaktyki Gruźlicy- realizowanego przez: Gminny ZOZ w Pawłowie, Publiczny ZOZ w Mircu, Samorządowy ZOZ w Wąchocku oraz podmioty
  w Starachowicach: Grupową Praktykę Lekarską MEDICAL, NZOZ Eskulap, NZOZ WAMED, Usługi Pielęgniarskie- Słonecka Jolanta, Usługi pielęgniarskie NZOZ ARIADNA, Usługi Pielęgniarskie- Konwa Mariola, PZOZ, Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna- Janina Łasisz, Zakład Opieki Doraźnej PREKS, NZOZ MED-STAR,
  NZOZ VITAMED, ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji filia przy
  ul. Armii Krajowej 27, Centrum Zdrowia VITA,

 • Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – realizowanego przez: Gminny ZOZ
  w Pawłowie, Publiczny ZOZ w Mircu, NZOZ PANACEUM w Brodach, Samorządowy ZOZ w Wąchocku, a także podmioty ze Starachowic: NZOZ MED-STAR, Specjalistyczną Praktykę Lekarską Jolanta Przydatek – Olesińska, PZOZ, NZOZ WAMED, Centrum Zdrowia VITA, NZOZ VITAMED.

Na terenie powiatu starachowickiego nie występują:

- Oddział Alergologiczny ( jest tylko w Chęcinach),


- Oddział Chirurgii Onkologicznej ( występuje w Kielcach- w 3 placówkach medycznych)
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla dzieci -( tylko w Kielcach i w Busku)
- Oddział Dermatologiczny - ( tylko w 2 podmiotach leczniczych w Kielcach i w 1-ym
w Końskich)
- Oddział Gastroenterologiczny ( 2 oddziały zlokalizowane są w Kielcach i 1- w Końskich)
- Oddział Geriatryczny ( jest tylko w Busku- Zdroju)
- Oddział Nefrologiczny ( jest w Kielcach, Końskich i Sandomierzu)
- Oddział Pulmonologii ( jest w Busku, Chęcinach i Ostrowcu Świętokrzyskim)
- Oddział Otolaryngologiczny ( w Kielcach- w 4 placówkach medycznych i po 1-ym
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku- Kamiennej, Końskich, Staszowie, Sandomierzu)
- Oddział Psychiatryczny ( w: Kielcach, Morawicy, Sandomierzu)
- Stomatologia w znieczuleniu ogólnym ( w Kielcach i Sandomierzu)
- Poradnia Geriatryczna (jest w Kielcach i Opatowie)
- Poradnia Osteoporozy ( jest tylko w Busku- Zdroju)
- Poradnia Neurologiczna dla dzieci ( 4 poradnie są w Kielcach, 1- jest w Końskich
i 1-w Sandomierzu)
- Poradnia Chirurgii ogólnej dla dzieci ( 3 poradnie - w Kielcach i 1-w Jędrzejowie)
- Poradnia Wad Postawy ( 3- w Kielcach, 2- w Ostrowcu i 1- we Włoszczowej)
- Poradnia Neonatologiczna ( jest 4 w Kielcach i po 1 –ej w: Jędrzejowie, Końskich, Pińczowie,
Sandomierzu i Skarżysku Kamiennej)
- Hotel dla osób uzależnionych od alkoholu ( jest w Janinie i Połańcu)
- Hotel dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ( 2 placówki w Kielcach
i 1- w Chęcinach)
- Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień ( jest tylko w Morawicy).

Materiał przygotowano na podstawie informacji
zebranych ze strony internetowej ŚOW NFZ w Kielcach

: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Światowej sławy jurorzy w konkursach kompozytorskich Festiwalu transatlantyk 2012
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna