Gdzie w Piśmie Świętym można znależć wzmiankę na temat podziału grzechów na lekkie i ciężkie? Przeczytałem całe ( może za mało uważnie) i nie znalazłem nic takiegoPobieranie 2.54 Mb.
Strona19/51
Data29.04.2016
Rozmiar2.54 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   51

28.03.2003 Czy może odpowiadający na pytania określić co jest grzechem ciężkim? Przecież nie można ludziom robić ..... Grzechem ciężkim jest złamanie przykazania w sprawie ważnej, w pełni świadomie i dobrowolnie. J.

27.03.2003 Co decyduje że oglądanie nagości staje się grzechem ( pisma , internet , telewizja )? Moje nastawienie a może podniecenie?.Oczywiście nagość nagości nie równa chociaż z taką tezą też można dyskutować.Dlatego rozróżnia się nagość erotyczną od pornograficznej.Może to rozróżnienie czyni grzechem oglądanie nagości?Niestety granica jest bardzo płynna i kształtuje ją prawdopodobnie tylko nasze sumienie?A może się mylę?Jestem od dawna rozdarty pomiędzy traktowaniem nagości i sex-u bardzo naturalnie z wielkim entuzjazmem i radością z wszystkimi ich atrybutami również z tymi naturalnymi czyli zmysłowymi reakcjami takimi jak podniecenie i odczuwanie przyjemności z widzenia nagiego ciała człowieka płci przeciwnej ( dostaliśmy je przecież od Boga ) a ciągłym poczuciem winy i samooskarżania się z powodu tych odczuć.Proszę o próbę uporządkowania tego chaosu w mojej głowie.Myślę , że ważną informacją jest to , że jestem żonaty i kocham swoją żonę i nigdy jej nie zdradziłem fizycznie.Jednak niestety ,,reaguję" również na widok innych kobiet.Mam z tym duży problem w przygotowaniu się do spowiedzi. Naszym zdaniem rozgraniczanie erotyki i pornografii nie jest zbyt szczęśliwe. Twórcy tego rodzaju materiałów zbyt łatwo w tym względzie nas łudzą. Tymczasem po prostu żerują na naszych męskich instynktach. A zmianą nazwy chcą tylko uspokoić nasze sumienie. Trzeba też pamiętać, że istotne jest także jak na ową „erotykę” reagujemy. Ktoś kto ma w tym względzie problemy na pewno powinien tego rodzaju materiałów unikać. Według bowiem nauki Kościoła katolickiego wywoływanie u siebie podniecenia seksualnego (poza związkiem małżeńskim oczywiście) jest grzechem. Pańskie wyrzuty sumienia są więc jak najbardziej na miejscu... Wydaje nam się, że powinien Pan jednak o sprawie porozmawiać podczas spowiedzi. J.

27.03.2003 1. Ludzkie uczucia w Biblii. 2. Problem miłości w Biblii. 3. Problem władzy w Biblii 4. Motyw cierpienia i miłości w Biblii. Proszę wybaczyć, ale każdy z tych tematów mógłby być przedmiotem osobnej książki (a tematy na pewno są zbyt szerokie na doktorat). Nie jesteśmy w stanie przygotować rzetelnie tego rodzaju opracowań. Do każdego podsuniemy tylko parę refleksji. 1. Uczucia to pojęcie bardzo szerokie. Obejmuje takie pojęcia jak żal, gniew, radość, spokój itp. itd. Bardzo piękna jest pod tym względem Księga Jonasza, której bohater ma żal do Boga o to, że zmienił Swój wyrok na korzyść mieszkańców Niniwy. Pełne różnych uczuć są też Psalmy. Ale także w Ewangelii w wielu tekstach jest mowa o ludzkich uczuciach. Właściwie można zobaczyć je w każdej scenie uzdrowienia, ale i w polemikach Jezusa z faryzeuszami. Pod tym względem warto chyba przeczytać tekst o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10. 30-37), o Zacheuszu (Łk 19, 11-10) i o tzw. dobrym łotrze (Łk 23, 39-43) 2. Temat miłości w Biblii poruszony jest chyba w każdej księdze. Tym bardziej, że postawa ta może dotyczyć relacji Boga i człowieka albo ludzi między sobą. W tym drugim wypadku można mówić o relacji rodziców i dzieci, miłości braterskiej no i oblubieńczej. Miłość Boga do człowieka to np. temat pierwszego rozdziału księgi Izajasza, całej księgi Ozeasza drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. W Nowym Testamencie jest o niej mowa we wszystkich Ewangeliach. Polecamy zwłaszcza tekst J 3, 16.... Także drugi nurt wypowiedzi na temat miłości (miłość między ludźmi) to także bardzo wiele tekstów. Polecamy zwłaszcza J 15, 12-17 oraz hymn o miłości z 1 Kor 13. O miłości jest także cała księga Starego Testamentu – Pieśń nad Pieśniami. Bardzo szeroko temat ten opracowany został w Słowniku Teologii Biblijnej red. Z Leon-Dufour, Poznań 1990, s. 484-491. 3. To także dość szeroki temat. Polecamy lekturę tekstów Łk 20, 20-26 (oddać co Boskie Bogu, a co cesarskie cesarzowi) Rz 13, ale także Ap 17 1-19. Dobre opracowanie na ten temat znajdziesz w Słowniku Teologii Biblijnej, red. Z Leon-Dufour, Poznań 1990 s, 1048-1052. 4. O miłości już napisaliśmy. Cierpienie co znów jeden z bogatszych tematów biblijnych. Problemu tego dotyka już 3 rozdział Księgo Rodzaju (grzech i jego następstwa), historia Józefa sprzedanego przez braci do Egiptu (Rdz 37-50), ale i cała księga Hioba. O cierpieniu mowa jest także w każdym opisie męki Pana Jezusa. Więcej na ten znajdziesz znów w polecanej wcześniej książce, pod hasłem „Cierpienie”, strony 152-157.

27.03.2003 mam pytanie!czy całowanioe się z chłopakiem to grzech?/??/prosze o odp.jak najszybciej Proszę zajrzeć na stronę: http://www.katecheta.pl/1998/10/E_12.htmJ.

27.03.2003 Jak rozumiec slowa ; "Czlowiek jest droga Kosciola"? Zajrzyj na strony: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/czym_jest_kns5.htmlhttp://www.znak.com.pl/praca/txt/24_2.phporaz http://www.mateusz.pl/wdrodze/nr353/01-wdr.htmJ.

27.03.2003 1. "Czy owych siedemdziesięciu starszych, o których jest mowa w księdze liczb 11,25 na których spoczął duch i wpadli w uniesienie prorockie, mogło w tym właśnie czasie być hagiografem biblijnym? 2. w tekście Pwt 10,12 o jakie „banie się Pana chodzi?” 3. Czym to wyjaśnić, że bracia Józefa Egipskiego raz go sprzedali Izmaelitom (Rdz 37,28) a raz Madianitom (Rdz 37,36)? 4. Ps118,8-9. Jaki rodzaj poezji występuje w tych dwóch wersetach? 5. W Wj 17,14 Jahwe mówi do Mojżesza: „zapisz to na pamiątkę w tej księdze...”, o czym jest tutaj mowa, mając na uwadze zagadnienie natchnienia? 1. Jest mało prawdopodobne, by owych siedemdziesięciu było hagiografami biblijnymi. Tekst mówi o prorokowaniu, a to raczej oznacza mówienie, a nie spisywanie czegokolwiek. Trzeba też zauważyć, że według dzisiejszego stanu wiedzy księgi biblijne powstały później niż opisywane wydarzenie. Co oczywiście nie znaczy, że autorzy biblijni nie mogli czerpać z jakichś wcześniejszych źródeł.... 2. W tekście tym chodzi o taki lęk, który nie dopuszcza lekceważenia Boga, ale każe nam do Niego żywić należny szacunek. 3. Możliwe są swa tłumaczenia tej trudności. Pierwsze odwołuje się do faktu, że Księga Rodzaju (podobnie jak inne księgi Pięciąksięgu) zawiera kilka różnych tradycji (jahwistyczną, elohistyczną, kapłańską i deuteronomiczną). Teksty mogą należeć do różnych tradycji. Wtedy w takich szczegółach się różnią (nie jest to jedyna taka rozbieżność w Pięcioksięgu). Inni przypuszczają, że wędrownych kupców nazywano podówczas Ismaelitami... (Podajemy za Biblią Poznańską). 4. Ps 118 jest psalmem dziękczynnym. Uważa się go za dziękczynienie narodu. Dwa wspomniane w pytaniu wiersze mają charakter mądrościowy. (Zob. Księga Psalmów, red. S. Łach, J. Łach, Poznań 1990, s. 59). 5. Jest tu mowa o tym, że Bóg polecił Mojżeszowi pisać. Nie wiemy jednak o jaką księgę chodzi. Zresztą słowo sefer może oznaczać nie tylko księgę w naszym tego słowa znaczeniu, ale także mniejsze zapiski na papirusie, pergaminie lub glinianej tabliczce (za Biblią Poznańską). J.

27.03.2003 Witam, Uprzejmie prosze o wyjasnienie pojec: 1. Chrystopsychologia 2. kerygmatyka 3. proporium christianum 4. teodycea 5. tonsura Dziekuje, 1. Chrystopsychologia. Słowa tego nie ma w słownikach teologicznych. Przypuszczamy iż chodzi o kwestie związane ze samowiadomością Jezusa Chrystusa, modne w XX wiecznej teologii. 2. Kerygmatyka – teologia kerygmatyczna – kierunek w teologii katolickiej łączący teologię systematyczną z pastoralną w celu skutecznego oddziaływania na życie chrześcijan. Chodzi o pokazanie łączności nauki z życiem wierzących. 3. Proporium christianum. Najprawdopodobniej chodzi o proprium christianum, czyli to, co swoiste dla chrześcijaństwa, ślad jaki chrześcijaństwo w danej sprawie , myśli zostawiło... 4. Teodycea to filozofia istoty i istnienia Boga. Zobacz też pod adresem: http://www.google.pl/search?q=cache:i-74E0yxEwEC:mar-mat.fm.interia.pl/teodycea1.doc+teodycea&hl=pl&ie=UTF-8oraz http://wiem.onet.pl/wiem/007d81.html5. Tonsura – to wygolony krążek na ciemieniu (u niektórych zakonników obejmujący całą głowę). Była ona w Kościele katolickim znakiem przynależności do duchowieństwa; ustanowiona w roku 633 w Toledo, zniesiona podczas II Soboru Watykańskiego. J.

27.03.2003 Jeżeli kapłan KK chce zawrzeć związek małżeński i wziąć ślub kościelny to jakie procedury jego obowiązują i czy jest to możliwe. A jeżeli tak to czy ma prawo do jakichś czynności no. szafarz Komunii Św., rozgrzeszenie w warunkach zagrożenia itp? Szczęść Boże , pozdrawiam Aby ksiądz ważnie przyjął sakrament małżeństwa potrzebna jest dyspensa Stolicy Apostolskiej. Zainteresowany sam musi o nią wystąpić. Tymi sprawami zajmuje się Kongregacja ds. duchowieństwa. Jej adres naleźć można na stronie: http://www.opoka.org.pl/struktury_kosciola/stolica_ap/kongregacje.html. Dyspensa powoduje, że nie może spełniać żadnych posług kapłańskich. Wyjątkiem jest czyjeś niebezpieczeństwo śmierci... J.

26.03.2003 Jeżeli dostałam zaproszenie na kolację do znajomych w piątek, a wiem, że głównym daniem będzie sałatka z mięsem. Sporządzenie jej wymaga dużo czasu i cierpliwości. jednak jest to piątek, jeśli odmówię koledze zrobi mu się przykro, jeśli nie, to nie dochowam postu. Co robić?! Piątek tuż tuż.... Przepraszamy, że nie zajęliśmy się pytaniem wcześniej, ale - jak to napisaliśmy - pytań jest bardzo dużo... Może to coś da na przyszłość... Wydaje nam się, że niepotrzebnie przejmujesz się tym, że urazisz kolegę. Skoro wiesz co przygotuje to znaczy, że już wcześniej problem mu zasygnalizowałaś. Powinien Twoją opinię uszanować, a nie próbować uszczęśliwiać na siłę. To Ty możesz czuć się urażona, że nie przejmował się Twoimi zapatrywaniami... A gdybyś była wegetarianką, to też zrobiłby sałatkę z mięsem? W sytuacji, kiedy jest jakaś uroczystość i chcemy poczęstować gości w piątek mięsem powinniśmy udaćs ię do swojego proboszcza po dyspensę. Zazwyczaj takowa jest udzielana... J.

26.03.2003 Ostatni interesuję się poglądami Sokratesa, spisanymi oczywiście przez Platona i zauważyłem dużą zbieżność ideologiczną z nauką Chrystusa.Wiadomo jednak, że Sokrates, jeśli wogóle istniał, to żył przed Jezusem.Jak Kościół ustosunkowuje się do samego Sokratesa i jego poglądów? Trudno nam znaleźć opinię o akurat tym filozofie... Ojcowie Kościoła w ogóle raczej dość pozytywnie odnosili się do filozoficznej spuścizny Greków. Niektórzy nawet mówili, że tym czym dla Żydów był Stary Testament, tym dla Greków była filozofia. Widzieli w niej przygotowanie na przyjęcie pełnej prawdy, którą przyniósł Jezus Chrystus... Dość bliskie chrześcijanom były poglądy stoików. Ale trzeba zauważyć, że teologię także uprawiali używając języka filozofii i korzystając z jej zdobyczy: czy to Platona, czy później Arystotelesa... Chrześcijanie wcale nie twierdzą, że to, co wypracowali poganie było zupełnie bezwartościowe. Raczej uważają, że ludzie prawi idąc za głosem swojego sumienia mogą odkrywać, przynajmniej częściowo, prawdę dobro i piękno... J.

26.03.2003 czy dziecko które umrze w łonie matki nie ujrzy chwały Pana? przecież nie zostało obmyte z grzechu pierworodnego przez chrzest... co dzieje się w takim przypadku? Proszę zajrzeć pod adres: http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/jacek_salij/praca_nad_wiara/34.phpJ.

26.03.2003 Właściwie moje pytanie dotyczące podziwiania piękna kobiecego ciała było upewnieniem się, bo wcześniej odpowiedzi na to pytanie szukałem w archiwum forum www.katolik.pl. Wśród wypowiedzi dopuszczonych przez moderatorów, czyli które powinny być zgodne z moralnością katolicką, były m.in. takie: 1) „Podziwiać piękno kobiety, na pewno nie jest grzechem. Jeżeli zdarza się, że wtedy masz erekcję, uważam, że nie jest to grzechem, dopóki nie patrzysz na kobietę z pożądaniem, jako przedmiot do użycia i nie wyobrażasz sobie w myślach jak by to było z nią w łóżku.” 2) „(...) Erotyka często jest grzeszna, ale nie zawsze.(...) Żeby erotyka nie była grzeszna, nie może przedstawiać kobiety nagiej i w prowokacyjny sposób, jak to ma miejsce w pismach typu „Playboy”, bo wtedy ociera się już o pornografię. Erotyka nie mająca grzesznej natury to taka, która przedstawia kobietę w sposób seksowny, ale nie wulgarny; podniecający, ale nie wyzywający, np. prezentująca kobietę w stroju kąpielowym albo bieliźnie.” 3) „(...) podniecenie wywołane pięknem kobiecego ciała nie jest grzechem, jeśli nie wiąże się z pożądaniem, nieskromnymi myślami(...). Były też wypowiedzi bardziej stonowane, dlatego chciałem się upewnić w Waszym serwisie, ale teraz już nie wiem, kto ma rację. A może między wiara.pl i katolikiem.pl są jakieś różnice poglądowe? Przekonanie, że wszystkie dopuszczone na forum głosy są zgodne z jakimś jednym poglądem jest dość naiwne. Gdzie wtedy byłaby dyskusja? Zacytujmy podręcznik teologii moralnej (A. Kokoszka, Moralność życia małżeńskiego, Tarnów 1999, s. 108). „Nigdy nie jest nieczystym spojrzenie niewinne i bez złej myśli, obojętnie ku czemu byłoby skierowane. Dla czystego wszystko jest czyste. Dla nieczystego wszystko jest brudne, bo czegokolwiek dotknie, zaraz uczyni nieczystym. Nieczystość spojrzeń zależy od: - Natury samego przedmiotu, który niesie ze sobą poważne niebezpieczeństwo podniecenia - Intensywności spojrzeń. Jeżeli spojrzenie jest przelotne, nie ma grzechu ciężkiego; jeśli długotrwałe, niesie niebezpieczeństwo podniecenia. - Samej chęci wywołania podniecenia (...)” Pisząc tamtą odpowiedź zwróciliśmy szczególną uwagę na wymienioną wyżej intensywność spojrzeć. Czy rzeczywiście trzeba tak „podziwiać” akurat piękno kobiecego ciała? J.

26.03.2003 Jaki był życiorys św. Mateusza? Zobacz pod adresem: http://www.ketrzyn.ordynariat.opoka.org.pl/documents/mateusz/biografia.htmJ.

26.03.2003 Kiedyś byłem przez wiele lat uzależniony od samogwałtu i pornografii. Czy moja przyszła żona powinna o tym wiedzieć? Czy powinienem jej o tym powiedzieć, żeby być uczciwym wobec niej? Nie ma moralnego obowiązku powiedzenia o tego rodzaju problemie. Tym bardziej, że sprawa dotyczy przeszłości. Wbrew temu co się czasami mówi małżonkowie mają prawo do swoich tajemnic. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy ujawnianie krępującej prawdy mogłoby negatywnie wpłynąć na ich wzajemne relacje... red.

26.03.2003 Czy jeżeli przystąpi się do sakramentu bierzmowania z grzechem ciężkim - to sakrament ten jest ważny? I jeżeli przystąpiło się do tegoż sakramentu, lecz w czasie jego przyjmnowania nie zdawało sobie sprawy, że czyn wcześniej popełniony, jest grzechem ciężkim. I cóż to znaczy, że sakrament jest przyjęty "niegodnie" Jeśli ktoś przystępuje do sakramentu bierzmowania obciążony grzechem ciężkim, to przyjęty sakrament jest ważny, choć niegodnie przyjęty. Znaczy to, że nie powtarza się udzielenia tego sakramentu, ale trzeba wyspowiadać się z grzechu świętokradztwa (niegodnie znaczy świętokradczo, w stanie grzechu ciężkiego). Jeśli ktoś przyjmując sakrament bierzmowania nie był świadom obciążenia grzechem ciężkim, to w tym wypadku nie ma grzechu świętokradztwa. Do zaistnienia grzechu ciężkiego potrzebna jest bowiem pełna świadomość i dobrowolność. Można przypuszczać, że gdybyś był świadom powagi grzechu, w którym trwałeś, to byś poszedł wcześniej do spowiedzi... Pozostaje pytanie o to, czy rzeczywiście miałeś wtedy (przyjmując sakrament bierzmowania) grzech ciężki. Jeśli bowiem nie wiedziałeś, że twój czyn jest grzechem, to raczej nie mógł to być grzech ciężki. Chyba że twoja niewiedza w tym temacie była przez Ciebie zawiniona... J.

26.03.2003 Jakie sa kryteria, jakie musi spelnic osoba, aby zostac swietym, tzn. jak przebiega proces kanonizacji? Jak uznaje sie swietosc zmarlego? Aby rozpocząć proces beatyfikacyjny (dopiero później kanonizacyjny) potrzebne jest przekonanie większej grupy ludzi, że dana osoba rzeczywiście była święta. Nazywamy to tzw. opinią o świętości. Jeśli miejscowy biskup uzna, że można rozpocząć starania o uznanie kogoś świętym to wyznaczy odpowiedniego kapłana, który pokieruje pracami na poziomie diecezji. Trzeba stwierdzić heroiczność cnót zmarłego. Dokładnie sprawdza się życie takiego człowieka. Trzeba zeznań świadków, a także dokładnej lektury pism kandydata na ołtarze. Tak przygotowane materiały wysyła się do Rzymu, gdzie dalej sprawa jest badana. Do beatyfikacji zasadniczo potrzeba stwierdzenia jednego cudu dokonanego za wstawiennictwem tego właśnie kandydata na ołtarze. Beatyfikacja to zgoda na kult danej osoby w danej diecezji, prowincji kościelnej, kraju itp. Święty to osoba, którą czci już cały Kościół... Kościół doskonale wie, że tylko znikomy procent ludzi naprawdę świętych zostaje oficjalnie za takich uznanych. Dlatego dla uczczenia pozostałych świętych ustanowił uroczystość Wszystkich Świętych... Proszę jednak pamiętać, że nic tu nie dzieje się automatycznie. Proces rozpoczyna się, jeśli wiele osób jest przekonanych, że dana osoba rzeczywiście była święta. Dodajmy, jeśli takie przekonanie utrzymuje się przez wiele lat. Dlatego większą szansę na ogłoszenie świętymi mają osoby znane, np. założyciele zakonów, kapłani, zakonnice... Jeśli chcesz możesz zapoznać się z krótkim omówieniem prac związanych z takim procesem zajrzyj na stronę: http://www.goscniedzielny.pl/artykul.php?id=1007448939&naglkat=wyszukiwanieoraz http://www.goscniedzielny.pl/artykularch.php?id=1045677038&nrnr=8&dzien=30&mies=2&rok=2003&okladka=1045672090.jpg&naglkat=w+tym+numerzeJ.

26.03.2003 "Jezus nadal czyni cuda"-uzasadnij swoje przemyślenia. Wydaje się nam, że skoro ktoś zadał Ci taki temat pracy to chciał, byś sprawę przemyślała. Jeśli napiszemy za Ciebie, to ważny cel tej pracy - skłonienie Cię do refleksji - nie zostanie osiągnięty. Dlatego tylko podsuniemy Ci myśl, że cuda rzeczywiście zdarzają się także dzisiaj. Np. cuda przemiany ludzkich serc. Nie brakuje także innych, bardziej spektakularnych. Ale to Ty musisz je zauważyć, Ty musisz sprawę przemyśleć.... J.

26.03.2003 Szczęść Boże. Poczułam w sobie powołanie by byc zakonnica, czy to mozliwe kiedy nie jestem juz niwinna Zostanie zakonnicą w takim wypadku jest możliwe, choć nie we we wszystkich zakonach. M.

26.03.2003 Czy poznawanie ciała mojej dziewczyny poprzez dotyk, jest grzechem jeśli nie doszło do zbliżenia? Celowe wywoływanie u siebie lub u bliźniego podniecenia seksualnego (poza małżeństwem) jest grzechem. Jest więc nim także zachowanie, o którym mówisz... J.

25.03.2003 Czy używanie jakiś gadżetów przez małżonków w celu intensywniejszych doznań seksualnych jest grzechem? Ogólna zasada brzmi: między małżonkami dozwolone jest w zasadzie wszystko (za zgodą obu stron oczywiście), byle stosunek jako całość nie wykluczał możliwości poczęcia. Dodajmy, że podjęcie stosunku niepłodnego grzechem nie jest, ale jest nim uczynienie go niepłodnym. J.

25.03.2003 Dlaczego należy zyć zdodnie z wskazaniami dekalogu Bóg nigdy nie daje człowiekowi przykazań żeby ograniczać jego wolność, lecz aby ostrzec go przed złem. Kto jak kto, ale Bóg wie, co jest dobre. Dlatego warto Jego wskazaniami się kierować. J.

25.03.2003 Czy homosexualista, który przyjmuje święcenia kapłańskie ma grzech?? Bycie homoseksualistą nie jest grzechem. Uleganie tej tendencji, podejmowanie życia seksualnego zgodnego z tą tendencją jest dopiero grzechem. Samo więc przyjęcie święceń przez homoseksualistę grzechem nie jest. Problem w tym, czy człowiek taki będzie sobie umiał z sobą poradzić, czy nie będzie powodem zgorszenia... Na temat wymogów stawianych kandydatom do święcen więcej przeczytasz pod adresem: http://www.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/prawo/k4t6r2.htmlM.

25.03.2003 Szukam Boga w internecie, czy ktoś mógłby mi pomóc i wskazaćsposób jak mam go znaleź, jak go szukać? Pan Bóg nie ma swojej strony internetowej. Możesz tu znaleźć ludzi wierzących, ich poglądy, ich świadectwa. Ale możesz też znaleźć wiele zła i nieprawości, poprzez które trudno zobaczyć Boga. Dlatego nasza rada jest taka, byś zaczął szukać także gdzie indziej. Poczytaj sobie Ewangelię. Popatrz na słońce, chmury, kwiaty. Odetchnij wiatrem, naciesz się deszczem. Popatrz na ludzi: ich miłość, dobroć pokój. Może wtedy łatwiej będzie Ci uwierzyć, że to wszystko nie mogło powstać samo z siebie, z niczego; że musi za tym stać Stwórca.... Poczytaj sobie Ewangelię. Zobaczysz człowieka, który mówił o sobie, że jest Bogiem. Ale nie zobaczysz w nim obłudy, interesowności. Wręcz przeciwnie. Może to Cię przekona... Jeśli jesteś ochrzczony, do wróć do Kościoła. Szukaj Boga tam. A jeśli jesteś (byłeś) katolikiem, to idź do spowiedzi. Ta rozwiązuje czasem największe problemy.... J.

25.03.2003 Czy mozna kłamac na czacie i w ogóle w necie i wprowadzać w bład osoby podając ,że jest sie młodszym albo starszym, itd? Dość trudne to pytanie, zważywszy owo itd. bo nie wiemy co się pod nim kryje ;) Kłamstwo nie jest rzeczą dobrą. Nawet jeśli dotyczy drobnych spraw. Dlatego powinniśmy go unikać. Podawanie się za inną osobę, podawanie innego wieku a nawet płci są przez wielu traktowane jako zabawa, rodzaj gry. Być może rzeczywiście nie wyrządza się w ten sposób drugiemu człowiekowi wielkiej krzywdy. Ale chyba uczy przekonania, że kłamstwo jest zwyczajnym elementem ludzkiego życia. Dlatego na pewno tego rodzaju zachować powinniśmy unikać. Nawet, jeśli wydają się nam niewinną zabawą.... Dodajmy: niepodawanie wszystkich danych o sobie to zupełnie normalna rzecz. Kłamanie o sobie jest już raczej złe. J.

25.03.2003 Szczęść Boże. Mam pytanie. Kościół uznaje początek życia w momencie zapłodnienia - i słusznie. Ale rodzi się wątpliwość... skoro zapłodnienie jest początkim nowego życia, to jak się ma sprawa bliźniąt jednojajowych? Powstają one z JEDNEJ ZAPŁODNIONEJ JUŻ KOMÓRKI, czyli jakby OSOBA ludzka rozdzielała się na dwie różne osoby(!). Nie wiem jak można to wytłumaczyć. Proszę o odp. na e-mail i niepodawanie e-maila na stronie WWW. POZDROWIENIA DLA CAŁEGO SERWISU. Pan Bóg wie wszystko. Wiedząc, że niebawem dojdzie do podziału zapewne dał też i dwie dusze... Fizycznie mieliśmy więc jednego człowieka, ale w rzeczywistości dwóch... J.

25.03.2003 Jakie są rodzaje lekcjonarzy i jaka ma być nasza postawa podczas Liturgi Słowa ? Podczas Liturgii Słowa stoimy podczas: aklamacji przed Ewangelią, czytania Ewangelii, Wyznania Wiary i Modlitwy Wiernych. Poza tym siedzimy. Natomiast nie bardzo rozumiemy o co pytającemu chodzi w pierwszej części pytania. Po prostu mamy kilka tomów Lekcjonarza: inny na różne okresy roku liturgicznego, święta i z okazji różnych okoliczności (np. podczas ślubu, pogrzebu itp). Dokładnie wygląda to tak: Tom I - Okres Adwentu i Okres Bożego Narodzenia Tom II - Okres Wielkiego Postu i Okres Wielkanocny Tom III - Okres Zwykły (od 1 do 11 tygodnia) Tom IV - Okres Zwykły (od 12 do 23 tygodnia) Tom V - Okres Zwykły (od 24 do 34 tygodnia) Tom VI - czytania w mszach o świętych Tom VII - czytania w mszach obrzędowych, okolicznościowych o wotywnych J.

24.03.2003 Proszę o szczegóły na temat kalendarza żydowskiego. Ile miał miesięcy rok żydowski i ile dni liczyły poszczególne miesiące w czasie gdy izraelici wyszli z niewoli egipskiej a także później? Jak żydzi liczyli czas po niewoli babilońskiej? Oj, kalendarz w tamtych czasach to zawsze sprawa dość śliska. Stosowano czasami różne... Trudno nam udzielać w tym względzie pewnych odpowiedzi. Żydzi zasadniczo posługiwali się kalendarzem księżycowym, choć być może w czasach Mojżesza posługiwano się (także) kalendarzem słonecznym. Każdy miesiąc miał więc 29 albo 30 dni. Z zależności od wystąpienia nowiu księżyca. Rok miał 354 dni. Aby dopasować go do roku słonecznego co kilka lat (nieregularnie) dodawano jedne miesiąc, nazywany drugim adarem. W czasach niewoli zmienił się właściwie tylko początek nowego roku (właściwie zaczęły obowiązywać dwa): o ile wcześniej początkiem Nowego Roku było jesienne zrównanie dnia z nocą, tak później zaczęto Nowy Rok liczyć od zrównania wiosennego. Więcej na ten temat przeczytasz np. w książce D. Ropsa, Życie codzienne w Palestynie w czasach Jezusa, Warszawa 1994 czy w Przewodniku po Biblii, red. D i P. Alexander, Warszawa 1997. J.

: elementy
elementy -> Dna składa się z czterech prostszych jednostek, zwanych nukleotydami, a każda z nich zbudowana jest z odpowiedniej zasady azotowej
elementy -> 23 maja 2002) Czy w Nowym Testamencie występowało pierwotnie(1i2 wiek n e.) imię Boże jhwh, pisane z języka hebrajskiego jako tetragram?
elementy -> Jednostki pokojowe
elementy -> Pytanie z dnia: 2006-06-30 15: 03: 45 Pytanie
elementy -> Pytanie z dnia: 2006-12-31 20: 42: 30 Pytanie
elementy -> Pytanie z dnia: 2007-08-31 23: 48: 42 Pytanie: Jak długo trwało stworzenie Świata? Odpowiedz
elementy -> Kbo uł, Elementy teorii decyzji
elementy -> Pytanie z dnia: 2005-01-31 23: 10: 32 Pytanie
elementy -> Elementy dzieła muzycznego – agogika Cele lekcji
elementy -> Usłyszałam w pewnym filmie a mianowicie w siódme niebo ze w któryms z odcinków było powiedziane takie cos ze chrześcijanie nie wierza w piekło jak to jest do końca

Pobieranie 2.54 Mb.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   51
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna