Gdzie w Piśmie Świętym można znależć wzmiankę na temat podziału grzechów na lekkie i ciężkie? Przeczytałem całe ( może za mało uważnie) i nie znalazłem nic takiegoPobieranie 2.54 Mb.
Strona3/51
Data29.04.2016
Rozmiar2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

19.05.2003 moja mała bratanica ma na imię Matylda - teraz wszyscy sie głowią czy jest święta Matylda ? może wiecie ? dzięki i do usłyszenia Informacje o św. Matyldzie znaleźć możesz na stronie: katedra.rzeszow.opoka.org.pl/imiona/imiona/imiona/matylda.html J.

19.05.2003 Jak brzmi modlitwa spadochroniarzy Nie wiadomo nam, aby ktoś kiedyś taką modlitwę ułożył. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ktoś ją napisał i wśród zainteresowanych rozpropagował :) red.

19.05.2003 Czy będąc w komisji wyborczej, gdy nie uda mi się pójść do kościoła w niedzielę, będę mógł pójść w poniedziałek z czystym sumieniem? Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2180 tak sprawę ujmuje: Przykazanie kościelne określa i precyzuje prawo Pańskie: "W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej" "Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego". Poniedziałkowa Eucharystia nie zastępuje więc niedzielnej. Jest natomiast spełnieniem obowiązku uczestnictwo w Mszy w sobotę wieczorem. Jeśli wskutek wykonywanego zadania pytający rzeczywiście nie mógłby w żaden sposób pójść do kościoła, jest z obowiązku uczestnictwa we Mszy zwolniony... J.

19.05.2003 proszę o informacje na temat ks. ottavio michelini [kim był jak żył] przekazywał prawdopodobnie on orędzia Jezusa do kapłanów między 1975 - 79 chciałbym wiedzieć co kościół o tym stwierdza[ czy może nie uznaje??] i gdzie to mogę znaleźć może jakieś dokumenty na ten temat bo same orędzia znalazłem w internecie czekam na odpowiedź O ile nam wiadomo (a sprawdzaliśmy w dokumentach Kongregacji Nauki Wiary) Kościół nie wypowiadał się na temat ks. Ottavio Micheliniego. Nie znaleźliśmy też nic o jego życiu. Oprócz krótkiej wzmianki, że zmarł w opinii świętości... J.

18.05.2003 Praca powołaniem człowieka Proponujemy odwiedzić strony: http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/ksiazki/dpl/025.phporaz http://www.cyf-kr.edu.pl/~zykalino/praca_majka_etyka1.htmNiech jednak posłużą raczej za natchnienie do napisania pracy, a nie gotowiec :)))) J.

18.05.2003 W artykule "Osobiste świadectwo Papieża" w Gościu Niedzielnym z 4 maja napisano "Eucharystię można przyjmować jedynie od wyświęconego kapłana Kościoła Kaolickiego". Moi rodzice są różnych wyznań. Ja uczęszczam do obu Kościołów (Katolickiego i Prawosławnego) naprzemian. Będąc w stanie łaski uświęcającej po spowiedzi w jednym z nich przystępuję do Komunii Św. w obu Kościołach. Czy postępuję źle? Czy popełniam grzech? A właściwie to jakiego wyznania jestem bo w innym Kościele byłem chrzczony, a w innym bierzmowany? Zasadniczo jest się członkiem tego Kościoła, w którym przyjęło się chrzest. Zasadniczo, gdyż można później dokonać zmiany wyznania. W Kościele katolickim wymagane jest jednak w takim przypadku oficjalne przyjęcie do Kościoła... Nie można być jednocześnie członkiem obu Kościołów. Można oczywiście do obu chodzić na nabożeństwa, ale nie przyjmować sakramenty. Kanon 844 Kodeksu Prawa Kanonicznego tak ujmuje sprawę przyjmowania sakramentów: § 1. Katoliccy szafarze udzielają godziwie sakramentów tylko wiernym katolikom, którzy też godziwie przyjmują je tylko od katolickich szafarzy, z zachowaniem przepisów §§ 2, 3 i 4 niniejszego kanonu, jak również kan. 861, § 2. § 2. Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne wymienione sakramenty. § 3. Szafarze katoliccy godziwie udzielają sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych członkom Kościołów wschodnich nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, gdy sami o nie proszą i są odpowiednio przygotowani. Odnosi się to także do członków innych Kościołów, które według oceny Stolicy Apostolskiej, gdy idzie o sakramenty, są w takiej samej sytuacji, a i wspomniane Kościoły wschodnie. § 4. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci albo przynagla inna poważna konieczność, uznana przez biskupa diecezjalnego lub Konferencję Episkopatu, szafarze katoliccy mogą godziwie udzielać wymienionych sakramentów także pozostałym chrześcijanom, nie mającym pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, którzy nie mogą się udać do szafarza swojej wspólnoty i sami o nie proszą, jeśli odnośnie do tych sakramentów wyrażają wiarę katolicką i do ich przyjęcia są odpowiednia przygotowani. Pierwszy paragraf wyraźnie stwierdza, że przyjmowanie sakramentów od innych szafarzy może mieć miejsce tylko w sytuacjach opisanych w dalszych paragrafach tego kanonu. A paragraf drugi zawiera stwierdzenie, że można tak zrobić „ Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu” W twoim przypadku ten ostatni warunek nie wydaje się spełniony... Coś nam tu jednak nie pasuje... Gdybyś chrzest przyjął w Kościele prawosławnym, a bierzmowanie chciał przyjąć w katolickim, to na pewno został byś poinformowany, że nie możesz przyjąć bierzmowania, ot tak sobie i musisz być najpierw przyjęty do Kościoła katolickiego. Poza tym prawosławni udzielają bierzmowania razem z chrztem. Nie musiał byś więc wcale przyjmować bierzmowania, gdyż katolicy uznają ważność prawosławnego bierzmowania... Przypuszczamy, że prawosławni robią podobnie.... J.

18.05.2003 W Piśmie Świętym mamy różne formy spowiedzi w NT nie ma powiedzianego nic, że jedyną ważna spowiedzią jest spowiedz w konfesjonale lub tez spowiedz uszna. Dlaczego więc KK uznaje jeden rodzaj ważnej spowiedzi - spowiedz w konfesjonale, spowiedz uszną. W Piśmie Świętym mamy różne formy spowiedzi w NT nie ma poiedzianego nic, że jedyną ważna spowiedzią jest spowiedz w konfesjonale lub tez spoiwedz uszna. Dlaczeog więc KK uznaje jeden rodzaj ważnej spowiedzi - spowiedz w konfesjonale, spowiedz uszną. Pan Jezus mógł i może odpuszczać grzechy jak chce, bo wiedząc wszystko wie także, co dzieje się w sercu człowieka. Władzę odpuszczania grzechów w dzień zmartwychwstania przekazał Apostołom. Kościół w ciągu wieków wypracował takie a nie inne formy pokuty... Dla porządku trzeba na początku stwierdzić, iż Kościół ciągle wierzy i wyznaje, że sakramentem, który gładzi grzechy, jest chrzest. Od człowieka dorosłego, który przyjął ten sakrament nie wymaga się, aby przed przyjęciem Komunii przystąpił do sakramentu pokuty. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że tzw. spowiedź uszna nie jest jedynym sposobem praktykowania pokuty w Kościele. Nie jest też jedynym sposobem odpuszczania grzechów. To wielkie uproszczenie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że spowiedź w konfesjonale jest wymagana w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome, dobrowolne, w ważnej sprawie złamanie Bożego prawa). Grzechy lekkie (gdy nie zaistniał jeden z wyżej wymienionych warunków) takiej formy nie wymagają. Kościół domaga się jednak w przykazaniach kościelnych, by raz do roku, niezależnie od wagi popełnionych grzechów taką spowiedź odbyć. Wydaje nam się to bardzo dobre, gdyż rozmowa w konfesjonale może komuś otworzyć oczy na zło, którego dotąd ktoś w swoim postępowaniu nie dostrzegał... W sytuacji, gdy niemożliwe jest odbycie takiej spowiedzi Kościół zezwala na udzielenie rozgrzeszenia bez słuchania indywidualnego wyznania grzechów. Kościół uczy również, że w sytuacji, gdy nie ma kapłana (np. w niebezpieczeństwie śmierci), sam żal powoduje przebaczenie grzechów. W takich wypadkach nakazuje, by przy najbliższej okazji wierni korzystający z tych form rozgrzeszenia udali się do zwyczajnej spowiedzi.... Przebaczenie grzechów powszednich dokonuje się w Kościele na tyle różnych sposobów, że właściwie nie sposób w takiej odpowiedzi wszystkie te formy opisać. Np. na początku każdej Eucharystii odmawiamy spowiedź powszechną („Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu...” lub w innej formie”), przed przyjęciem Komunii prosimy, aby Bóg uzdrowił nasze dusze („Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”). Odmawiamy też modlitwę Ojcze nasz, (nie tylko podczas Mszy) powtarzając prośbę o odpuszczenie grzechów. To oczywiście tylko przykłady. Ale uzmysławiają nam, że spowiedź uszna nie jest jedyną formą prośby do Boga o odpuszczenie grzechów.... W kwestii tej możesz także zajrzeć na stronę: kuria.lublin.pl/czytelnia/c.krakowiak/pozasakramentalna_pokuta.html Ciekawe materiały na temat sakramentu pokuty znajdziesz na stronie http://www.salwatorianie.pl/spowiedz/Odpowiedź na interesujący Cię problem znajdziesz też TUTAJ J.

18.05.2003 W artykule "Bóg odciął mnie od stryczka" Gościa Niedzielnego (4.V.) autor umieścił w jednym zdaniu bioenergoterapeutów z magikami, adeptami Silvy, Reiki, badaczami Tarota - wypowiadając się jednoznacznie negatywnie. Zaniepokoiło mnie to gdyż korzystam z usług bioenergoterapeuty. Czy popełniam coś złego? Czy uczestniczę w złych praktykach? Bioenergoterapia jest niebezpieczna. Nie jest metodą naukową (choć za taką chce uchodzić), ale odwołuje się do działania świata niematerialnego. Wiadomo, że w tym świecie istnieją nie tylko siły dobra... Wydaje się nam, że najlepszą metodą wspierającą medyczna terapię powinna być modlitwa.... Więcej o zagrożeniach związanych z bioenergoterapią znajdziesz pod adresami: http://www.emaus.opole.opoka.org.pl/teksty/bioen.phphttp://www.punkt.bialystok.opoka.org.pl/s31.htmlhttp://szwilk.republika.pl/okiem/index2.html?nauka/bioenergia.htm&3J.

17.05.2003 Chciałbym wiedzieć kto odpowiada na zamieszczane tutaj pytania. Udzielaniem odpowiedzi w niniejszym dziale naszego serwisu zajmuje sie redakcja. W razie potrzeby prosimy o pomoc specjalistów. J.

17.05.2003 Witajcie!Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad pewną kwestią, mianowicie, ile w moim życiu zależy od Boga a ile ode mnie samego? Czy to np. czy dostanę się na studia (zakładając, że z mojej strony będę pracował tak ciężko jak tylko mogę) zależy także od Boga. Czy gdyby coś się nie powiodło (a wiem, że np. zrobiłem wszystko co w mojej mocy) mogę stwierdzić, żę Bóg tak chciał??? Może to i błahe pytanie, ale dla mnie bardzo istotne. Pozdrawiam i z góry dziękuję! Nie potrafimy wyraźnie oddzielić w życiu tego, co zależy od Boga, od tego, co zależy od nas samych. Bóg nieraz wpisuje się w naszą wolę i prowadzi nas w sposób tak subtelny, że nie łamie naszej wolności. Wydaje nam się jednak, że jeśli mimo ciężkiej pracy ktoś na studia się nie dostał, to może w tym wydarzeniu doszukiwać się woli Bożej. Oczywiście nie wiemy dlaczego tak się stało. Ale wiemy, że w życiu nie ma przypadków. Jednak często sens takiego wydarzenia można dostrzec dopiero po latach... Wypada zawsze ufnie modlić się do Boga: bądź wola Twoja. On wie co dla nas dobre... J.

17.05.2003 prosimy o adres internetowy watykana (papieza). chce przyslac zyczenia urodzinowe. tanja John_Paul_II@vatican.va A.

17.05.2003 dlaczego mam wierzyć w Boga przecież on nie istnieje Wierzyć w Boga oczywiście nie musisz. Ale jeśli chcesz, możesz zapoznać się z argumentami przemawiającymi za Jego istnieniem. Zajrzyj na stronę: http://www.teologia.pl/m_k/spis01.htmJ.

17.05.2003 Dlaczego kosciol katolicki w czasie II Wojny Swiatowej nic nie zrobil w sprawie zydowskiej ?? Papiez wrecz pomagal hitlerowcom w eksterminacji Zydow . Identyfikowanie z prawdą swojej niewiedzy na jakiś temat niezbyt dobrze świadczy o człowieku. Tym sposobem można postawić zarzut bierności każdemu. Trzeba mieć pretensje do siebie, że takich materiałów się nie szukało albo nie znalazło. A łatwo można je znaleźć... Choćby w internecie.... Zobacz: http://www.apologetyka.katolik.pl/odnowa/nasze_korzenie/pius_xii/index.phphttp://www.wmsd.edu.pl/~arka/rabin.htmlMoże przyda się także lektura pewnej kąśliwej uwagi? http://kiosk.onet.pl/1,2,8,1479468,4459815,forum.htmlJ.

17.05.2003 powiedzcie mi prosze, jak to jest. Jezeli osoba zawiera zwiazek malzenski cywilny z jedna osoba a nastepnie z inna tylko koscielny bez uzyskania rozwodu to czy zyje w bigamii. Wzgledem kosciola pierwszy zwiazek nie jest wazny, czyli mozna teoretycznie zawrzec 2gi zwiazek, pomijajac tutaj oczywiscie wzgledy moralne? Jak to wyglada w prawie koscielnym oraz moze wiecie jak nasze polskie ustawodwstwo potraktowaloby taki przypade? Bez złamania przepisów opisana w pytaniu sytuacja jest po prostu niemożliwa. Nie wolno zawrzeć tylko sakramentalnego małżeństwa bez zgody biskupa. A biskup w takich sytuacjach przede wszystkim domaga się potwierdzania stanu wolnego, także wobec prawa cywilnego. Jeżeli nie ma takiego potwierdzenia, nie zgodzi się na zawarcie małżeństwa sakramentalnego. A.

16.05.2003 W nazwiazaniu do odp na pyt. z 13/05: "Mam pytanie w sprawie Franciszkanów..." Czy we wszystkich zakonach mowi sie na zakonnikow-ksiezy "ojcze"? Czy tez po prostu "ksieze..."? W zakonach w sensie ścisłym (mniszych) raczej mówi się ojcze, natomiast w zgromadzeniach zakonnych często mówi się per ksiądz r.

16.05.2003 Redakcjo- Dziękuję za zaproszenie i cieszę się ,że serwis ma 2 latka , ale powiedz proszę , gdzie odbedzie się uroczystość i w jakich godzinach? Spotkanie "urodzinowe" odbędzie się 21 czerwca 2003 roku (sobota) w Katowicach, ul. Wita Stwosza 11, koło katedry Chrystusa Króla. Dziękujemy za zwrócenie uwagi, że informacja zawarta na naszych stronach była mało precyzyjna :) red.

16.05.2003 Bardzo pilnie potrzebuje schemat mszy świętej, wraz z czytaniem i piesniami z drugiego tygodnia adwentu - czwartek !! Z góry serdeczne Bóg zapłać :) Zobacz na stonie: http://www.kielce.opoka.org.pl/kalendarz/inne_dni.phpJ.

16.05.2003 Trochę nawiązując do pytania Anetty z 12 V... Kiedy się odbywają, egzaminy, jakie i do kiedy trzeba złożyć "papiery" na teologię w Łodzi, przy ul. św. Stanisława? [oczywiście nie mam na myśli WSD...] Hmm... Szczerze mówiąc nie bardzo wiemy kogo zapytać. W Łodzi, jak wynika z informacji zawartych na stronach diecezjalnych, jest więcej takich możliwości. A pod wskazanym adresem jest seminarium... Może czegoś tu nie rozumiemy... Proponujemy sprecyzować pytanie, choćby posługując się informacjami zawartymi na stronie: http://www.archidiecezja.lodz.pl/uczelnie.htmlJ.

16.05.2003 Interesuje mnie Wasze zdanie na temat filmu Matrix. Ostatnio slyszalem ze idee w nim zawarte moglyby pochodzic od Philona z Alexandrii. Jezeli mielibyscie cos na ten temat to dajcie prosze znac, poniewaz na ekrany wchodzi wlasnie druga czesc i rozgorzala wielka dyskusja na ten temat. Z gory dzieki i pozdrawiam Nasze zdanie? Wypada bardzo się cieszyć, że „Matrix”, film o niezbyt ciekawej akcji, ożywił wśród ludzi nie zainteresowanych teorią poznania, stare filozoficzne pytanie... Filozoficzna teoria poznania próbuje problem prawdziwości naszego poznania rozwiązać już od bardzo dawna. Ba, zastanawiano się nawet nad tym, czy świat w ogóle istnieje. Kartezjuszowskie „myślę, więc jestem” było reakcją na tego właśnie typu przypuszczenia... I choć możemy być pewni, że istniejemy, nigdy do końca pewni nie będziemy prawdziwości naszego poznania. Wiadomo przecież, że np. kolory widzimy tak a nie inaczej dlatego, że tak a nie inaczej różne długości fal elektromagnetycznych widzi nasze oko i mózg. Jest więc do pomyślenia, że wszystko co nas otacza jest iluzją.... Piszący te słowa wcale by się tym jednak nie przejmował. Wierzy, że istnieje Bóg. Wierzy, że jest on dobry. A wierzy tak, bo wiele śladów Jego dobroci odnajduje w otaczającym go świecie. Skoro Bóg jest dobry, to nie może z nami igrać. Stąd wniosek, że otaczający nas świat jest jak najbardziej prawdziwy (co nie znaczy, że potrafimy go ogarnąć naszym umysłem; być może poznajemy go tylko w wielkim uproszczeniu). Malkontentów oczywiście powyższe rozumowanie nie zadowoli. Cóż, tego rodzaju wątpliwości chyba nie sposób rozwiać... Na temat różnych poglądów teoriopoznawczych (epistemologicznych) krótkie informacje znajdziesz pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_poznania. Co do Filona Aleksandryjskiego... Jego koncepcja poznania nie zakładała oszustwa. Raczej twierdził, że prawda jest tylko w Bogu i można ją osiągnąć tylko przez zjednoczenie z Nim... J.

16.05.2003 Czy mozliwy jest ślub w kosciele katolickim między osobami, z których jedna jest katolikiem a druga zielonoświątkowcem? Związek taki jest możliwy. Szczegółowo z zagadnieniem możesz się zapoznać wchodząc na stronę: http://www.diecezja.szczecin.opoka.org.pl/czytelni/0001/02f.htmJ.

15.05.2003 Do pytania z dnia 12.05.2003 dotyczącego zbawienia: skąd wiecie, ze osoby uznane przez Kościół za błogosławione i święte zostały zbawione? Bo tak chyba należy Waszą wypowiedź interpretować? Skąd pewność nieomylności Kościoła? Czy w piśmie świętym znajdujemy coś na ten temat? W Piśmie Świętym jest sporo tekstów, w których Jezus obiecuje pomoc swojemu Kościołowi. Tak np. obiecuje, że nie przemogą go bramy piekielne (Mt 16,18), że pozostanie w nim aż do skończenia świata (Mt 28,20), że pomoże Kościołowi zsyłając swojego Ducha (J 14 , 26). Wierzymy, że mówił to na serio. Dlatego nie pozwoli Kościołowi w ważnych sprawach zbłądzić. Stąd pewność nieomylności Kościoła. Do ogłaszania kogoś świętym... Skoro wolą Bożą jest zbawienie wszystkich ludzi, to co w tym złego, że Kościół ogłasza kogoś świętym po dokładnym zbadaniu jego życia i stwierdzeniu cudu dokonanego za jego wstawiennictwem? Jeśli nie oni, to kto mógłby osiągnąć niebo? A z męczennikami nie ma już wcale problemów. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), powiedział Jezus. Jeśli ktoś oddaje życie za swojego Mistrza czy swoich braci, to na pewno (oczywiście po ludzku) godzien jest życia wiecznego... J.

15.05.2003 13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 108 męczenników, świadków wiary II wojny światowej. Który z nich pochodził z Radomia albo okolic Radomia ?? ( prosze odpiszcie jak najszybciej !!) Zajrzyj na stronę: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/bio_108meczennikow.htmlJ.

15.05.2003 Dlaczego zawsze odpowiadacie Kościół uczy, a nie mówicie Pismo Święte uczy, Chrystus uczy?? Nie zawszę odnajduję, aby nauki kościoła pokrywały się z pismem świętym, często są wymysłem kościoła. Podobnie jak to było kiedyś w średniowieczu. Czy wtedy kościół też był wiarygodną wykładnią? Czym się różnią tamte czasy od tych? Odpowiadamy w ten sposób bo wiemy, że wbrew opinii pytającego Kościół zawsze głosi naukę Jezusa. Powiedział kiedyś: „na tobie zbuduję Mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18). Wiemy, że Chrystus nie tylko założył Kościół, ale żyje w nim i działa, (Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata – Mt 28, 20). Na pewno nie pozwoli, aby w ważnych sprawach Jego Kościół błądził. Podobnie Duch Święty, którego obiecał Kościołowi Jezus, strzeże go przed błędem. Wierzymy, że obietnica Boża jest nieodwołalna i że i dziś ten Duch działa w Kościele... Przypomnijmy, że Kościół źródło swojej nauki upatruje nie tylko w Piśmie Świętym, ale także w Tradycji. Zresztą Nowy Testament jest spisaną tradycją pierwotnego Kościoła (tego dowodzą badania historyczne: początkowo nauka Jezusa była przekazywana ustnie). Nikt nie musi tego uznawać. Ale zarzut niezgodności nauki Kościoła z Ewangelią należałoby skonkretyzować. Być może ktoś tu myli niezmienne nauczanie Kościoła z czasowymi przepisami, np. przykazaniami kościelnymi... Trudno nam dociec dlaczego Kościół średniowieczny uważa pytający za niewiarygodny. Przed tak niekonkretnym zarzutem trudno się bronić. Bo choć ludzie Kościoła popełniali także wtedy błędy, to przecież był to też czas odbudowy cywilizacji po katastrofie wędrówki ludów, zakładania uniwersytetów, powstawania summ filozoficznych i teologicznych, rozwoju i cywilizowania prawodawstwa, zakładania szpitali oraz odważnych reform Kościoła.... Jeśli chodzi o różnicę między średniowieczem a naszymi czasami.... Nam się wydaje, że zmieniły się okoliczności, ale natura ludzka pozostała niezmienna. Z jednym chyba wyjątkiem. Tamci ludzie byli bardziej pokorni. Tak łatwo nie czynili dogmatu z tego czy innego poglądu. Mamy wrażenie, że dzisiejsi krytycy Kościoła nie są tak otwarci... J.

15.05.2003 Witam. Bardzo bym prosił o odpowiedź na moje pytania: 1 - Co to jest Dekapol ? Wiem tyle, że to tak jakby zgrupowanie 10 miast. 2 - Co oznacza w Biblii; liczba 3 ? Na podstawie Iz 6, 3. Dziękuję z góry. Pozdrawiam 1. Dekapol to federacja dziesięciu miast na obszarze leżącym na wschód od Samarii i Galilei. Pliniusz Starszy zaliczał do niej Damaszek, Filadelfię, Rafanę, Scytopolis, Gadarę, Hippos, Dion, Pellę Gerazę i Kanatę. Miasta te cieszyły się specjalnymi przywilejami: nie podlegały namiestnikowi prowincji, nie płaciły podatków i były autonomiczne w zarządzie. Początek Dekapolu sięga czasów hellenizmu (podboju tych terenów przez Greków – Aleksandra Macedońskiego). Aleksander Janneusz zmusił jego mieszkańców do przyjęcia judaizmu. Do dawnych wierzeń miasta Dekapolu wróciły po zajęciu Palestyny przez Pompejusza w 64 r. p.n.e. (Za Encyklopedią Katolicką i Encyklopedią Biblijną). 2. Liczba trzy w Biblii wskazuje na doskonałość i pełnię (Słownik obrazów i symboli biblijnych). W wypadku tekstu Izajasza chodzi więc o to, że Bóg jest najświętszy... J.

14.05.2003 Jak to było naprawdę ze sw.Stanisławem-biskupem? Pytanie zadaję po lekturze (n-ty raz) WYSP BEZLUDNYCH W .ŁYSIAKA. Czy faktycznie w czasach II Rzeczpospolitej był prowadzony " proces rewizyjny" świętego. Esej W.Ł .ma b.mocne moim zdaniem źródła historyczne. Czy była w XXw. na ten temat jakakolwiek dyskusja wewnątrz Kościoła? Proponujemy odwiedzić stronę, na której dość szczegółowo problem został omówiony: http://www.stanislaw.tarnow.opoka.org.pl/new_page_3.htmMożesz też zajrzeć na strony: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_stanislaw.htmloraz http://andrzej.kai.pl/ekai/bib.php/dokumenty/p7918/p7918.htmlO żadnym procesie „rewizyjnym” św. Stanisława w czasach II Rzeczypospolitej nie słyszeliśmy. Natomiast w czasach komunistycznych, w związku z ogłoszeniem św. Stanisława głównym patronem Polski, próbowano przedstawiać św. Stanisława jako zdrajcę (problem rozumienia słowa „taditor” dość szeroko na wyżej wymienionej stronie omówiono). Miano nadzieję, że tym sposobem zdyskredytuje się Kościół... red.

14.05.2003 Czy przyjmowanie komunii sw. na stojaco jest grzechem ciezkim? Czy prawda jest, ze ten, kto tak postepuje nie jest dzieckiem Bozym? Czy objawienia olawskie mimo negatywnego orzeczenia episkopatu moga byc prawdziwe? Pytania te powstaja po przeczytaniu dokumentu, jaki mozna znalezc pod adresem: http://www.fki.pl/Katarzynka/Szymon_Karatzyna.rtf, na stronie, zdaje sie katolickiej. Kościół dopuszcza obie formy przyjmowania Komunii. Ba, chorzy mogą ją przyjmować nawet w pozycji leżącej. Zobacz odpowiedź na podobne pytanie: kliknij TUTAJ Postawa ciała nie decyduje o grzechu lub jego braku. Liczy się przecież nasze wewnętrzne usposobienie. Postawa klęcząca została zresztą wprowadzona znacznie później... Warto w tym względzie przeczytać artykuły zawarte na stronach: http://www.opiekun.kalisz.pl/KsBak/Przykazania/3Przykazanie.htmoraz http://www.jezuici.pl/parakow/pismo/2002/02=03/Kosciol.htmTwierdzenie, że kto przyjmuje Komunię na stojąco nie jest dzieckiem Bożym jest niezgodne z Biblią. Przecież dziećmi Bożymi stajemy się przez chrzest, a nie postawę podczas Komunii. Zresztą pamiętając, że w starożytności przyjmowano Komunię na stojąco i na rękę musielibyśmy twierdzić, że ci chrześcijanie nie byli dziećmi Bożymi, co oczywiście jest nonsensem... Właśnie tego typu twierdzenia świadczą, że nie ma w Oławie prawdziwych objawień. To karykatura chrześcijaństwa. Więcej na ten temat przeczytasz pod adresem: http://www.wzz.olsztyn.opoka.org.pl/olawa.htm. Strona podana w pytaniu na pewno nie jest strona katolicką. To raczej prywatna opinia niektórych katolików. Jeśli tam znaleziono wspomniane w w pytaniu rewelacje, to jest to najlepszym świadectwem tego, że nie może to być strona katolicka. Bo na pewno tego typu poglądy nie są zgodne z nauczaniem Kościoła... J.

: elementy
elementy -> Dna składa się z czterech prostszych jednostek, zwanych nukleotydami, a każda z nich zbudowana jest z odpowiedniej zasady azotowej
elementy -> 23 maja 2002) Czy w Nowym Testamencie występowało pierwotnie(1i2 wiek n e.) imię Boże jhwh, pisane z języka hebrajskiego jako tetragram?
elementy -> Jednostki pokojowe
elementy -> Pytanie z dnia: 2006-06-30 15: 03: 45 Pytanie
elementy -> Pytanie z dnia: 2006-12-31 20: 42: 30 Pytanie
elementy -> Pytanie z dnia: 2007-08-31 23: 48: 42 Pytanie: Jak długo trwało stworzenie Świata? Odpowiedz
elementy -> Kbo uł, Elementy teorii decyzji
elementy -> Pytanie z dnia: 2005-01-31 23: 10: 32 Pytanie
elementy -> Elementy dzieła muzycznego – agogika Cele lekcji
elementy -> Usłyszałam w pewnym filmie a mianowicie w siódme niebo ze w któryms z odcinków było powiedziane takie cos ze chrześcijanie nie wierza w piekło jak to jest do końca

Pobieranie 2.54 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna