Gdzie w Piśmie Świętym można znależć wzmiankę na temat podziału grzechów na lekkie i ciężkie? Przeczytałem całe ( może za mało uważnie) i nie znalazłem nic takiegoPobieranie 2.54 Mb.
Strona31/51
Data29.04.2016
Rozmiar2.54 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   51

14.02.2003 W życiu nie ma przypadków. Czy zatem każda spotkana osoba ma jakiś tam włpyw na moje życie? Kto decyduje o tym, że jedna spotkana osoba wywiera silny wpływ na moje życie, a druga nie? Czy aby ten wpływ był silny musi być zaangażowanie z obu stron, czy wystarczy z jednej? To bardzo trudne pytanie, bo próbuje złapać nieuchwytne... Wpływ innych na nasze życie jest rzeczywiście bardzo różny. Jedni przechodzą prawie niezauważalni, inni odciskają widoczne piętno. Zależy to chyba od naszej wewnętrznej dyspozycji. To znaczy od tego, czy potrzebujemy, poszukujemy akurat tego, co dana osoba ma nam do zaoferowania. Trudno powiedzieć, by ktokolwiek o tym decydował. Choć oczywiście Bóg na pewno potrafi wykorzystywać takie „zbiegi okoliczności”. Czy potrzebne jest zaangażowanie obu stron... Nie wiemy o czym konkretnie myślisz, ale wydaje się, że nie. Bywa przecież, że ktoś wywiera na nasze życie ogromny wpływ, a wcale o tym nie wie. Tak bywa w np. przypadku wielkich ludzi, którzy głoszą swoje idee większej grupie ludzi... J.

14.02.2003 A czy mogę gdzieś znależć w języku polskim tekst antyfony maryjnej pt "Salve Regina". Jesli tak to gdzie. Z góry dziękuję Tekst ten po polsku rozpoczyna się słowami „Witaj królowo, Matko miłosierdzia”. Znaleźć go można choćby pod adresem: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/MP/antyfonyNMP.html. J.

14.02.2003 1.Kiedy ostatnio, w jakiej sprawie i przez jakiego papieża był ogłoszony dogmat? 2.Dlaczego praktykujący stary obrządek łaciński zostali ekskomunikowani? 3.Kiedy, w jakich okolicznościach był wykorzystany dogmat o niomylności papieża? 1. Ostatnim z ogłoszonych uroczyście był dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Pannie. Ogłoszono go w 1950 roku. 2. Twierdzenie, jakoby ktoś został ekskomunikowany za kultywowanie starego obrządku jest niezgodne z prawdą. Ekskomunika spowodowana została wyświęceniem bez zgody papieża czterech kapłanów na biskupów, co jest wyrazem zerwania jedności z Kościołem. Ciekawy artykuł na temat całej sprawy znajdziesz pod adresami: http://nowina.pl/sections.php?op=printpage&artid=26http://www.mateusz.pl/wdrodze/nr305/305-04-T-Bractwo.htmoraz http://www.apologetyka.katolik.pl/polemiki/tradycja/sytuacja_kanoniczna/index.php3. Trzeba wyjaśnić, że nieomylny jest przede wszystkim Kościół. Przypomina o ty Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 889. Jest w nim mowa o „ludzie Bożym trwającym niezachwianie w wierze pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła”. Realizacja charyzmatu nieomylności może przybierać różne formy. O nich uczy katechizm w punkcie 891. "Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów... Nieomylność obiecana Kościołowi przysługuje także Kolegium Biskupów, gdy wraz z następcą Piotra sprawuje ono najwyższy Urząd Nauczycielski", przede wszystkim na soborze powszechnym. Gdy Kościół przez swój najwyższy Urząd Nauczycielski przedkłada coś "do wierzenia jako objawione przez Boga" i jako nauczanie Chrystusa, "do takich definicji należy przylgnąć posłuszeństwem wiary". Taka nieomylność rozciąga się na cały depozyt Objawienia Bożego. Nie ma więc sytuacji, że papież wymyśla jakiś nowy dogmat czy zakaz moralny i ogłasza go wbrew dotychczasowemu nauczaniu Kościoła czy opinii kolegium biskupów. Raczej swoim autorytetem potwierdza jakieś dawno znane w Kościele nauczanie. Papież uczynił tak choćby przy okazji ogłaszania dogmayu wspomnianego w punkcie 1... J.

13.02.2003 Chciałem się dowiedzieć, czy był św. Sławomir? W dobie mody na nowych świętych i świętość (świadczy o tym choćby liczba beatyfikowanych i kanonizowanych osób) już się zgubiłem. O ile nam wiadomo nie ma świętego ani błogosławionego o tym imieniu. Może się kiedyś doczekamy:)

13.02.2003 Czwarte przykazanie kościelne brzmi:"Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać sie od udziału w zabawach:. Czy piątek jest dniem pokutu? Czy dopuszczalny jest udział dzieci szkolnych w tzw. szkolnych dyskotekach odbywających się w piątki (choćby jutrzejsza walentynkowa)?. W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. Dodajmy, że prawodawca kościelny nie uczynił w tym względzie wyjątku dla wypadających w piątek walentynek. Zawsze jednak można poprosić o dyspensę miejscowego proboszcza. Zapewne jej udzieli świadom, że owo przykazanie funkcjonuje w sumie od niedawna i ludzie jeszcze nie zdążyli się do niego przyzwyczaić... red.

13.02.2003 Jezus wskrzesi tych, którzy będą "spożywać jego ciało i pić jego krew"-- tak jest w Katechizmie - dlaczego taki straszny warunek? i co to tak normalnie oznacza? Przytoczone przez Ciebie słowa zapisano nie tylko w katechizmie. Pochodzą one z Ewangelii św. Jana. Zacytujmy dłuższy ustęp: Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać (swoje) ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. (J 6, 48-59). Jezus mówi tutaj o Eucharystii, podczas której przyniesione przez nas chleb i wino zamieniają się – jak wierzymy – w Jego Ciało i Jego Krew. Są one dla nas „chlebem pielgrzymów” – pokarmem w trudnej nieraz drodze do naszej niebieskiej Ojczyzny. Wierzymy, że w dniu Sądu Ostatecznego wszyscy zostaną wskrzeszeni: jedni do wiecznego życia z Bogiem, inni – oby jak najmniej – do wiecznego potępienia. Mamy nadzieję, że przyjmowany przez nas pokarm pozwoli nam osiągnąć wieczne szczęście. Dwa sakramenty łączą się ściśle ze śmiercią Chrystusa: chrzest i Eucharystia. Chrzest zanurza nas w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Umieramy przezeń dla grzechu, śmierci i szatana, by żyć w wolności dzieci Bożych. Eucharystia – jak już powiedziano – to uczta, na której przyjmujemy pokarm dający życie wieczne (nie wieczną wegetację). Jest ona sprawowana na pamiątkę śmierci Jezusa. Jego śmierć dała nam życie. Jednocześnie była zawarciem Nowego przymierza między Bogiem a ludźmi. Uczestnicząc w Łamaniu Chleba wspominamy te dwa aspekty śmierci Jezusa. Przytoczony tekst jest ciekawym przyczynkiem do rozważań na temat możliwości zbawienia. Prawda, jak to często bywa, jest symfoniczna. Jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa. Za tą wiarą muszę jednak iść ludzkie czyny. Zacytujmy: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! (Mt 7, 21-23). Jest jeszcze w Nowym Testamencie tekst o bogaczu i Łazarzu (Łk 16 19-31), który każe nam na przyszłe życie spojrzeć także z perspektywy zaznanych na tym świecie szczęścia i niedostatków. A przytoczona w Twoim pytaniu wypowiedź Jezusa przypomina nam o konieczności karmienia się Ciałem i Krwią Bożego Syna... J.

13.02.2003 Czy kobieta/wdowa/ktora jest z moim mezem/jest tą przez ktora doszło do rozbicia rodziny i moje dzieci nie zaakceptowały tego związku i cierpią/może przyjmowac Komunię św. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych nie mogą przystępować do komunii... Istnieje wyjątek od tej zasady, kiedy ludzie ci roztropnie obiecują, że będą żyli jak brat z siostrą. W takiej sytuacji konieczne jest także naprawienie wyrządzonej krzywdy i usunięcie możliwości zgorszenia bliźnich. Nie znając dokładniej sytuacji nie możemy na Pani pytanie kompetentnie odpowiedzieć... J.

12.02.2003 Czytałem ostatnio bardzo dużo o św. O. Pio. Kilkakrotnie spotkałem się z krótkimi wzmiankamio Grupach modlitewnych o.Pio. Gdzie można znależć więcej informacji na ich temat, na temat ich formacji, na czym konkretnie ona polega, jaki jest charyzmat tych grup, jak moderatorzy tych grup przekładają ich cztery zasadnicze założenia: elevare, sentire, adorare, vivere? Gdzie można szukać więcej na ten temat? Proszę zajrzeć na stronę: http://www.kapucyni.ofm.pl/index_grupy.htmlJ.

12.02.2003 Chciaął bym się dowiedziewć kim była Św. Zenobia, czy mozecie mi pomóc? Św. Zenobia to męczennica, która została ścięta w czasie prześladowań za czasów Dioklecjana. Jej imię pochodzi od greckiego Zeus (grecki bóg) i bios (po grecku życie). Tylko tyle udało nam się znaleźć.... J.

12.02.2003 Czy mogłabym prosić o tekst antyfony maryjnej pt"Salve Regina"wchodzacej w skład spiewów chorału gregoriańskiego jeśli to jest moźliwe.Bardzo jest mi potrzebny Proszę zajrzeć pod adres: http://interletras.com/canticum/traducc_virgen.htmlJ.

12.02.2003 Czasami, kiedy się spowiadam mam wrażenie że ksiądzu się gdzieś bardzo śpieszy, staram się mówić ściśle i zwięźle. Nie oczekuję od księdza wielkich porad,wiem że nie można go zagadywać. Zadrzyło mi się że ksiądz wysłuchał 2 grzechy i wyszedł na mszę udzielając szybko rozgrzeszenia, wiem że Jezus mi wybaczył. Osobiście modlę się za spowiednika i spowiadam się Bogu. Pytanie: Jak długo powinna trwać spowiedź i jak się nastawić psychicznie. Nie ma dokładnych wskazań dotyczących czasu spowiedzi. Wiele zależy od tego, jak penitent się spowiada. tzn. czy jego spowiedź jest jasna, rzeczowa. Wtedy ksiądz nie musi zadawać dodatkowych pytań. Pouczenie też nie musi być długie. Wielu spowiadających się nie oczekuje dłuższej rozmowy, wręcz jej nie chce. Ty starasz się mówić ściśle i zwięźle, więc spowiednik być może myśli, że należysz właśnie do tej grupy ludzi... Nie jest jednak prawdą, jakobyś w konfesjonale nie mógł oczekiwać nieco dłuższej rozmowy. Wydaje się jednak, że wtedy trzeba się wybrać do spowiedzi w czasie, kiedy kapłan nie musi spieszyć się na Mszę. W wielu parafiach jest wyznaczona taka jedna godzina w tygodniu. Są też kościoły, w których jest tzw. stały konfesjonał. Tam można się spowiadać praktycznie przez cały dzień i ksiądz ma na pewno więcej czasu... A co do owego psychicznego nastawienia... Nastaw się na to, że chcesz wyznać swoje grzechy i uzyskać Boże przebaczenie... J.

12.02.2003 W jakich przypadkach dopuszczalna jest aborcja z punktu widzenia moralnej nauki Kosciola Kościół uważa, że w żadnym wypadku nie można zgodzić się na aborcję. Wyjątek stanowi sytuacja, w której ratuje się życie matki i pośrednio, nie wprost, powoduje się przerwanie ciąży. Np. w sytuacji, gdy podaje się ciężarnej kobiecie lek (a nie ma innego) ratujący jej życie, który może zaszkodzić dziecku. Albo gdy kobieta dla ratowania swojego życia wyskakuje z okna... Możliwe jest także wywołanie wcześniejszego porodu, jeśli dziecko jest już tak rozwinięte, że może samodzielnie żyć poza łonem matki, w inkubatorze. Oczywiście takie działania można podjąć tylko dla proporcjonalnie wielkiej przyczyny.... J.

12.02.2003 Jak ma się św.Miakołaj i aniołki 'dające' prezenty na gwiazdkę do nauki Kościoła i Biblii? Zawsze wydawało nam się, że wszyscy dorośli wiedzą, iż prezenty pod choinką otrzymujemy od naszych bliskich, a mówienie o przynoszącym je Dzieciątku, aniołach czy Mikołaju zostało wymyślone z myślą o małych dzieciach... Warto też zauważyć, że jeśli z powodu narodzenia Dzieciątka obdarowujemy się prezentami, to pośrednio jakby właśnie Ono sprawiło nam ten prezent; jeśli obdarowujemy się prezentami na pamiątkę wydarzenia, podczas którego Aniołowie wielbili Boga słowami „chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” , to pośrednio także i oni są dającymi nam prezenty. A jeśli inni wspominają wtedy św. Mikołaja, dobroczyńcę rozdającego ubogim swoje mienie, to czyż nie jest to zgodne z duchem świat, gdy Bóg obdarowuje nas Swoim Synem? Chyba do tak pogodnego dla ludzkości wydarzenia nie powinniśmy podchodzić ze śmiertelną powagą...

12.02.2003 Co dalej z diakonem,ktory nie został dopuszczony doświęceń kaplańskich?Czy kiedykolwiek bedzie ksiedzem? To zależy ode decyzji biskupa. Albo zostanie on wyświęcony w późniejszym czasie, albo zostanie przeniesiony do stanu świeckiego... red.

11.02.2003 Czy mógłby ktoś przybliżyć epokę Św. Kolumby? Chodzi mi o adresy w internecie lub (i) tytuły publikacji (polskojęzyczne. Dziękuję z góry. Epoka św. Kolumby? Chodzi chyba o starożytność, dokładnie o Rzym w naszej erze. O świętej Kolumbie znajdziesz trochę pod adresem: http://biblia.linia.pl/kolumba.html. O Rzymie w tym czasie znajdziesz pod adresem: http://www.wiw.pl/historia/dziejepanstw/. Książek o tym okresie jest oczywiście wiele. Polecamy książkę M. Simona, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, PIW, Warszawa 1992...Możesz tej zajrzeć do bibliografii umieszczonej na stronie: http://www.apologetyka.katolik.pl/odnowa/historia/apologia/index.phpJ.

11.02.2003 Mój sparaliżowany dziadek dostał list. Autor pisze w nim że jeśli go nie wyśle do 20 osób w ciągu 94 godz. stanie się jakieś straszne nieszczęście. Jeśli wyśle stanie się cud. Jest to jakiś łańcuch, który nie można przerwać, a rozpoczął go jakiś ciężko chory chłopiec. Jego adres (angielski) podano w liście. W liście pisze m.in.: "Łańcuch pochodzi z Wenezueli i został napisany przez misjonarzy w Sonlandoniz (Ameryka Pd)". Dużą część listu zajmują opisy "cudów" jakie rzekomo sprawił ten list (głównie wielkie wygrane na loterii), ale także nieszczęść takich jak np. śmierć, utrata pracy. Przyznam się, że nie było mi wesoło po jego przeczytaniu. Tym bardziej, że nie wierzę w takie "cudowne listy". Jednak wystraszyłam się przeczytawszy: "Gorwale stracił żonę w ciągu 6 dni po otrzymaniu listu. On zawiódł kontynuację tego listu". Co mam zrobić? Wysłać ten list do 20 osób, chociażby tak na wszelki wypadek? Dziadek jest sparaliżowany, a może to by mu pomogło? Zamiast znaczka na kopercie mam wpisać: WIDOROT 18313. Sprawdziłam na kopercie, którą dostał mój dziadek. Faktycznie jest tam wpisane to "hasło". Czy to może świadczyć o autentyczności listu? Proszę o pomoc i z góry dziękuję. To na pewno jeden z wielu tzw. łańcuszków św. Antoniego. Z całą pewnością nie należy się nim przejmować. Nasze losy są w ręku Boga i nie zależą od wysyłania czy nie jakichś listów. Wiara w takie rzeczy jest bliska magicznemu czy zabobonnemu spojrzeniu na świat... Nie przesyłaj dalej tego listu. Jeśli boisz się o dziadka, to przedstaw sprawę Panu Bogu; powiedz, Mu, że się boisz i żeby w tych dniach miał Ciebie i Twojego dziadka szczególnie w swojej opiece, bo bardzo Ci jest ona potrzebna, byś nie popadła w jakieś magiczne myślenie o życiu... Piszący te słowa też westchnie w tej intencji do Boga... J.

11.02.2003 Czy biezmowanie jest do slubu potrzebne, czy mozna i bez tego sakr. przystapic do sakr. malzenstwa W kanonie 1065 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego czytamy: Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności. Zajrzyj też na stronę: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/malzenstwo2.html. red.

11.02.2003 Bardzo proszę o jakieś bliższe informacje o rzekomo znalezioną ewangelię wg. Jezusa Chrystusa. Bardzo mi zależy o bliższe informacje. Z góry dziękuję. Nic na ten temat nie słyszeliśmy... Chcielibyśmy jednak zauważyć, że odnalezienie jakiejś nowej Ewangelii niczego by nie zmieniło. Mamy przecież sporo różnych Ewangelii apokryficznych i z tego powodu chrześcijaństwo nie wywróciło się do góry nogami. Po prostu kiedyś ustalono, co jest Pismem Świętym. Wszelkie inne pisma nim nie są, nie ma więc powodu do szukania sensacji... J.

11.02.2003 Skąd wiemy o wniebowzięciu NMP? W Piśmie św. nie jest o tym nic wspomniane. O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny poucza nas Tradycja Kościoła. Zwróćmy uwagę, że Pismo Święte nie mówi także dokładnie o życiu Apostołów, a mimo wszystko z innych źródeł, z Tradycji, możemy się nieco o ich losach dowiedzieć. Lekceważącym znaczenie Tradycji trzeba też chyba przypomnieć, że zanim spisano Nowy Testament nauka Jezusa była przekazywana ustnie. Ewangelie są więc spisaną Tradycją Kościoła! Jest więc ona także nośnikiem Prawdy. J.

11.02.2003 Jaka jest treść nauczania Kościoła na temat duszy człowieka a szczególnie o momencie pojawienia się człowieka w łańcuchu ssaków w procesie ewolucyjnym Obszerne informacje na temat nauczania Kościoła o duszy znajdziesz pod adresem: http://www.teologia.pl/m_k/00-d.htm(hasło „dusza ludzka”). Na tej samej stronie znajdziesz naukę Kościoła odnośnie do pierwszych ludzi: http://www.teologia.pl/m_k/zag03-09.htm#5Kościół przyjmuje możliwość ewolucji ciała człowieka, które w pewnym momencie historii zostało obdarzone ludzką duszą. Ostatecznie ulepienie z prochu ziemi nie znaczy nic innego, jak uznanie przez autora natchnionego, że człowiek jest cząstką świata przyrody. Autor natchniony, nie mający dzisiejszej wiedzy przyrodniczej w taki właśnie obrazowy sposób tę prawdę przedstawił. Teoria ewolucji niczego innego nie uczy. Bóg nie musi człowieka lepić, jeśli kieruje światem za pomocą praw przyrody. J.

11.02.2003 Mam takie pytanie:Czy seks oralno-genitalny jest grzechem? Przecież nie prowadzi do prokreacji. Z podręcznika teologii moralnej (A. Kokoszka, Moralność życia małżeńskiego, Tarnów 1999): Cokolwiek do stosunku prowadzi i cokolwiek stosunek kończy, chociażby to były czyny bardzo nieskromne, nie jest żadnym grzechem. Każdy sposób współżycia jest dozwolony (pozycje), byle akt małżeński w swoim naturalnym przebiegu nie wykluczał zapłodnienia . red.

11.02.2003 Interesuje mnie współczesny stosunek Kościola Katolickiego do kwestii homoseksualizmu.W Bibli jest wyraźnie zaznaczone potępianie ludzi z takimi skłonnościami ,jednak również Pismo Swięte mówi o miłości do bliźniego i te dwa fakty się kłócą.W medycynie jak i psychologii wiadomo ,ze takie zaburzenia są nieodwracalne ,jak również ,ze osoby nimi dotknięte nie mają na ten stan wplywu(czyli nie można tym skłonnościom zaradzić).Jak Kościoł ustosunkowuje się do tego problemu?Czy ludzie tacy mogą być dalej katolikami i czynnie brać udział mszach swiętych?Czy proby ulożenia sobie zycia przez te osby jest grzechem?Jak powinny postępować ,żeby nieodwroćić się od Kocioła ,a zarwno być szczęśliwymi??Proszę o wyczerpującą i konkretną odpowiedz na moje zapytania.Ten temat od dawna mnie interesuję ,jednak nigdzie nie mogę uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. Proponujemy lekturę tekstu znajdującego się pod adresem http://www.opoka.org.pl/biblioteka/K/katecheta/0111A_17.htmlMożna też przeczytać tekst na stronach: http://www.mateusz.pl/czytelnia/ja-duszpasterstwo_o_h.htmoraz http://katolik.pl/rodzina/43.php3Dokumenty Kościoła na ten temat znajdziesz pod adresem: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_2_18.htmloraz http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_2_31.htmlJ.

11.02.2003 A nie można mówić Księże Biskupie? Można. J.

11.02.2003 Jestem osobą dla której wiara ma bardzo duże znaczenie w życiu. Tak się dziwnie złożyło, że Bóg postawił na mej drodze cudownego, kochanego mężczyznę. Jest nam ze sobą wspaniale, tylko jest jeden problem: on jest ateistą. Został ochrzczony, ale wychowywano go w domu w którym nie było Boga. Chcielibyśmy się pobrać. Czy jest taka możliwość abyśmy mieli ślub kościelny? Taka możliwość istnieje. Mówimy wtedy o tzw. małżeństwie mieszanym. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz pod adresem: http://www.diecezja.szczecin.opoka.org.pl/czytelni/0001/02f.htmM.

11.02.2003 Lekarz psychiatra (człowiek wierzący) powiedział mi że masturbacja bez pornografii, tylko w celu rozładowania napięcia seksualnego w wieku dojżewania nie nadużywana nie jest grzechem i nie muszę się z tego spowiadać, moi znajomi (dorośli) też tak twierdzą. Co mam o tym myślec, gdyż poraz pierwszy zdażyło mi się to w wieku 6 lat, i przez ok 7 lat często się masturbowałęm niewiedząc że to grzech, Teraz trudno mi wyjść z nałogu. Mam ,,sympatię'' i tylko myśl o niej i o tym że jeżeli popełnie jakiś grzech to Bóg mi ją zabierze sprawia że tego nie robię. Proszę o modlitwę by nam się razem udało, o pomoc w moim problemie i o modlitwę za to by Bóg zabrał to ode mnie. 1. Kościół katolicki uważa masturbację za grzech. Nie trzeba tragizować, ale na pewno nie należy sprawy bagatelizować. Na pewno chciałbyś, aby Twoje złe przyzwyczajenie wpłynęło kiedyś negatywnie na Twoje małżeństwo.... Więcej na ten temat przeczytać możesz pod adresami: http://www.katecheta.pl/1998/09/V_04.htmhttp://www.mateusz.pl/ksiazki/js-sd/Js-sd_35.htm. http://www.oaza.org.pl/polski/czasopisma/wieczernik/dlaciebie/5.htmlhttp://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/samogwalt.html2. Nie myśl, że Pan Bóg tylko czeka na każde Twoje potknięcie, by Cię ukarać. On nie jest mściwy. Jest bardzo dobry i cierpliwy. Chętnie Ci pomoże w Twojej sytuacji. Jeśli masz dobrą wolę, będziesz chciał nad sobą pracować, to na pewno Ci się uda. Nie jest hańbą upaść w grzech. Najgorsze, to w nim pozostać... J.

10.02.2003 Co dalej sie bedzie dzialo z diakonem który nie został dopuszczony do święceń kaplańskich/ czy kiedykolwiek bedzie ksiedzem? To zależy ode decyzji biskupa. Albo zostanie on wyświęcony w późniejszym czasie, albo zostanie przeniesiony do stanu świeckiego... red.

10.02.2003 Czy istnieje mozliwosc zadania pytania w jezyku angielskim i odtrzymania odpowiedzi w tym jezyku? Jesli nie to czy mozna poprosic o jakis adres internetowy gdzie mozna by bylo poprosic o porady lub zadac pytania. Pytam o to w imieniu mojej angielskiej znajomej Postaramy się odpowiedzieć. Nie znamy sewisów anglojęzycznych, w których można zadawać pytania... red.

10.02.2003 Poszłedłm do spowiedzi i oznajmiłem, że szkodze sobie na zdrowiu poprzez środki odurzajace(marichuana). Ksiądz za pokutę kazał powiedzieć o tym rodzicom. Ponieważ mieszkam z rodzicami i jeszcze się uczę, nie wypełniłem pokuty ponieważ bałem się konsekwencji (mam bardzo ostrych rodziców a to był jednorazowy "wyskok "). Od tamtego czasu chodziłem do spowiedzi i przyjmowałem komunie św. jednak nie wypełniłem wcześniej zadanej mi pokuty. Czy w takim wypadku mam grzech, skoro od tamtej pory nie biore żadnych narkotyków, a przyznanie się rodzicom z chwilowej głupoty rozpętało by piekło???Proszę powiedzcie coś na ten temat!!! Jeśli uważasz, że wypełnienie tej pokuty rzeczywiście mogło by przynieść więcej szkody niż pożytku, to przy najbliższej spowiedzi przedstaw sprawę kapłanowi i ewentualnie poproś o zmianę pokuty... J.

10.02.2003 Proszę podać w przybliżeniu ilu jest chrześcijan na świecie ,jaki to stanowi % ogółu społeczeństwa i jak rozkłada się to na poszczególne wyznania wiary Serdecznie dziękuję za odpowiedz RELIGIE ŚWIATA w ROKU 2001 Liczba ludności - 6 128512000 Chrześcijanie ogółem - 2 024 929 000. W tym: Katolicy - 1 070437 000 Anglikanie - 79 650 000 Prawosławni - 216 247 000 Protestanci - 342 002 000 Niechrześcijanie - 4 103 583 000 w tym: Muzułmanie - 1 213 370 000 Hinduiści - 823 843 000 Buddyści - 363 740 000 Areligijni - 774 333 000 Nowe religie - 103 313 000 Religie plemienne - 231 335 000 Sikhowie - 23 687 000 Żydzi - 14 552 000 Ateiści - 150 447 000 (Dane z Fides, ze stycznia 2002 r.) KATOLICY NA ŚWIECIE Według Annuańo Pontificio na luty 2002 r. na świecie jest ponad 6 miliardów mieszkańców, z czego ponad miliard to katolicy. Stanowi to 17,3% ludności na świecie. Procentowy udział katolików na poszczególnych kontynentach: Afryka- 12,47% Ameryka - 49,4% Azja-10,7% Oceania - 0,8% Europa - 26,7% red.

: elementy
elementy -> Dna składa się z czterech prostszych jednostek, zwanych nukleotydami, a każda z nich zbudowana jest z odpowiedniej zasady azotowej
elementy -> 23 maja 2002) Czy w Nowym Testamencie występowało pierwotnie(1i2 wiek n e.) imię Boże jhwh, pisane z języka hebrajskiego jako tetragram?
elementy -> Jednostki pokojowe
elementy -> Pytanie z dnia: 2006-06-30 15: 03: 45 Pytanie
elementy -> Pytanie z dnia: 2006-12-31 20: 42: 30 Pytanie
elementy -> Pytanie z dnia: 2007-08-31 23: 48: 42 Pytanie: Jak długo trwało stworzenie Świata? Odpowiedz
elementy -> Kbo uł, Elementy teorii decyzji
elementy -> Pytanie z dnia: 2005-01-31 23: 10: 32 Pytanie
elementy -> Elementy dzieła muzycznego – agogika Cele lekcji
elementy -> Usłyszałam w pewnym filmie a mianowicie w siódme niebo ze w któryms z odcinków było powiedziane takie cos ze chrześcijanie nie wierza w piekło jak to jest do końca

Pobieranie 2.54 Mb.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   51
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna