Geografia bezpieczeństwa. Bliski Wschód, Azja Wschodnia i Południowa. Rola Chin, Japonii i AustriiPobieranie 16.06 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.06 Kb.
Geografia bezpieczeństwa. Bliski Wschód, Azja Wschodnia i Południowa. Rola Chin, Japonii i Austrii.

słowa kluczowe: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, geografia polityczna, geopolityka, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, Chiny, Japonia, Austria

 1. Al-Rodhan Nayef R.F., The geopolitical and geosecurity implications of globalization. Genve : Ed. Slatkine 2006

 2. Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych : bezpieczeństwo, gospodarka, cywilizacja. Red. nauk. Justyna Nakonieczna, Jakub Zajączkowski. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

 3. Baczwarow Marin, Suliborski Andrzej, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce : terminologia. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

 4. Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku : wybrane zagadnienia. Pod red. nauk. Bogusławy Skulskiej i Przemysława Skulskiego ; [aut. poszczeg. rozdz. Anna Jankowiak et al.]. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

 5. Bieleń Stanisław, Geopolityczne myślenie o ładzie międzynarodowym. „Przegląd Geopolityczny” T. 1 (2009), s. 27-46.

 6. Blacksell Mark, Geografia polityczna. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

 7. Bohdanowicz Jadwiga, Dzięcielski Marek, Zarys geografii historycznej i politycznej cywilizacji : podstawy metodologiczne. Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1996.

 8. Brążkiewicz Dariusz, Śliwa Zdzisław, Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Azji. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011.

 9. Chine, Japon, ASEAN : compétition stratégique ou coopération? Sous la dir. de François Godement ; avec la collab. de Sophie Boisseau du Rocher, Xavier Crombé et Régine Serra. Paris : Documentation Française, 1999.

 10. Chiny i Japonia : dylematy mocarstw w Azji Wschodniej. Pod red. Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego. Łódź : Uniw. Łódzki, 2009.

 11. Cieślarczyk Marian, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009.

 12. Cohen Saul Bernard, Geopolitics : the geography of international relations. Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, 2009.

 13. Corm Georges, Bliski Wschód w ogniu : oblicza konfliktu 1956-2003. Warszawa : "Dialog", 2003.

 14. Czywilis Darek, Wschodzące mocarstwa na azjatyckiej scenie politycznej i ich znaczenie dla bezpieczeństwa regionalnego. „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2008, s. 11-27.

 15. Delpech Thérse, Powrót do barbarzyństwa w XXI wieku. Warszawa : Nadir-Media Lazar, 2008.

 16. Fijałkowski Łukasz, Azja Południowo-Wschodnia jako wspólnota bezpieczeństwa. „Wrocławskie Studia Politologiczne” T. 8 (2007), s. 107-124.

 17. Fijałkowski Łukasz, Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej : normy, instytucje, ład regionalny. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.

 18. Fryzeł Tadeusz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1976.

 19. Góralski Władysław, Problemy pokoju i bezpieczeństwa Azji. Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.

 20. Góralski Władysław, Założenia i kierunki polityki zagranicznej Japonii. „Azja-Pacyfik” T. 1, (1998), s. 101-130.

 21. Halimarski Andrzej, Lobman Jerzy, Podlaski Zygmunt, Pekin - dyplomacja i polityka : szkice o chińskiej polityce zagranicznej. Warszawa : Książka i Wiedza, 1982.

 22. Haliżak Edward, Region Azji i Pacyfiku – centrum światowej polityki. „Rocznik Strategiczny 2010/2011” 2011, s. 213-232.

 23. Halliday Fred, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych : władza, polityka i ideologia. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

 24. Integracja Azji Wschodniej : mit czy rzeczywistość? Red. nauk. Bogusława Skulska. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009.

 25. Jemioło Tadeusz, Bezpieczeństwo jako dziedzina badań naukowych. „Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2008, z. 1, s. 70-82.

 26. Johnson Janet Buttolph, Reynolds Henry T., Mycoff Jason D., Metody badawcze w naukach politycznych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

 27. Krauz-Mozer Barbara, Teorie polityki : założenia metodologiczne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

 28. Krupińska Magdalena, Japońska polityka bezpieczeństwa a konflikty amerykańsko-irackie (1990-2003). Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2004.

 29. Kuznecov Vâčeslav Nikolaevič, Geokul'tura : osnovy geokul'turnoj dinamiki bezopastnosti v mire XXI: Kul'tura-Set'. Moskva : Kniga i biznes, 2003.

 30. Lach Zbigniew, Łaszczuk Andrzej, Geografia bezpieczeństwa. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2004.

 31. Lach Zbigniew, Potencjał zagrożeń kryzysowych państw i regionów świata. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010.

 32. Lach Zbigniew, Skrzyp Julian, Geopolityka i geostrategia. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007.

 33. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego : Bezpieczeństwo 2010. T. 1. Red. nauk. Piotr Sienkiewicz, Maciej Marszałek, Halina Świeboda. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010.

 34. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego : Bezpieczeństwo 2010. T. 2. Red. nauk. Piotr Sienkiewicz, Maciej Marszałek, Halina Świeboda. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011.

 35. Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością. Red. nauk. Piotr Sienkiewicz. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2010.

 36. Między realizmem a utopią : świadomościowo-ideologiczne i polityczne przesłanki pokoju i demokracji na przełomie XX i XXI wieku oraz ich historyczne uwarunkowania. Pod red. Jerzego Świecy. Katowice : Wydaw. UŚ, 1998.

 37. Mitrofanov Aleksej Valentinovič, Šagi novoj geopolitiki. Moskva : Russkij Vestnik 1997

 38. Mondry Janusz, Powrót geopolityki : Ameryka, Europa i Azja u progu XXI wieku. Elbląg : Wydaw. Sprawy Polityczne 2004

 39. Mondry Janusz, W objęciach geopolityki: Polska, Japonia, Eurazja : publicystyka na łamach "Kultury" 1981-2000. [Londyn] : Polska Fundacja Kulturalna, 2000.

 40. Otok Stanisław, Geografia polityczna : geopolityka, ekopolityka, globalistyka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

 41. Pawłowski Józef, Zmiany w polityce zagranicznej Chin. „Dziś” 2004, nr 1, s. 63-70.

 42. Potulski Jakub, Geopolityka w świecie ponowoczesnym. Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2011.

 43. Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie : praca zbiorowa. Pod. red. Anny Potyrały i Jacka Raubo. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010.

 44. Rowiński Jan, Z zagadnień polityki zagranicznej Chin. Cz. 1, Chińska percepcja bezpieczeństwa narodowego w latach osiemdziesiątych. Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1989.

 45. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa : Biuro Prasy i Informacji MON, 1996.

 46. Szafarz Sylwester, Chiny w 21. wieku. „Dziś” 2001, nr 10, s. 58-66

 47. Szymborski Wojciech, Determinanty bezpieczeństwa międzynarodowego w rejonie Zatoki Perskiej w latach 90. „Zeszyty Naukowe. Nauki Społeczne / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy” Z. 27, (1997), s. 31-42.

 48. Szymborski Wojciech, Zatoka Perska : problemy stabilizacji. Bydgoszcz : "Wers", cop. 1999.

 49. Śnitko Robert, Bezpieczeństwo polityczne i ekonomiczne w procesie regionalnej integracji Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN. „Bezpieczeństwo” 2008, nr 3/4, s. 141-151.

 50. Świeca Jerzy, Problemy bezpieczeństwa i regionalnego układu sił w przełomowej fazie kryzysu bliskowschodniego : po wojnie czerwcowej w 1967 r. Katowice : "Danrom", 1991.

 51. Świeca Jerzy, Regionalne i globalne oddziaływania międzynarodowe w kryzysie bliskowschodnim : (1947-1992). Katowice : UŚ, 1993.

 52. Trojnar Ewa. Japonia a monarchie Zatoki Perskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.

 53. Współczesna geografia polityczna = Contemporary political geography. Red. Marcin Rościszewski. Warszawa : IGiPZ PAN [Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk], 1993.

 54. Z badań nad geografią polityczną i gospodarczą. Pod red. Tomasza Dębowskiego i Marcina Sienkiewicza. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008.

 55. Zapobieganie konfliktom. Warszawa : "Bellona", 2000.

 56. Zbytek Daniel S., Azjatycka szachownica : Ameryka, Chiny, Indie, Pakistan. Warszawa : Sprawy Polityczne 2008.

 57. Zygmuntowicz Jerzy, Bezpieczeństwo w nauce o stosunkach międzynarodowych. „Problemy Bezpieczeństwa” 2007, nr 1, s. 23-40.

: attachments -> article
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Pobieranie 16.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna