Giacomo Puccini – kompozytor operowyPobieranie 16.75 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.75 Kb.

Giacomo Puccini – kompozytor operowy
 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości


Zapoznanie uczniów z postacią włoskiego kompozytora - Giacomo Pucciniego. Przedstawienie najważniejszych faktów z życia kompozytora oraz omówienie jego dzieł będących przykładem muzyki operowej. Przedstawienie stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości Pucciniego. Omówienie wpływu, jaki kompozytor wywarł zarówno na innych kompozytorów, jak i na operę. Wysłuchanie i percepcja wybranych utworów. Analiza muzyczna.
  1. Umiejętności


Uczeń potrafi:

 1. Omówić postać Giacoma Pucciniego.

 2. Przedstawić znane dzieła Giacoma Pucciniego.

 3. Wskazać najważniejsze gatunki uprawiane przez Giacomę Pucciniego i je omówić.

 4. Rozpoznać fragmenty wysłuchanych utworów i je nazwać.

 5. Wskazać stylistyczne cechy charakterystyczne dla twórczości Giacomo Pucciniego.

 6. Omówić tematykę poruszaną w operach Giacomo Pucciniego.


 1. Metoda pracy


Metoda opisu z elementami pogadanki. Percepcja muzyczna. Analiza muzyczna – praca w grupach. Forma ćwiczeniowa.
 1. Środki dydaktyczne


   1. Podręcznik – Gwizdalska D., Historia muzyki cz.1, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2006

   2. Stanowisko do odtwarzania płyt.

   3. Nagranie fragmentów oper Giacoma Pucciniego:

 • „Madame Butterflay”

 • „Tosca”

 1. Karta pracy ucznia

 2. Partytury wyżej wymienionych utworów.

4. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza


   1. Sprawdzenie obecności.

   2. Powtórzenie wiadomości poprzez odpytanie jednej osoby, z trzech ostatnich lekcji.

   3. Podanie tematu do zeszytu.

(10 min)


  1. Faza realizacyjna


   1. Metodą opisu, omówienie postaci i twórczości Giacomo Pucciniego. Omówienie najważniejszych faktów z życia kompozytora. Przedstawienie dzieł Pucciniego.

 • Notatka:

Giacomo Puccini urodził się 23 XII 1858 roku, w Lukce; zmarł 29 XI 1924roku, w Brukseli. Włoski kompozytor operowy. Urodził się w rodzinie muzyków. Początkowo uczył się w Istituto Musicale di Lucca u C. Angeloniego (dyplom w 1880 roku); uzyskawszy stypendium królowej Małgorzaty, wstąpił do konserwatorium w Mediolanie, gdzie w latach 1880–83 studiował u A. Bazziniego i A. Ponchiellego. Debiutował 1-aktową operą „Le willi”, wystawioną z powodzeniem w Teatro del Verme w Mediolanie (1884 rok). Następnie na zamówienie G. Ricordiego skomponował operę „Edgar”, która osiągnęła mierny sukces w La Scali (Mediolan, 1889 rok). Światową sławę przyniosły Pucciniemu następne opery: „Manon Lescaut” (1893) i „Cyganeria” (1896). Od tego czasu największe teatry operowe świata zaczęły ubiegać się o wystawianie jego dzieł. Początkowo nie miała powodzenia jedynie „Madame Butterfly” (1904), która odniosła sukces dopiero po kilku przeróbkach i rozszerzeniu z dwóch do trzech aktów. Z późniejszych oper Pucciniego, mimo początkowych triumfów, mniejszą popularność zyskało - zamówione przez Metropolitan Opera w Nowym Jorku - dzieło o amerykańskiej tematyce „Dziewczyna ze Złotego Zachodu” (1910). Śmierć przerwała prace Pucciniego nad operą „Turandot”. Dokończył ją dopiero F. Alfano.

   1. Metodą opisu, przedstawienie najważniejszych dzieł Giacoma Pucciniego. Omówienie stylistycznych cech charakterystycznych dla kompozytora.

 • Notatka:

Najważniejsze opery Giacomo Pucciniego:
- Le Wille

- Edgar

- Manon Lescaut

- Cyganeria

- Tosca

- Madame Butterflay

- Dziewczyna z zachodu

- Jaskolka

- Turandot

Styl Giacomo Pucciniego:

Puccini reprezentuje w muzyce operowej kierunek werystyczny. Jego twórczość cechuje wyzyskiwanie do maksimum efektów dramatycznych przy zachowaniu tradycji włoskiego bel canto.

3. Wysłuchanie wybranych arii z opery „Tosca”. Analiza muzyczna utworu. Praca w grupach.

(25 min)

  1. Faza podsumowująca


   1. Wysłuchanie fragmentów opery „Madame Butterflay” lub obejrzenie przedstawienia na video.

   2. Zapisanie notatki do zeszytu.


(10 min)

5.Bibliografia


a. Ekiert J., Bliżej muzyki. Encyklopedia, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1994
b. Gwizdalska D., Historia muzyki cz.1, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2006
 1. Załączniki

  1. Karta pracy ucznia


Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji pt. Giacomo Puccini – kompozytor operowy.
  1. Zadanie domowe


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna