Giełda kooperacyjna zgłoszeniePobieranie 73.79 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar73.79 Kb.GIEŁDA KOOPERACYJNA - ZGŁOSZENIE


Termin giełdy kooperacyjnej:


Termin zgłoszenia:
18.01.2008

Pozostałe terminy:

Miejsce Giełdy Kooperacyjnej:

Centrum Targowe MTS, Szczecin,

ul. Struga 6-8

Rozpoczęcie

Zakończenie

Umawianie na spotkania bilateralne:

Pierwszy harmonogram spotkań:

21.02.2008

22.02.2008

24.01. 2008

31.01.2008


Udział w Giełdzie Kooperacyjnej jest BEZPŁATNY
Jeżeli dodatkowo chcą Państwo wziąć udział w bankiecie pn. „Wieczór Chemika” prosimy o kontakt:

+48 91 464 44 01 wew.106 lub izabela.prochnicka@mts.pl (w temacie wiadomości: Wieczór Chemika).

Więcej informacji o imprezie: http://www.mts.pl/index.php?id=1020


Wieczór Chemika

21.02.2008

Cena:

100 zł / osoba

Wypełniony formularz należy przesłać faksem na nr +48 91 464 44 02 lub pocztą zwykłą:

Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Struga 6-8, 70-777 Szczecin lub pocztą elektroniczną: molan@ps.pl (w temacie wiadomości: zgłoszenie na giełdę CHEMIKA).


 1. O firmie Prosimy o podanie podstawowych danych firmy:

Początek formularza

Dane Firmy:

Nazwa:
Ulica:
Numer lokalu:
Miasto:
Kod pocztowy:
Państwo:
Numer telefonu:
Fax:
E-mail:
WWW:
Osoba do kontaktu:

Imię:
Nazwisko:
Funkcja w firmie:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer telefonu komórkowego (w czasie targów)
Opis firmy:

Prosimy o krótki opis firmy, zawierający następujące punkty:

1. Lokalizacja

2. Typ (np. przemysł, usługi, centrum technologiczne, konsulting, instytut badawczy)

3. Główne informacje (np. działalność, segment na rynku, potencjał badawczo-rozwojowy, historia)


2. Profil technologiczny Firmy
W zależności od oczekiwań względem Giełdy Kooperacyjnej, prosimy o wypełnienie jednej z dwóch części formularza:

a)„Oferta technologiczna” – jeżeli chcą Państwo promować swoją obecną ofertę,

b)„Zapotrzebowanie technologiczne” – jeżeli poszukują Państwo rozwiązania technologicznego/produktowego dla swojej Firmy.

Mogą Państwo wypełnić obie części, jeżeli równocześnie chcą Państwo promować swoją technologię


i dodatkowo poszukujecie Państwo rozwiązania technologicznego.
Maksymalna liczba ofert/zapotrzebowań: 4 na firmę (4 oferty i 4 zapotrzebowania)

Część a) – Oferta technologiczna

Tytuł:
Opis oferty:

Prosimy o krótki opis Państwa oferty (200–1000 znaków), zawierający następujące punkty: 1. Co Państwo oferują (technologia/produkt)

 2. Do czego oferowana technologia/produkt może być użyta

 3. Jakie są główne zalety oferowanej technologii w porównaniu z istniejącymi (szybsza, tańsze, łatwiejsze
  w instalacji i/lub utrzymaniu itp. )Prawa własności intelektualnej:

W jaki sposób technologia/produkt, którą Państwo oferują jest chroniona: Patent przyznany

 Wzór/znak przemysłowy

 Złożony wniosek patentowy

 Secret know-how

 Prawa autorskie

 Inne (np. prawo wyłączności itp.)
Poszukiwany typ współpracy:

Poziom 1

Poziom 2 1. 1. Umowa Licencyjna


 1. 2. Współpraca Techniczna2a. Dalszy wspólny rozwój technologii

2b. Testowanie nowych zastosowań
2c. Dostosowanie do specyficznych wymagań 1. 3. Umowa Joint Venture


 1. 4. Umowa produkcyjna (pod-wykonawstwo, współ-wykonawstwo)4a. Transfer wiedzy dotyczący nowych materiałów

4b. Nowy sposób użycia istniejących linii produkcyjnych

4c. Zmiana poszukiwanych parterów –instalacji, procesów, urządzeń)

4d. Całkowicie nowatorski proces
 1. 5. Umowa handlowa ze wsparciem technicznym5a. Montaż

5b. Inżynieria

5c. Konsultacje techniczne

5d. Kontrola jakości

5e. Utrzymanie 1. 6. Źródła finansowania
Słowa kluczowe:

Prosimy o zaznaczenie słów kluczowych, według których zostanie skategoryzowana Państwa oferta technologiczna

Technologie informatyczne i telematyka

Technologie materiałowe

 Systemy zarządzania środowiskowego

 Farby i lakiery

 System Zarządzania Jakością

 Chemikalia

Infrastruktura transportu

 Tworzywa sztuczne, Polimery

 Logistyka

 Guma

Chemia

 Zaawansowane materiały tekstylne

 Chemia nieorganiczna

Pozostałe technologie przemysłowe

 Chemia organiczna

 Agrochemia

 Petrochemia

 Substancje nieorganiczne

Środowisko

 Barwniki i pigmenty

 Bioróżnorodność

 Włókna sztuczne

 Inżynieria/Technologia środowiska

 Substancje organiczne

 Zanieczyszczenia wody/Oczyszczanie

 Tworzywa sztuczne i syntetyczny kauczuk

Zarządzanie odpadami

 Detergenty

 Biodegradacja/Kompostowanie/Biokonwersja

 Dbałość, Higiena, Piękno

 Składowanie
 Recykling i OdzyskCzęść b) – Zapotrzebowanie technologiczne

Tytuł:
Opis zapotrzebowania:

Prosimy o krótki opis Państwa oferty (200–1000 znaków), zawierający następujące punkty: 1. Jaką technologię Państwo poszukujecie

 2. Do czego będzie ta technologia wykorzystywana

 3. Jaki jest obecny stan rozwoju danej technologii (badania, prototyp, beta testy, itp.)

 4. Jakiego partnera Państwo poszukujecie (przemysł, dystrybutor, badania, itp.)

 5. Z jakiego sektora przemysłu

 6. Jakie zadania muszą być poczynione przez partnera ( produkcja, dystrybucja, itp.)Poszukiwany typ współpracy:

Poziom 1

Poziom 2 1. 1. Umowa Licencyjna


 1. 2. Współpraca Techniczna2a. Dalszy wspólny rozwój technologii

2b. Testowanie nowych zastosowań
2c. Dostosowanie do specyficznych wymagań 1. 3. Umowa Joint Venture


 1. 4. Umowa produkcyjna (pod-wykonawstwo, współwykonawstwo)4a. Transfer wiedzy dotyczący nowych materiałów

4b. Nowy sposób użycia istniejących linii produkcyjnych

4c. Zmiana poszukiwanych parterów –instalacji, procesów, urządzeń)

4d. Całkowicie nowatorski proces
 1. 5. Umowa handlowa ze wsparciem technicznym5a. Montaż

5b. Inżynieria

5c. Konsultacje techniczne

5d. Kontrola jakości

5e. Utrzymanie 1. 6. Źródła finansowania
Słowa kluczowe:

Prosimy o zaznaczenie słów kluczowych, według których zostanie skategoryzowana Państwa zapotrzebowanie technologiczne

Technologie informatyczne i Telematyka

Technologie materiałowe

 Systemy zarządzania środowiskowego

 Farby i lakiery

 System Zarządzania Jakością

 Chemikalia

Infrastruktura transportu

 Tworzywa sztuczne, Polimery

 Logistyka

 Guma

Chemia

 Zaawansowane materiały tekstylne

 Chemia nieorganiczna

Pozostałe technologie przemysłowe

 Chemia organiczna

 Agrochemia

 Petrochemia

 Substancje nieorganiczne

Środowisko

 Barwniki i pigmenty

 Bioróżnorodność

 Włókna sztuczne

 Inżynieria/Technologia środowiska

 Substancje organiczne

 Zanieczyszczenia wody/Oczyszczanie

 Tworzywa sztuczne i syntetyczny kauczuk

Zarządzanie odpadami

 Detergenty

 Biodegradacja/Kompostowanie/Biokonwersja

 Dbałość, Higiena, Piękno

 Składowanie
 Recykling i OdzyskDół formularza

Dół formularza

Dół formularza


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Zachodniopomorski

Klaster Chemiczny


„Zielona Chemia”

IRC West Poland

Regionalny System Innowacji


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna