Gimnazjum nr 4 w KaliszuPobieranie 8.96 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar8.96 Kb.
Dnia ...........................................
.........................................................................................

(imiona i nazwisko)


.........................................................................................

(data urodzenia)


.........................................................................................

(adres zamieszkania)Dyrektor


Gimnazjum nr 4

w Kaliszu


Proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny 2009/2010 do kl. I – ej


1. Język obowiązkowy w Szkole Podstawowej:

j. angielski, j. niemiecki /*podkreśl wybrane języki/
2. Język nadobowiązkowy: j. angielski, j. niemiecki /*podkreśl wybrane języki/

…………………………………………………….

/podpis ucznia/
Proszę o przyjęcie mnie do klasy o zainteresowaniach:

(Podkreśl wybraną klasę)


-humanistycznych,

-matematyczno - informatycznych,

-sportowych,

-ogólnych.

Najważniejsze Twoje osiągnięcia (olimpiady, konkursy, zawody itp.)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Załączam dokumenty:


  1. Podanie

  2. Trzy fotografie /podpisane z tyłu – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania/

  3. Oceny za I okres klasy szóstej

  4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  5. Kserokopia zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej

  6. Kartę zdrowia

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna