Gimnazjum w Nowogrodzie; dyr. Bogumiła Rybicka, nauczyciele: Maria Dąbrowska, Grzegorz Fabiszewski II – miejsce Publiczne Gimnazjum w PiątnicyPobieranie 24.53 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.53 Kb.
Sprawozdanie

W dniu 14 września b.r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach odbyła się uroczystość podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół powiatu łomżyńskiego za rok szkolny 2012/2013. W spotkaniu uczestniczył Pan Marek Sadowski wiceprezes Podlaskiego Wojewódzkiego SZS w Białymstoku, gospodarz powiatu Pan Starosta Lech Szabłowski, wójtowie lub ich przedstawiciele najbardziej usportowionych gmin, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, a także nauczyciele wychowania fizycznego.


Gości powitała Pani Edyta Śledziewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kupiskach oraz Wójt Gminy Łomża Pan Jacek Albin Nowakowski i zaprosili na część artystyczną, w której zaprezentował się zespół " Łomżyniaki" z wiązanką pieśni kurpiowskich oraz uczniowie szkoły z ciekawym programem słowno - muzycznym. Po występach rozpoczęła się część " robocza" spotkania, którą prowadzili Panowie Adam M. Frączek przewodniczący i Zdzisław Dobrowolski wiceprzewodniczący Powiatowego SZS w Łomży. Jako pierwsi wystąpili goście. Pan Starosta wysoko ocenił działania Szkolnego Związku Sportowego na rzecz rozwoju sportu szkolnego, dobrą organizację pracy za co wręczył prowadzącym oraz członkom Zarządu P SZS pisemne podziękowania.
Po tych wystąpieniach rozpoczęło się wręczanie pucharów, dyplomów, statuetek oraz pamiątkowych medali. Każda grupa była fotografowana przez kolegę Grzegorza Fabiszewskiego, który już od lat bezinteresownie wykonuje zdjęcia z ważnych wydarzeń sportowych.

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA GIMNZJÓW:

I – miejsce Gimnazjum w Nowogrodzie; dyr. Bogumiła Rybicka,

nauczyciele: Maria Dąbrowska, Grzegorz Fabiszewski

II – miejsce Publiczne Gimnazjum w Piątnicy; dyr. Artur Wierzbowski,

nauczyciele: Paweł Duchnowski, Marcin Jasionek, Dariusz Kossakowski, Maciej Tarnacki, Robert Wysocki.

III – miejsce Publiczne Gimnazjum nr 9 w Łomży; dyr. Wiesława Masłowska,

nauczyciele: Izabela Cywińska, Radosław Jemielity, Andrzej Rogiński, Krzysztof Rychter.

IV – miejsce Gimnazjum w Zbójnej; dyr. Maria Lemańska,

nauczyciel: Marcin Samełko.

V – miejsce Publiczne Gimnazjum w Miastkowie; dyr. Agnieszka Zduńczyk, nauczyciele: Anna Wronka, Rafał Cekała, Marcin Fabiszewski.

VI - miejsce Publiczne Gimnazjum w Śniadowie; dyr. Jadwiga Kamienowska,

nauczyciele: Ewa Krzyna, Mariusz Chojnowski.

VI – miejsce Gimnazjum w Wiźnie; dyr. Mariola Freling ,

nauczyciele: Henryk Borawski, Sławomir Ptaszyński.

Za aktywne uczestnictwo we współzawodnictwie wyróżniono:Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem; dyr. Ewa Frączek,

nauczyciele: Anna Kuklińska, Andrzej Górski.Gimnazjum w Przytułach; dyr. Waldemar Wiśniewski,

nauczyciel Andrzej Ramotowski.

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I – miejsce Szkoła Podstawowa w Kupiskach; dyr. Edyta Śledziewska,

nauczyciel Adam Wszeborowski.

II – miejsce Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie; wice dyr. Renata Zając,

nauczyciel Piotr Wasik.

III – miejsce Szkoła Podstawowa w Śniadowie; dyr. Agnieszka Edyta Walczuk,

nauczyciele; Monika Chojnicka, Paweł Sadowski.

IV – miejsce Szkoła Podstawowa w Konarzycach; dyr. Beata Michalak,

nauczyciel Zbigniew Żebrowski.

V – miejsce Szkoła Podstawowa w Piątnicy; dyr. Urszula Jarominiak,

nauczyciele: Marek Galanek, Marcin Zabielski.

VI - miejsce Szkoła Podstawowa w Miastkowie; dyr. Alicja Dobrowolska,

nauczyciele: Marzena Kossakowska, Zdzisław Dobrowolski.
Za aktywne uczestnictwo we współzawodnictwie wyróżniono:

Szkołę Podstawową w Zbójnej; dyr. Jacek Krzynówek,

nauczyciel Milena Parzych.Szkołę Podstawową w Dobrzyjałowie; dyr. Andrzej Milewski

nauczyciele: Barbara Włodkowska, Jolanta Sokołowska.Szkołę Podstawową w Wiźnie; dyr. Mariola Freling

nauczyciel Jan FrelingSzkołę Podstawową w Jedwabnem; dyr. Barbara Dmoch,

nauczyciel Wiesław Domitrz.Szkołę Podstawową w Drozdowie; dyr. Irena Przybylak,

nauczyciel Artur Piasecki.Szkołę Podstawową w Wygodzie; dyr. Małgorzata Arnista,

nauczyciele: Barbara Bielicka – Mroczkowska, Wojciech Remiszewski.Szkołę Podstawową w Rutkach; dyr. Jadwiga Żelechowska

nauczyciel Marek Gawkowski.Szkołę Podstawową w Puchałach; dyr. Grażyna Komorowska,

nauczyciel Mariusz Komorowski.Klasyfikacja szkół w kategorii dziewcząt:

I miejsce Gimnazjum w Nowogrodzie

I miejsce Publiczne Gimnazjum Piątnicy

III miejsce Publiczne Gimnazjum 9 w Łomży


I miejsce Szkoła Podstawowa w Konarzycach

II miejsce Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie

III miejsce Szkoła Podstawowa w Kupiskach
Klasyfikacja szkół w kategorii chłopców:

I miejsce Gimnazjum w Nowogrodzie

II miejsce Gimnazjum w Zbójnej

III miejsce Publiczne Gimnazjum 9 w Łomży


I miejsce Szkoła Podstawowa w Kupiskach

II miejsce Szkoła Podstawowa w Śniadowie

III miejsce Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie
Następnie Starosta Łomżyński Pan L. M. Szabłowski uhonorował swoimi pucharami gminy, które osiągnęły najlepsze wyniki we współzawodnictwie powiatowym.

I miejsce – Gmina Łomża; wójt Jacek Albin Nowakowski

II miejsce – Gmina Piątnica; wójt Edward Łada

III miejsce – Gmina Śniadowo; wójt Rafał Pstrągowski

IV miejsce – Miasto i Gmina Nowogród; burmistrz Józef Piątek
Wyniki Współzawodnictwa Wojewódzkiego Gmin Wiejskich:

I miejsce Gmina Łomża

III miejsce Gmina Piątnica

Za wysokie osiągnięcia sportowe na zawodach wojewódzkich wyróżniono;Gimnazjum w Nowogrodzie – XI miejsce wśród gimnazjów

Publiczne Gimnazjum w Piątnicy – XVIII miejsce wśród gimnazjów

Szkołę Podstawową w Nowogrodzie – 43 miejsce wśród szkół dużych

Szkołę Podstawową w Kupiskach – II miejsce wśród szkół małych

Szkołę Podstawową w Konarzycach – IX miejsce wśród szkół małych, I miejsce dziewcząt.
Następnie dyrektorzy i nauczyciele otrzymali pamiątkowe medale za pomoc i ogromny wkład pracy w realizację kalendarza sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów, za wyniki sportowe dzieci i młodzieży.

Za organizację powiatowych zawodów sportowych wyróżniono i podziękowano:Kierownictwu Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy,

Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowogród,

Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Miastkowie,

Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Zbójnej,

Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Jedwabnem.

Z pewnością warto także odnotować dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z nich to pożegnanie odchodzącego na emeryturę kolegi Szczepana Rybickiego. Były kwiaty, sto lat, podziękowania za pracę i współpracę, życzenia.

Drugie wydarzenie to kwiaty i podziękowania dla kol. Z. Dobrowolskiego wręczone mu przez środowisko nauczycielskie. Doceniono jego pracę i podkreślono zasługi w tworzeniu bardzo dobrej atmosfery w pracy na rzecz sportu szkolnego.
Pod koniec uroczystości głos zabrał p. Adam M. Frączek, który w ciepłych słowach podziękował zebranym za życzliwość i wspieranie działań Powiatowego SZS w Łomży w realizacji systemu rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w powiecie łomżyńskim. To dzięki tej dobrej współpracy możemy cieszyć się z bardzo dobrych wyników jakie osiąga nasza usportowiona młodzież. Podziękował też za tak niezbędne wsparcie finansowe Samorządów Gmin przy realizacji zadań sportowych i organizacji podsumowań, a Panu Staroście, Radzie Powiatu i współpracownikom za to, że łożą na sport szkolny środki finansowe i wspierają P SZS także w innych zakresach.
Tradycyjnie dziękował też dyrektorom szkół za to, że wspierają w działaniach na rzecz sportu swoich nauczycieli wychowania fizycznego i umożliwiają młodzieży uczestnictwo w zawodach.

Szczególnie ciepło dziękował sponsorom Panom: Janowi Kurpiewskiemu( PHU."

Kurpiewski"), Czesławowi Filipkowskiemu (" UNIQA"), Zbigniewowi Karwowskiemu hotel

„Zbyszko” za zrozumienie, hojność i otwartość na potrzeby organizacji sportu dla młodzieży..

Dziękował też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji

podsumowania. Szczególnie też dziękował za bardzo dobrą całoroczną pracę kol.

Zdzisławowi Dobrowolskiemu , Zarządowi i Komisji Rewizyjnej P SZS w Łomży twierdząc; praca z

Wami to przyjemność.

Kończąc swoje wystąpienie Przewodniczący prosił wszystkich zebranych o wsparcie ,pomoc

i życzliwość w roku szkolnym 20013/2014.Wystąpił także wiceprezes Podlaskiego Wojewódzkiego SZS w Białymstoku, który nie tylko wysoko ocenił prowadzenie systemu sportowej rywalizacji w powiecie łomżyńskim ,ale także podkreślił zaangażowanie władz powiatu i gmin w pomoc w przy realizacji zadań. W imieniu swoim jak również prezesa Tadeusza Arłukowicza pogratulował zwycięzcom, zaprosił na uroczystość podsumowania do Białegostoku, a Starostę oraz przewodniczącego P SZS w Łomży uhonorował wręczeniem statuetek.
Za gościnność, za bardzo dobą organizację i miłą atmosferę spotkania pamiątkową statuetkę otrzymali: Pani Dyrektor SP w Kupiskach i Wójt Gminy Łomża. Spotkanie zakończyło się obiadem, na który wszystkich obecnych zaprosili gospodarze.
Wiceprzewodniczący P SZS Przewodniczący P SZS

Zdzisław Dobrowolski Adam M. Frączek

Pobieranie 24.53 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna