Ginekologia I połOŻnictwoPobieranie 26.39 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar26.39 Kb.
GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO 1. Anestezjologia położnicza : położnicze stany naglące / Zdzisław Kruszyński.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006.
  (Wykłady z Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1)
  Sygnatura: 13585
  1 egz.
 2. Anestezjologia położnicza : położnicze stany naglące / Zdzisław Kruszyński.- Wyd. 1, dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007.
  (Wykłady z Anestezjologii i Intensywnej Terapii ; 1)
  Sygnatura: 18746 , 18747 , 18748
  3 egz.

 1. Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego / pod red. Tomasza Pertyńskiego.- Wrocław : Urban & Partner, cop. 2004.
  Sygnatura: 24670 , 24671 , 24672 , 24673 , 24674 , 24675
  6 egz.
 2. EMBRIOLOGIA : podręcznik dla studentów / Hieronim Bartel. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002. - 460 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 8262 – 8264
  3 egz. 3. Embriologia medyczna : ilustrowany podręcznik / Hieronim Bartel.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009 2008.
  Sygnatura: 25305 , 25306 , 25307 , 25308 , 25309 , 25310
  6 egz. 4. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. T. 1, A-K / red. nauk. Teresa Widomska-Czekajska, Jolanta Górajek-Jóźwik ; [aut. Krystyna Bernat et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
  Sygnatura: 29192 , 30738
  2 egz. 5. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. T. 2, L-R / red. nauk. Teresa Widomska-Czekajska, Jolanta Górajek-Jóźwik ; [aut. Krystyna Bernat et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
  Sygnatura: 29193 , 30739
  2 egz. 6. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. T. 3, S-Ż / red. nauk. Teresa Widomska-Czekajska, Jolanta Górajek-Jóźwik ; [aut. Krystyna Bernat et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
  Sygnatura: 29194 , 30740
  2 egz. 7. GINEKOLOGIA : podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów / red. Tomasz Opala; Liliana Adamska [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 462 s., [1], VIII s. tabl. : fot. (w tym kolor.), 1 mapa, rys., schem., tab., wykr ; 23 cm + CD-ROM
  Sygn. 8299 – 8300
  2 egz. 8. GINEKOLOGIA : podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów / red. Tomasz Opala; Liliana Adamska [et al.]. - dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006. - 462 s., [1], VIII s. tabl. : fot. (w tym kolor.), 1 mapa, rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm + CD-ROM
  Sygn. 14719 – 14722
  4 egz. 9. GINEKOLOGIA i położnictwo / red. Gerhard Martius, Meinert Breckwoldt, Albrecht Pfleiderer; Gisela Fabel [et al.]; red. wyd. pol. Jacek Rzempołuch; tł. z niem. Marek Bolanowski [et al.]. - Wyd. 1 pol. - Wrocław : Urban & Partner, 1997. - XXIV, 648 s. : fot. (w tym kolor.), rys., schem., tab., wykr. (w tym kolor.) ; 25 cm
  Sygn. 6638 – 6641
  4 egz.

 1. GINEKOLOGIA onkologiczna. T. 1 / pod red. Janiny Markowskiej.- Wyd. 2.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2006.
  Sygnatura: 25080 , 25081 , 25082 , 25083
  4 egz.
 2. GINEKOLOGIA onkologiczna. T. 2 / pod red. Janiny Markowskiej.- Wyd. 2.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2006.
  Sygnatura: 25084 , 25085 , 25086 , 25087
  4 egz.
 1. Gynaecology : by ten teachers / ed. by Ash Monga, Stephen Dobbs.- 19th ed.- Boca Raton [etc.] : CRS Press, Taylor & Francis Group, cop. 2011.
  Sygnatura: 34450 , 34451
  2 egz. 2. HISTEROSKOPIA / red. Stefan Sajdak ; Marek Chuchracki [et al.]. - Wrocław : Urban & Partner, 2000. - 112 s. : fot. (w tym kolor.), rys., tab. ; 31 cm
  Sygn. 24090
  1 egz. 3. HORMONALNA terapia zastępcza / red. Piotr Skałba; Małgorzata Bińkowska [et al.]. - Wyd. 2 uaktual. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. - 410, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 10738
  1 egz.

 1. Ilustrowany słownik dla położnych angielsko-polski, polsko-angielski / Nicola V. Winson, Sandra McDonald ; [tł. z jęz. ang. Ewa Golonka, Magdalena Korżyńska].- Wyd. 1 pol. / red. Grażyna Iwanowicz-Palus.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013.
  Sygnatura: 34825
  1 egz. 2. Kobieta w obliczu walki z patologia i chorobą : II Forum Zdrowia Kobiety : konferencja naukowo-szkoleniowa, Kalisz, 24-25 listopada 2006 r. / [red. nauk. Tadeusz Pisarski].- Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2006.
  (Zeszyt Naukowy / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu Położnictwa i Pielęgniarstwa)
  Sygnatura: 30932
  1 egz.
 1. Lecture notes. Obstetrics and gynaecology / Diana Hamilton-Fairley.- 3rd ed.- Chichester ; Hoboken : Wiley-Blackwell, cop. 2009.
  (Lecture Notes Series)
  Sygnatura: 34448 , 34449
  2 egz. 2. NEONATOLOGIA / red. Jerzy Szczapa; Marek Alifier [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000. - 723, [1] s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 6314 , 8268 , 6388
  3 egz. 3. ONKOLOGIA ginekologiczna / red. Janina Markowska; Bruno Azzena [et al.]. - Wrocław : Urban & Partner, 2002. - XV, [1], 1002 s. : fot. (w tym kolor.), rys., schem., tab., wykr ; 25 cm
  Sygn. 10237
  1 egz. 4. OPERACJE ginekologiczne metodą przezpochwową = Die vaginalen Operationen : Chirurgische Anatomie und Operationslehre / Günther Reiffenstuhl, Werner Platzer, Paul-Georg Knapstein ; red. wyd. pol. Wacław Dec ; tł. z niem. Kazimierz S. Jędrzejewski [et al.]. - Wyd. 1 pol.. - Wrocław : Urban & Partner, 1996. - XII, 306 s. : rys. (w tym kolor.), schem. (w tym kolor.) ; 34 cm
  Sygn. 14435 – 14438
  4 egz.

 1. Oxford handbook of obstetrics and gynaecology / ed. by Sally Collins [et al.].- 3rd ed., impr. 2, repr.- Oxford : Oxford University Press, 2013.
  (Oxford Handbooks)
  (Oxford Medical Publications)
  Sygnatura: 34446 , 34447
  2 egz.
 2. PIELĘGNIARSTWO we wspólczesnym położnictwie i ginekologii / red. Celina Łepecka-Klusek; Michał Bokiniec [et al.]. - Lublin : Czelej, 2003. - 451 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm . - (Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 8)
  Sygn. 6533 - 6536 , 6605 – 6606
  6 egz. 3. Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Celina Łepecka-Klusek ; [aut. Michał Bokiniec et al.].- Wyd. 2 uaktualnione.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
  Sygnatura: 29983 , 30057
  2 egz. 4. PODRĘCZNY atlas cytologii ginekologicznej / Bernard M. Majak; współpr. Torill Sauer [et al.]. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2002. - 154 s. : fot., rys. (w tym kolor.), tab. ; 24 cm
  Sygn. 11691
  1 egz.
 5. PODSTAWY pielęgniarstwa w ginekologii i położnictwie / red. Irena Caus; Katarzyna Dymczyk [et al.]. - Katowice : Śląska Akademia Medyczna, cop. 2003. - 278 s. : fot., rys., schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 6426 - 6429 , 6436 – 6437
  6 egz. 6. Podstawy położnictwa : najważniejsze zagadnienia / Helen Baston, Jennifer Hall, Alyson Henley-Einion ; przedm. Mandy Renton ; współpr. Anne-Marie Henshaw ; [tł. z jęz. ang. Justyna Trelewicz].- Wyd. 1 pol. / red. Maria Kaleta.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011.
  Sygnatura: 30760 , 30761 , 30762 , 30763 , 30764 , 30765
  6 egz. 7. Podstawy położnictwa : po porodzie / Helen Baston, Jennifer Hall ; słowo wstępne Julie Wray ; [tł. z jęz. ang. Katarzyna Dzięcioł].- Wyd. 1 pol. / red. Maria Kaleta.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011.
  Sygnatura: 30920 , 30921 , 30922 , 30923 , 30924 , 30925
  6 egz.

 1. Podstawy położnictwa : poród / Helen Baston, Jennifer Hall ; słowo wstępne Jenny Fraser ; [tł. z jęz. ang. Katarzyna Lewandowska, Justyna Trelewicz].- Wyd. 1 pol. / red. Maria Kaleta.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011.
  Sygnatura: 30926 , 30927 , 30928 , 30929 , 30930 , 30931
  6 egz.
 1. Podstawy położnictwa : przed porodem / Helen Baston, Jennifer Hall ; wstęp Deirdre Daly ; [tł. z jęz. ang. Magdalena Szaflarska].- Wyd. 1 pol. / red. Maria Kaleta.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011.
  Sygnatura: 30754 , 30755 , 30756 , 30757 , 30758 , 30759
  6 egz.
 2. POLSKIE pielęgniarstwo i połóżnictwo w zjednoczonej Europie : III Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Białowieża 16-18 maja 2003 : program, streszczenia = Polisch Nursing and Midwifery in the United Europe : III-rd International Nursing Conference / komitet nauk. Irena Wrońska [et. al]; Andrzej Brodziak, Jacek Bucior [et al.]. - [Białystok] : [Akademia Medyczna], [2003]. - 305 s. : fot., 2 pl., tab ; 23 cm
  Sygn. 6449
  1 egz. 3. POŁOŻNICTWO : ćwiczenia : podręcznik dla studentów medycyny / Michał Troszyński. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 267, [1] s., 1 k. tabl. złoż. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 6669 – 6670, 12259-12262
  6 egz. 4. POŁOŻNICTWO : podręcznik dla położnych i pielęgniarek / red. Grzegorz H. Bręborowicz; Emilia Brzezińska [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002. - 476 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 6391 - 6394 , 6413 – 6414
  6 egz. 5. POŁOŻNICTWO i ginekologia / red. Grzegorz H. Bręborowicz Położnictwo i ginekologia. T. 1. Położnictwo / red. Grzegorz H. Bręborowicz; Beata Banaszewska [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. - XVIII, 547, XX, [4] s., [2] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), rys., schem., tab., wykr. (w tym kolor.) ; 24 cm
  Sygn. 12809 – 12810
  2 egz.
 6. POŁOŻNICTWO i ginekologia / red. Grzegorz H. Bręborowicz Położnictwo i ginekologia. T. 2. Ginekologia / red. Grzegorz H. Bręborowicz; Beata Banaszewska [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. - S. XIX, 549-1010, XX, [4] s., [4] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12811 – 12812
  2 egz.
 7. POŁOŻNICTWO i ginekologia / red. Grzegorz H. Bręborowicz. - dodr. Położnictwo i ginekologia. T. 1. Położnictwo / red. Grzegorz H. Bręborowicz; Beata Banaszewska [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007. - XVIII, 547, XX, [4] s., [2] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), rys., schem., tab., wykr. (w tym kolor.) ; 24 cm
  Sygn. 18499 – 18504
  6 egz. 8. POŁOŻNICTWO i ginekologia / red. Grzegorz H. Bręborowicz. - dodr. Położnictwo i ginekologia. T. 2. Ginekologia / red. Grzegorz H. Bręborowicz; Beata Banaszewska [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007. - S. XXI, 549-1010, XX, [3] s., [4] k. tabl. : fot. (w tym kolor.), rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 18505 – 18510
  6 egz. 9. POŁOŻNICTWO i ginekologia = Obstetrics and Gynaecology / Nick Panay, Ruma Dutta, Audrey Ryan, J.A. Mark Broadbent; red. wyd. pol. Jerzy Florjański; tł. z ang. Michał Tomaszewski. - Wyd. 1 pol.. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2006. - XIV, 417 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Crash Course)

Sygn. 14672 – 14675

4 egz. 1. POŁOŻNICTWO i ginekologia : podręcznik dla studentów / red. Tadeusz Pisarski; Szymon Banaszewski [et al.]. - Wyd. 4 unowocześ. dodr. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002. - XI, [1], 884, [1] s., 6 k. tabl. : fot. (w tym kolor.), rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 6671 – 6672
  2 egz. 2. POŁOŻNICTWO i ginekologia w zarysie = Obstetrics and Gynecology at a Glance / Errol Norwitz, John Schorge; red. tł. Bogdan Chazan; tł. z ang. Jerzy Leibschang [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006. - 148 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 29 cm
  Sygn. 13946 - 13947 , 18214 – 18215
  4 egz.
 3. POŁOŻNICTWO praktyczne i operacje położnicze / Joachim W. Dudenhausen, Willibald Pschyrembel; współpraca Michael Obladen; tł. z niem. Krystian Powolny. - Wyd. 4 dodr. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - XV, [1], 471 s. : fot. (w tym kolor.), rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 6673 – 6674
  2 egz. 4. Problemy zdrowotne współczesnej kobiety : IV Forum Zdrowia Kobiety : międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna, Kalisz, 3-4 października 2008 r. / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.- Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2008.
  (Zeszyt Naukowy / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu Położnictwa i Pielęgniarstwa)
  Sygnatura: 30933
  1 egz.

 1. Profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządów płciowych kobiety : I Forum Zdrowia Kobiety : konferencja naukowo-szkoleniowa, Kalisz, 23 września 2005 r. / [red. nauk. Tadeusz Pisarski].- Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2005.
  (Zeszyt Naukowy / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Prace Naukowe Instytutu Położnictwa i Pielęgniarstwa)
  Sygnatura: 30934
  1 egz. 2. REHABILITACJA w położnictwie i ginekologii : wybrane fazy rozwoju wewnątrzłonowego i profilaktyki uszkodzeń okołoporodowych dziecka i matki / Włodzimierz Fijałkowski [et al.] ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 1998. - 186 s. : fot., rys., schem., wykr. ; 24 cm . - (Seria D, Rehabilitacja - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
  Sygn. 15809 - 15810 , 18578 – 18581
  6 egz. 3. Szkoła rodzenia jako forma kształcenia dorosłych : podręcznik dla instruktorów szkół rodzenia / Monika Łapczyńska.- Bielsko-Biała : α-medica press, cop. 2014.
  Sygnatura: 34865 , 34866 , 34867 , 34868
  4 egz.

 1. USG dla położnych / red. nauk. Ewa Dmoch-Gajzlerska ; aut. Grażyna Bączek [et al].- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
  Sygnatura: 35230 , 35231 , 35232 , 35233
  4 egz.
 2. WYBRANE zagadnienia z położnictwa i ginekologii dla położnych : podręcznik dla położnych / Adam Cekański. - Katowice : Śląska Akademia Medyczna, 1999. - 451 s.: rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 2620 – 2623
  4 egz. 3. WYBRANE zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego / Andrzej SteciwkoWybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 7. Kardiologia, nefrologia, diabetologia, alergologia, pulmonologia, psychiatria, ginekologia, pediatria / red. Andrzej Steciwko; Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej i Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych Akademii Medycznej we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. Continuo, 2006. - 263 s., [2] k. tabl. : fot., rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 13930 – 13931
  2 egz.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna