Globalizacja gospodarczaPobieranie 12.11 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar12.11 Kb.
GLOBALIZACJA GOSPODARCZA 1. Czego chcą krytycy globalizacji : Attac / Christiane Grefe, Mathias Greffrath, Harald Schumann ; przekł. Magdalena Labiś.- Kraków : Wydaw. WAM, 2004.
  Sygnatura: 10705
  1 egz.
 2. Fair trade - szansa dla wszystkich / Joseph E. Stiglitz, Andrew Charlton ; przekł. Adam Szeworski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 (2006).
  Sygnatura: 24261 , 24262 , 24263 , 24264 , 24265 , 24266
  6 egz. 3. Finanse publiczne wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba] ; Uniwersytet Gdański. Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Gdańska Akademia Bankowa.- Gdańsk : GAB ; Warszawa : CeDeWu, 2003.
  (Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji [t. 4])
  Sygnatura: 11250
  1 egz.
 4. Globalistyka : procesy globalne i ich lokalne konsekwencje / Mirosława Czerny, Robert Łuczak, Jerzy Makowski ; red. nauk. Mirosława Czerny.- Warszwa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  Sygnatura: 20738 , 20739 , 20740 , 20741 , 20742 , 20743
  6 egz.
 5. GLOBALISTYKA : przyszłość globalnej gospodarki / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Warszawa : Difin, 2007. - 117 s. : 1 fot., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 24791 – 24796
  6 egz. 6. GLOBALIZACJA / Joseph E. Stiglitz ; tł. z ang. Hanna Simbierowicz. - dodr. 5. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 232, [2] s. ; 25 cm
  Sygn. 15569
  1 egz.
 7. GLOBALIZACJA / Joseph E. Stiglitz ; tł. z ang. Hanna Simbierowicz. - dodr. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 232, [2] s. ; 25 cm
  Sygn. 24272 – 24276
  5 egz. 8. Globalizacja : mechanizmy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Liberskiej.- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002.
  Sygnatura: 15752
  1 egz. 9. Globalizacja a rozwój : szanse i wyzwania dla Polski / red. nauk. Galia Chimiak, Marcin Fronia.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.
  Sygnatura: 36029 , 36030 , 36031 , 36032
  4 egz.
 10. GLOBALIZACJA a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Mirosława Czerny. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 240 s., [16] k. tabl. : fot., mapy, tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 13356 - 13357, 17845 – 17846
  4 egz. 11. GLOBALIZACJA sektora usług w Polsce / Kazimierz A. Kłosiński, Andrzej Masłowski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 214 s. : tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 11830 - 11831, 12287 , 17790
  4 egz. 12. Globalizacja w teorii i praktyce / Agnieszka Rzepka.- Wyd. 2 zm. i popr.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe "Silva Rerum", 2014.
  Sygnatura: 36033 , 36034 , 36035 , 36036
  4 egz.
 13. GLOBALIZACJA w trzech odsłonach : offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna / Krzysztof Rybiński. - Warszawa : Difin, 2007. - 350, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 18538 – 18543
  6 egz. 14. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa / Marian Gorynia, Barbara Jankowska.- Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.
  Sygnatura: 22278 , 22279 , 22280 , 22281 , 22282 , 22283
  6 egz. 15. Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat - Europa - Polska / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski ; aut. Eulalia Skawińska [et al.].- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
  Sygnatura: 35026
  1 egz. 16. Korporacje transnarodowe : przemiany, oddziaływania, wyzwania / Anna Zorska.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 (2006).
  Sygnatura: 16405 , 16406 , 18133 , 18134
  4 egz. 17. Kryzysy systemowe / red. nauk.: Elżbieta Mączyńska, Jan Jakub Michałek, Józef Niżnik ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus".- Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2013.
  Sygnatura: 35913
  1 egz.
 18. LEKSYKON polityki gospodarczej / red. Urszula Kalina-Prasznic; Elżbieta Kundera [et al.]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 262, [1] s. : tab., wykr. ; 22 cm
  Sygn. 12199
  1 egz. 19. Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. naukowa Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski ; [aut. Joanna Bednarz et al.].- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
  Sygnatura: 33489 , 33490 , 33491 , 33492
  4 egz. 20. Rozwój gospodarczy a globalizacja : ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością / Ryszard Piasecki.- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003.
  Sygnatura: 7317
  1 egz. 21. Rozwój regionalny a procesy globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja F. Bociana ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny.- Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2004.
  Sygnatura: 10062
  1 egz. 22. Rozwój regionalny w warunkach globalizacji / pod red. nauk. Krystyny Gomółki.- Warszawa : Sowa, 2005.
  Sygnatura: 20853 , 20854 , 20855
  3 egz. 23. SZALONE lata dziewięćdziesiąte : nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata / Joseph E. Stiglitz ; tł. z ang. Hanna Simbierowicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 298, [1] s. ; 24 cm
  Sygn. 15578 , 24277 – 24281
  6 egz. 24. Wizja sprawiedliwej globalizacji : propozycje usprawnień / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Adam Szeworski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  Sygnatura: 24282 , 24283 , 24284 , 24285 , 24286 , 24287
  6 egz. 25. Współczesna gospodarka światowa : główne centra gospodarcze / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
  Sygnatura: 13598
  1 egz. 26. Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji / pod red. Marianny Księżyk.- Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
  Sygnatura: 35089
  1 egz.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna