Gmina Miasto Brzeg


Warunki przyrodniczo- glebowePobieranie 456.78 Kb.
Strona2/5
Data07.05.2016
Rozmiar456.78 Kb.
1   2   3   4   5

5. Warunki przyrodniczo- glebowe

W Brzegu dominuje klimat przejściowy. Charakteryzuje się łagodnymi zimami oraz dużą zmiennością temperatur podczas lata. W lecie po upalnych dniach następują nagle okresy chłodne ze znacznymi opadami.

Grubość warstwy próchnicznej na terenie parku jest zróżnicowana. Średnia grubość wynosi 20cm, przy czym na terenach położonych wzdłuż strumienia jest grubsza niż w pozostałej części parku.

Rzeźba terenu Parku jest zróżnicowana. Charakteryzuje się wyraźnie zaznaczonymi skarpami wzdłuż stawów i strumienia (rowu) oraz płaskim terenem leżącym powyżej fosy.

Na terenie parku generalnie występują zbiorowiska atropogeniczne (charakterystyczne dla dużych parków, ogrodów), bezpośrednio związane z działalnością człowieka. Najmniejszy wpływ człowieka charakteryzuje tereny dawnej fosy, występują tam licznie olsze (Alnus glutinosa) typowe dla zbiorowiska łęgów olszowych (Circaeo-Alnetum). Zbiorowiska te występują zazwyczaj na torfach i zabagnionych madach. Dłuższe przebywanie na terenie tego zbiorowiska jest niekorzystne ze względu na znaczne obciążenie akcji serca. Elementami dyskomfortowymi są: duża wilgotność powietrza, przy małej jego ruchliwosci, wysokie stężenie substancji lotnych, masowe pojawianie się uciążliwych owadów. Mimo małej przydatności rekreacyjnej, obszar ten stanowi istotny czynnik wzbogacający krajobraz parku.


 1. Stan istniejący szaty roślinnej


6.1 Opis stanu istniejącego szaty roślinnej

W granicach opracowania zinwentaryzowano 997 sztuk drzew i 410 szt. krzewów. Przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna wykazała, że zdrowotność drzew jest dobra. W parku rośnie wiele drzew rzadko spotykanych na terenie kraju min. Celtis occidentalis (Wiązowiec zachodni), Magnolia kobus (Magnolia japońska), Pterocarya fraxinifolia (Skrzydłorzech kaukazki), Miłorząb japoński (Gingko biloba), Taxodium distichum (Cypryśnik błotny) oraz formy drzewiaste Taxus baccata (Cis pospolity), Chamaecyparis pisifera (Cyprysik groszkowy) i Cornus mas (Dereń jadalny). Uwagę zwracają także duże rozmiary drzew. Część z nich posiada wymiary pomnikowe.

Warstwa dolna (podszyt, runo) w części parkowej reprezentowana jest zarówno przez krzewy (min.Symphoricarpos albus, Cotoneaster lucidus, Ligustrum vulgare, Philadelphus coronarius) jak i pnącza (Hedera helix). Znajduje się tu również duża grupa samosiejek, które należy usunąć, aby zachować czytelność wnętrz parkowych.

Na terenie parku znajdują się 3 drzewa wpisane do rejestru zabytków jako pomniki przyrody ożywionej, są to: • Quercus robur (Dąb szypułkowy) nr 64 – obwód pnia 420 cm

 • Quercus robur (Dąb szypułkowy) nr 234 – obwód pnia 458 cm

 • Fagus sylvatica ‘Pendula’ (Buk pospolity odm. zwisająca) nr 354 – obwód pnia

284 cm

Na terenie parku znajduje się 51 drzew o wymiarach pomnikowych wg. kwalifikacji obowiązującej obecnie w lasach, nie wpisanych do rejestru zabytków, są to:

- Acer campestre (Klon polny) nr 23 – obwód pnia 138/106/204 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Acer campestre (Klon polny) nr 34 – obwód pnia 227 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Acer campestre (Klon polny) nr 41 – obwód pnia 121/76/106/161 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Acer campestre (Klon polny) nr 48 – obwód pnia 174/137 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Acer campestre (Klon polny) nr 53 – obwód pnia 145/163 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Acer campestre (Klon polny) nr 54 – obwód pnia 95/192 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Acer campestre (Klon polny) nr 55 – obwód pnia 320 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Acer campestre (Klon polny) nr 65 – obwód pnia 214 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm) • Acer platanoides (Klon pospolity) nr 122 – obwód pnia 255 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

 • Tilia cordata (Lipa drobnolistna) nr 135 – obwód pnia 341 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 310cm)

- Acer campestre (Klon polny) nr 156 – obwód pnia 175 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Acer campestre (Klon polny) nr 161 – obwód pnia 111/105/169 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)


 • Carpinus betulus (Grab pospolity) nr 175 – obwód pnia 281/192 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 200cm)

 • Acer platanoides (Klon pospolity) nr 193 – obwód pnia 249 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

- Acer campestre (Klon polny) nr 215 – obwód pnia 387 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)


 • Acer platanoides (Klon pospolity) nr 232 – obwód pnia 320 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

 • Acer platanoides (Klon pospolity) nr 264 – obwód pnia 347 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

 • Tilia cordata (Lipa drobnolistna) nr 332 – obwód pnia 354 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 310cm)

 • Platanus xhispanica (Platan klonolistny) nr 359 – obwód pnia 401cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 300cm)

 • Tilia cordata (Lipa drobnolistna) nr 375 – obwód pnia 351 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 310cm)

 • Acer platanoides (Klon pospolity) nr 408 – obwód pnia 252 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

 • Tilia cordata (Lipa drobnolistna) nr 443 – obwód pnia 326 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 310cm)

 • Acer platanoides (Klon pospolity) nr 505 – obwód pnia 250 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 512 – obwód pnia 272 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 522 – obwód pnia 235 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P.Rucińskiego (1998r.)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 538 – obwód pnia 283 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)


 • Gingko biloba (Miłorząb dwuklapowy) nr 548 – obwód pnia 189 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 150cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 554 – obwód pnia 246 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Acer campestre (Klon polny) nr 556 – obwód pnia 189 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)


 • Carpinus betulus (Grab pospolity) nr 604 – obwód pnia 252 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 200cm)

- Acer campestre (Klon polny) nr 611 – obwód pnia 229 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)


 • Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) nr 663 – obwód pnia 295 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 250cm)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 665 – obwód pnia 234 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)


 • Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) nr 666 – obwód pnia 264 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 250cm)

 • Salix alba (Wierzba biała) nr 688 – obwód pnia 459 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 310cm)

 • Prunus avium (Czereśnia ptasia) nr 715 – obwód pnia 146 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 100cm)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 797 – obwód pnia 240 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 799 – obwód pnia 320 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 802 –obwód pnia 186/222/196/275 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 803 – obwód pnia 252 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 810 – obwód pnia 235 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)


 • Tilia cordata (Lipa drobnolistna) nr 841 – obwód pnia 334 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 310cm)

 • Acer platanoides (Klon pospolity) nr 862 – obwód pnia 237 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

 • Platanus xhispanica (Platan klonilistny) nr 951 – obwód pnia 336 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 300cm)

- Acer campestre (Klon polny) nr 983 – obwód pnia 300 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 1025 – obwód pnia 235 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 1067 – obwód pnia 246 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 1118 – obwód pnia 243 cm (wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 1119 – obwód pnia 240 cm (wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 1121 – obwód pnia 230 cm (wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 1137 – obwód pnia 247 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)


6.2 Projekt gospodarki drzewostanem

Do usunięcia przeznaczono krzewy, drzewa lub przewodniki suche, zamierające lub rosnące w zbyt dużym zwarciu.Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia:

L.p.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

wys.
(m.)


średnica
korony
(m.)


obwód pnia (cm.)

uwagi

4

Ligustrum vulgare

Ligustr pospolity

1.8

2

 

2 szt. Stare, połamane - do usunięcia

10

Pseudotsuga
menziesi

Daglezja zielona

12

4

71

Sucha - do usunięcia

33

Acer campestre

Klon polny

15

4

130

Zamierający - do usunięcia

36

Ligustrum vulgare

Ligustr pospolity

0.7

0.4

 

Żywopłot - do usunięcia

62

Syringa sp.

Lilak

4

4
Liczne odrosty do usunięcia

63

Syringa sp.

Lilak

4

3.5
Liczne odrosty; pokrzxywiony - do usunięcia

71

Syringa sp.

Lilak

3-4

4
2szt. do usunięcia, rosną na parterze gazonowym

74

Syringa sp.

Lilak

3

4
Forma drzewiasta, pojedynczy pień - do usunięcia, rosnie na parterze gazonowym

76

Syringa sp.

Lilak

4

5
Forma drzewiasta, pojedynczy pień - do usunięcia, rosnie na parterze gazonowym

86

Picea pungens 'Glauca'

Świerk kłujący f.sina

8

4

72

Suchy - do usunięcia

87

Syringa sp.

Lilak

4

5
Forma drzewiasta - do usunięcia, rosnie na parterze gazonowym

88

Syringa sp.

Lilak

4

4
Forma drzewiasta - do usunięcia, rosnie na parterze gazonowym

89

Syringa sp.

Lilak

4

4
Forma krzewiasta, liczne odrosty - do usunięcia, rośnie na parterze gazonowym

102

Crataegus

Głóg

2

1

4-7

samosiejka - do usunięcia

120

Philadelphus coronarius

Jaśminowiec wonny

4

3
Do usunięcia, rośnie na parterze gazonowym

121

Philadelphus coronarius

Jaśminowiec wonny

4

3
Do usunięcia, rośnie na parterze gazonowym

125

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

4

1

22

Sucha - do usunięcia

197

Picea abies

Świerk pospolity

7

3

45

Suchy - do usunięcia

219

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

7

4

53

Sucha - do usunięcia

225

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

8

3

33

Sucha - do usunięcia

227

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

8

3

50

Zamierająca - do usunięcia

228

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

8

2

36

Sucha - do usunięcia

246

Syringa sp.

Lilak

5

2

 

Do usunięcia

247

Pterocarya fraxinifolia

Skrzydłorzech
kaukaski

3

1

14

Zamierający, połamany do usunięcia

262

Rhus typhina

Sumak octowiec

4.5

4

34/38

Suchy - do usunięcia

270

Sorbaria sorbifolia

Tawlina jarzębolistna

0.5-0.8

0.5-0.8

 

Grupa - 6m2; do usunięcia

271

Malus sp.

Jabłoń

4

1.5

16

Połamana, do usunięcia

287

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

10

7

110

Zamierający, do usunięcia

299

Acer platanoides

Klon pospolity

6

3

22

Samosiejka - do usunięcia

300

Grupa:
Ribes rubrum
Philadelphus
coronarius

Porzeczka pospolita


Jaśminowiec wonny

1.5-2
1-2


2
1-2 

Ribes rubrum 4szt.
Philadelphus coronarius

3 szt. - do usunięcia


Samosiejki Acer platanoides i Robinia pseudoacacia

305

Philadelphus
coronarius

Jaśminowiec wonny

3.5

3

 

Stary, pochylony - do usunięcia

315

Robinia pseudoacacia

Robinia biała

9

4

35

Posusz do 5%, pokrzywiona - do usunięcia

317

Robinia pseudoacacia

Robinia biała

7

5

41

Pokrzywiona - do usunięcia

326

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

10

5

139

Zamierająca, bez wierzchołka–do usunięcia

356

Ligustrum vulgare

Ligustr pospolity

1

0.5
Do usunięcia

384

Cotinus coggygria

Perukowiec podolski

2

2

 

Połamany - do usunięcia

423

Juniperus sabina

Jałowiec sabiński

do 2

do 3
Do usunięcia

439

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

4

4

32

Pochylona - do usunięcia; dosadzić nowe drzewo

440

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

5

5

51

Pokrzywiona - do usunięcia; dosadzić nowe drzewo

474

Malus domestica

Jabłoń domowa

6

5

48

Do usunięcia

477

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

3

2

19

Do usunięcia

494

Acer platanoides

Klon pospolity

6

4

38

Rośnie przy ogrodzeniu - do usunięcia

501

Robinia pseudoacacia

Robinia biała

6

4

29/26

Do usunięcia

540

Thuja occidentalis

Żywotnik zachodni

7

4

56

Suchy - do usunięcia

542

Picea abies

Świerk pospolity

5

3

78

Złamany przewodnik - do usunięcia

566

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

5

4

43

Pokrzywiona, brak przewodnika-do sunięcia

569

Sambucus nigra

Bez czarny

4

4

 

Grupa 13m2 dodatkowo samosiejka Acer platanoides -
całość do usunięcia

570

Sambucus nigra

Bez czarny

2

3

 

Do usunięcia

574

Acer platanoides

Klon pospolity

2-5

1-3

4-34

Grupa samosiejek 9m2
- do usunięcia

587

Acer platanoides

Klon pospolity

2

0.5

23

Suchy, połamany - do usunięcia

588

Acer platanoides

Klon pospolity

7

5

44

Pokrzywiony - do usunięcia

597

Prunus padus

Czeremcha pospolita

3

3

 

Forma krzewiasta, połamana - do usunięcia

607

Grupa:
Robinia pseudoacacia
Sambucus nigra

Robinia biała


Bez czarny

2.5-5

2-4

16-29

Robinia pseudoacacia 2szt.
Sambucus nigra 1szt.
Pokrzywione - do usunięcia

608

Sambucus nigra

Bez czarny

3-4

3

 

3 szt. Mniejszy Sambucus nigra do usunięcia


612

Sambucus nigra

Bez czarny

2

2

 

Stare - do usunięcia

614

Grupa:
Acer pseudoplatanus
Robinia pseudoacacia
Sambucus nigra
Tilia cordata

Klon jawor


Robinia biała
Bez czarny
Lipa drobnolistna

4-8
7


2
5

3
3
3


2

16-40
26-34

23


Acer pseudoplatanus 2 szt.- do usunięcia, duze zwarcie
Robinia pseudoacacia 3 szt.- do usunięcia, duze zwarcie
Sambucus nigra 1 szt. do usunięcia, duze zwarcie
Tilia cordata 1 szt.

615

Grupa:
Fraxinus excelsior
Crataegus xmedia
Sambucus nigra

Jesion wyniosły


Głóg pośredni
Bez czarny

7
5
2


2
4
1


38
34/25Fraxinus excelsior 1 szt.- do usunięcia, pokrzywiony, duże zwarcie
Crataegus xmedia 1 szt. - brak uwag
Sambucus nigra 2 szt. -do usunięcia

619

Grupa:
Sambucus nigra
Acer platanoides
Cornus mas

Bez czarny


Klon pospolity
Dereń jadalny

3
2
6


3
2
6 

Sambucus nigra 1 szt.- do usunięcia
Acer platanoides 1szt. - do usunięcia, pokrzywiony, połamany
Cornus mas 1 szt. - brak uwag

630

Fraxinus excelsior

Jesion wyniosły

9

3

48/69

Suchy- do usunięcia

631

Grupa:
Sambucus nigra
Carpinus betulus

Bez czarny


Grab pospolity

2-3
4


2
3


 

Sambucus nigra 2 szt.- do usunięcia, pokrzywiony, połamany
Carpinus betulus 1 szt. forma krzewiasta

632

Fraxinus excelsior

Jesion wyniosły

9

4

62

Sęki; pokrzywiony -do usunięcia

633

Acer platanoides

Klon pospolity

9

5

63

Rośnie pod drzewem nr 634 - do usunięcia

639

Fraxinus excelsior

Jesion wyniosły

8

6

87

Rośnie pod drzewem nr 639 - do usunięcia

642

Grupa:
Sambucus nigra
Acer platanoides
Fraxinus excelsior

Bez czarny


Klon pospolity
Jesion wyniosły

1-3
2-6


2-6

1-3
1-3


1-3

4-40


Powierzchnia 99m2
Sambucus nigra 14szt. - do usunięcia
Acer platanoides -samosiejki zostaje 50%
Fraxinus excelsior - samosiejki, zostaje 50%

653

Acer campestre

Klon polny

8

5

52

Do usunięcia; rany na pniu, pokrzywiony; rośnie blisko drzewa nr 652

676

Prunus domestica
subsp. syriaca

Śliwa domowa,
lubaszka

3

5

47

Obwód pnia mierzony przy odziomku; złamany - do usunięcia

678

Fraxinus excelsior

Jesion wyniosły

14

6

71

Do usunięcia- ociera się o drzewo nr 679

687

Grupa:
Sambucus nigra
Acer platanoides
Fraxinus excelsior

Bez czarny


Klon pospolity
Jesion wyniosły

 

 

 

Zwarcie 50% 342m2- grupa do usunięcia
Sambucus nigra 50%
Acer platanoides 30%
Fraxinus excelsior 20%

694

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

10

3

58

Suchy - do usunięcia

699

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

9

4

70

Zamierający - do usunięcia

706

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

7

4

41

Suchy - do usunięcia

712

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

10

3

42

Zamierający, brak kory przy odziomku na 3/4 obwodu

713

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

6

2

32

Zamierający - do usunięcia

723

Alnus glutinosa

Olsza czarna

13

6

110

Zamierająca - do usunięcia

727

Alnus glutinosa

Olsza czarna

9

1

42

Sucha - do usunięcia

762

Fraxinus excelsior

Jesion wyniosły

5

4

20

Pokrzywiony, pochylony - do usunięcia

768

Sambucus nigra

Bez czarny

1-4

1-3

 

Grupa 11 szt. - do usunięcia

770

Alnus glutinosa

Olsza czarna

7

1

24

Sucha - do usunięcia

779

Grupa:
Sambucus nigra
Acer platanoides

Bez czarny


Klon pospolity

1-5

1-3

 

Zwarcie 80% - grupa do usunięcia
pow.187m2

788

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

7

4

58

Rośnie pod koronami drzew, pokrzywiona - do usunięcia

805

Grupa:

Acer platanoides


Sambucus nigra

Klon pospolity


Bez czarny

2.5-5

2-4

 

Do usunięcia; pow. 42m2 - samosiejki

823

Robinia pseudoacacia

Robinia biała

6

4

26

Duże zwarcie - do usunięcia

824

Robinia pseudoacacia

Robinia biała

6

4

23

Duże zwarcie - do usunięcia

877

Robinia pseudoacacia

Robinia biała

17

8

293

Zamierająca - do usunięcia

981

Grupa:
Symphoricarpos albus
Sambucus nigra
Forsythia xintermedia
Fraxinus excelsior
Tilia cordata

Śnieguliczka biała


Bez czarny
Forsycja pośrednia
Jesion wyniosły
Lipa drobnolistna

0.5-1.5
3-4


2
1-6
5

0.5-0.5
3


3
1-3
3
7

25
19

Symphoricarpos albus 6szt. - do usunięcia
Sambucus nigra 3 szt. - do usunięcia
Forsythia xintermedia 4szt. – do usunięcia
Fraxinus excelsior -samosiejka do usunięcia
Tilia cordata -samosiejka do usunięcia

991

Picea abies

Świerk pospolity

17

7

168

Sucha - do usunięcia

992

Taxus baccata

Cis pospolity

9

8

49

Mocno pochylony - do usunięcia, wrasta w drzewo nr 990

999

Picea pungens

Świerk kłujący

5

3

35

Suchy - do usunięcia

1062

Alnus glutinosa

Olsza czarna

15

1

187

Sucha - do usunięcia

1126

Acer platanoides

Klon pospolity

10

5

85

Suchy - do usunięcia

1135

Acer pseudoplatanus

Klon jawor

8

8

87

Porośnięty bluszczem, lekko pochylony, pokrzywiony, rośnie pod koroną drzewa nr 1136 - do usunięcia – zbyt duże zwarcie

Do pielęgnacji przewidziano drzewa posiadające posusz, sporadycznie wymagające korekty korony bądź usunięcia zagrażających konarów. W ramach pielęgnacji należy również zabezpieczyć dziuple i rany, które bezwzględnie powinny być zasmarowane preparatem impregnującym.

Część krzewów ze względu na zły stan zdrowotny wymaga cięć odmładzających i formujących, bądź całkowitej wymiany.

Do przesadzenia przewidziano Rhododendron cartawbiense (Różanecznik katawbijski) 2 szt. , gdyż rosną na parterze gazonowym.

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono graficznie na planszy inwentaryzacyjnej oraz w części opisowej (wykaz w załączeniu).

7. Projekt zagospodarowania terenu
7.1 Założenia ogólne

Podczas rewaloryzacji Parku Centralnego zostało założone, iż należy w jak największym stopniu wykorzystać i podkreślić istniejące już walory parku.

W projekcie parku w Brzegu przyjęto następujące założenia:


 • wzbogacenie oraz stworzenie spójnego i przejrzystego układu roślinnego;

 • wydobycie jak największej ilości walorów, jakie oferuje istniejący już stary i bogaty drzewostan, adaptacja istniejących wnętrz parkowych i utworzenie nowych. Dzięki czemu uzyskujemy prostą i przejrzystą przestrzeń parkową.

 • odtworzenie wartościowych rozwiązań występujących w parku (np. uzupełnienie starej alei lipowej);

 • renowacja trawników, założenie łąk kwietnych i wzbogacenie runa parkowego;

 • adaptacja układu wodnego;

 • modernizacja istniejącej komunikacji poprzez adaptację głównych ciągów pieszych (z uwzględnieniem zmiany nawierzchni)

 • zachowanie bogatej rzeźby terenu;

 • wzbogacenie parku o elementy, które były charakterystyczne dla wybitnych założeń ogrodowych z minionych epok (np. gazonowy parter barokowy);


7.2 Ustalenia szczegółowe

Do obsadzeń wybrano rośliny dekoracyjne, które dobrze rosną w warunkach miejskich parków.Na terenie parku Centralnego proponuje się:

 • wprowadzić pojedyncze egzemplarze drzew (Salix fragilis ‘Bullata’, Malus xpurpurea)


 • wprowadzić kompozycje krzewów (dominują gatunki o kwiatach białych - Viburnum carcephallum, Deutzia gracilis, Philadelphus coronarius, Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ w celu rozświetlenia cienistego parku; gatunki o kolorowych pędach szczególnie dekoracyjne podczas zimy – Cornus alba ”Sibirica”; gatunki o ciekawych i pachnących kwiatach – Rosa sp., Magnolia x soulangiana, Rhododendron catawbiense; gatunki o kwiatach wcześnie kwitnących – Hamamelis x intermedia );

 • wprowadzić kompozycje bylin (jako kobierzec kwiatowy na płaszczyźnie parteru gazonowego oraz przy zbiornikach wodnych);

 • wprowadzić w runie parkowym ozdobne rośliny okrywowe i pnącza znoszące częściowe lub pełne zacienienie (min. Hepatica nobilis, Vinca minor, Viola odorata, Galium odoratum i Hedera helix);

 • wprowadzić łąki kwietne;

 • wprowadzić w runie parkowym połacie roślin cebulowych (Crocus sp.);


7.3 Wykaz roślin projektowanych

L.p

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Rozstaw

(m)lub ilość

szt./m2

Ilość sztuk

odczyn

gleby

1

Malus x purpurea‘Royalti’

jabłoń purpurowa

-

19

obojętny

2

Pseudotsuga menziesii

daglezja zielona

-

4

obojętny

3

Salix fragilis ‘Bullata’

wierzba krucha odm. kulista

-

23

obojętny

4

Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna

-

80

obojętny

5

Cotoneaster dammeri ‘Major’

irga Dammera

0.35x0.35

119

obojętny

6

Cotoneaster horizontalis

irga pozioma

0.7x0.7

531

obojętny

7

Cornus alba ‘Sibirica’

dereń biały odm. syberyjska

1,0x1,0

341

obojętny

8

Viburnum carcephallum

kalina carcephallum

-

61

obojętny

9

Magnolia xsoulangiana ‘Speciosa’

magnolia Soulange’a

odm. okazała-

4

lekko kwaśny

(ph=5-6)


10

Deutzia gracilis

żylistek okazały

0.7x0.7

303

obojętny

L.p

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Rozstaw

(m)lub ilość

szt./m2

Ilość

sztuk

odczyn

gleby

11

Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’

Różanecznik katawbijski

1.5x1.5

61

kwaśny

12

Hamamelis xintermedia

oczar pośredni

-

9

lekko kwaśny

(ph=5-6)


13

Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’

tawuła norweska

0.7x0.7

342

obojętny

14

Rosa ‘Ingrid Bergman’

róża wielokwiatowa


7 szt.

108

obojętny

15

Rosa ‘Katia’

róża wielokwiatowa


7 szt.

112

obojętny

16

Hedera helix ‘Thorndale’

bluszcz pospolity

3 szt.

6300

obojętny

17

Partenocissus tricuspidata

Winobluszcz trójklapowy

-

17

obojętny

18

Vinca minor

Barwinek posoplity

7 szt.

13132

obojętny

19

Philadelphus coronarius

jaśminowiec wonny

1.0x1.0

186

obojętny

20

Salvia nemorosa

szałwia omszona

9 szt.

252

obojętny

21

Stachys byzantina

czyściec wełnisty

12 szt.

679

obojętny

22

Narcissus pseudonarcissus

narcyz trąbkowy

25 szt.

294

obojętny

23

Sedum spectabile ‘Brillant’

rozchodnik okazały

9 szt.

448

obojętny

24

Artemisia schmidtiana

bylica Schmidta

9 szt.

720

obojętny

25

Brunnera macrophylla

brunera wielkolistna

4 szt.

2224

obojętny

26

Polistychum setiferum

paprotnik szczecinkozębny

5 szt.

3100

obojętny

27

Hosta sieboldiana ‘Elegans’

funkia Siebolda

5 szt.

85

obojętny

28

Hemerocalis x hybrida

liliowiec ogrodowy

5 szt.

148

obojętny

29

Convalaria majalis

konwalia majowa

7 szt.

1568

obojętny

30

Hepatica nobilis

przylaszczka pospolita

7 szt.

21063

obojętny

31

Polygonatum vulgare

kokoryczka pospolita

5 szt.

3665

obojętny

32

Galium odoratum

przytulia wonna

7 szt.

10689

obojętny

33

Viola odorata

fiołek wonny

7 szt.

12691

obojętny

34

Ligularia dentata

języczka pomarańczowa

3 szt.

642

obojętny

35

Crocus sp.

Krokus botaniczny

18 szt.

2700

obojętny

7.4 Runo parkowe

Runo parkowe zostało wzbogacone o rośliny wyróżniające się walorami zdobniczymi podczas całego okresu wegetacyjnego (kształt i barwa liści, kolor kwiatów). Roślinność rozmieszczona została nieregularnie połaciami w celu wzmocnienia efektów plastycznych (jednorodne plamy barwne). Wybrana kolorystyka - biel z akcentami fioletowymi i różowymi służy rozjaśnieniu półmroku panującego pod okapem drzew.

Efekt wczesnowiosenny, przed pełnym rozwinięciem ulistnienia drzew daje przede wszystkim Hepatica nobilis (Przylaszczka pospolita) tworząca fioletowo-niebieskie, niekiedy różowe łany drobnych kwiatów - trzon kompozycji runa parkowego.

Późniejszy efekt wiosenny i wczesnoletni dają gatunki roślin pachnących: Galium odoratum (Przytulia wonna) oraz Convalaria majalis (Konwalia majowa)

Efekt letni dają: Viola odorata (Fiołek wonny) oraz Polygonatum vulgare

(Kokoryczka pospolita).

Runo parkowe zostało urozmaicone przez paproć Polistychum setiferum (Paprotnik szczecinkozębny) i Brunnere macrophylle (Brunera wielkolistna).

W celu uzupełnienia runa parkowego zaproponowane została Hedera helix (Bluszcz pospolity) oraz Vinca minor (Barwinek pospolity).


7.5 Łąka kwietna

Na terenie parku zaproponowana została mieszanka - POLSKA ŁĄKA KWIETNA, o następującym składzie:

Złocień zwyczajny Leucanthemum vulgare 17,5

Jaskier ostry Ranunculus acris 16,3

Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus 8,2

Świerzbnica polna Knautia arvensis 5,8

Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi 5,8

Mniszek lekarski Taraxacum officinale 5,8

Jaskier rozłogowy Ranunculus repens 4,7

Szczaw zwyczajny Rumex acetosa 3,5

Krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis 3,5

Koniczyna łąkowa Trifolium pratense 2,3

Koniczyna biała Trifolium repens 2,3

Marchew dzika Daucus carota 2,3

Kosmatka polna Luzula campestris 2,3

Komonica zwyczajna Lotus corniculatus 2,3

Brodawnik jesienny Leontodon autumnalis 2,3

Krwawnik pospolity Achillea millefolium 2,3

Mak polny Papaver rhoeas 2,3

Chaber łąkowy Centaurea jacea 2,0

Przytulia właściwa Galium verum 1,8

Kminek zwyczajny Carum carvi 1,8

Jaskier różnolistny Ranunculus auricomus 1,3

Szelężnik mniejszy Rhinanthus minor 1,2

Chaber austriacki Centaurea phrygia 1,2

Wyka brudnożółta Vicia grandiflora 0,6

Kozibród łąkowy Tragopogon pratensis 0,4

Głowienka pospolita Prunella vulgaris 0,1


Firma preferencyjna:

Łukasz Łuczaj, Rzepnik 20A, 38-473 Łęki Strzyżowskie

tel. (0 – 13) 4385792


8. Prace ogrodnicze


: zalaczniki przetargi -> 435
zalaczniki przetargi -> O zamówieniu burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego.”
zalaczniki przetargi -> Zamawiający: Gmina Głuchołazy
zalaczniki przetargi -> Obiekt: podpiwniczenie budynku spzoz „przychodnie kozienice” adres: kozienice ul. H. Sienkiewicza 28
zalaczniki przetargi -> Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euro
zalaczniki przetargi -> Pzp II 3411 14 /06 Cena 7 zł specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zalaczniki przetargi -> Do wszystkich wykonawcóW
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie
zalaczniki przetargi -> Wg rozłącznika Dot.: Konkursu ofert na: „wykonanie badań laboratoryjnych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu” sp zoz „ŚRÓdmieście” zawiadamia wszystkich Oferentów,


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna