Gmina Miasto Brzeg


Opis materiału roślinnegoPobieranie 456.78 Kb.
Strona3/5
Data07.05.2016
Rozmiar456.78 Kb.
1   2   3   4   5

8.1 Opis materiału roślinnego


Parametry sadzonych drzew:

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i polska.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:


 • pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

 • przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

 • system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

 • u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

 • pędy korony u drzew nie powinny być przycięte,

 • pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

 • przewodnik powinien być prosty,

Wady niedopuszczalne: • silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

 • ślady żerowania szkodników,

 • oznaki chorobowe,

 • martwice i pęknięcia kory,

 • uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

 • uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  1. Dodatkowe materiały i substancje

Nawozy - należy stosować nawozy wolno rozkładające się odpowiednie dla posadzonych roślin.

Kora - korę (dobrze przekompostowaną) stosuje się do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roślin. Kora musi być wolna od szkodników, chorób i chwastów, nie zanieczyszczona metalami ciężkimi i o średnim rozdrobnieniu . Korę stosujemy jedynie w miejscach nasadzeń krzewów. Powierzchnia do korowania wynosi 1213m, grubość warstwy 3cm.
Podłoże do uprawy gleby - Należy używać substratu na bazie materiałów organicznych dobrze przekopostowanego o pH około 7 , chyba że rośliny zawarte w specyfikacji mają wyraźnie odmienne wymagania glebowe np. różaneczniki (tabela – wykaz roślin projektowanych – punkt 7.3).


8.3 Transport i przechowywanie roślin


Już w szkółce i podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów roślin przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania należy oczyścić
i rany zabezpieczyć, na koszt wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie rośliny muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem, wodą stagnującą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.

Należy zadbać o odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie. • rośliny kopane z bryłą korzeniową - drzewa rosnące w polu powinny być wykopane z odpowiedniej wielkości bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.

 • rośliny kopane z gołym korzeniem - powinny być to rośliny przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze ukształtowanym systemem korzeniowym. Rośliny należy wykopać tak, by zachować strukturę systemu korzeniowego (również drobne korzenie). Korzenie muszą być zabezpieczone od momentu wykopania roślin w szkółce do czasu sadzenia. W tym czasie korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemrożeniem poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem.

 • rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.8.4 Przygotowanie terenu pod obsadzenia

8.4.1 Metoda pracy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa


8.4.2 Przygotowanie dołów do sadzenia drzew i dużych krzewów

Rozmiar dołu musi być dostosowany do poszczególnych roślin. Dół ma być przynajmniej 300mm głębszy od wysokości bryły korzeniowej i przynajmniej 200mm szerszy od promienia bryły korzeniowej.

W przypadku sadzenia roślin z gołym korzeniu dół powinien być wystarczająco obszerny, by nie zaginać mocno korzeni. Po wykopaniu dołu należy spulchnić jego dno na głębokość 300mm. Zwięzłe i zbite ściany dołu należy również spulchniać.

8.5 Sadzenie drzew i krzewów

8.5.1 Terminy sadzenia


Krzewy kopane z gruntu- sadzimy wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią. Krzewy liściaste sadzimy po utracie liści, iglaste po zdrewnieniu młodych pędów.

Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić przez cały rok z wyjątkiem czasu, gdy grunt jest zmarznięty.


8.5.2 Ogólne uwagi

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał roślinny był właściwie zapakowany w szkółce i nie przesechł podczas transportu.

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:


 • wszystkie inne rośliny powinny być zadołowane lub ich korzenie powinny być obsypane substratem i przechowywane w ocienionym miejscu.


8.5.3 Warunki podczas sadzenia

Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać, jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin jak: mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp.
: zalaczniki przetargi -> 435
zalaczniki przetargi -> O zamówieniu burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego.”
zalaczniki przetargi -> Zamawiający: Gmina Głuchołazy
zalaczniki przetargi -> Obiekt: podpiwniczenie budynku spzoz „przychodnie kozienice” adres: kozienice ul. H. Sienkiewicza 28
zalaczniki przetargi -> Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euro
zalaczniki przetargi -> Pzp II 3411 14 /06 Cena 7 zł specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zalaczniki przetargi -> Do wszystkich wykonawcóW
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie
zalaczniki przetargi -> Wg rozłącznika Dot.: Konkursu ofert na: „wykonanie badań laboratoryjnych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu” sp zoz „ŚRÓdmieście” zawiadamia wszystkich Oferentów,


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna