Gmina Miasto BrzegPobieranie 456.78 Kb.
Strona4/5
Data07.05.2016
Rozmiar456.78 Kb.
1   2   3   4   5

8.5.4 Umiejscowienie roślin


Rośliny rozmieszcza się na podstawie projektu nasadzeń roślin dołączonych do opisu. Powinny być one rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami.

8.5.5 Sadzenie drzew


Drzewa należy sadzić na takiej samej głębokości jakiej rosły w szkółce przed wysadzeniem. Uszkodzone części korzeni należy usuwać cięcia większe niż 30mm należy zabezpieczyć fungicydem.

Dół na bryłę drzewa wypełniamy mieszanką gruntu i substratu. Część substratu wsypujemy do dołu zaś resztę mieszamy z wykopana gleba i wsypujemy do dołu jako wypełnienie .Dół po umieszczeniu w nim rośliny należy zapełnić warstwami stale je zagęszczając tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Wymieszana ziemia będąca wypełnieniem dołu powinna być stopniowo zalewana wodą tak aby wyeliminować puste przestrzenie w glebie. Po posadzeniu należy staranie podlać drzewa i dostarczyć wolno rozkładającego nawozu w ilości 100 g na drzewo (lub według zaleceń producenta nawozu).

Drzewa zabezpieczamy za pomocą drewnianych pali o grubości stosownej do drzewa zaleca się średnice 8cm i długość 2,5m,pale zabezpieczamy przed wbiciem preparatem ochronnym, pale wbijamy poza bryłą tak, aby nie uszkodzić korzeni następnie taśmą przywiązujemy drzewa do pali

Na każde drzewo przewiduje się 3 pale mocujące.

Powierzchnię pod drzewami należy pokryć warstwą kory.
8.5.6 Uzupełnienie ubytków w alei lipowej

Drzewa w alei lipowej znajdującej się na terenie Parku Centralnego wymagają uzupełnienia. Aby osiągnąć odpowiedni efekt nasadzeń należy zastosować drzewa o obwodzie pnia min. 20-25 cm.

Sadzenie mniejszych roślin nie zapewni dobrych efektów, gdyż młode drzewa nie mają możliwości rozwoju – łatwo się deformują i często zasychają.

W celu wykonania uzupełnienia alei należy zapewnić nowo posadzonym roślinom odpowiedni dostęp światła. W tym wypadku należy wykonać cięcia korygujące sąsiadujących drzew w odległości nie mniejszej niż 1- 1,5m od osi sadzonego drzewa. Należy również częściowo ograniczyć konkurencję korzeniową powstającą przez nadmierne przerastanie gleby przez korzenie drzew sąsiadujących.

Wyznaczenie miejsc sadzenia roślin powinno odbywać się wg następującej zasady: w przypadku sadzenia drzew w lukach między drzewami, odległość sadzenia należy wyznaczać mierząc odległość między kolejnymi istniejącymi lipami (ich środkiem symetrii) i dzieląc przez ilość dosadzanych lip w luce dodając 1, czyli np. jeżeli dosadzamy dwa drzewa w luce o długości 12m, to należy podzielić tą długość przez 3. W wyniku podziału otrzymamy odległość 4m.
8.5.7 Sadzenie krzewów i bylin

Krzewy powinny być sadzone z bryłą korzeniową, wielkość pojemników z krzewami C 1,5.

Dołki należy wykonywać tak aby można było w nich umieścić swobodnie bryłę
z kontenera lub korzenie umieszczonej w nich rośliny nie zaginały się. Dołki, po umieszczeniu w nich roślin, wypełniamy substratem.

Rośliny sadzimy na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce. Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć.

Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni krzewów powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający się nawóz w ilości 25g na każdy krzew (lub według wskazań na nawozach).

Minimalna wielkość pojemników z bylinami P9. Pod nasadzenia bylinowe wskazana jest całkowita powierzchniowa wymiana ziemi. Jedynie w miejscach, gdzie jest duże zwarcie korzeni lub w przypadku dużego spadku terenu np. na skarpie, rośliny należy sadzić w doły wielkości 20x20cm.


8.5.8 Wysiew łąki kwietnej

Łąkę najłatwiej założyć jest na terenie pozbawionym rośliności i odchwaszczonym. Nie powinno się wysiewać mieszanki nasion na istniejący trawnik, ponieważ niektóre gatunki dobrze kiełkują nawet w trawie. Najlepiej jednak łąkę założyć od nowa albo wycinać w darni kółka o średnicy 1-2 m i wsiewać mieszankę w takie kółka. W ten sposób możemy też wzbogacić istniejącą łąkę o nowe gatunki. Mieszankę wysiewamy z gęstością półtora grama na m.

Przed zaoraniem można wcześniejszą roślinność spryskać Roundupem lub innym herbicydem szybko rozkładającym się. Po kilku dniach teren można zaorać i zbronować lub przygotować ręcznie przekopując łopatą i motyką. Ważne aby glebę bardzo starannie rozdrobnić, w celu zapewnienia dobrych warunków do kiełkowania nasion. Po przygotowaniu gleby najlepiej odczekać ok. 2-3 tygodnie, aby wykiełkowały nasiona chwastów wydobytych na powierzchnię przy przygotowaniu gleby, które niszczymy Roundupem lub wyrywamy. Po tym zabiegu dopiero wysiewamy nasiona. Alternatywą jest wysiew nasion w glebę pozbawioną nasion chwastów termicznie. Chwasty ogranicza też skoszenie kiełkującej łąki gdy osiągnie ona 10 cm, ustawiając ostrze kosiarki na najwyższym położeniu (ok. 5 cm).

Z reguły nie stosujemy nawożenia. W wypadku bardzo żyznych gleb ogrodowych i innych miejsc intensywnie wcześniej nawożonych wskazane jest nawet usunięcie części warstwy próchniczej. Nawożenie wskazane jest tylko w wypadku gleb piaszczystych o małej zawartości próchnicy, natomiast najważniejsze jest podlewanie w okresie suszy.

Gatunki łąkowe mają różnorodne wymagania co do kiełkowania – jedne kiełkują szybko bez spoczynku, inne wymagają niższej lub wyższej temperatury, a nieliczne gatunki muszą przejść okres spoczynku w zimnej i wilgotnej glebie. Dlatego też kiełkowanie łąki jest nierównomierne, a czas wysiewu mało ważny o ile zapewnimy wysoką wilgotność gleby w pierwszych miesiącach. Stosuje się różne terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec-kwiecień), późna jesień (październik-listopad), wreszcie okres letni (na początku kiełkuje część nasion, reszta wiosną, przy wysiewie letnim szczególnie ważne jest podlewanie).

Do wysiewu najlepiej zmieszać nasiona z trocinami lub piaskiem (kilkadziesiąt g nasion na jedno wiaderko), aby zapewnić równomierność obsiewu. Zalecana gęstość siewu nasion tj. 1-2 g na 1 m2. jest ok. 20 % niższa niż gęstość siewu traw na trawnik. Dzieje się tak bo w wypadku trawnika zależy nam na uzyskaniu szybko zwartej poduchy traw, a nasiona traw są tanie. Przy zakładaniu łąki kwietnej zależy nam, aby wszystkie gatunki w mieszance miały dużo miejsca do wzrostu. Jeśli wysiejemy je za gęsto najsilniejsze gatunki mogą przytłumić te rozwijające się trochę wolniej. Pojedynczy kwiat dwuliścienny zajmuje poza tym więcej miejsca niż kępka trawy.


9. Prace pielęgnacyjne
Pielęgnacja roślin jest szczególnie ważna zaraz po posadzeniu, kiedy rośliny przeżywają szok poprzesadzeniowy. Konieczne jest wtedy dość intensywne podlewanie roślin, szczególnie gdy jest to okres letni. Najlepszą porą do podlewania jest wczesny ranek lub wieczór, gdyż w czasie upalnej pogody podlewanie zimną wodą może u niektórych roślin spowodować tzw. szok termiczny. Uniknie się również pozostawiania kropel wody na liściach, które przy pełnym słońcu mogą spowodować oparzenia.

: zalaczniki przetargi -> 435
zalaczniki przetargi -> O zamówieniu burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego.”
zalaczniki przetargi -> Zamawiający: Gmina Głuchołazy
zalaczniki przetargi -> Obiekt: podpiwniczenie budynku spzoz „przychodnie kozienice” adres: kozienice ul. H. Sienkiewicza 28
zalaczniki przetargi -> Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euro
zalaczniki przetargi -> Pzp II 3411 14 /06 Cena 7 zł specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zalaczniki przetargi -> Do wszystkich wykonawcóW
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie
zalaczniki przetargi -> Wg rozłącznika Dot.: Konkursu ofert na: „wykonanie badań laboratoryjnych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu” sp zoz „ŚRÓdmieście” zawiadamia wszystkich Oferentów,


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna