Gmina Miasto Oława


Spis zawartości projektówPobieranie 0.77 Mb.
Strona13/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.77 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Spis zawartości projektów:Lp.

Zawartość tomu

Projekt zieleni

1

Opis techniczny (stron 9)

2

Rys nr 1 Projekt wykonawczy szaty roślinnej skala 1:250
TOM 3.3.25

Projekt odwodnienia wykopu na czas budowy

Spis zawartości projektów:Lp.

Zawartość tomu

Projekt odwodnienia wykopu na czas budowy

1

Opis techniczny (stron 13)

2

Monitoring poziomu wód gruntowych

3

Projekt techniczno-geologiczny –studnia nr 1

4

Mapa zasadnicza w skali 1:1000Zamawiający:Gmina Miasto OławaGmina Miasto Oława

Plac Zamkowy 15

55-200 Oława

PolskaTel. (+48 71) 303 55 61

Fax. (+48 71) 303 55 00

Strona internetowa: www.um.olawa.pl

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.4 Dokumentacja formalno – prawna

Nazwa i adres jednostki, która opracowała części składowe opisu przedmiotu zamówienia:

ETC Architekci Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

53-149 Wrocław

ul. Racławicka 15/19Spis zawartości projektów:


Lp.

Nazwa

1

Decyzja nr 35/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –

budowa pływalni, Urząd Miejski w Oławie (UA 73311 – 32/07)2

Opinia Inspektoratu WZMiUW ws. lokalizacji inwestycji w strefie chronionej rz. Oławy (ME-460/132/07/08/09)

3

Postanowienie/decyzja marszałka województwa dolnośląskiego ws.

lokalizacji inwestycji w strefie chronionej rz. Oławy (DM-W/PG/6240-41/2009)4

Decyzja nr 14/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –

przebudowa zjazdu, Urząd Miejski w Oławie (UA-73311/6/09)5

Zgoda na wycięcie drzew, Starostwo Powiatowe w Oławie (OS.0714-34/08)

6

Opinia DWKZ (WZA-PO-415-1077/09)

7

Pozwolenie konserwatorskie (prace archeologiczne) (WZA-PO-5002-542/09)

8

Zgoda na lokalizację infrastruktury w pasie drogowym dz. nr 2, ZDMiZ

Oława (ZDMiZ-UZG/WE/69/09)9

Zgoda na lokalizację infrastruktury. w pasie drogowym dz. nr 31,

GDDKiA (GDDKiA-O/WR.Z-3-ab-4350-17-d/08)10

Opinia ZUDP – 3075/2009

11

Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie

warunków włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. PT/85/200912

Korekta warunków technicznych PT/85/2009 PT/106/2009

13

Korekta warunków technicznych PT/106/2009 PT/164/2009

14

Zapewnienie odbioru ścieków deszczowych oraz określenie

warunków podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. PT/196/200915

Korekta warunków technicznych PT/196/2009 PT/312/2009

16

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UA 73311-32/07

17

Część tekstowa wyników analizy funkcji na obszarze analizowanym. Zał.1,2,3

18

Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów G.1013, G.2714, G.13, G.786, G.2985,

19

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w Zakładzie Wodociągów i

Kanalizacji Sp. z o.o., ul. 3 Maja 30 55-200 Oława20

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława,

21

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu TR5/JA-4112- ZW/6313/569/09

22

Warunki przebudowy sieci rozdzielczej EnergiaPro Oddziału Wrocław wydane przez EnergiaPro S.A. Rejon dystrybucji Strzelin RDE54/ZW/214004750/635/09

23

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej EnergiaPro wydane przez EnergiaPro S.A. TR5/JA-4113- WSP/486/586/09

24

Uzgodnienie ochrony kabli oświetlenia ulicznego w związku z modernizacją wjazdu z EnergiaPro S.A. terenowy Wydział Wykonawstwa w Strzelinie UST54/SP/360/5/1/09

25

Uzgodnienie przebudowy kabli energetycznych 20 kV K1 kolidujących z projektowanym budynkiem Krytej Pływalni z EnergiaPro S.A. TR5/JA/1746/09

26

Uzgodnienie ochrony sieci kablowych nn na wjeździe na teren Kompleksu Sportowego Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej z EnergiaPro S.A. RDE54/PK/2533/2009

27

Uzgodnienie przebudowy linii kablowej nn na przebudowywanej zatoce autobusowej z EnergiaPro Rejon Dystrybucji Strzelin RDE54/PK/3387/2009

28

Warunki przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej TP S.A. STTWREAUOA.

2111-004/09/JS29

Warunki ochrony i przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. STTWREAUOA. 2110-011/09/JS

30

Uzgodnienia trasy przebiegu kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej TP S.A. STTWREAUOA. 2110-029/09/JS

31

Zgoda na likwidację kabla doziemnego tA 20/2009/OCKF

32

Postanowienie nr 22/2009 z dn. 10-06-2009 – uzgodnienie pozytywne projektu dróg dojazdowych wraz z parkingami w drodze gminnej wewnętrznej (sięgacz ul. 1-go Maja) – związanego z budową Krytej Pływalni w Oławie

33

Decyzja na przebudowę zjazdu GDDKiA/O/WR.Z-3-ab-4350-17-b/08

34

Postanowienia Starosty Oławskiego nr 278/2009

35

Opinia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej

Straży Pożarnej (WZ-5560/23/09)36

Warunki przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej MZEC Oława Sp. z o.o.

37

Protokół nr 110-4080-2009 z GDDKiA z posiedzenia ZOPOR

38

Protokół nr 284-4081-2009 z GDDKiA z posiedzenia ZOPOR

39

Decyzja nr 172 wydana przez starostwo oławskie w sprawie pozwolenia wodno prawnego

40

Pismo ZWiK PT/660/2009 dotyczące odbioru wód z wykopu na czas budowy

Zamawiający:Gmina Miasto OławaGmina Miasto Oława

Plac Zamkowy 15

55-200 Oława

PolskaTel. (+48 71) 303 55 61

Fax. (+48 71) 303 55 00

Strona internetowa: www.um.olawa.pl

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.5 Wykaz RobótPobieranie 0.77 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna