Gmina Miasto OławaPobieranie 0.77 Mb.
Strona14/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.77 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Wykaz Robót :
L.p

Nr Specyfikacji technicznej

Nazwa pozycji

jednostka

ilość

I KOSZTY OGÓLNE

1

ST 00

Organizacja Placu Budowy

ryczałt

1

2

ST 00

Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe

ryczałt

1

3

ST 00

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

ryczałt

1

4

ST 00

Tablica Informacyjna

ryczałt

1

5

ST 00

Koszty zajęcia pasa drogowego

ryczałt

1

6

ST 00

Próby końcowe oraz szkolenie personelu Inwestora

ryczałt

1

7

ST 00

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku w tym uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

ryczałt

1

II ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MAŁA ARCHITEKTURA, ZIELEŃ

8

SST 1.1

Ogrodzenie, bramy, furtki

ryczałt

1

9

SST 1.1

Balustrady i elementy ślusarskie

ryczałt

1

10

SST 6

Roboty ziemne związane z przygotowaniem gleby do nasadzeń, wykonaniem obrzeży i nawierzchni

ryczałt

1

11

SST 6

Sadzenie i ściółkowanie roślin oraz zakładanie trawników

ryczałt

1

III HALA BASENOWA

12

SST 1.2+2/01

Roboty ziemne

ryczałt

1

13

SST 1.2+2/02

SST 1.2+2/03Fundamenty i izolacje fundamentowe

ryczałt

1

14

SST 1.2+2/03

Konstrukcje żelbetowe

ryczałt

1

15

SST 1.2+2/04

Konstrukcje murowe

ryczałt

1

16

SST 1.2+2/03

Konstrukcje żelbetowe niecek basenowych

ryczałt

1

17

SST 1.2+2/04

SST 1.2+2/05

SST 1.2+2/06

SST 1.2+2/07Dach konstrukcje i pokrycie

ryczałt

1

18

SST 1.2+2/04

SST 1.2+2/09

SST 1.2+2/11


Ścianki działowe, obudowy GK. Kart. inne ścianki

ryczałt

1

19

SST 1.2+2/13

Ślusarka aluminiowa, świetliki dachowe

ryczałt

1

20

SST 1.2+2/13

Stolarka drzwiowa

ryczałt

1

21

SST 1.2+2/02

SST 1.2+2/05

SST 1.2+2/09

SST 1.2+2/12Podłoża i posadzki

ryczałt

1

22

SST 1.2+2/09

Wyprawy uszczelniające i uszczelnienia – w pomieszczeniach mokrych i zbiornikach wyrównawczych

ryczałt

1

23

SST 1.2+2/12

Ceramika basenowa

ryczałt

1

24

SST 1.2+2/09

SST 1.2+2/10

SST 1.2+2/11

SST 1.2+2/12Tynki i okładziny wewnętrzne sufitów i ścian

ryczałt

1

25

SST 1.2+2/10

Malowanie powierzchni wewnętrznych

ryczałt

1

26

SST 1.2+2/05

Balustrady i elementy ślusarskie

ryczałt

1

27

SST 1.2+2/06

SST 1.2+2/08

SST 1.2+2/09


Elewacje i elementy zewnętrzne

ryczałt

1

28

SST 1.2+2/01

SST 1.2+2/03

SST 1.2+2/05


Konstrukcja studni doświetlających

ryczałt

1

29

SST 1.2+2/14

Elementy wyposażenia technologicznego

ryczałt

1

IV BUDOWA SIECI ZEWNĘTRZNYCH: WODCOIĄGOWEJ, KANLIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, DRENAŻ OPASKOWY

30

SST 3.1/1

SST 3.1/2Sieci sanitarne. Sieć wodociągowa. Przyłącze wodociągowe

ryczałt

1

31

SST 3.1/1

SST 3.1/3Sieci Sanitarne. Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

ryczałt

1

32

SST 3.1/1

SST 3.1/4Sieci sanitarne. Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej

ryczałt

1

33

SST 3.1/1

Sieci sanitarne. Roboty ziemne. Roboty w zakresie odwodnienia gruntu (Odwodnienie wykopu)

ryczałt

1

34

SST 3.1/1

SST 3.2


Sieci sanitarne. Drenaż opaskowy

ryczałt

1

V BUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRNZYCH: WODY ZIMNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

35

SST 3.4/1

Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne. Instalacja wodociągowa (wody zimnej i ppo, cwu

i cyrkulacji)ryczałt

1

36

SST 3.4/2

Kanalizacja sanitarna. Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne.

Instalacja kanalizacji sanitarnejryczałt

1

37

SST 3.4/3

Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne. Instalacja kanalizacji deszczowej

ryczałt

1

VI INSTALACJE GRZEWCZE I WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY

38

SST 3.5/1

SST 3.5/2

SST 3.5/1/1

SST 3.5/1/2

SST 3.5/1/3

SST 3.5/1/4Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

ryczałt

1

39

SST 3.5/2

SST 3.5/1/1

SST 3.5/1/2

SST 3.5/1/3

SST 3.5/1/4


Izolacje cieplne

ryczałt

1

VII INSTALACJA WENTYLACJI

40

SST 3.6.1

Roboty instalacyjne w budynkach [wentylacja ]

ryczałt

1

41

SST 3.6.1

Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza

ryczałt

1

VIII INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I ODZYSKU CIEPŁA

42

SST 3.6.2

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych [instalacja kolektorów

Słonecznych]ryczałt

1

43

SST 3.6.2

Izolacje cieplne

ryczałt

1

IX UZDATNIANINIE WODY BASENOWEJ - TECHNOLOGIA

44

SST 3.7.1

Obieg technologiczny wody I - niecka sportowego [urządzenia, orurowanie i armatura]

ryczałt

1

45

SST 3.7.1

Obieg technologiczny II - niecka rekreacyjna i do nauki pływania [urządzenia, orurowanie i armatura]

ryczałt

1

46

SST 3.7.1

Orurowanie i armatura atrakcji wodnych

ryczałt

1

47

SST 3.7.1

Obieg technologiczny III - 1 i 2 [urządzenia, orurowanie i armatura]

ryczałt

1

48

SST 3.7.1

Obieg technologiczny IV - brodzik dla dzieci [urządzenia, orurowanie i armatura]

ryczałt

1

49

SST 3.7.1

Obieg technologiczny V – zjeżdżalnia [urządzenia, orurowanie i armatura]

ryczałt

1

50

SST 3.7.1

Przejścia szczelne

ryczałt

1

51

SST 3.7.1

Atrakcje basenowe [urządzenia atrakcji]

ryczałt

1

52

SST 3.7.1

Elementy wyposażenia stałe

ryczałt

1

53

SST 3.7.1

Elementy wyposażenia ruchome

ryczałt

1

54

SST 3.7.1

Uruchomienie, rozruch instalacji

ryczałt

1

X UZDATNIANINIE WODY BASENOWEJ – INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPiA

55

SST 3.7.2

Instalacje technologiczne kontrolno-pomiarowe

ryczałt

1

56

SST 3.7.2

Rozdzielnice elektryczne, sterowanie PLC

ryczałt

1

57

SST 3.7.2

Instalacje technologiczne wewnętrzne

ryczałt

1

XI INSTALACJE ELEKTRYCZNE

58

SST 4.1

Linie kablowe SN

ryczałt

1

59

SST 4.1

Linie kablowe NN

ryczałt

1

60

SST 4.1

Oświetlenie zewnętrzne

ryczałt

1

61

SST 4.2

Stacja transformatorowa

ryczałt

1

62

SST 4.2

Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych

ryczałt

1

63

SST 4.4

Rozdzielnie i wlz

ryczałt

1

64

SST 4.4

Instalacje elektryczne

ryczałt

1

65

SST 4.4

Instalacje odgromowe

ryczałt

1

XII INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

66

SST 4.5

Instalacje telefoniczno-komputerowe

ryczałt

1

67

SST 4.5

Instalacja oddymiania

ryczałt

1

68

SST 4.5

Instalacja nagłośnienia

ryczałt

1

69

SST 4.5

Instalacja sygnalizacji i napadu

ryczałt

1

70

SST 4.5

Instalacja telewizji dozorowej

ryczałt

1

71

SST 4.5

Instalacja przyzewowa dla niepełnosprawnych

ryczałt

1

72

SST 4.5

Elektryczny system obsługi klientów

ryczałt

1

XIII INSTALACJA ELEKTRYCZNA I AUTOMATYKA WĘZŁA CIEPLNEGO

73

SST 4.6

Aparatura obiektowa: prefabrykacja

ryczałt

1

74

SST 4.6

Instalacje elektryczne

ryczałt

1

75

SST 4.6

Układ pomiarowy i sygnalizacji

ryczałt

1

76

SST 4.6

Układ regulacji

ryczałt

1

77

SST 4.6

Gospodarka kablowa

ryczałt

1

XIV SIECI TELETECHNICZNE

78

SST 4.3

Budowa kanalizacji kablowej, zabezpieczenie kabli i demontaż sieci

ryczałt

1

79

SST 4.3

Montaż kabla telekomunikacyjnego

ryczałt

1

80

SST 4.3

Kabel telekomunikacyjny

ryczałt

1

XV PRZEBUDOWA ZJAZDU ORAZ BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH

81

SST 5/0 – 5/5

Roboty ziemne przygotowawcze

ryczałt

1

82

SST 5/0 – 5/5

Pomiary geodezyjne liniowe

ryczałt

1

83

SST 5/0 – 5/5

Roboty rozbiórkowe – nawierzchnie ulepszone

ryczałt

1

84

SST 5/0 – 5/5

Roboty rozbiórkowe – krawężniki, oporniki, pobrzeża i ławy

ryczałt

1

85

SST 5/0 – 5/5

Rozebranie oznakowania pionowego i zatarcie poziomego

ryczałt

1

86

SST 5/0 – 5/5

Wywiezienie gruzu

ryczałt

1

87

SST 5/0 – 5/5

Roboty ziemne

ryczałt

1

88

SST 5/0 – 5/5

Obramowania – krawężniki, oporniki, obrzeża i opaski(ścieki) przykrawężnikowe

ryczałt

1

89

SST 5/0 – 5/5

Przygotowanie podłoża i podbudowa – jezdnia, droga pożarowa, miejsce postojowe dla autokarów i zatoka autobusowa parking

ryczałt

1

90

SST 5/0 – 5/5

Nawierzchnie jezdni, parkingu, miejsc postojowych dla autokarów, drogi pożarowej i zatoki autobusowej

ryczałt

1

91

SST 5/0 – 5/5

Przygotowanie podłoża i podbudowy – chodniki i opaska przy ścianach

ryczałt

1

92

SST 5/0 – 5/5

Nawierzchnia chodników i opaski

ryczałt

1

XVI ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO I RUCHU ZASTĘPCZEGO

93

SST 5/6

Oznakowanie pionowe i urządzenia zabezpieczające

ryczałt

1

94

SST 5/6

Oznakowanie poziome

ryczałt

1

95

SST 5/6

SST 5/7


Montaż i demontaż oznakowania dla poszczególnych etapów

ryczałt

1

96

SST 5/0

SST 5/6


SST 5/7

Całkowite zużycie kompletu oznakowania zastosowanego we wszystkich etapach

ryczałt

1Budowa krytej pływalni w Oławie”


Pobieranie 0.77 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna