Gmina Miasto Oława


Zawartość Tomu 3.1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótPobieranie 0.77 Mb.
Strona2/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Zawartość Tomu 3.1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót


Lp.

Nr ST

Tytuł ST

Tomu 3.1.1. Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót

1

ST -00

Wymagania Ogólne

Wymagania ogólne ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi warunków wykonania i odbioru robót (SST)Lp.

Nr ST

Tytuł ST

Tomu 3.1.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót (SST)

Projekt zagospodarowania terenu i małej architektury.SST1.1

Elementy małej architektury

Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych.SST 3.1./1

Sieci sanitarne. Roboty ziemneSST 3.1/2

Sieci sanitarne. Przyłącze wodociągowe.SST 3.1/3

Sieci sanitarne. Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.SST 3.1/4

Sieci sanitarne. Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej.

Projekt odwodnienia terenu i budowli.SST 3.2

Projekt odwodnienia terenu budowli

Projekt przyłączy ciepłowniczych.SST 3.3

Przyłącze ciepłownicze

Projekt sieci SN ,NN i oświetlenia terenu.SST 4.1

Sieci elektroenergetyczne

Projekt przebudowy stacji transformatorowej R-2453 BasenSST 4.2

Stacja transformatorowa

Projekt sieci teletechnicznych.SST 4.3

Sieci teletechniczne

Projekt przebudowy zjazdu, dróg wewnętrznych, organizacji ruchu.SST 5/0

Warunki ogólneSST 5/1

Roboty wstępne - Rozbiórka elementów dróg.SST 5/2

Roboty ziemne – wykopy i nasypy - zagęszczanie podłoża.SST 5/3

Krawężniki i obrzeża.SST 5/4

Warstwy wzmacniające, podsypkowe i podbudowy.SST 5/5

Nawierzchnie jezdni, chodników i parkingów.SST 5/6

Oznakowanie pionowe i poziome.SST 5/7

Organizacja ruchu zastępczego.

Projekt zieleni zewnętrznej i wewnętrznej.SST 6

Nasadzenia i pielęgnacja zieleni.

Projekt architektoniczny i konstrukcyjnySST 1.2+2/01

Roboty ziemne.SST 1.2+2/02

Podłoża i izolacje fundamentów.SST 1.2+2/03

Roboty betonowe i żelbetowe.SST 1.2+2/04

Roboty murowe.SST 1.2+2/05

Konstrukcje stalowe.SST 1.2+2/06

Konstrukcje drewniane.SST 1.2+2/07

Pokrycie dachu - izolacje.SST 1.2+2/08

Elewacje i tynki zewnętrzne - okładziny i izolacje.SST 1.2+2/09

Posadzki i izolacje.SST 1.2+2/10

Tynki i malowania wewnętrzne.SST 1.2+2/11

Ścianki i obudowy systemowe, sufity podwieszone.SST 1.2+2/12

Okładziny wewnętrzne.SST 1.2+2/13

Ślusarka i stolarka zewnętrzna i wewnętrzna.SST 1.2+2/14

Elementy wyposażenia technologicznego.

Projekt zjeżdżalniSST 1.4

Zjeżdżalnia wodna

Projekt instalacji wewnętrznych wodno – kanalizacyjnychSST 3.4/1

Instalacje wodno-kanalizacyjne. Instalacja wodociągowa.SST 3.4/2

Instalacje wodno-kanalizacyjne. Instalacja kanalizacji sanitarnej.SST 3.4/3

Instalacje wodno-kanalizacyjne. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Projekt instalacji grzewczych i węzła ciepłowniczegoSST 3.5/1

Instalacje grzewcze centralnego ogrzewania.SST 3.5/2

Węzeł cieplny.

Projekt instalacji wentylacji, kolektorów słonecznych i odzysku ciepłaSST 3.6/1

Instalacja wentylacji mechanicznej.SST 3.6/2

Instalacja kolektorów słonecznych i odzysku ciepła.

Projekt instalacji uzdatniania wody basenowejSST 3.7/1

Instalacje uzdatniania wody basenowej - technologia.SST 3.7/2

Instalacje uzdatniania wody basenowej – elektryka i AKPiA.

Projekt instalacji elektrycznychSST 4.4

Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Projekt instalacji niskoprądowychSST 4.5

Instalacje elektryczne niskoprądowe

Projekt instalacji elektrycznych i automatyki węzła cieplnegoSST 4.6

Instalacje elektryczne i automatyka węzła cieplnego


Zakres Robót obejmuje budowę krytej pływalni wielofunkcyjnej w Oławie.

Przewidywany jest także rozruch technologiczny z wyposażeniem i przekazaniem robót do użytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Zamawiający:

Gmina Miasto Oława


Gmina Miasto Oława

Plac Zamkowy 15

55-200 Oława

Polska


Tel. (+48 71) 303 55 61

Fax. (+48 71) 303 55 00

Strona internetowa: www.um.olawa.pl

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.2

Dokumentacja Projektowa –Projekt Budowlany

Nazwa i adres jednostki, która opracowała części składowe opisu przedmiotu zamówienia oraz skład osobowy :

ETC Architekci Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

53-149 Wrocław

ul. Racławicka 15/19

Branża architektoniczna: mgr inż. arch. Marek Romaniszyn,

mgr inż. arch. Tomasz Markowski,

mgr inż. arch. Jacek Król

Branża konstrukcyjna: mgr inż. Zbigniew Donocik

Instalacje sanitarne: mgr inż. Danuta Rupińska

mgr inż. Jacek Kolczyński

mgr inż. Danuta Michałkiewicz

mgr inż. Roman Jurowicz

Instalacje elektryczne: mgr inż. Krzysztof Maga,

mgr inż. Robert Swarbuła

Branża drogowa: inż. Adam Maślenicki

mgr inż. Paweł DomaradzkiData opracowania:

czerwiec 2009TOM 3.2.1

Projekt zagospodarowania terenu – architektura, zieleń


Pobieranie 0.77 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna