Gmina Rudnik powiat raciborski województwo śląskiePobieranie 38.05 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar38.05 Kb.
Gmina Rudnik – powiat raciborski – województwo śląskie


Adres

Obiekt

Numer

rejestru zabytków

Data wpisu


Brzeźnica

Ruina dworu z drugiej połowy XVII wieku, murowana

A/651/59

województwo opolskieBrzeźnica


Spichlerz dworski, z XIX wieku, murowany

A/1815/66

17 X 1966

województwo opolskie
A/1752/98

województwo katowickieBrzeźnica


Statua Święty Jan Nepomucen przy kościele, barokowa, z XVIII wieku, z piaskowca

B/169/59

13 XI 1959

województwo opolskie


Brzeźnica


Osada wielokulturowa - kultura łużycka (epoka brązu). kultura celtycka (okres lateński) i średniowiecze

C/399/75

województwo opolskieCzerwięciceZespół pałacowo-parkowy - pałac z 1898 roku w stylu uproszczonego neoklasycyzmu, stodoła i park pałacowy

Granice ochrony zaznaczono na mapieA/1650/97

15 XI 1997

województwo katowickie


Gamów

Kościół parafialny pod wezwaniem świętej Anny, z XVIII wieku, murowany

A/621/59

13 XI 1959

województwo opolskie


Gamów


Stanowisko archeologiczne nieokreślonego typu datowane na epokę neolitu.

Znajduje się w północno-zachodniej części wsi, około 100 metrów na południowy wschód od wylotu ze wsi drogi polnej Gamów-Sławienko.C/90/68

30 III 1968

województwo opolskie
C/1753/98

województwo katowickieGrzegorzowice


Stanowisko archeologiczne wielokulturowe, datowane na epokę neolitu i epokę brązu (kultura łużycka)

Znajduje się około 400 metrów na południowy wschód od zachodniego kraju wsi, na wysokim paśmie wzniesień wałowych, pociętych szeregiem terenów ornych.C/93/68

30 III 1968

województwo opolskie
C/1754/98

województwo katowickie
JastrzębieZespół pałacowo-parkowy – pałacyk z drugiej połowy XIX wieku w stylu romantyzmu niemieckiego z elementami neogotyku angielskiego, oficyna koniec XIX wieku z elementami neogotyku i park o charakterze krajobrazowym XVIII wieku

Granice ochrony oznaczono na mapieA/1433/91

30 VIII 1991

województwo katowickie


Adres

Obiekt

Numer

rejestru zabytków

Data wpisu


Jastrzębie

ulica Raciborska 35Szkoła z częścią mieszkalną, obecnie dom mieszkalny, wzniesiony około 1890 roku.

Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek szkoły w obrysie murów zewnętrznychA/314/10

1 IX 2010

województwo śląskie


Łubowice

ulica Zamkowa
Park założony w XIX wieku jako kompozycja o charakterze krajobrazowym, usytuowany we wschodniej części miejscowości.

Elementy wpisane do rejestru:  1. Układ kompozycyjny wraz z alejkami i ścieżkami parkowymi;

  2. Zespół drzewostanu parkowego wyszczególniając aleję grabową w części centralno południowej.

Wpis do rejestru zabytków obejmuje teren położony na działkach: 1129/27, 1114/27, 1115/27, 1117/27 i 905/27. Na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków znajdują się ruiny zamku, które nie są wpisane indywidualnie do rejestru.

A/273/12

11 VI 2012

województwo śląskie


Łubowice


Grodzisko epokę brązu (kultura łużycka) i epokę żelaza (halsztat).

Grodzisko zajmuje obszar około 28 hektarów owal o wymiarach 700 x 550 m), otoczone z trzech stron mocno rozoranym wałem, położone jest na wysokiej terasie Odry, w obrębie wsi, obejmuje prawie cały jej obszar zabudowy. Grodzisko przecięte jest drogą Koźle – Racibórz. Od strony wschodniej granicę grodziska stanowi urwisko lessowe opadające stromo w dolinę zalewową Odry.C/281/70

20 VIII 1970

województwo opolskie

C/1756/98

województwo katowickie


Modzurów

ulica Juliusza Słowackiego 9Pałac wzniesiony w 1864 roku w stylu neogotyku angielskiego i park z neogotycką kapliczką, cmentarzem i późnoklasycystycznym mauzoleum z ceglanym murem.

Wpis do rejestru obejmuje wymienione obiekty, usy-tuowane na działce numer 216/11 – granice wpisu do rejestru, zaznaczono na mapce stanowiącej załącznik do decyzji.
406/13

20 VI 2013

województwo śląskie


Modzurów


Stanowisko archeologiczne wielokulturowe (Stan. 1 - A) neolit, okres rzymski, okres wczesnośredniowieczny i średniowieczny.

Znajduje się około 200 metrów na południowy zachód od zabudowań gospodarczych PGR, na południowym stoku wzniesieniaC/92/68

30 III 1968

województwo opolskie
C/1757/98

województwo katowickie
ModzurówStanowisko archeologiczne nieokreślonego typu datowane na epokę neolitu, okres wczesnośredniowieczny i średniowieczny.

Znajduje się w obrębie wsi - około 200 m. na północny wschód od kościoła, pomiędzy szosą Modzurów-Szonowice a zabudowaniamiC/99/68

30 III 1968

województwo opolskie
C/1758/98

województwo katowickie
Adres

Obiekt

Numer

rejestru zabytków

Data wpisu


Sławików

ulica Parkowa 19a
Kościół parafialny świętego Jerzego, z 1846 roku, projekt J.Linke, murowany

A/618/59

13 XI 1959

województwo opolskie


Sławików

ulica Parkowa 19a
Cztery kaplice cmentarne z około połowy XIX wieku, murowane

A/616/59

województwo opolskie
Sławików

Ruina pałacu

A/746/64

24 III 1964

województwo opolskie


Sławików


Osada wielokulturowa – neolit, epoka brązu - kultura łużycka, okres lateński i rzymski

C/408/75

województwo opolskie
Strzybnik


Spichlerz dworski położony na terenie zespołu pałacowo-parkowego z 1815 roku, drewniany

A/1820/66

18 X 1966

województwo opolskie
A/1759/98

województwo katowickie©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna