Gmina Sławków powiat będziński województwo śląskiePobieranie 53.72 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar53.72 Kb.
Gmina Sławków – powiat będziński – województwo śląskie


Lp.

Adres

Obiekt

Numer

rejestru zabytków

Data wpisu
Sławków

Układ urbanistyczny ustalony lokacją w czwartej ćwierci XII wieku Posiada usytuowany centralnie kwadratowy Rynek (wymiary 110 m x 110 m) i ulice wyprowadzone z jego naroży pod kątem prostym.

Granice ochrony przebiegają wzdłuż przypuszczalnej linii obwałowań miejskich, a obecnie wyznaczają je: • od północy ulica Wał,

 • od zachodu ulice Poprzeczna i Krzywda,

 • od południa ulice Zawalna i Młyńska,

 • od wschodu ulice Zakościelna i Browarna

Ochroną objęty jest także przebieg ulic Świętojańskiej i Sie-wierskiej (dawnej Basztowej)


A 1266/81

22 IX 1981

województwo katowickie
Sławków

ulica Kościelna 26

dawna Baranowskiego

Zespół kościelny:


 1. kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża i świętego Mikołaja z około 1250 roku, przebudowany w XVIII wieku i na początku XX wieku. W drugiej połowie XIX wieku dobudowana kruchta zachodnia, a około 1928 roku piętro nad zakrystią. Po 1945 roku odbudowa górnej kondygnacji wieży i hełmu. Gotycki ze zbarokizowaną nawą i wieżą z elementami dziewiętnastowiecznego historyzmu

 2. plebania z około połowy XVIII wieku, barokowa fasada

Granice ochrony obejmują kościół z wystrojem, otaczającym go starodrzewem, grotą, murowanym ogrodzeniem z bramą ze stacjami Męki oraz plebanię z otaczającą ją zielenią

A 1246/81

3 VII 1981

województwo katowickie
Sławków

ulica Świętego Jakuba


Kaplica pod wezwaniem Świętego Jakuba, z połowy XIX wieku

Granice ochrony obejmują całość założenia wyznaczonego murem


A 1245/81

3 VII 1981

województwo katowickie
Sławków

ulica Świętojańska

(ulica Obrońców Wester-platte i Hallera)

Kaplica cmentarna, z początku XIX wieku, klasycystyczna – usytuowana centralnie na cmentarzu otoczonym murem z kostnicami z początku XIX wieku

Granice ochrony obejmują całość założenia obejmującego kaplicę, cmentarz, mur z kostnicami


A 1248/81

3 VII 1981

województwo katowickie
Sławków

ulica Piekarska 2

dawna Kilińskiego


Budynek podcieniowy drewniany, wzniesiony zapewne w XVIII wieku

Granice ochrony obejmują budynekA 1592/95

20 VI 1995

województwo katowickie
decyzja

WKZ w Krakowie

z 18 II 1971

nr rejestru A-241

Sławków

ulica Kościelna 11

dawna Baranowskiego


Dom (w chwili wpisu przedszkole), z XVIII wieku, późnobarokowy, przebudowany w XIX wieku i w 1959 roku

Granice ochrony obejmują budynek wraz z dziedzińcem wyznaczonym ogrodzeniem


A 1247/81

3 VII 1981

województwo katowickie
Sławków

ulica Kozłowska 2


Budynek mieszkalny drewniany, zrębowy, wzniesiony zapewne w pierwszej połowie XIX wieku, rozbudowany w 1874 roku

Brak określenia granic ochrony


A 1258/81

23 IX 1981

województwo katowickie
Sławków

ulica Kozłowska 32


Budynek mieszkalny drewniany, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony w 1843 roku

Brak określenia granic ochrony


A 1259/81

23 IX 1981

województwo katowickie


Lp.

Adres

Obiekt

Numer

rejestru zabytków

Data wpisu
Sławków

ulica Kwartowska 17


Budynek mieszkalny drewniany, wzniesiony zapewne w drugiej połowie XIX wieku

Brak określenia granic ochrony

A 1257/81

23 IX 1981

województwo katowickie
Sławków

ulica Mały Rynek 9


Budynek mieszkalny drewniany, zrębowy, wzniesiony zapewne w pierwszej połowie XIX wieku, do Sławkowa przeniesiony w 1863 roku

Brak określenia granic ochrony


A 1254/81

23 IX 1981

województwo katowickie
Sławków

Rynek 9

Budynek mieszkalny murowany, wybudowany na przełomie XVIII i XIX wieku, rozbudowany ku zachodowi w 1870 roku, w 1910 roku dobudowana tylna część piętrowa

Brak określenia granic ochrony


A 1265/81

23 IX 1981

województwo katowickie
Sławków

Rynek 2


Budynek dawnej karczmy zwanej Austerią, drewniany, z podcieniem, wzniesiony w 1771 roku wspartym na murowanych kolumnach

Granice ochrony obejmują budynek główny oraz dawną wozownię tzw. „stan”A 1591/95

20 VI 1995

województwo katowickie
decyzja

WKZ w Krakowie

z 14 I 1971

nr rejestru A-214

Sławków

Rynek 22

Budynek mieszkalny z 1857 roku, drewniany, zrębowy

Brak określenia granic ochrony


A 1252/81

23 IX 1981

województwo katowickie
Sławków

Rynek 29

Budynek mieszkalny zapewne z pierwszej połowy XIX wieku, rozbudowany około 1878 roku

Brak określenia granic ochrony


A 1253/81

23 IX 1981

województwo katowickie
Sławków

ulica Siewierska 20

dawna Basztowa

Budynek mieszkalny drewniany, wzniesiony zapewne w pierwszej połowie XIX wieku

Brak określenia granic ochrony


A 1261/81

23 IX 1981

województwo katowickie
Sławków

ulica Świętojańska 5


Budynek mieszkalny drewniany, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony w 1873 roku, remontowany w 1932 roku

Brak określenia granic ochrony


Obiekt nie istnieje – przewidziany do skreślenia z rejestru

A 1264/81

23 IX 1981

województwo katowickie
Sławków

ulica Świętojańska 7


Budynek mieszkalny drewniany, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony w 1841 roku, remontowany w latach 1890 i 1924

Brak określenia granic ochrony


A 1260/81

23 IX 1981Sławków

ulica Zamkowa 5


Budynek mieszkalny drewniany, zrębowy, wzniesiony w 1860 roku

Brak określenia granic ochrony

A 1262/81

23 IX 1981

województwo katowickie
Sławków

ulica Zamkowa 9Tzw. „lamus”, powstały w okresie od XVI do XVIII wieku, bez wyraźnych cech stylowych (w budynku podokienniki kamienne o charakterze renesansowym)

Granice ochrony obejmują budynek wraz z najbliższym otoczeniem, w którym występują: wczesnośredniowieczny gródek z pozostałościami murowanej budowli otoczony fosą i wałem oraz fragment wału miejskiego

A 1244/81

20 I 1981

województwo katowickie


Lp.

Adres

Obiekt

Numer

rejestru zabytków

Data wpisu
Sławków

ulica


Walcowni 16, 17, 18

Zabudowania dawnej walcowni powstałe w latach 1825-1826, w latach 1826-1884 w zabudowaniach tych mieściła się walcownia blach cynkowych i odlewnia żeliwa wraz z zapleczem:

W skład całości założenia wchodzą pozostałości dawnego systemu napędowego w postaci kanału dopływowego i odpływowego wraz z resztkami śluz na Przemszy

Granice ochrony obejmują całość założenia wraz z naj-bliższym otoczeniem łącznie z systemem kanałów i śluzA 1251/81

23 IX 1981

województwo katowickie
Sławków

ulica Wąska 7

(ulica Kabania 1)

Zespół zabudowań młyna, który tworzą:


 • budynek młyna z około połowy XIX wieku, eklektyczny, z przylegającym doń budynkiem gospodarczym

 • budynek mieszkalny z około 1870 roku, w stylu neoklasycystycznym

 • zabudowania gospodarcze z końca XIX wieku

 • kapliczka świętego Jana – obiekt nie istnieje

 • cały system wodny wraz ze śluzami na Przemszy, mły-nówką i kołem napędowym

 • tereny zielone pomiędzy Czarną Przemszą a młynem

 • we wnętrzu młyna stare urządzenia: mlewnik, przed-siewacze, odsiewacze i pędnie

Granice ochrony obejmują całość założenia w ramach ogrodzenia i tereny zielone między młynem a Przemszą


A 1250/81

22 IX 1981

województwo katowickie
Sławków

ulice: Browarna, Staro-pocztowa i Zamkowa


Relikty zamku średniowiecznego:


 1. pozostałości wieży mieszkalno-obronnej wraz z ryzalitem od strony południowej, mieszczącym pierwotnie wejście do wieży i aneksu klatki schodowej, dostawionego do wieży od strony północnej. Wieża z drugiej połowy XIII wieku; aneks klatki schodowej z początku XIV wieku

 2. budynek bramny w zachodniej partii wzgórza z początku XIV wieku

 3. wały ziemne z drugiej fazy rozwojowej z początku XIV wieku

 4. fosa o szerokości około 20 metrów (pozostałości trzech fos) fosy z XIII, XIV i XVI wieku

Granice ochrony obejmują teren w obrębie otoczenia


C 1394/90

10 I 1990

województwo katowickie
Sławków

ulica Wrocławska, nieda-leko skrzyżowania z ulicą Kołdaczka

na działce nr 2792/10

Słup Męki Pańskiej, obecnie kapliczka pod wezwaniem Świętej Rozalii, z 1536 roku, z kamienia wapiennego. Kapliczka w typie słupowo-wnękowej.


Wpis do rejestru zabytków obejmuje kapliczkę wraz z najbliższym otoczeniem (oprócz ogrodzenia) w kwadracie 10 metrów od obiektu.


B 74/06

24 VIII 2006województwo śląskie


Pobieranie 53.72 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna