Gmina łubniany program ochrony środowiska dla gminy łubniany na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011Pobieranie 1.14 Mb.
Strona6/14
Data07.05.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Wskaźnik

zanieczyszczenia [mgX/dm3]Wyniki badań*

I klasa czystości

1996

2000

SE

SS

SE

SS

Tlen rozpuszczony

6,2

10,1

2,4

9,1

 6

BZT5

7,2

2,5

2,8

1,9

 4

Substancje rozpuszczone

390

267

266

231

 500

Zawiesina

21

11

28

10

 20

Azot amonowy

0,78

0,46

1,18

0,40

 1,0

Azot azotynowy

0,060

0,026

0,057

0,017

 0,02

Fosforany

0,25

0,08

0,22

0,08

 0,2

Fosfor ogólny

4,25

1,00

0,19

0,09

 0,1

Żelazo ogólne

3,40

1,27

5,32

1,89

 1,0

- wartość nie odpowiadające normom III klasy czystości
Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2000Rys. 4. Zestawienie parametrów jakości wody rzeki Brynicy (ppk Popielów) (■ – SE, ■ – SS)


W 2000 r. obserwowano tylko nadmierne ekstremalne zanieczyszczenia SE żelazem ogólnym oraz zbyt niski poziom tlenu rozpuszczonego dla wód o III klasie czystości.. W stosunku do roku 1996 nastąpił nieznaczny wzrost stężenia SS żelaza ogólnego oraz spadek stężenia tlenu ogólnego. Poza żelazem ogólnym pozostałe wartości SS w 2000 r. kwalifikowały się do I klasy czystości.

Jemielnica – Czarnowąsy

Jakość wód Jemielnicy określono na podstawie danych z jednego punktu pomiarowo-kontrolnego ppk Czarnowąsy uzyskanych z badań przeprowadzonych w 1995, 1999 i 2000r. Badania Jemielnicy na terenie gminy Łubniany nie były prowadzone. Dane dotyczące jakości wód Jemielnicy zostały zebrane w poniższej tabeli. Z uwagi na dobrą jakość wód Jemielnicy w ppk Czarnowąsy nie porównywano zebranych danych na wykresie.
Wskaźnik

zanieczyszczenia [mgX/dm3]Wyniki badań*

I klasa czystości

1995

1999

2003

SE

SS

10,1


2,5

267


SE

SS

10,1


2,5

267


SE

SS

Tlen rozpuszczony

7,4

10,5

7,2

10,4

7,1

10,8

 6

BZT5

5,3

2,7

2,5

2,0

3,9

1,8

 4

Substancje rozpuszczone

470

396

429

402

413

371

 500

Zawiesina

26

11

16

10

20

10

 20

Azot amonowy

0,7

0,3

0,66

0,39

1,02

0,42

 1,0

Azot azotynowy

0,06

0,03

0,033

0,022

0,037

0,015

 0,02

Fosforany

0,11

0,02

0,09

0,05

0,05

0,05

 0,2

Fosfor ogólny

0,36

0,11

0,18

0,05

0,13

0,05

 0,1

Żelazo ogólne

-

-

1,31

0,72

1,65

1,65

 1,0

- wartość nie odpowiadające normom III klasy czystości
Tabela 21. Zestawienie parametrów jakości wody rzeki Jemielnicy (ppk Czarnowąsy)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna