Gmina łubniany program ochrony środowiska dla gminy łubniany na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011


Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003Pobieranie 1.14 Mb.
Strona7/14
Data07.05.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003

W serii badań wód ujściowego odcinka Jemielnicy w 2003 r. nie stwierdzono objawów ich nadmiernego zanieczyszczenia, o czym świadczą stężenia ekstremalne (SE). O wyniku klasyfikacji przeciętnej jakości wód (II klasa) zadecydowały jedynie stwierdzone wskaźniki zwiększonego zanieczyszczenia bakteriologicznego (SE = 0,01, SS = 0,2). W III klasie czystości Miano Koli  0,01.


Swornica – Czarnowąsy

Jakość wód Swornicy określono na podstawie danych z jednego punktu pomiarowo-kontrolnego ppk Czarnowąsy uzyskanych z badań przeprowadzonych w 1995, 1999 i 2000r. Badania Swornicy na terenie gminy Łubniany nie były prowadzone. Dane dotyczące jakości wód Swornicy zostały zebrane w poniższej tabeli. Z uwagi na dobrą jakość wód Swornicy w ppk Czarnowąsy nie porównywano zebranych danych na wykresie.


Tabela 22. Zestawienie parametrów jakości wody rzeki Swornicy (ppk Czarnowąsy)


Wskaźnik

zanieczyszczenia [mgX/dm3]Wyniki badań*

I klasa czystości

1995

1999

2003

SE

SS

10,1


2,5

267


SE

SS

10,1


2,5

267


SE

SS

Tlen rozpuszczony

4,6

9,6

5,2

8,6

5,2

9,8

 6

BZT5

10,0

3,0

3,5

1,5

12,0

1,1

 4

Substancje rozpuszczone

549

444

650

476

879

463

 500

Zawiesina

17

8

10

8

10

10

 20

Azot amonowy

0,6

0,4

1,03

0,59

1,77

0,59

 1,0

Azot azotynowy

0,05

0,021

0,041

0,020

0,427

0,013

 0,02

Fosforany

0,13

0,01

0,08

0,05

0,05

0,05

 0,2

Fosfor ogólny

0,29

0,06

0,17

0,07

0,11

0,04

 0,1

Żelazo ogólne

-

-

1,93

1,07

1,46

0,71

 1,0

- wartość nie odpowiadające normom III klasy czystości

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003


W serii badań wód ujściowego odcinka Swornicy w 2003 r. nie stwierdzono objawów ich nadmiernego zanieczyszczenia, o czym świadczą stężenia ekstremalne (SE). O wyniku klasyfikacji przeciętnej jakości wód (II klasa) zadecydowały jedynie stwierdzone wskaźniki zwiększonego zanieczyszczenia bakteriologicznego (SE = 0,01; SS = 0,2). W I klasie czystości Miano Koli  1,0. Pozostałe wskaźniki zanieczyszczenia nie przekraczały warunków ustalonych dla I klasy czystości. Jedyne przekroczenie wartości granicznych SE, dla klasy III stwierdzono w sierpniu dla azotu azotynowego (0,427 mg/dm3).
2.3. Wody opadowe
Koordynatorem monitoringu wód opadowych jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, natomiast nadzór merytoryczny nad jego realizacją prowadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu. Celem monitoringu jest określenie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża w ujęciu przestrzennym i czasowym.
Spośród 25 stacji monitoringowych służących do oceny jakości wód opadowych, żadna nie jest zlokalizowana na terenie województwa opolskiego, a stosunkowo najbliższe to stacje we Wrocławiu i na Śnieżce (woj. dolnośląskie), w Raciborzu i Katowicach (woj. śląskie) oraz w Kaliszu (woj. wielkopolskie) i Sulejowie (woj. łódzkie).
Ostatnie badania rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża dla województwa opolskiego, były wykonywane w latach 2001 i 2002. Wyniki tych badań dla powiatu opolskiego przedstawiają się następująco:1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna