Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologiePobieranie 17.65 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar17.65 Kb.
Projekt agendy konferencji Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie, Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO, Pawilon 14a, Sala Wielka,
Poznań, 25-26 listopada 2009 r.

Dzień I (środa, 25 listopada 2009 r. )

10.30 – 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 - 14.00

Wystąpienie otwierające spotkanie – Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

11.15 – 11.30

Stan wdrażania projektów z zakresu gospodarki odpadami realizowanych w ramach POIiŚ

- Aleksandra Malarz, Dyrektor Departamentu POIiŚ, Ministerstwo Środowiska.

11.30- 12.15

Prezentacja projektu pn. „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”

- Wojciech Głuszczak, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku - Beneficjent II priorytetu.

12.15 - 13.00

Prezentacja projektu pn. Modernizacja WMB w Gdańsku wykorzystująca proekologiczne technologie produkcji nawierzchni dróg
-
Anna Tryfon, Aleksander Zborowski, Przedstawiciele Beneficjenta IV priorytetu.

13.00 - 13.45

Prezentacja projektu pn. Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadami

- Przedstawiciel DEE w MŚ - Beneficjent V priorytetu.14.00 - 15.00


Lunch

15.00 – 16.00

15.00 - 15.30

Planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami

- Beata Kłopotek, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo ŚrodowiskaDyskusja 15.30 -16.00

16.00 - 16.15

Przerwa kawowa

16.15 - 17.45

16.15 - 17.00

Rozwiązania systemowe w zakresie gospodarki odpadami w innych krajach
- Wojciech Rogalski, Magistrat w Wiedniu

17.00 - 17.45

Zagrożenia związane ze spalaniem odpadów w paleniskach domowych
- Krystyna Kubica, Politechnika Śląska

18.00

Kolacja

Dzień II (czwartek, 26 listopada 2009 r.)

9.00 – 10.00
9.00 - 11.00

9.00 - 9.45
Rozwiązania technologiczne stosowane w gospodarce odpadami w projektach POIiŚ
- Jarosław Roliński, Departament Ochrony Ziemi, NFOŚiGW.

9.45 - 10.15

Termiczne przetwarzanie odpadów

- Stanisław Sochan, Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie

10.15- 11.00

Mechaniczno-biologiczne przekształcanie odpadów
- Ryszard Szpadt, Politechnika Wrocławska


13.45'>11.00 - 11.15

Przerwa kawowa

11.15 - 13.45

11.15 - 11.45
Prezentacja projektu pn. „Akademia 3R - pilotażowy program edukacyjny na rzecz kształtowania zrównoważonych wzorców konsumpcji w zakresie ograniczania ilości odpadów opakowaniowych wśród młodzieży”
- Małgorzata Małochleb, Stowarzyszenie Polska Zielona Sieć

12.15 - 13.00

Porównanie technologii unieszkodliwiania odpadów

-Joanna Kulczycka - PAN13.00 - 13.45
Porównanie systemów gospodarki odpadami

- Agnieszka Generowicz, Politechnika Krakowska13.45

Obiad


Uwaga! Agenda może ewentualnie ulec zmianie


UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI


: big -> 2009 11
big -> Zakład ochrony przyrody I krajobrazu
big -> Otwieram galerię ‘wielkich angielskich’ tego świata
big -> Termin wyboru wykonawcy podpisacie umowy
big -> Informacja na temat procesu likwidacji miejsc gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin w Polsce
big -> A. Informacje ogólne Strona: Rzeczpospolita Polska Data sporządzenia Raportu
big -> Tomasz Podgajniak Warszawa, dnia 2005 r. BkiAWkr-094/7/ /05
big -> Raport dla Komisji Europejskiej dotyczący masy odpadów opakowaniowych wytworzonych w Polsce w 2005 r i poddanych odzyskowi lub spalaniu z odzyskiem energii w spalarniach odpadów
big -> Eurobats seria wydawnicza nr 3 Wytyczne dla uwzględniania nietoperzy w inwestycjach wiatrowych
big -> Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze za pracę: „Atlas siedlisk dna Polskich Obszarów Morskich”
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna