Gospodarki krajów rozwijających się w świetle ekonomii rozwoju 13Pobieranie 9.92 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar9.92 Kb.
WSTĘP 7


 1. GOSPODARKI KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W ŚWIETLE EKONOMII ROZWOJU 13

  1. Ekonomia rozwoju i jej miejsce w teorii ekonomii 13

   1. Geneza, powstanie i przedmiot ekonomii rozwoju 13

   2. Ewolucja ekonomii rozwoju 18

  2. Problemy startu i rozwoju gospodarczego krajów zacofanych (ze szczególnym uwzględnieniem postkolonialnej Azji) 29

  3. Indie – istota i przesłanki wyboru modelu rozwoju gospodarczego 37
 1. INDIE W LATACH 1947–1991. USTRÓJ POLITYCZNY, SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA 43

  1. Powstanie niepodległego państwa oraz jego ustrój polityczny i terytorialny 43

  2. Kierunki i determinanty przemian ustroju politycznego 48

   1. Lata 1950–1984 – monopolizacja i centralizacja życia politycznego 50

   2. Lata 1985–1991 – polaryzacja i próby decentralizacji życia politycznego 57

  3. Demografia i problemy społeczno-kulturowe 60

   1. Przemiany demograficzne 60

   2. Problemy etniczne i religijne 66

   3. Stratyfikacja społeczna i kulturowa 70

  4. Rozwój gospodarczy 77

   1. Podstawy prawne, dynamika gospodarki i zmiany w jej strukturze 77

   2. Problem ubóstwa 87

   3. Dynamika i poziom rozwoju gospodarczego stanów 90

   4. Gospodarka Indii na tle Azji 93
 1. REFORMY EKONOMICZNE PO 1991 ROKU. PRZESŁANKI, ISTOTA, WDRAŻANIE 97

  1. Geneza i przyczyny reform ekonomicznych 97

  2. Nowa polityka ekonomiczna – istota i narzędzia 105

  3. Pierwsze lata wdrażania reform – doświadczenia, dylematy i efekty 112
 1. REFORMY USTROJU POLITYCZNEGO PO 1991 ROKU. DECENTRALIZACJA PAŃSTWA 125

  1. Problemy i uwarunkowania decentralizacji 125

  2. Próby reformowania ustroju lokalnego w latach 1947–1991 136

  3. Istota i organizacja samorządowego ustroju lokalnego ustanowionego w latach 1992–1993 144

  4. Funkcjonowanie samorządności lokalnej po 1993 roku 163
 1. ROZWÓJ GOSPODARCZY PO 1991 ROKU. EFEKTY MAKROEKONOMICZNE 169

  1. Dynamika wzrostu gospodarczego 169

  2. Zmiany w strukturze gospodarki 173

   1. Rolnictwo 175

   2. Przemysł 178

   3. Usługi 181

  3. Stosunki gospodarcze z zagranicą – inwestycje i handel 185

  4. Zatrudnienie 194

  5. Gospodarka Indii na tle Azji i świata 200
 1. REGIONALNY I SPOŁECZNY WYMIAR ROZWOJU GOSPODARCZEGO PO 1991 ROKU 211

  1. Regionalne zróżnicowanie wzrostu gospodarczego 211

   1. Dynamika wzrostu gospodarczego stanów 211

   2. Struktura wytwarzania produktu społecznego według stanów 223

  2. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego 228

  3. Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego – ujęcie regionalne 239

   1. Przemiany demograficzne 240

   2. Warunki życia w świetle wybranych wskaźników społecznych 247

   3. Dynamika i struktura ubóstwa 264

PODSUMOWANIE I UWAGI KOŃCOWE 271

SUMMARY 275

BIBLIOGRAFIA 279SPIS TABEL I RYSUNKÓW 291

OD REDAKCJI 295
Pobieranie 9.92 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna