Gradia direct światłoutwardzalny kompozyt do wypełnień ubytkówPobieranie 45.86 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar45.86 Kb.
Instrukcja używania


PL

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję.


GRADIA DIRECT

Światłoutwardzalny kompozyt do wypełnień ubytków.
Do użycia przez przeszkolony personel dentystyczny według wskazań.
GRADIA DIRECT jest kompozytem hybrydowym z mikrowypełniaczem (MFR), utwardzanym światłem widzialnym. Kompozyt jest dostępny w dwóch postaciach GRADIA DIRECT ANTERIOR i GRADIA DIRECT POSTERIOR.

Zróżnicowane odcienie, stopnie opalizacji i fluorescencji GRADII DIRECT umożliwiają uzyskanie naturalnego wyglądu zębów. GRADIA DIRECT dostępny jest w ampułkach Unitips i strzykawkach. GRADIA DIRECT POSTERIOR jest widoczna na zdjęciach Rtg.


ZALECANE WSKAZANIA

A. GRADIA DIRECT ANTERIOR 1. Wypełnianie ubytków klasy III, IV i V

 2. Wypełnianie ubytków klinowych i w cemencie korzeniowym

 3. Licowanie bezpośrednie i zamykanie diastem

B. GRADIA DIRECT POSTERIOR

 1. Wypełnianie ubytków klasy I i II


PRZECIWWSKAZANIA

1. Obnażenie miazgi

2. W rzadkich przypadkach produkt może wywołać objawy nadwrażliwości. Jeżeli dojdzie do nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować przypadek z lekarzem.
SPOSOBY STOSOWANIA

A. TECHNIKA WYPEŁNIANIA 1. Dobór odcienia
  Oczyścić powierzchnię zęba wodą pumeksową. Dobór odcienia powinien być dokonany przed izolacją. Przy wyborze odcienia należy się posługiwać kolornikiem GRADIA DIRECT.

 2. Opracowanie ubytku
  Opracować ubytek według standardowych zasad.
  Uwaga: W przypadku obnażenia miazgi użyć preparat wodorotlenku wapnia.

 3. Stosowanie systemu łączącego
  Do połączenia GRADIA DIRECT z szkliwem i zębiną należy użyć systemu łączącego utwardzanego światłem GC Fuji Bond LC lub Unifil® Bond (ryc. 1). Stosować zgodnie z instrukcją użycia.
 1. Wypełnianie kompozytem GRADIA DIRECT

  1. Pobieranie z ampułek Unitip
   Włożyć ampułkę GRADIA DIRECT Unitip do podajnika Unitip Applier lub odpowiednika. Usunąć zamknięcie ampułki i wycisnąć materiał do ubytku. Materiał należy wyciskać stosując stałą siłę (ryc. 2). Przy wyjmowaniu podajnika z ampułką z ust należy kontynuować nacisk, aby uniknąć ryzyka wypadnięcia ampułki z podajnika.  1. Dozowanie z strzykawki.
   Usunąć zamknięcie strzykawki i wycisnąć porcję materiału na bloczek do mieszania. Wprowadzić materiał do ubytku przy pomocy odpowiedniego narzędzia. Po pobraniu należy przekręcić tłok, cofając pół obrotu aby zmniejszyć ciśnienie w strzykawce.. Ponownie zamknąć strzykawkę.
   Uwaga:

   1. Materiał może być użyty w pojedynczej warstwie standardowego odcienia dla uzyskania estetycznego efektu. Więcej szczegółów klinicznych w rozdziale SPOSOBY KLINICZNE.

   2. Materiał może być trudny do pobrania gdy strzykawka była schłodzona. Przed użyciem należy pozostawić materiał w temperaturze pokojowej przez kilka minut.

   3. Po pobraniu materiału należy unikać zbyt długiej ekspozycji na otaczające światło. Ekspozycja na światło może skrócić czas pracy materiałem.

SPOSOBY KLINICZNE

 1. Ubytki w zębach przednich

  1. Małe ubytki
   Wypełniać przy użyciu jednej warstwy. W większości przypadków jeden odcień z zestawu standardowego jest wystarczający. Gdy potrzebne jest uzyskanie większej przezierności można użyć jeden z odcieni dodatkowych (Outside). Patrz przykłady Zastosowań Klinicznych.

  2. Rozległe ubytki
   W większości przypadków najlepsze rezultaty estetyczne daje technika wielowarstwowa. Aby zablokować cień wnętrza jamy ustnej lub silne przebarwienie zębiny należy użyć jednego z odcieni dodatkowych (Inside) i kontynuować odbudowę odcieniami zestawu standardowego. Aby optymalnie odtworzyć naturalną barwę zęba (np. odtworzyć zmiany związane z wiekiem) należy zastosować jako ostatnią warstwę jeden z odcieni dodatkowych (Outside). Patrz Przykłady Zastosowań Klinicznych i/lub Tabela Kombinacji Odcieni.

2. Ubytki w zębach bocznych

 1. Małe ubytki
  Wypełnić techniką warstwową używając jednego odcienia. W większości przypadków użycie jednego odcienia z zestawu Standardowego jest wystarczające. Gdy potrzebna jest większa przezierność należy użyć odcień z zestawu specjalnego (Outside).
  Patrz Przykłady Zastosowań Klinicznych.

 2. Ubytki głębokie
  Na dno ubytku należy zastosować kompozyt płynny GC UniFil Flow, następnie nałożyć jeden z odcieni zestawu Standardowego. Optymalny efekt estetyczny uzyskać można kładąc ostatnią warstwę odcienia z zestawu specjalnego (Outside).
  Patrz Przykłady Zastosowań Klinicznych.

* GC Fuji LINING PASTE PAK, GC Fuji LINING LC lub GC Fuji IX GP mogą być również użyte jako materiał podkładowy. Należy stosować je zgodnie z dołączoną instrukcją.Przykłady Zastosowań Klinicznych (Sposoby Kliniczne nr 1,2)

Tłumaczenie:

One shade layering technique – technika jednej warstwy

Multi shade layering technique – technika wielowarstwowa

Flowable composite – Kompozyt płynny
Kombinacja odcieni w technice wielowarstwowej. Duże ubytki anterior (1-b)
A1

A2

A3

A3.5

A4

B2

B3

C3

Inside special

BW

AO2

AO3

AO3

AO4

AO2

AO3

AO4

Standard

A1

A2

A3

A3.5

A4

B2

B3

C3

Outside special

WT

DT

DT

DT

DT

WT

DT

DT

Szczegóły w rozdziale ODCIENIE
 1. Modelowanie wypełnienia przed naświetleniem.
  Wypełnienie modelować standardowymi technikami.

 2. Polimeryzowanie światłem.
  Polimeryzować kompozyt GRADIA DIRECT lampą emitującą światło widzialne (ryc. 3) zgodnie z tabelą czasu naświetlania, głębokości efektywnej polimeryzacji.

G
Czas naświetlania
RADIA DIRECT ANTERIOR:
czas naświetlania i głębokość efektywnej polimeryzacji


Odcień

3 sek. (Plasma arc)*

20 sek. (Halogen)**

24 sek. (LED)***


6 sek. (Plasma arc)*

40sek. (Halogen)**

48 sek. (LED)***


CT, NT, WT, GT, CVT

3.0 mm

3.5 mm

A1, A2, B2, BW, DT

2.5 mm

3.0 mm

A3, B3

2.0 mm

3.0 mm

A3.5, A4, C3, AO2, AO3, AO4, CV, CVD

1.5 mm

2.5 mm

* Plasma arc : GC Flipo

** Fast curing Halogen : Coe Luna TA

*** LED : GC e-Light (Mode: Fast cure)
GRADIA DIRECT POSTERIOR: czas naświetlania i głębokość efektywnej polimeryzacji


Czas naświetlania

Odcień

3 sek. (Plasma arc)*

20 sek. (Halogen)**

24 sek. (LED)***


6 sek. (Plasma arc)*

40 sek. (Halogen)**

48 sek. (LED)***


P-A1, P-A2, P-WT, P-NT

2.5 mm

3.0 mm

p-A3, P-A3.5

2.0 mm

3.0 mm

* Plasma arc : GC Flipo

** Fast curing Halogen : Coe Luna TA

*** LED : GC e-Light (Mode: Fast cure)
Uwaga: Kompozyt powinien być zakładany do ubytku i naświetlany warstwowo. Maksymalne grubości warstw określone są w tabelach.


 1. Opracowanie i polerowanie.
  Opracować kształt i wypolerować standardowymi technikami.


Czyszczenie i sterylizowanie podajnika Unitip APPLIER

1. Oczyścić podajnik gazikiem nasączonym alkoholem.


2. Podajnik można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121-135oC (250-275oF) przez 10 do 30 minut lub dezynfekować alkoholem.
Uwaga:

 1. Nie sterylizować w autoklawie, którego temperatura w fazie suszenia przekracza 135oC/275oF. Podajnik może ulec uszkodzeniu.

 2. Używanie chemicznych płynów dezynfekujących / sterylizujących może spowodować uszkodzenie podajnika.


ODCIENIE

 1. 20 odcieni do zębów przednich anterior

Zestaw standardowy: BW (Biały Wybielający), A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, CV (Przyszyjkowy), CVD (Przyszyjkowy Ciemny).
Zestaw specjalny Inside (warstwy wewnętrzne): AO2, AO3, AO4

Zestaw specjalny Outside (warstwy zewnętrzne): WT (Biały przezierny), DT (Ciemny przezierny), CT (Bezbarwny przezierny), NT (Naturalny przezierny), GT (Szary przezierny), CVT (Przyszyjkowy przezierny).


2. 6 odcieni do zębów bocznych posterior

Zestaw standardowy: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5

Zestaw specjalny Outside (warstwy zewnętrzne): P-WT (Biały przezierny), P-NT (Naturalny przezierny)
Uwaga:
A, B, C, AO – odcienie na bazie kolornika Vita®*

* Vita® jest znakiem handlowym Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu (4-25oC / 39.2-77.0oF) z dala od źródeł wysokich temperatur i światła dziennego.

(Czas przechowywania: 2 lata od daty produkcji)
OPAKOWANIA


 1. Ampułki – Unitips

  1. Zestaw wprowadzający
   (35 Unitips- ampułek w 7 odcieniach)
   - 35 ampułek (5 ampułek każdego z 7 odcieni) (objętość ampułki 0.16ml)
   (6 odcieni do przednich zębów: A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT)
   (1 odcień do zębów bocznych: P-A2)
   - Kolornik

  2. Uzupełnienia

  1. Opakowanie 20 ampułek (w każdym 14 odcieni) (objętość ampułki 0.16ml)
   (8odcieni do zębów przednich: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, NT, DT)
   (6 odcieni do zębów tylnych: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT)

  2. Opakowanie 10 ampułek (w każdym z 12 odcieni) (objętość ampułki 0.16ml)
   (12 odcieni do zębów przednich: BW, A4, B2, B3, C3, AO2, AO4, CVD, CT, WT, GT, CVT)
   Uwaga: waga ampułki: 0.24 ampułka anterior i 0.28 ampułka posterior

  1. Opcje
   a. Podajnik Unitip APPLIER
   b. Kolornik
   c. Bloczek do mieszania (nr 14B)

II. Strzykawki

 1. ZESTAW WPROWADZAJĄCY
  - 7 strzykawek (po 1 z każdego z 7 odcieni) (strzykawka 2.7ml)
  (6 odcieni anterior: A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT) (1 odcień posterior: P-A2)
  -Kolornik

 2. UZUPEŁNIENIA
  - 1 strzykawka (każda w 26 odcieniach) (strzykawka 2.7ml)
  Uwaga: waga strzykawki: 4g anterior i 4.7 posterior

 3. Opcje
  a. Kolornik
  b. Bloczek do mieszania (nr 14B)


UWAGA:

 1. W przypadku kontaktu materiału z błoną śluzową lub skórą, usunąć kompozyt wacikiem lub mini-gąbką nasączoną alkoholem. Wypłukać wodą.

 2. W przypadku kontaktu materiału z narządem wzroku, wypłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.

 3. Chronić pacjenta przed połknięciem materiału.

 4. Stosować rękawiczki ochronne w czasie pracy aby uniknąć kontaktu z warstwą inhibicji tlenowej, która może wywołać uczulenie.

 5. Ampułki są jednorazowego użytku, co pozwala uniknąć przeniesienia zakażenia.

 6. W czasie naświetlania należy stosować okulary ochronne.

 7. W czasie polerowania spolimeryzowanego kompozytu należy używać pochłaniacza pyłu i maskę ochronną przed wdychaniem pyłu.

 8. Nie mieszać z innymi produktami.


Producent: Przedstawiciel w Polsce:

GC Europe N.V. GC EUROPE N.V.East European Office – Poland

Interleuvenlaan 13 Ul. Królowej Jadwigi 325B

B-3001 Leuven, Belgium 30-234 Kraków

Tel.: 012-425 14 74

e-mail: poland@eeo.gceurope.com


Data tłumaczenia: 19.03.2003Pobieranie 45.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna