Grand prix sawo przyznane przez Głównego Inspektora Pracy w kategorii ochrony indywidualne za : Zestawy odzieżowe o właściwościach trudnopalnych I antyelektrostatycznychPobieranie 52.81 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar52.81 Kb.

GRAND PRIX SAWO przyznane przez Głównego Inspektora Pracy

w kategorii ochrony indywidualne

za : Zestawy odzieżowe o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych

wyprodukowane przezZwiązek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia

Umundurowania Strażackiego, Brzeziny

Pawilon 6A stoiskoZestawy odzieżowe o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych:

zestaw I:

- koszulka z długimi rękawami

- spodnie długie typu dres

zestaw II:

- koszulka typu T-shirt

- krótkie spodenki
Przeznaczone są dla osób pracujących w środowisku stwarzającym zagrożenie pożarowe, a także w atmosferze zagrożenia wybuchem. Mogą być użytkowane w przemyśle: górniczym, paliwowym, transportowym.

Dzianina charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością powietrza, szybko absorbuje pot i odprowadza go na zewnątrz, zapewnia szybki transfer ciepłoty ciała.


Wyroby posiadają Certyfikaty Oceny Typu WE

Zestaw I: nr WE/S/1863/2012

Zestaw II: nr WE/S/1864/2012


ZŁOTY MEDAL SAWO przyznany przez Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

w kategorii ochrony indywidualne

za : Ubranie ochronne „ MOLTENGARD”

wyprodukowane przezKEGEL- BŁAŻUSIAK sp. o.o., Nowy Targ

Pawilon 6 stoisko 5Kegel-Błażusiak R przedstawia najnowsze osiągnięcie w dziedzinie ochrony przed dużymi i małymi rozpryskami metalu (aluminium, żelazo, miedź, itp.) w stopniu przekraczającym obowiązujące normy. Ubranie ochronne MOLTENGARD spełnia następujące normy: EN 340, EN ISO 11611 Klasa 2 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B2, C2, D3, E3 oraz EN 1149-5. Wysokie parametry ochronne osiągnięto dzięki innowacyjnej tkaninie ThermGuardTMoltenRepel będącej połączeniem TeflonuR i meta-aramidu oraz unikalnej konstrukcji.


GRAND PRIX SAWO przyznane przez Głównego Inspektora Pracy

w kategorii Ochrony zbiorowe i aparatura kontrolno-pomiarowa

za : Sześciokanałowy miernik drgań na stanowiskach pracy SV 106

wyprodukowany przezSVANTEK Sp. z o.o., Warszawa

Pawilon stoiskoSV 106 jest sześciokanałowym miernikiem do pomiaru drgań na stanowiskach pracy - jedynym umożliwiającym użycie dwóch trójosiowych czujników drgań jednocześnie.

Przyrząd spełnia wymagania normy ISO 8041 i pozwala na pomiar drgań zgodnie z normami ISO 2631 oraz ISO 5349.

Miernik SV 106 został wyposażony ponadto w funkcje analizy oktawowej i tercjowej.

Wyniki pomiarów są rejestrowane na karcie pamięci microSD. Oprogramowanie SvanPC++, dostarczane wraz z miernikiem, ułatwia sporządzanie raportów.

GRAND PRIX SAWO przyznane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

w kategorii edukacja i prewencja

za Poradnik do samodzielnej kontroli stanu technicznego środków ochrony indywidualnej

opracowany przezCentralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Pawilon 6A stoisko 31

Poradnik w przystępny sposób (również dzięki bogatym materiałom fotograficznym) prezentuje możliwe do wykrycia wady i uszkodzenia środków ochrony indywidualnej oraz opisy prostych metod ich identyfikacji. Jest adresowany do bezpośrednich użytkowników tego sprzętu oraz pracowników służby BHP w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za jego stan techniczny. Celem publikacji jest umożliwienie łatwej kontroli stanu technicznego środków ochrony indywidualnej bez konieczności użycia narzędzi i aparatury badawczej, na podstawie oceny organoleptycznej i manualnej poprawności funkcjonowania sprzętu. W poradniku uwzględniono następujące grupy środków ochrony indywidualnej: przemysłowe hełmy ochronne, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, środki ochrony oczu i twarzy, środki ochrony układu oddechowego, środki ochrony rąk i nóg, odzież ochronną.


ZŁOTY MEDAL SAWO przyznany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

w kategorii edukacja i prewencja

za Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru

opracowane przezCentrum Naukowo –Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego –

Państwowy Instytut Badawczy , Józefów

Pawilon stoisko

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru (SSP)
Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów Systemów Sygnalizacji Pożaru, organizowane przez CNBOP-PIB, skierowane do osób świadczących usługi w obszarze zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Szkolenie składa się z wykładów, których tematyka obejmuje aspekty prawne, wytyczne projektowania, instalowania i konserwacji systemów oraz warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy mogą samodzielnie zaprogramować centralę sygnalizacji pożaru.

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu kwalifikacji.


GRAND PRIX SAWO przyznany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

w kategorii sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych

za Hełm strażacki CALISIA typ AK/10

wyprodukowany przezKaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu sp. z o.o., Kalisz

Pawilon stoiskoHełm strażacki Calisia AK/10 charakteryzują doskonałe właściwości ochronne, konstrukcyjne i użytkowe. Dla podwyższenia walorów użytkowych hełm został wyposażony we wnętrze komfort+, które zapewnia stabilniejsze osadzenie na głowie i lepszy komfort pracy. Dla odciążenia pracy rąk strażaka podczas akcji zostały wprowadzone uchwyty do mocowania latarek do skorupy hełmu oraz zestawów systemów łączności bezprzewodowej. Lepszą widoczność ratownika zapewniają taśmy odblaskowe typu plaster miodu.

ZŁOTY MEDAL SAWO przyznany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

w kategorii sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych

za Ubranie ochronne specjalne 6S

wyprodukowaną przezZwiązek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia Umundurowania Strażackiego, Brzeziny

Pawilon 6A stoisko 7Ubranie ochronne, specjalne 6S

Ubranie składa się z kurtki ¾ i spodni.

Wykonane z:

- tkanina zewnętrzna Nomex Outershell Tough

- membrana Topaz PTFE

- warstwa termoizolacyjna

Ubranie ochronne, specjalne 6S zapewnia poziom 2 ochrony do 25 cykli prania przed: przenikanie ciepła (płomień, promieniowanie), odporność na przesiąkanie wody, opór pary wodnej.

Przeznaczone dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej.

Ubranie ochronne, specjalne 6S posiada Certyfikat Oceny Typu WE nr 04/2012/PPE/1435.

Ubranie ochronne, specjalne 6S przeszło pozytywnie wymagane badania w CNBOP w Józefowie.

GRAND PRIX SAWO przyznane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

w kategorii zabezpieczenia przeciwpożarowe

za Hydrant wewnętrzny przeciwpożarowy DN 33, HWG -33

wyprodukowane przezGRAS Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Piotr Grabowski , Korzybie

Pawilon stoiskoZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku

wprowadzono wymóg stosowania hydrantów z wężem półsztywnym DN33. Hydranty DN33 zastąpiły

dotychczasowe hydranty DN52 stosowane w garażach wielokondygnacyjnych i

jednokondygnacyjnych o więcej niż 10 stanowiskach postojowych. Firma GRAS jako pierwsza

wprowadziła do sprzedaży hydranty DN33 i otrzymała certyfikaty Europejski Certyfikat Zgodności nr

EC 1438/CPD/0185 oraz EC 1438/CPD/0227 wydany przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony

Przeciwpożarowej w Józefowie k/Warszawy. W porównaniu do dotychczas stosowanych hydrantów

DN52 z wężem pożarniczym tłocznym (płaskim), hydrant DN33 wyposażony w wąż półsztywny

zachowuje zawsze stałą średnicę własną. Oś wodna umieszczona wewnątrz zwijadła pozwala na

doprowadzenie wody do węża niezależnie od długości jego rozwinięcia. Pozwala to na

przeprowadzenie akcji gaśniczej nawet przy rozwinięciu niewielkiej ilości węża, co nie było możliwe w

dotychczas stosowanych hydrantach DN52. Konstrukcja hydrantu GRAS dodatkowo pozwala na

doprowadzenie instalacji wodnej od dołu, ukrywając ją wewnątrz szafy hydrantowej oraz zapewnia

miejsce nawet na trzy gaśnice proszkowe 6-12kg.ZŁOTY MEDAL SAWO przyznany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

w kategorii zabezpieczenia przeciwpożarowe

za Przeciwpożarowe kurtyny okienne MARC-RS

wyprodukowane przezMAŁKOWSKI - MARTECH S.A. , Kórnik

Pawilon 6A stoisko 7

PRZECIWPOŻAROWE KURTYNY OKIENNE MARC - RS

Prawo budowlane wymaga, aby minimalna odległość między budynkami wynosiła 8m. Wówczas w ścianach tych budynków mogą znajdować się okna. Gdy odległości te są mniejsze możliwe jest także umieszczenie otworów okiennych, jednak muszą być to okna posiadające odporność ogniową. W nowo powstających obiektach takie okna można zaplanować. Pojawia się problem gdy mamy do czynienia z budynkami remontowanymi lub z budowanymi bardzo blisko już istniejących zabudowań. W tych przypadkach wymiana okien na takie z odpornością ogniową jest bardzo trudna. Poza tym gdy dotyczy to otworów okiennych w pomieszczeniach użytkowych powinny być to okna otwierane. Wykonanie tego rodzaju przeciwpożarowych zewnętrznych okien jest niemożliwe.

W takim wypadku idealnie sprawdzają się przeciwpożarowa kurtyna okienna MARC - RS. Ten nowy typ kurtyny przeciwpożarowej został przebadany w notyfikowanym laboratorium ogniowym „Gryfit-lab”. Posiada odporność ogniową równą dotychczas stosowanym rozwiązaniom czyli EW-60, wykonana została jednak z innych materiałów. Dzięki temu kurtyna ta może być wykorzystywana także jako „zwykła” roleta okienna. Jest to możliwe dzięki zastąpieniu tkaniny pęczniejącej wąskimi profilami stalowymi. Zastosowanie powyższych profili pozwoliło utrzymać takie same zewnętrzne gabaryty rolety i zachować tą samą odporność ogniową, przy znacznym zwiększeniu codziennej funkcjonalności. To bardzo ważne gdy trzeba zastosować kurtyny okienne w mieszkaniach prywatnych. W ocenie mieszkańców codzienne użytkowanie nie zmienia się. Za to łatwo możne te kurtyny wzmocnić, nadając im nową dodatkową cechę – antywłamaniowość. Przeciwpożarowych kurtyn okiennych o takich cechach, poza firmą Małkowski-Martech S.A., nie produkuje żaden producent w Polsce.GRAND PRIX SAWO przyznane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

w kategorii inne wyroby i rozwiązania związane z tematyka targów SAWO

za Kwartalnik CNBOP -PIB „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”

opracowany przezCentrum Naukowo -Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Józefów

Pawilon stoisko


Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Czasopismo poświęcone problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, technice i technologii pożarniczej, wkładowi nauk społecznych i humanistycznych w bezpieczeństwo oraz badaniom w powyższych dziedzinach.. Wydawane regularnie od 2006 r. Od czerwca 2009 r. punktowane na liście Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 pkt.
ZŁOTY MEDAL SAWO przyznany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

w kategorii inne wyroby i rozwiązania związane z tematyka targów SAWO

za Osobiste urządzenie ratownicze -PRD

wyprodukowane przezLATCHWAYS , Wielka Brytania

Zgłoszony przezTOTEM SAFETY , Chorzów

Pawilon 6A stoisko 104
OSOBISTE URZĄDZENIE RATOWNICZE PRD
To nowoczesne, lekkie i małe urządzenie służące do autoratownictwa osób wykonujących prace na wysokości. Umożliwia bezpieczne opuszczenie na ziemię w przypadku upadku pracownika z wysokości bez konieczności prowadzenia akcji ratunkowej. Budowa urządzenia oparta jest na typowych szelkach bezpieczeństwa zintegrowanych ze specjalnym „plecakiem” w którym mieści samoczynne urządzenie zjazdowe.

Zgodny z normami PN – EN 361:2002 oraz PN – EN 341:2011
Medal Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
za: Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów stałych

urządzeń gaśniczych tryskaczowych
opracowane przez

Centrum Naukowo -Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego -

Państwowy Instytut Badawczy, Józefów
Pawilon stoisko

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych (SUG)
Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów Stałych Urządzeń Gaśniczych tryskaczowych, organizowane przez CNBOP-PIB, skierowane jest do osób oferujących usługi w zakresie projektowania, doboru, montażu, użytkowania i konserwacji SUG tryskaczowych i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Tematyka szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia warsztatowe dotyczące gotowych rozwiązań i możliwości przeprowadzenia testów zadziałania systemów SUG.Szkolenie kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania certyfikatu kwalifikacji.

Pobieranie 52.81 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna